90 találat a(z) időszakos elszámolás cimkére

Időszakos elszámolású számlák javítása II. Kérdés

A válaszból úgy ítélem meg, hogy a válaszadó nem vette észre, hogy két bizonylatról és mindkettő javításáról van szó. Ezt azért gondolom így, mert a válaszában a dátumok keverednek. Egyébként a cég számlázó programot használ, ami módosító számla kibocsátására is alkalmas. Kérem, a válasznál ennek a figyelembe vételét. Valamint kérem a kérdésünkre konkrét választ legyen szíves adni.

Időszaki elszámolás – teljesítés időpontja Kérdés

Tisztelt Szakértő! Szerződés szerint 2016. júliusban számlázza ki a vállalkozás a 2015. áprilistól 2016. júniusig terjedő időszakra vonatkozó szolgáltatásnyújtást. A kérdésem az, hogy mi lesz ez esetben az áfa, illetve a számla teljesítési időpontja, mivel az 58. § szerint meghaladja a 12 hónapot az elszámolási időszak? Köszönettel: Égei Emese

Időszakos elszámolású importszolgáltatás elszámolása Kérdés

Tisztelt Szerkesztőség! Külfölditől igénybe vett belföldi, úgynevezett főszabály szerinti teljesítésű helyű, időszakos elszámolású szolgáltatás esetén az áfatörvény 55-59. §-ában meghatározott teljesítési időpontban kell az adóalanynak az adót megállapítani és a számla kelte szerinti árfolyamot kell alkalmazni? Sajnos erről a témáról nagyon keveset lehet olvasni és megoszlanak a vélemények az új 58. § alkalmazásáról, azaz közösségi szolgáltatás igénybevétele esetén mit kell teljesítési időpontnak tekinteni? Válaszukat előre köszönöm!

Időszakos elszámolás teljesítése Kérdés

Tisztelt Szakértő ! Cégünk fuvarozást végez: megbízónk esténként közli a másnapi fuvarokat (van amikor van, van, amikor nincs ) és következő hónap elején kiállítunk 1 db számlát a havi összes fuvarról. Eddig teljesítésnek a hónap utolsó napját írtuk be és fizetési határidőnek a teljesítéstől számított 60. napot. Most visszaküldték nekünk a számlát, hogy írjuk át a teljesítést: májusi számlák esetében július 30-ára, a fizetési határidőre. Van a számlán a számla kiállítás dátuma, teljesítés és fizetési határidő: értelmetlennek látjuk a májusi számlák esetében a júliusi teljesítést, főleg hogy a fizetési határidő is szerepel. Mit jelent ilyenkor a teljesítés? Valamint kérdezem, hogy ez a szabály alkalmazható, vagy kötelező? Ugyanis a másik cég, akinek szintén így számlázunk, nem lépett fel ilyen igénnyel. Köszönöm előre is válaszát

Időszakos elszámolás, fizetési esedékesség Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az Adó-és Vámértesítő 2016/3. számában megjelent 24/2016 adózói kérdés válasz értelmezésében kérnem a segítségét: 24. Az időszakos elszámolású ügylet teljesítési időpontjának meghatározása a fizetési esedékesség ismerete hiányában. A címben szereplő "fizetési esedékesség ismeretének hiánya" mit jelent? Milyen esetben fordulhat elő, hogy nem ismert a fizetési esedékesség? Internetszolgáltatóként a havidíjak számlázásánál a szerződésünkben a fizetési határidő úgy van megjelölve, hogy az a számlakiállítástól számított 14 nap. Úgy gondoljuk, hogy mivel a számlák kiállítása és a megtérítés esedékessége is a szolgáltatási időszak utolsó napját megelőzi, ezért a teljesítés napja a kiállítás napja. Egyik vevőnk nem hajlandó a számlánkat befogadni e fent említett NGM-állásfoglalásra hivatkozva, szerinte az ügyletnél nem ismert az esedékesség. Köszönettel.

