75 találat a(z) főállású katás cimkére

Kata melletti őstermelés Kérdés

Hivatkozva a "Tíz gyakori kérdés a katáról" cikkükre, kérdezem, hogy főállású katás beltagként, őstermelés mellett van-e járulékfizetési kötelezettség? Köszönet a válaszukért.

Katás főállásúnak nem minősülő Kérdés

Tisztelt Szakértők! Egy személy kft. egyszemélyes tagjaként, tagi díjazottként megfizeti az elvárt járulékokat. Emellett bt.-beltagjaként 25 ezer forint katát fizet. Amennyiben a kft. tagjaként úgy dönt, hogy a továbbiakban bért nem vesz fel, de a minimumjárulékokat továbbra is megfizeti (szja-t viszont nem), akkor katásként onnantól főállású lesz, és 50 ezer forintot kell fizetni, vagy pedig továbbra is 25 ezer forintot fizet?

Végelszámolás Kérdés

Tisztelt Szakértő! A végelszámolás alatt álló kft.-ben végelszámolóként kijelölt tag a végelszámolás kezdete óta rendelkezik egy főállású katás egyéni vállalkozással, ahol megfizeti a havi 50 ezer forintot. Amennyiben a végelszámolói feladatokat heti 5 órás munkaviszonyban látja el, a járulékot az 5 órás bére után kell fizetnie – tehát a minimálbér 1/8-ad része után? Válaszát előre is köszönöm!

Munkaviszony végelszámolás alatt Kérdés

Tisztelt Szakértő! A végelszámolás alatt álló kft.-ben végelszámolóként kijelölt tag a végelszámolás kezdete óta rendelkezik egy főállású katás egyéni vállalkozással, ahol megfizeti a havi 50 ezer forintot. Amennyiben a végelszámolói feladatokat heti 5 órás munkaviszonyban látja el, a járulékot az 5 órányi bére után kell fizetnie – tehát a minimálbér 1/8-ad része után? Válaszát előre is köszönöm!

Katás bt Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ha van egy katás bt., abban a beltag főállású, a bevételt hogyan tudja kivenni a cégből? Köszönöm a választ!

Kisadózó főállásban vagy nem Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy katás bt. ügyvezetőjét 36 órás munkaviszonya mellett kisadózóként bejelentette a cég. 2013. június közepén a munkaviszonyában szülési szabadságra ment. Ebben a hónapban még – mivel a tgyást nem a hónap egészében kapta – a tételes adót meg kellett fizetnie, de mennyit? A változás-bejelentési nyomtatványon júliustól megküldte, hogy nem kötelezett a tételes adó megfizetésére, de júniustól vagy júliustól egyébként főállású kisadózónak minősül, akkor is ha a bt.-ben sem végez munkát? Vagy a 201T nyomtatványon akkor kell főállásúként bejelenteni, amikortól a tételes adót is fizetnie kell – mert újból személyesen közreműködik? Ha bármely hónapban tévesen jelentette, hogy nem főállású, hogyan tudja ezt a bejelentést utólag módosítani (a 201T nyomtatványt nem lehet önellenőrízni)? Köszönettel.

Katás vállalkozás kültagjának adózása Kérdés

Tisztelt Adózóna, Kata adózással kapcsolatosan lenne két kérdésem: 1./ Főállású kisadózónak minősül a betéti társaság kisadózóként bejelentett tagja, ha heti 36 órás munkaviszonyában fizetés nélküli szabadságát tölti (gyeden van), de a bt.-ben személyesen közreműködik? 2./ 2015. évi törvénymódosítás kapcsán kérdezném a katás vállalkozás kisadózóként be nem jelentett kültagjának adózását. Ez idáig nem igazán foglalkoztunk vele – egyéb jövedelemként adóztak?! a társas vállalkozás tagjának juttatott anyagi javak..., de ilyen nem igazán fordult elő a gyakorlatban –, viszont most ezt osztalékjövedelemként kategorizálja az szja-törvény. Mennyiben változás ez? Hogyan határozható meg az osztalék összege? A Ptk. ide vonatkozó paragrafusa értelmében hogyan értelmezhetjük a katás vállalkozás osztalék-megállapítását (beszámoló, saját tőke)? Kizárható-e az osztalékfizetésből a kültag, ha a társasági szerződés úgy rendelkezik? Vagy a kültag a vagyoni betétje arányában adózni fog? Jogi és adózási szempontokat is összevetve, lehet-e azt megállapítani, hogy a kültag nem részesül semmilyen juttatásban? Köszönettel:

Kata, táppénz, gyed Kérdés

Tisztelt Szakértő! Szeretném a segítségét kérni. Egyéni vállalkozó főállású katás, havi 50 000 forint tételes adót fizet. Terhes lett, az orvos a kora – a és spontán vetélés nagyobb esélye – miatt veszélyeztett terhességet állapított meg, és javasolta a táppénz-ellátást. Kérdéseim a következőek lennének: - 2014. 07. 31-ével kéri a táppénz-ellátást, így a katát befizeti a 7. hóra. - 2014. 08. hóban már táppénzen van, tehát katafizetési kötelezettsége nem keletkezik? A gyed számításánál az előző évi jövedelemalapot kell figyelembe venni, tehát ha a baba 2015. februárban érkezik, akkor a gyed alapja a 2014-es év jövedelme. Ha hét hónapon keresztül fizette a katát, akkor 569 100 forint? Kérdésem, hogy ha az üzletében alkalmazottak is dolgoznak, az egyéni vállalkozói tevékenységét katásként folytathatja? Ezt úgy értem, hogy személyes közreműködés nem történik, de az üzletet 2 fő munkavállaló továbbviszi, tehát bevételszerzés történik. Várom megtisztelő válaszukat, köszönettel: Szabó Anita

