380 találat a(z) bérleti díj cimkére

Költségtérítés bérleti díj fizetése nélkül Kérdés

Tisztelt Tanácsadó! Orvosi rendelő és gyógyszertár egy épületben működik, amely önkormányzati tulajdonban van, bérletidíj-fizetési kötelezettség nincs. A közüzemi mérőórák az orvosi rendelő nevén szerepelnek. Százalékosan meghatározott közüzemi költséget számláz a rendelő a gyógyszertár felé. Mi a szabályos számviteli elszámolás rendje, különös tekintettel az iparűzési adóra? A költségtérítés egyéb bevételnek vagy nettó árbevételnek minősül? A választ előre is köszönöm.

Bérelt jármű elszámolása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy vállalkozás az áfa szempontjából személygépkocsinak minősülő kisbuszt bérelne, hogy a dolgozók azzal tudjanak bejárni dolgozni egy másik településről. Levonható-e az áfa a bérleti díj után, illetve elszámolható-e költségként, vagy természetbeni juttatásként kell kezelni? Válaszát köszönöm!

Társasági adó – önellenőrzés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi probléma megoldásában kérném a segítségét: 2018 januárjában kiszámlázott a cég elmaradt bérleti díjat. A számla kelte 2018.01.31., teljesítés: 2017.01.30. Ez a díj 2016. évre vonatkozik, ugyanis a szerződés szerint a díjat utólag fizetik, évente egyszer, az időszakot követő 30 napon belül. A 2017. évi januári áfát önellenőrizni kell, de mi a helyzet a társasági adóval? Ha a számlát időben kibocsátják, akkor a 2016. évi bevallásban és beszámolóban szerepel, ezért azt is önellenőrizni kell? Vagy mivel 2017-ben számlázták, ebben az évben kell bevallani is és nem kell önellenőrzést benyújtani? Segítségüket előre is köszönöm!

Vadászati haszonbérbeadás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Zrt. vadászterületet bérel a földtulajdonosi közösségtől, és ezért a haszonbérleti jogért a vadászati törvény 12. §-a alapján számla ellenében díjat fizet. A haszonbérleti szerződésben került megállapításra a hektárra vetített éves díj. A szerződés azonban nem tartalmazza, hogy nettó vagy bruttó összegű-e a megállapított összeg, a szerződésben csak az szerepel, hogy évente például 1000 forintot kell hektáronként fizetni. A Közösség szabályzatában az szerepel, hogy a Közösséget illeti meg a vadgazdálkodótól beszedett díj 10 százaléka. A fennmaradó 90 százalékot pedig földtulajdonosi képviselő kifizeti a földtulajdonosoknak. Van olyan Közösség, amely az áfatörvény alapján az ingatlan haszonbérbe adására nem választotta az áfát, így adómentes számlát nyújtott be a zrt. fele, méghozzá nem az 1000 Ft/ha/év, hanem annak a nettó összegéről, azaz 787 Ft/ha/év összegről, tehát ők a szerződésben szereplő összeget bruttónak tekintették. A Közösség működési szabályzata alapján viszont 900 Ft/ha/év díjat kellene kifizetni a magánszemély tagoknak, amelyet így a kiszámlázott összeg nem fedez. Van olyan Közösség, amely az áfatörvény 88. § (1) bekezdése alapján a bérbeadásra az áfaalanyiságot választotta, viszont az szerződésben megállapított összeget nettó összegnek tekintette, a felénk benyújtott számla végösszege 1 270 Ft/ha/év díjról szól. A kérdésem az lenne, hogy melyik Közösség járt el helyesen az adott esetben, azaz a szerződésben szereplő ár tekinthető-e nettó értéknek, áfát lehet-e rá felszámolni?

Halasztott bevétel – halasztott ráfordítás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ügyfelem, egy kft. szerződést köt a helyi önkormányzattal, miszerint kft. egy alvállalkozó segítségével, beruházás keretében egy konténer jellegű bérleményt hoz létre. A szerződés szerint a beruházás elkészülése után a tulajdonjog az önkormányzatra átszáll, cserébe 10 évig a kft.-nek nem kell bérleti díjat fizetnie ezen bérlemény használata után. A beruházás és a 10 év bérleti díja ugyanolyan összegű, 15 millió forint. Az alvállalkozó 15 millió forintos számlát állít ki, ezt a kft. kifizeti, majd az önkormányzat felé 15 millió forintról számlát állít ki, és ezáltal eladja részére. Viszont az önkormányzat nem fizeti, mivel a 10 év bérleti díja lesz az ellenérték. A szerződésben természetesen rögzítve van, hogy amennyiben idő előtt felmondja bármelyik fél a szerződést, akkor az önkormányzat a részarányos összeget megfizeti. Kérem segítségét a helyes könyvelési metódussal, hogyan kell helyesen könyvelnem ezen gazdasági eseményeket? Előre is köszönettel: Csaboda Melinda