Áfa Kérdés

Tisztelt Szakértő! Azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy az alábbi témában szíveskedjen útmutatást adni. A és B belföldi illetékességű áfa alanyok határozott idejű szerződést kötöttek egymással – a 2016. évi betakarítással szűnik meg a szerződés. A szerződés földterületek művelési munkálataira (műtrágyaszórás, reptillezés, vetés, szükséges növényvédelem, gyomirtó kiszórása, betakarítás, termény átvételi helyre szállítása..egyéb műveléshez szükséges folyamatok) köttetett. A szerződés szerint a megbízás folyamatos munkavégzést jelent, a megrendelő teljesítésigazolással igazolja az elvégzett munkákat, az elszámolás folyamatosan, meghatározott időszakonként (havonta) történik. "A" társaság a szolgáltatási számlákat a hónap utolsó napjával (havi rendszerességgel), mint teljesítési nappal állította ki, halasztott fizetéssel. "B" társaság nem fogadja be a számlákat, véleménye szerint a szerződésben foglalt szolgáltatás időszakonként történő elszámolás, így az az áfatörvény 58. §-a alá tartozik, és a teljesítés dátumát e szerint kéri megállapítani. Nem tudjuk eldönteni, hogy melyik álláspont a helyes, ebben kérnénk segítségüket. (Ahol a szerződésre hivatkozunk, ott az abban foglalt szófordulatokat használtuk a kérdés feltevésekor.)

Időszakos elszámolású ügylet Kérdés

Tisztelt Szakértő! Társaságunk vízautomatákat bérel egy kft.-től. A szerződés szerint mindig előre számláz, a fizetési határidő 30 nap. Az április havi bérleti díjat a következőképpen számlázta le: Kelt: 2016. 04. 01 Időszak: 2016. 04. 01-04. 30. Fizetési határidő: 2016. 04. 30. Teljesítési dátum: 2016. 04. 30. A főszabály értelmében így helyes a számla véleményem szerint, viszont a szerződés értelmében a 30 napos fizetési határidő 2016. 05. 01. lenne. Így viszont későbbi a fizetési határidő, mint az elszámolási időszak utolsó napja. Akkor viszont a teljesítési határidő 2016. 05. 01. lenne. A kérdésem az lenne, hogy visszaküldjem-e a számlát a fizetési határidő miatt, vagy befogadható így? Válaszát előre is köszönöm!

Áfafizetési kötelezettség keletkezése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy vállalkozás időszakos elszámolású számlát állít ki. A számla kelte: április 30., a teljesítés június 29., a fizetési határidő július 31. A vevő a számlát május 20-án teljes egészében kifizeti. Mikor keletkezik áfafizetési kötelezettsége a kibocsátónak, és mikor helyezheti levonásba a vevő a forgalmi adót? Az én értelmezésem szerint erre az 59. paragrafus előírását kellene alkalmazni, a NAV-revizor szerint viszont ez nem előleg, ezért csak a teljesítés időpontjában kell áfát befizetni, és akkortól lehet levonásba is helyezni. Kinek van igaza? Köszönettel: Bertháné

Időszakos elszámolás Kérdés

Tisztelt Szakértő! 2016. 03. hóban szeretnék 2015. évre vonatkozó szolgáltatásnyújtásról számlát kiállítani időszakos marketing-elszámolásról. Az időszak: 2015. IV. negyedév A kérdésem az lenne, hogy itt a 2015. évre vonatkozó szabályokat kell alkalmaznom, miszerint a teljesítési határidő egyenlő a fizetési határidővel (jelen esetben 2016. 03. 31. mindkét dátum), vagy a 2016. évi szabályoknak megfelelve a számla kelte: 2016. 03. 29., a teljesítés 2016. 02. 29. (a 60 napos szabály szerint), és a határidő 2016. 03. 31. Válaszát előre is köszönöm.

