16 találat a(z) kivitelezés cimkére

Egyéni vállalkozó telephely, építés áfa-visszaigénylése Kérdés

Fordított áfa Kérdés

Társasház – ingatlaneladás áfa Kérdés

Egyenes vagy fordított adózás? Kérdés

Tisztelt Adószakértő! Egy őstermelő magánszemély pályázat útján falusi szálláshely kialakítása cimszó alatt az MVH-tól támogatást nyert kb. 50 millió forint értékben 60 százalékos intenzitással. Az őstermelő az adószáma szerint áfaalany. Közbeszerzés volt a kivitelezési munkára, melyet a cégem nyert el. A közbeszerző a szerződésben egyenes adózási eljárást írt, és a szerződésben is az van. Az MVH is áfával növelt összeget ítélt meg részére. A könyvelők azt mondják, hogy ez forditott adózású. Kérem tisztelettel ezen kérdés megválaszolását.

Saját részrre történő kivitelezés számlázása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi kérdésben kérem segítségét: Adott egy magánszemély, aki saját házának kivitelezésén fővállalkozóként elvégzi a kőművesmunkákat. (Nem csok-os az építkezés és nem is 5% áfás.) Le kell-e számláznia saját részére mint egyéni vállalkozó az általa elvégzett munkát? Elvégezheti ezt a munkát saját magának díjmentesen egyéni vállalkozóként? A vállalkozás katás. Segítségét előre is köszönöm!

Ingatlan 5 százalékos áfával? Kérdés

Tisztelt Adózóna! Ügyfelem egy saját tulajdonában álló telekre fővállalkozó kivitelezővel, kulcsrakész, 300 m2 alatti, egylakásos lakóépületet szeretne építtetni. Ügyfelem kizárólag a fővállalkozó kivitelezővel kötne szerződést, tehát az ingatlanon létrehozott kulcsrakész ház (termék) minden számláját a fővállalkozó kivitelező állítja ki ügyfelem részére. Az 1997. évi LXXVIII. törvény (OTÉK) 39. § (6) bekezdése és a 191/2009. (IX.15.) kormányrendelet 12. § (6) bekezdésének b) pontja lehetővé teszik, hogy ügyfelem az építőipari kivitelezési tevékenység bizonyos részét saját maga részére végezné, vagy közeli hozzátartozója végezné számára, a szakmai szabályok betartása mellett, a vállalkozó kivitelező jóváhagyásával és felügyeletével. A 2007. évi CXXVII. törvény (áfatörvény) 10. § d) pontja, a 82. § (2) bekezdése és a 3. melléklet I. részének 51. sorszámú sora szerint szerint fővállalkozó kivitelező számláit 2019. december 31-éig 5 százalékos áfatartalommal állíthatja ki ügyfelem részére?

Tervezés és kivitelezés áfa-megítélése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Mint generálkivitelező épület tervezési és kivitelezési feladatok ellátására kötöttünk vállalkozási szerződést. Az épület kivitelezése hatósági engedélyköteles építési szerelési és egyéb szerelési tevékenység, így mivel az áfatörvény szerinti fordított adózás feltételei fennállnak, az ügylet fordítottan adózik. Tekinthető-e a tervezés és a kivitelezés komplex ügyletnek, és lehet-e azonos adókezelést alkalmazni, vagy a tevékenységek áfa szempontjából elkülönülten kezelendők? Üdvözlettel

Előleg vagy részteljesítés számlázása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Fővállalkozó kivitelező vállalkozás vagyunk. Egy kivitelezési munkához alvállalkozónk már legyártotta a szükséges szerkezeteket. Az alvállalkozóval élő szerződésünk van, mely szerint a gyártást követően jogosult az első részszámlára. A kérdés az lenne, hogy ilyenkor kiállíthat-e az alvállalkozó részszámlát, vagy csak előlegszámlát? Alvállalkozónk álláspontja szerint elegendő egy tárolási nyilatkozatot mellékelnünk. Elfogadhatjuk-e a részszámlát úgy, hogy nem nyitottunk még e-naplót?