Tisztelt Szakértő! Kérdés

Adott egy kft., aki egy irodát ad bérbe hosszú távra egy másik gazdasági társaságnaknak. A bérbevevő kft. felújítaná ezt az irodát, így a bérleti díjat nem fizetné egy bizonyos ideig. A bérbevevő nem mutatná ki a könyveiben ezt a felújítást, hanem kiszámlázná a bérbeadó felé. Az a kérdésem, hogy a számlát a felújítás végeztével állítja ki egy összegben áfával? A bérbeadó havonta kiállítja a bérleti díjról a számlát szintén áfásan, és így van lehetőség a tartozások összevezetésére? Mi lesz az áfával ebben az esetben? (Mindkét cég áfakörös.) Nincs pénzmozgás, amíg ki nem fut a felújítás költsége. Ezt szerződésben rögzíteni kell, hogy az felújítás összegéig a bérleti díj megfizetése alól mentesül? Válaszát előre is köszönöm! Kelemenné T. Henrietta

Telephelybérlés házastárstól Kérdés

Tisztelt Szakértó! Egyéni vállalkozás ingatlant szeretne bérelni. A vállalkozás a feleségé, az ingatlan a férj kizárólagos tulajdonában van. Van-e lehetőség a férj és a feleség vállalkozása között szerződéskötésre? Az egyéni vállalkozásban elszámolható-e költségként ez a bérleti díj? Azt tudom, hogy jogi személy hiányában önmagával a vállalkozó nem köthet bérleti szerződést, de ebben az esetben a férj lenne a bérbeadó. Válaszát köszönöm. Üdvözlettel: V.M.

Bérleti díjban elszámolt felújítási költség Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott egy kft., amely egy magánszemélytől bérel ingatlant. A 2017. 07. 01-én aláírt – határozott időre, 2022. 07. 31-ig szóló – bérleti szerződésben ez áll: "A felek megállapodnak abban, hogy a bérlő – a felújítási és átalakítási munkálatokra tekintettel – bérleti díjat 2018.02.01-től fizet." "A bérlő az általa végzett átalakítási munkálatok ellenértékére semmilyen jogcímen nem tarthat igényt. A bérlő a kiköltözéskor az általa beépített berendezések közül azt jogosult a bérleményből elvinni, amely a bérlemény állagsérelme nélkül elmozdítható" A beruházás/átalakítás értéke kb. 10 millió forint. A kiköltözéskor el nem vihető berendezés értéke kb. a fele enne. A bérleti díj pedig kb. 800 eFt/hó. Mi a helyes eljárás a fenti esetben? 1-es verzió: A bérleti díjat kiszámlázza a bérbeadó 2017.07.01-2018.01.31-e közötti időszakra a bérlőnek. A bérlő pedig kiszámlázza azt a felújítási munkát a bérbe adónak amit nem tud magával vinni a kiköltözéskor (pl. festés, csempézés, villanyszerelési munka). És ezt a két ügyletet egymással szemben akár kompenzálásként is összevezetik? 2-es verzió: A bérlő a bérelt ingatlanon végzett beruházást elszámolja az 1-es számlaosztályban, és terv szerinti értékcsökkenésként leírja 5 év alatt (2017. 07. 01.-2022. 07. 31.)? Továbbá figyelmen kívül hagyja, hogy nem kapott bérleti díjról számlát a 2017. 07. 01-2018. 01. 31. közötti időszakra. Válaszát előre is köszönöm.

Személyautó bérlése Kérdés

Tisztelt Szakértők! Egy kft. személyautót bérel. Visszaigényelheti-e 100 százalékban a bérleti díj áfáját? Közvetített szolgáltatásként kiszámlázza bérbeadó a biztosítási díjat és az esetleges bírságokat is (áfaval növelten). Ezek áfája visszaigényelhető-e? Kötelező-e menetlevelet vezetni a bérlet fennállásának időszaka alatt? Kell-e cégautóadót fizetnie?