Időszakos Kérdés

Tisztelt Szakértő! Partnerünk a heti szállítások összegét a következő héten számlázza az időszakos elszámolás szabályai szerint, a teljesítés a fizetési határidő. Ez így rendben van. Viszont nagyobb összegű előleget kérne, ami többheti szállítást fedezne. Ebben az esetben ki kell állítania az előlegszámlát a pénz beérkezésekor, majd az előbbiek szerint számláz hetente, és levonja a számlaösszeggel azonos összegű előleget addig, amíg az el nem fogy? Hogy kell helyesen kiállítania a számlát áfa szempontjából?A teljesítés dátuma és a fizetési határidő megegyezik az előlegével?

Időszakos elszámolás Kérdés

Tisztelt Szakértő!! Időszakos elszámolással kapcsolatban szeretnék kérdezni! Adott egy nyelviskola. A bedolgozó vállalkozó tanárokkal a szerződésben úgy állapodnak meg, hogy 4 hónapig tart a tanfolyam, ez például 100 óra. Elszámolás havonta, a leoktatott órák alapján, 30 napos fizetési határidővel. Tehát a számla kiállítása az elszámolt hónapot követően történik. Ez részteljesítésnek minősül-e, és nem kell az áfatörvény 58. paragrafusát alkalmazni rá, vagy időszaki elszámolásnak számít, és alkalmazni kell az új számlázási szabályt? Köszönettel: Fazekasné

Időszakos elszámolás: így lehet javítani a rossz számlát Cikk

Hogyan lehet helyesen javítani az időszakos elszámolású számlákat, ha az azokon feltüntetett áfateljesítési időpont nem felel meg az előírtaknak? – kérdezte olvasónk. dr. Kelemen László adószakértő, jogász válaszolt.

Időszakos elszámolás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az áfatörvény 58. §-a szerint ügyfelünk ingatlanbérleti díjat számol el, adóalany. Az időszakos elszámolású szerződés úgy szól, hogy a bérleti díjat előre, míg a rezsit utólagosan, egy számlában számolja el. Egy adott hónap első napjaiban az adott hónap bérleti díját számlázza, és ugyanezen számlában a megelőző hónap járulékos költségeit tünteti fel, jellemzően a rezsi díját. Kérdésünk, hogy ebben az esetben tekinthetjük-e elszámolt időszaknak, érintett időszaknak a két hónapot? Hiszen a rezsi a megelőző hónapra vonatkozik kizárólag, a bérleti díj pedig csak az ezt követő hónapra. Ilyenkor az érintett időszak a két hónap lesz, s ennek a két hónapnak az utolsó napját kell mérvadónak tekintenünk ahhoz, hogy megállapítsuk az áfa szerinti teljesítés napját? Segítségüket köszönöm!

Időszakos elszámolás Kérdés

Csorbítja-e a vevő áfalevonási jogát egy helytelenül kiállított időszakos elszámolási számla? Temérdek helytelen számla érkezik hozzánk, ha visszaküldjük, akkor alig lesz levonható áfánk a tárgyhóban. Önök visszaküldenék-e a számlát abban az esetben, ha a teljesítési hónapot legalább sikerült a kiállítónak eltalálnia, de a nap megjelölése helytelen? Üdvözlettel, CsK

Időszakos elszámolás áfaszempontból Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft. – amely külföldi tulajdonú, de Magyarországon bejegyzett – folyamatos adminisztrációs szolgáltatásokra egy másik magyar kft.-vel szerződést kötött. A szerződésben előre fizetéssel éves díjban állapodtak meg, melyet díjbekérő alapján azt előre ki is fizeti a megrendelő. Jelen esetben az éves időszak 2016. 02. 01-2017. 02. 01-ig tart, és a díjat 2016. 01. 28-án fizette meg. Kérdésem: A számla kiállításakor – tekintettel arra, hogy a fizetés előre történt – mi a teljesítési dátuma, mivel úgy vélem, ez egy időszakos elszámolású ügylet? Válaszukat előre is köszönöm!

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Átalányadózó szünetelése

Szipszer Tamás

adószakértő

Átalányadózásra áttérő 2358-as bevallása

Szipszer Tamás

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2023 február
H K Sze Cs P Sz V
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
hirdetÉs