36 találat a(z) időszakos elszámolású ügylet cimkére

Időszakos elszámolású ügyletekkel kapcsolatos számlakiállítási határidő Kérdés

Áfatörvény 58. § Kérdés

Időszakos elszámolású ügylet 2. Kérdés

Tisztelt Bartha László! https://adozona.hu/kerdesek/2020_4_7_Idoszakos_elszamolasu_ugylet_tup Fenti válaszával kapcsolatban szeretnék feltenni pár kérdést. Mivel az áfatörvény 58. §-ában a felek közötti megállapodásához köti az időszaki elszámolás alkalmazását, ezért ennek hiányában alkalmaztuk a főszabály szerinti számlázást, nem a 58. § szerintit. Hónap végével, 15 napos fizetési határidővel állítottuk ki számláinkat. Az előző kérdésünkben leírt szöveg szerepel a megállapodásban, nincs más utalás benne. Ön szerint helyesen jártunk el? Köszönjük!

Időszakos elszámolású ügylet Kérdés

Tisztelt Szakértő! Szeretném a segítségét kérni, hogy a megállapodás alapján időszakos elszámolásúnak számít-e az ügylet, ha a "használati díj, amely egy be- és kihajtási engedélyre vonatkozik, melyet Jogosult a Kötelezett által a tárgyhót követő első napon kiállított összesített számla alapján 15 napos fizetési határidővel köteles megfizetni." szöveg szerepel? Köszönöm

Időszakos elszámolú ügylet teljesítési napjának javítása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Időszakos elszámolású ügyletnél a számlán tévesen lett feltüntetve a teljesítés napja. Ennek javításában kérném a segítségét. Elszámolási időszak: 2019. augusztus Számla kelte: 2019.09.07. Fizetési határidő: 2019.11.06. A számlán teljesítési időpontként 2019.08.31-e lett feltüntetve 2019.10.30-a helyett. A számlát a vevő 2019. novemberben küldte vissza javításra. A számlázóprogram a javítást két számlával tudja elvégezni. Sztornózásra került a hibás számla, és az új számla az alábbi adatokkal került kiállításra. Számla kelte: 2019.11.25. Teljesítés időpontja: 2019.10.30. Fizetési határidő: 2020.01.24. Kérdésem az lenne, hogy melyik áfaidőszakban számolom el a kiállított javító számlákat (az augusztusi és az októberi áfaidőszakot is önellenőrizni kell)? Válaszukat előre is köszönöm.

Időszakos elszámolású ügyletek Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az Áfa tv. 58. §-a értelmezésével kapcsolatban kérek állásfoglalást. Ügyfelem termékértékesítést, betonértékesítést, mellékszolgáltatásként igény szerint betonkiszállítást, illetve betonszivattyúzást végez. Vevőikkel szerződés alapján időszaki, naptári havi elszámolásban, utólagos számlázásban állapodik meg. Mivel a kért beton bármikor változhat, csak a megtörtént kiszállítást tudják számlázni. Például: elszámolt időszak szeptember 1- szeptember 30. között értékesített, elszállított beton, illetve betonszivattyúzás díja. A számlakiállítás időpontja minden esetben következő hónap eleje, például október 2. Az értékesítés, kiszállítás nem folyamatos, igény szerinti, lehet hogy csak egyszer vagy kétszer történik kiszállítás havonta, de elszámolás csak havonta, de előfordul minden munkanap. Gyűjtőszámla kiállítására még nincs lehetőségük, programjuk. Kérdés: 1. Mi a teljesítés időpontja? Az Áfa tv. 58. § (1) elszámolási időszak utolsó napja, vagy az 58. § (1a) és/vagy (1b) szerint a fizetési határidő vagy 60. nap? A "TÁJÉKOZTATÓ Időszakos elszámolású ügyletekre vonatkozó szabályozás változása" 58. § (1b)-ben szolgáltatásokra vonatkozó példát ír csak. 2. Az Áfa tv. 58. § (1a) és (1b) bekezdése között vessző van, ez az jelenti, hogy együtt értelmezendő, azaz e bekezdések az elszámolási időszak vége előtt kiállított számlákra vonatkoznak? 3. Amennyiben az 58. § (1b) önállóan értelmezendő, milyen esetben érvényes az 58. § (1)? Köszönettel: Szalánczi Dóra

Áttérés alanyi adómentességre – időszaki elszámolású ügylet Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy áfás vállakozás 2019-től alanyi mentességre tért át. A vállalkozás időszakos elszámolású ügyletet számláz, a decemberi szolgáltatási díjat január elején számlázza ki. A számla kelte 2019.01.04., a számla teljesítési időpontja és a fizetési határidő 2019.01.12. A számlát áfásan vagy alanyi mentesen kellett volna kiszámláznia a vállalkozásnak? Azaz a számlát áfa feltüntetésével kell kiszámláznia vagy már az alanyi mentes minőségében, azaz áfa nélkül? Segítségüket előre is köszönöm.