Ingatlan-bérbeadás, majd értékesítés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy magánszemély 2016. decemberi dátummal (adásvételi dátuma) ingatlant értékesít. A vevő – hitel miatt – 2017. márciusban egyenlíti ki a vételárat. Melyik időpont a tulajdonszerzés időpontja? Melyik szja-bevallásban kell szerepeltetni a jövedelemszerzést? A másik kérdés, ami felmerült az ügyfél részéről, hogy az értékesítés előtt bérbe adta az ingatlant a későbbi vevőnek, és az évek során kifizetett bérleti díjat beszámította a vételárba. Az eladó "állítja", hogy neki visszajár a korábban befizetett eho és szja a bérbeadás után, szerintem viszont nem. Várom a tisztelt szakértő válaszát! Köszönöm!

Foglaló bérleti szerződésben Kérdés

Tisztelt Szakértő! Társas vállalkozás bérel üzlethelyiséget, amelyet további bérletbe kíván adni. Ahhoz, hogy a bérbevevői ne álljanak el a szerződéstől, foglalót szeretne tőlük kapni, amit a bérleti szerződésben is foglalóként nevesít, és a későbbi bérleti díj összegébe beszámításra kerül. A bérleti szerződést február hónapban kötnék meg, de a bérleti jogviszony áprilistól indulna. Ebben az esetben az átutalt foglalóról milyen bizonylatot kell kiállítania a társaságnak, és milyen teljesítési időpontban? A foglaló ugyanúgy működik, mint az előleg (vagyis ahogyan a bérleti szerződésben van a fizetési ütemezés, úgy az első számlában levonásra kerül a fizetett foglaló összege)? Köszönöm válaszukat!

Eho, bérbeadásból származó jövedelemnél 2018-ban Kérdés

Kell-e vonni ehót 2018-ban a bérleti díjból? Cég a bérbeveveő.

Ingatlan-bérbeadás Kérdés

Egy őstermelő tulajdonában álló szántóterületet az önkormányzat átminősít gazdasági területté. Ezt az ingatlant az őstermelő mint magánszemély szeretné kiadni bérbe egy cég részére (amely kamionokat fog rajta parkoltatni). Kérdésem, hogy mint magánszemély kiadhatja-e a területet, mely után bérleti díjat kap (szja 15 %)? Az önkormányzat szerint ez a tevékenység nem végezhető adószámos magánszemélyként.

Kifizető szja-előleg levonása Kérdés

Tisztelt Szakértő! A kérdésem arra vonatkozik, hogy van-e lehetősége a kifizetőnek eltekinteni a magánszemély (tehát nem egyéni vállalkozó, valamint nem mezőgazdasági őstermelő) részére kifizetett bérleti díj szja-előlegének a levonásától abban az esetben, ha a bérbeadó a bérleti szerződésben kikötötte, hogy a "bérleti díj tartalmazza a bérbeadó által fizetendő forrásadó összegét is"? Tehát a bérbeadó saját maga szeretné megfizetni a bérleti díj forrásadóját.

Erdőnek minősülő föld használati jogosultságának átengedése II. Kérdés

Tisztelt Lepsényi Mária! Fenti tárgyú kérdésemre adott szakmai tájékoztatást köszönjük, a jövőben biztosan hasznosítani fogjuk. Az előző kérdésemhez kapcsolódva konkrét esetek alapján, már megvalósult gazdasági tevékenységgel kapcsolatos kérdéseim a következők lettek volna: 2017.01.01. előtt lérejött tulajdonosi megállapodás alapján az erdőgazdálkodó által a tulajdonostársaknak tulajdoni hányaduk arányában kifizetett összeg, vagyis az általuk megszerzett jövedelem az szja-törvény 1. számú mellékletének 9.8. pontja alapján adómentes jövedelemként figyelembe vehető-e? Másik: ugyancsak az a kérdésünk, hogy 2017.01.01 előtt megbízási szerződéssel megbízott erdőgazdálkodó – külsős, nem tulajdonos magánszemély – korábbi lehetőségeknek megfelelően meghatározott összeg, mely nem bérleti díjként szerepel – által a tulajdonosok, megbízók részére kifizetett összeg, vagyis az általuk megszerzett jövedelem az szja-törvény 1. számú mellékletének 9.8. pontja alapján adómentes jövedelemként figyelembe vehető-e? Segítségét előre is köszönöm!

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Alanyi adómentes őstermelő közösségi beszerzés

dr. Bartha László

adójogi szakjogász

Telek áfájának visszaigénylése

dr. Bartha László

adójogi szakjogász

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2021 március
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
hirdetÉs

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close