678 találat a(z) bérbeadás cimkére

Telephely-bejelentés bérbeadásnál Kérdés

Tisztelt szakértő! Ha egy kft.-nek már a cégbíróságnál van bejelentve különböző helységekben székhelye és telephelye, amennyiben egy másik településen tartósan bérel ingatlant, azt bebútorozza, és tovább bérbe adja, esetleg ezt több településen is megteszi, mindet be kell jelenteni a cégbíróság felé és a helyi önkormányzatnak, mint telephely? Az iparűzésiadó-megosztást annyi helyre hogyan lehet jól megoldani? Törvényi hivatkozást is szeretnék kérni. Másik kérdésem, hogy ha a cég vett egy telket, melyen nem végez semmilyen munkát, de pár hónap múlva értékesíti azt, akkor hová kell bejelenteni, és az iparűzési adó alapját meg kell osztani? Köszönöm szépen válaszukat.

Ingatlan bérbeadása és/vagy kata Kérdés

T. Szakértő! Legalább 36 órás munkaviszonnyal rendelkező magánszemély, ingatlan-bérbeadást végez, nem egyéni vállalkozóként. Egyéni vállalkozói igazolvány kiváltását tervezi, egyéb tevékenységre (kata adózási mód választásával). Van rá lehetőség, hogy az ingatlan-bérbeadást továbbra is magánszemélyként végezze, és mellette egyéni vállalkozóként is működjön, vagy a két tevékenység nem tud elválni egymástól? Köszönettel: Fazekas Péter

Számlaadás Kérdés

Vagyonkezelő cég, bérbeadás magánszemélynek. A magánszemély saját maga alakítja ki a vizes blokkot. Itt mi lehet az eljárás az aktiválásra? Köszönettel Szabóné

Bérleti díj mint közvetített szolgáltatás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Társaságunk egy lízingcégtől bérel tehergépjárműveket, amiket bérleti szerződés keretében továbbad egy bérlőjének. A járművek tulajdonosa a lízingcég, üzembentartóként a társaság bérlője került bejegyzésre. A bérleti szerződésben havi bérleti díj került meghatározásra, ami nem egyezik meg a lízingcég által számlázott bérleti díjjal, illetve a bérleti időszak sem pontosan egyezik meg a két szerződésben. Milyen feltételek esetén minősíthetjük a lízingcég által kiállított bérleti díjas számlát közvetített szolgáltatásnak? A bérlőnkkel kötött bérleti szerződésben mi szerepeljen pontosan, hogy iparűzési adó szempontjából elszámolható legyen közvetített szolgáltatásként? Köszönettel.

Ingatlanok bérbeadása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy magánszemélynek két ingatlana van, melyből az egyiket már régóta bérbeadja iroda céljára tételes kötségelszámolás alkalmazásával. Most a másik ingatlant is szeretné bérbe adni, de szálláshely-szolgáltatóként. Van-e erre lehetőség, és ha igen milyen bejelentkezés, illetve adófizetés mellett?

Építmény bérbeadása, tenyészállat, számlakiállítás Kérdés

Tisztelt Szakértő! 1. Egy kft. 2014. évben magánszemélytől nagy értékű ingatlant vásárolt, mely gazdasági épületekből (állattartásra alkalmas) és udvarból áll. Ezeknek az épületnek egy részét szeretné bérbe adni egyéni vállalkozónak állattartás céljára. Kell-e felszámítani áfát a bérbeadás díjának kiszámlázásakor? A kft. tevékenysége között szerepel a bérbeadás. Az egyéni vállalkozó vásárolhat-e etetőberendezéseket a bérelt ingatlanra? 2. Egyéni vállalkozó tenyészállatot vásárol (szarvasmarha). Az szja-törvény 11. sz. melléklet II. 2.d.pontja alapján, akár egy összegben is elszámolható a tenyészállat beszerzési ára, de választható, hogy értékcsökkenés útján több év alatt számolom el. Ha egy összegben számolom el, akkor az de minimis támogatás? Ha nem, akkor a korábban elkülönített fejlesztési tartalék felhasználható-e a tenyészállat vonatkozásában? 3. Egyéni vállalkozó számlát állít ki áfa fizetésre kötelezett adózó részére. A szolgáltatás díjába pl. vetés beszámítódik a vetőmag értéke is, vagy műtrágyázás esetén a műtrágya értéke. Helyes ez a megoldás, vagy meg kell bontani és külön a vetésről és külön a vetőmagról kell kiállítani a számlát. 4. Mg-i e.v. termőföldet vásárol, de még nem tudja használatba venni 2 évig. A jelenlegi bérlő a bérleti díjat megfizeti. Ez a magánszemély vagy az egyéni vállalkozás bevétele? Van utána valamilyen adófizetési kötelezettség? Válaszukat előre is köszönöm!

Termőföld haszonbérbe adása: adózik-e az örökös a kapott díj után? Cikk

Magánszemély haszonbérleti szerződést kötött 2018-ban, és később elhunyt. Az örökösök kapják meg az idei haszonbérleti díjat, és folytatják tovább a bérbeadást. Az szja-törvény szerinti adómentességi feltételek az örökhagyó szerződésében fennálltak. Kérdés, hogy az örökösök "érvényesíthetik"-e az adómentességet? Vagy az örökhagyó halálával megszűnik 5 éven belül a szerződés, és így adókötelessé válik az örökösök haszonbérbe adásból származó jövedelme? – kérdezte olvasónk. Lepsényi Mária adószakértő válaszolt.