Időszakos elszámolású ügylet alanyi adómentesség választása esetén Kérdés

Tisztelt Szakértő! Áfakörös egyéni vállalkozó 2019-től alanyi adómentességet választ. Időszakos elszámolású ügyletei vannak, utólag számláz, a tárgyhónapot követő első munkanapon, a teljesítés dátuma és a fizetési határidő és a számla kiállítási dátuma így a 2018. december hónapra vonatkozóan 2019. január lesz. Kérdésünk, hogy a 2018 december hónapra kiállított számla tartalmazzon-e áfa összeget, vagy már alanyi adómentes lesz? Köszönettel: Szabóné Sós Ildikó

Gépbérbeadás külföldi telephelyen Kérdés

Tisztelt Szakértő! Társaságunk gépet ad bérbe határozatlan időre magyarországi székhelyű társaságnak. Bejegyzett telephelye és fióktelepe csak Magyarországon van. Azonban a gépet külföldi címre szállították ki pár hónap erejéig munkavégzésre. A számlát részemről 27 százalékos áfával állítom ki (időszakos elszámolású ügylet)? Válaszát megköszönve: Tomayerné

Időszakos elszámolású ügyletek főszabály 2016 Kérdés

Tisztelt Szakértő! A 2016. 01. 01-jétől megváltozott Áfa tv. 58. §-ával kapcsolatban kérném segítségét, hogy milyen esetet takar a főszabály, ami szerint a teljesítés időpontja az elszámolási időszak utolsó napja lenne. Mi kellene legyen a számla kelte, az elszámolási időszak és a fizetési határidő ahhoz, hogy a főszabályt tudjuk alkalmazni? Mivel az a) pont szerint a teljesítés időpontja a számla kelte, ha a fizetési határidő az időszak végét megelőzi és a b) pont szerint a számla teljesítési időponta a fizetési határidő, ha a fizetési határidő (de legfeljebb 60 nap) az időszak utolsó napját követi. Válaszát köszönöm!

Alanyi mentes vagy áfás számla Kérdés

Tisztelt Szakértő! Időszakos elszámolású ügyleteknél a teljesítés időpontja – ha a számla kiállítása és a fizetési határidő is követi az elszámolás időpontját – a fizetési határidő. Ez esetben a fizetési határidő alapján kell a bevételeket figyelni az alanyi mentesség értékhatáránál? Ha 2016 novemberében értékhatártúllépés miatt át kell lépjen a normál adózás alá, de a parlament megszavazza a 2017-es áfaváltozásokat, akkor 2017-től ismét választhatja az alanyi adómentességet, ha a bevétele nem haladta meg a 8 millió forintot? Ez esetben, ha 2017-es fizetési határidővel állít ki számlát, azt már ismét alanyi adómentes minőségében teheti meg? Köszönettel.

Időszakos elszámolású ügylet számlázása Kérdés

Tisztelt Szakértők! Segítséget szeretnék kérni, az alábbi ügyben. Cégünk takarítással foglalkozik, és havi elszámolásban állapodott meg a megrendelővel. Tavaly a számlát mindig a hónap utolsó napján állítottuk ki, és a 30 napos fizetési határidő dátumával egyezett meg a teljesítés dátuma. Idéntől az egyik megrendelőnk nem fogadja be a számlát, ha a számla kelte az elszámolási időszak utolsó napja, mert azt mondja, hogy ez esetben a teljesítés dátuma is ez a nap kell, hogy legyen. Ezért neki mindig az elszámolási időszakot követő nap, tehát augusztus 1-jén, ma fogjuk kiszámlázni a júliusi takarítást, mert, ha a számla kelte július 31. lenne, akkor a teljesítés dátuma is július 31. Nem értjük, hogy ezt ő miért mondja, kértük, hogy írja le a jogszabályt, de nem tette. Emiatt átáltunk az összes megrendelőnél erre, de többen jelezték, hogy nekik a saját elszámolásuknál könnyebb volt beazonosítani, hogy tudták a számla kelte, ami ugye a hónap utolsó napja volt, megmutatja, hogy melyik időszakra szólt a takarítás. Én a törvényben azt látom, hogy főszabály szerint a teljesítés dátuma az elszámolással érintett időszak utolsó napja, de ha a fizetés esedékessége az elszámolással érintett időszak utolsó napját követő napra esik, akkor továbbra is a fizetési határidővel esik egybe a teljesítés dátuma, figyelve idéntől a 60.napos korlátra, de ez a változás minket nem érintett, mert maximum 30 napos fizetési határidőnk van. Köszönettel: Krcsik Eszter