Iparűzési adó alapjának megosztása katás vállalkozás esetén Kérdés

Főállású katás egyéni vállalkozó vagyok, székhelyemen saját lakás, nem végzek gazdasági tevékenységet, bejelentett telephelyemen dolgozom. Tevékenységem fordítás, könyvelés, tárgyi eszközöm nincs. Hogyan kell megosztanom az iparűzési adóalapját a székhely és a telephely között, ha a bevétel 0 százaléka keletkezik a székhelyen? A helyi adókról szóló törvény szerint "a magánszemély vállalkozó esetében az önmaga után elszámolt személyi jellegű ráfordítás címén - az említett törvényekben foglaltaktól függetlenül - 500 000 forintot kell figyelembe venni". Katás vállalkozó lévén esetemben mi számít személyi jellegű ráfordításnak? A tételes adó? Mert annak összege éves szinten 600 000 forint, tehát az adóalap 83 százaléka utáni adót kellene a székhely szerinti városnak fizetnem, ahol nem végzek tevékenységet, és a maradék 17 százalék utánit a telephely szerinti városnak? Előre is köszönöm megtisztelő válaszukat. Üdvözlettel. Boldog Zsuzsanna

Százezrek nyugdíja függ ettől: ki, mit nyer a járulékkedvezményekkel? – Táblázattal! Cikk

Mennyit nyernek, illetve veszítenek a kedvezményes nyugdíjjárulék-fizetési konstrukciókkal a munkavállalók? Hogyan alakul a rövid távú nyereség és a várható nyugdíjveszteség? Melyik lesz a nagyobb? Az Adózóna összehasonlító kalkulációval nyújt fogódzót e kérdés megválaszolásához.

Főállású katás járulékfizetése másik vállalkozásában Kérdés

Tisztelt Szakértő! A kata jövő évi változásainak egyik magyarázatában a következőt írja egy cikk: "jövőre nem minősül főállású kisadózónak az a személy, akit egyidejűleg fennálló több munkaviszony keretében foglalkoztatnak, ha e foglalkoztatások együttes időtartama eléri a heti 36 órát. Így jövőre a kisadózó vállalkozót a havi kata megfizetése mentesíti egyéb vállalkozásában a minimum járulékok megfizetése alól. Én a törvény szövegéből nem tudom ezt kiolvasni, ezért kérem a segítségét a dolog értelmezésében. Ha egy főállású kisadózó megfizeti a havi 50 ezer forintot a katás vállalkozásában, akkor egy másik kft-ben, ahol tag, valóban nem kell megfizetnie a minimum járulékokat? Válaszát előre is köszönöm!

Főállású katás egyéni vállalkozó 2014-ben társas vállalkozóként fizet-e járulékot? Kérdés

Tisztelt Adószakértő! Szeretném tisztán látni azt az esetet 2014-ben, hogy egy főállású katás egyéni vállalkozó, aki havonta 50 ezer forint katát fizet meg a társas vállalkozásában, ez kimenti őt a legalább a minimálbér utáni járulékfizetés alól? Köszönettel.

Kereseti korlát főállású katás egyéni vállalkozónál Kérdés

Tisztelt Szakértő! Szeretném kérni állásfoglalását azzal kapcsolatban, hogy az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött, művészeti tevékenységet folytató, korhatár előtti ellátásban részesülő katás főállású egyéni vállalkozónak a kereseti korlát vizsgálatánál elég csak a 81 300 forintot figyelembe venni független attól, hogy a számlás bevétele esetleg eléri a hatmillió forintot? A Tbj. jogviszonyból származó keresetet említ, a Katv. 10. § (1) bekezdése nyugdíjjárulék-alapot képező keresetként 81 300 forintot vesz figyelembe azzal, hogy a főállású kisadózó a fizetési kötelezettségének a tételes adófizetéssel tesz eleget. Kérem segítségüket, tisztelettel várom válaszukat.

Ezért változik a kata-törvény: itt az NGM indoklása Cikk

A jelenleg hatályos definíció szerint is többségében ugyanazok minősülnek főállású katásnak, mint a jövő évre tervezett adótörvény-módosításokat tartalmazó csomagban javasolt új fogalom-meghatározás után, amely – ellentétben az érvényes jogszabállyal – nem a főállású, hanem a nem főállású katásokra vonatkozóan fogalmazza meg az egyes kritériumokat – reagált a lapunkban megjelentekre a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM). Nincs szó tehát arról, hogy a kritériumok módosítása azt jelentené, belátta hibáját a szaktárca.

Magánszemély, aki bt.-beltag, egyben kft tag/ügyvezető lehet-e főállású katás? Kérdés

Tisztelt Cím! Van egy bt-beltagom, akit főállású katásként lejelentettem. Időközben olvastuk az interneten, hogy abban az esetben, ha kft-tag, járulékot kell fizetnie a kft-ben, tehát nem lehet vagy inkább nem érdemes főállású katásnak lennie. Igaz az, hogy járulékfizetési kötelezettsége van a kft-ből is? Esetleg elegendő lenne 2 órás munkaviszonyba bejelenteni őt? Ugyanehhez a témához kapcsolódik még egy kérdésem: a katás bt. kültagja jelenleg nem rendelkezik 8 órás munkaviszonnyal. Őt is főállású katás vállalkozóként kellene bejelenteni? Segítségét előre is köszönöm!

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

FOSZK hallgató szochokedvezmény-lehívás

Széles Imre

tb-szakértő

Vállalati elismeréshez kapcsolódó jutalom kifizetése

Horváthné Szabó Beáta

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 május
H K Sze Cs P Sz V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Együttműködő partnereink