Ingatlan: áfa kivitelezésnél, értékesítésnél Kérdés

Tisztelt Cím! Az alábbi ingatlan témában szeretnék segítséget kérni. Ügyfelem belföldi áfaalany, az ingatlanértékesítés tekintetében nem jelentkezett be az áfakörbe. A Balaton parton telket vásárolt, ami üdülőövezetnek minősül. Itt 6 db apartman lakást épít. Ezek egy része értékesítve lenne, más része pedig bérbeadás céljából épülne. A telken csak üdülő besorolással épülő ingatlanok lehetnek. A kérdésem az lenne, hogy a kivitelezés költségeinek áfatatalma levonásba helyezhetőek-e? Az értékesítés milyen áfakulccsal történik? Köszönöm

Tervezés + kivitelezés áfa Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbiakban kérném segítségét. "A" Kft. acélszerkezetű csarnokok elemeinek gyártásával és kivitelezésével, építésével foglalkozik. A megrendelő ("B" Kft.) nyilatkozata szerint építésiengedély-köteles munkáról van szó. A megrendelő belföldi adóalany. A csarnok kivitelezési, építési, szerelési munkáról fordított áfás számlát állít ki a kivitelező ("A") cég a megrendelő ("B") cégnek. A tervezési munkát korábban más cég végezte. Kérdés: Amennyiben egy megrendelő a kivitelezővel olyan megállapodást (szerződést) köt, hogy a kivitelezési, építési munkákon túl az adott csarnok tervezési munkát is igénybe veszi ebben az esetben együttesen (komplexen) kell megítélni az ügyletet és FAD-os számlát állít ki a kivitelező cég a megrendelőnek, vagy elkülönülten, önálló ügyletként kell kezelni a tervezést és kivitelezést oly módon, hogy a kivitelezésről FAD-os, míg a tervezési díjról áfás számlát állít ki "A" Kft .a "B" Kft.-nek. Jól gondoljuk-e, hogy mivel a tervezési munka szorosan kapcsolódik a csarnok építéshez, szereléshez (mondhatni tervek nélkül fel sem lehet építeni a csarnokot), így a komplett megrendelést fordított áfásan kell számlázni?

Kivitelezési szerződés – áfa Kérdés

Tisztelt Szakértő! Társaságunk személygépkocsi-parkolók, buszmegállók és járulékos létesítményeinek (gyalogos átkelő) kivitelezését vállalta el. A megrendelő a kivitelezéssel kapcsolatosan az alábbi iratokat adta át: a megyei kormányhivatal által kibocsátott gyalogos átkelő létesítésének engedélye és a polgármesteri hivatal által kibocsátott útkezelői hozzájárulás. A szerződésben a következő áfa szövegezés van; "a vállalkozói díj számla ellenében esedékes, melyben az áfa összegét a mindenkori érvényes törvényi előírásoknak megfelelő mértékben külön kell feltüntetni." Kérdésünk: az egész kivitelézési munkát a fordított áfa szabályai szerint kell kezelni, vagy pedig az engedélyben feltüntetett gyalogos átkelőhely építéséhez kapcsolódó kivitelezési munka adózik csak fordítottan? Ha külön kell kezelni, akkor egy kivitelezési szerződésben szerepelhet-e a fordított és az egyenes adózású ügylet, vagy pedig két külön vállalkozási szerződést kell kötni? Mind a kivitelező, mind a megrendelő belföldön nyilvántartásba vett adóalany. Válaszadásukat előre is köszönjük.

Fordított áfa garanciális munka Kérdés

Tisztelt Adózóna! Az alábbiakban szeretnénk a véleményüket kérni. Társaságunk engedélyköteles, fordított áfával számított mérnöki, kivitelezési munkákat végez. A projekt lezárult, megtörtént a munka elfogadása, átvétele. Az egyik alvállalkozónktól érkezett egy számla, melynek tartalma szerint átvállalna egyes garanciális munkát. Ez a projekt zárása után merül fel, de igazából a projekthez kapcsolódik. Kérdésünk, ezt fordított vagy egyenes áfával kell-e az alvállalkozónak számláznia? Üdvözlettel.