Időszakos elszámolású számlák javítása Kérdés

Reklámtábla bérbeadásával foglalkozó ABC Kft. 2016. 06. 07-ei dátummal számlázza le a 2016. 06. 05 – 2016. 08. 05. időszakra a bérleti díjat. A fizetési határidő a szerződés szerint lett feltüntetve, ami 2016. 06. 20., sajnos ezzel azonosan lett feltüntetve a teljesítés időpontja, helytelenül. 2016. 07. 12-én a szolgáltatás igénybe vevője észrevételt tett a számla miatt, mivel a számla teljesítésének időpontjának helyesen 2016. 06. 07-nek kellett volna lennie. Nem fogadta el a számlát helyettesítő bizonylatot, amit a szolgáltató szövegszerkesztővel állított elő, saját számozással látott el, és szigorú számadás alá vont. Módosító számlát bocsátott ki a szolgáltató 2016. 07. 12-ei számlakeltezéssel, a fizetési határidő 2016. 06. 20-a lett, a teljesítés időpontja pedig 2016. 06. 07. A számlában szereplő sorokban pedig az előző számla tétele lemínuszolva, a következő sorban pedig plusz előjellel szerepel, így a számla végösszege nulla lesz. Helyes-e ez így? Egy másik számla esetében az ABC Kft. 2016. 06. 02-ai dátummal számlázza le a 2016. július havi időszakra szóló bérleti díjat. A fizetési határidő a szerződés szerint lett feltüntetve, ami 2016. 06. 30., sajnos ezzel azonosan lett feltüntetve a teljesítés időpontja, helytelenül. 2016. 07. 12-én a „vevő” észrevételt tett a számla miatt, mivel a számla teljesítési időpontjának helyesen 2016. 06. 02-nak kellett volna lennie. A „vevő” nem fogadta el a számlát helyettesítő bizonylatot, amit a szolgáltató szövegszer..szövegszerkesztővel állított elő, saját számozással látott el, és szigorú számadás alá vont. Módosító számlát bocsátott ki a szolgáltató 2016. 07. 12-ei számla keltével, melynek fizetési határideje 2016. 06. 30-a lett, a teljesítés időpontja pedig 2016. 06. 02. A számlában szereplő sorokban pedig az előző számla tételét lemínuszolva, a következő sorban pedig plusz előjellel szerepeltetik, így a számla végösszege nulla lesz. Helyes-e ez így?

Időszakos elszámolású ügylet egyéni vállakozónál Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az áfatörvény 58. vagy a 61. §-a szerinti szabályok alapján keletkezik áfafizetési kötelezettség egy egyéni vállalkozónál, amennyiben folyamatos teljesítésű ügyletről állít ki számlát? Mi alapján dönthető ez el egyértelműen a törvény szövegéből? Válaszát előre is köszönöm.

Időszakos elszámolású ügylethez viszontkérdés Kérdés

Tisztelt Adózóna! Gyors válaszukat köszönöm! Az 1/a kérdésre adott válasz a gyakorlatban nem kivitelezhető, mármint, hogy a bérleti szerződés tartalmazza azt, hogy melyik havi rezsiköltséget melyik havi bérleti díjjal számlázzuk tovább, inkább a likviditás miatt olyan fordulatok szerepelnek, hogy közműszámla beérkezésekor továbbszámlázza. Jellemzően például az áramszámla beérkezik következő hó második felében, a gázszámla pedig az időszakot követően 2,5-3 hónap múlva, és nem naptári hónapra szól. Ezeket beérkezésükkor rögtön, bérlőkre szétbontva, külön számlában számlázzuk ki. Az adozasitanacsadas.hu oldalon ökölszabályként szögezték le, hogy "ha a rezsiköltséget utólag külön számlázzuk, úgy a számla teljesítési időpontja mindig a számla kiállításának a napja". Visszajelzésüket előre is köszönöm!

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Kártérítés

Lepsényi Mária

adószakértő

KATA 2021 - 3 millió forintos értékhatár

Lepsényi Mária

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 szeptember
H K Sze Cs P Sz V
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close