Számlakulcs2 Kérdés

számlakulcs1 folytatása: felfüggesztett elemek tartószerkezeteinek elkészítését (ideérte valamennyi szükséges földmunkát, feltöltéseket, egyéb kőműves-, és szerelési munkát, beton és vasszerelési, állványozási és zsaluzási munkát, a lakóépület külső nyílásáthidalóinak beépítését, a beépítendő anyagok mozgatását és megmunkálását) b. a kiviteli terveken szereplő lakóépület teljes (külső és belső) víz-, hő és hangszigetelésének elkészítése, ideértve a homlokzati kőzetgyapot hőszigetelő rendszer felépítését, lábazati szigetelést, valamint a telekhatáron álló főfal polisztirol szigetelését is, az épület külső vakolatának elkészítése, színezése, a kapcsolódó állványozási munkákat, a beépítendő anyagok mozgatását és megmunkálását c. a kiviteli terveken szereplő lakóépület belső válaszfalazási munkái, belső nyílásáthidalók beépítése, belső vakolások elkészítése simított kivitelben, aljzatbeton készítése Ismételt válaszukat előre is köszönöm. Üdvözlettel: Valler Rita

Számlakulcs1 Kérdés

Tisztelt Szakértő! A korábban kapott válasszal sajnos nem lettem okosabb. Ha így nézem a szerződést, akkor 27 százalék, ha úgy, akkor 5 százalék. A szerződés kivitelezésre jött létre, nem generálkivitelezésre. Idézem: ....kivitelezési tervdokumentáció szerinti építmény teljeskörű építési kivitelezés munkáinak elvégzése I. osztályú minőségben az e szerződésben meghatározott feltételekkel azzal, hogy szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy jelen szerződésnek nem tárgya a kivitelezési tervdokumentációban szereplő lakóépület - gépészeti szerelési munkáinak kivitelezése - külső és belső nyílászáróinak a beépítése - bádogozási munkák - belső hideg és meleg-burkolatainak beépítése - belső festés, és glettelési munkáinak elvégzése - épülethomlokzati kő-, és műkőburkolatok elkészítése és felhelyezése - jelen szerződésnek nem tárgya továbbá az ingatlan telekhatárain álló kerítések megépítése, a teraszburkolatok és a kerti térkő burkolatok elkészítése, kertrendezés. A szerződés tárgyát képező építési kivitelezési munkák különösen a. a kiviteli terveken szereplő lakóépület szerkezetépítési munkáinak kivitelezése, amely magában foglalja a lakóépület valamennyi alapozási munkáit, falazási, födémszerkezeti munkáit, az ácsmunkákat, a tetőfedési munkákat (kivéve a bádogozási munkákat), kémény falazásának elkészítését, vakolását, illetve a lakóépülethez tartozó terasz kivitelezését, az épülethomlokzatra elhelyezendő külső felfüggesztett http://adozona.hu/kerdesek/2017_10_24_Szamla_afakulcsa_nra

Építőipar – ideiglenes iparűzési adó Kérdés

Tisztelt Szakértő! Építőipari kivitelezéssel foglalkozó cég ideiglenes iparűzési adójának megállapításához kérnék segítséget. A szerződés alapján a munka megkezdése és a teljesítésigazolás kiadása közötti időtartam nem haladja meg a 180 napot, így ideiglenes iparűzésiadó-fizetési kötelezettsége keletkezik a cégnek az adott önkormányzatnál. Amennyiben a kivitelezés valamilyen okból hosszabb ideig szünetel (30 napot meghaladóan) építési naplóban rögzítve van a szünetelés ténye, akkor is a teljes időtartamra kell bevallani és megfizetni az ideiglenes iparűzési adót? Ez idő alatt egy másik településen végez munkát a cég, ahol akár szintén keletkezhet ideiglenes adófizetési kötelezettsége. Amennyiben egy hasonló hosszú időtartamú építkezésen a fent említett cég alvállalkozót is igénybe vesz, és ebben az időtartamban a megbízó cég nem végez ténylegesen munkát, de a szerződés szerint a munkát megkezdte, teljesítésigazolás még nem áll rendelkezésre, mert az alvállalkozó által végzett folyamatok is ennek a szerződésnek a részét képezik, akkor mindkét szóban forgó cég adófizetésre kötelezett az építkezés helyén illetékes önkormányzatnál? Válaszát előre is köszönöm!

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Könyvviteli szoftverváltás

Nagy Norbert

adószakértő

Nem egyezményes ország külföldi munkavállalója

Horváthné Szabó Beáta

adószakértő

Kettős könyvvezetésből vissza egyszeresbe

Pölöskei Pálné

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 november
H K Sze Cs P Sz V
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
hirdetÉs

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close