2007-ben kiállított számla sztornózása Kérdés

Tisztelt Szerkesztőség! Ügyfelünk 2007. évben egy ingatlan-bérbeadási ügylet kapcsán kauciót vett el a bérlőjétől. A kaucióról – mint utóbb kiderült, talán hibásan – áfás számlát állított ki, az akkori adómértékkel, 20 százalékos áfával. Most megszűnt a bérlet, a felek felbontották a bérleti szerződést, és megállapodtak, hogy a bérbeadó a kaucióból elégítheti ki a részben bérleti díjból, részben kártérítésből eredő kötelezettségét. A különbözetet a felek pénzügyileg fogják rendezni. A bérleti díjakról természetesen számla készült, a kártérítés összegét pedig a felek külön megállapodásban határozták meg. A kapott kaució összegét az 451-es számlán, mint egyéb kötelezettséget tartottuk nyilván bruttó összegben, a kaució áfáját pedig egyéb kötelezettségek között a 479-es számla T oldalán. Véleményem szerint most sztornózni kellene a 2007-ben kiállított kaucióról szóló számlát. A kiállítandó negatív előjelű számlát az akkori 20 százalékos adómértékkel kiállítani. Kérem álláspontjukat az ügylet számlázásával kapcsolatosan, elsősorban a helyes adómérték alkalmazása szempontjából. Köszönettel: Kócs István

Termőföld haszonbérbeadása örökösök esetén Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi kérdéssel fordulok Önhöz. Magánszemély, aki haszonbérleti szerződést kötött 2018-ban, idén elhunyt. Az örökösök kapják meg az idei haszonbérleti díjat, és folytatják tovább a bérbeadást. Az szja-törvény szerinti adómentességi feltételek az örökhagyó szerződésében fennálltak. Kérdés, hogy az örökösök "érvényesíthetik"-e az adómentességet? Vagy az örökhagyó halálával megszűnik 5 éven belül a szerződés, és így adókötelessé válik az örökösök haszonbérbe adásból származó jövedelme? Válaszukat előre is köszönöm. Üdv.: Kiss András

Eszköz bérbevétele magánszemélytől Kérdés

Ha a vállalkozás magánszemélytől eszközt bérel, akkor a 19,5 százalékos eho-kötelezettség a bérbeadót vagy a bérbevevőt terheli? Válaszát előre is köszönöm

Üzlethelyiség bérbeadása Kérdés

Közös őstermelő férj és feleség közös tulajdonában lévő üzlethelyiséget a feleség – magánszemélyként – szeretné bérbe adni.Tulajdonostársként így egyeztek meg. A bérbeadásra nem választ áfaalanyiságot, adóazonosító jellel adná bérbe az üzletet. A bérleti szerződés ezt tartalmazná. Az önálló tevékenységre 10 százalékos költséghányadot számolna el, nem tételes költségelszámolást alkalmazna. A bérlő a rezsiköltségeket megfizeti, a közüzemi számlákat a bérlő fogja megkapni. A közös őstermelői tevékenységre tételes költségelszámolást választottak, a férj áfaalany, a feleség adóazonosító számon ad be az őstermelői tevékenységéről szja-bevallást. Kérdésem, hogy a bérbeadásra a fentiek alapján alkalmazhatja-e a 10 százalékos költségelszámolást? A kifizetőnek az adóelőleg-nyilatkozatot megküldjük. Kérdés, hogy jól gondoltuk-e végig a bérbeadást? Várom szíves válaszukat. Tisztelettel: Szabó Kálmánné

Bérbeadás kifizetőnek Kérdés

Önálló tevékenység keretében mint magánszemély kft.-nek üzlethelyiséget adok bérbe. A kifizetőnek történő bérbeadásból származó bevételem adóelőlegével mint magánszemély elszámolhatok-e, nyilatkozhatok-e a kifizető felé, hogy negyedévenként a 15 százalék szja-előleg befizetésével önállóan számolok el? A megoldást az egyszerűsítés szempontjából gondoltam, azért, hogy a kifizetőnek ne kelljen vele foglalkozni, és a 08-as bevallással plusz munkát szerezni. A bérleti szerződésben ezen nyilatkozatot megtehetem-e, vagy mi lenne a helyes eljárás? Várom szíves válaszukat, köszönettel: Adózóna előfizető

Közüzemi fejlesztés megtérítése Kérdés

Tisztelt Szakértő! A következőkben kérném állásfoglalását: Az ingatlant bérbeadó társaság a bérlő igényeinek megfelelően az ő kérésére közüzemi fejlesztést (áram-kapacitásnövelést) hajt végre, és kifizeti a közüzemi szolgáltatónak a fejlesztés díját. A bérlő határozott ideig bérli az ingatlant. A két fél megállapodása alapján a fejlesztés díját a bérlő megtéríti a bérbeadónak. Mi az ügylet helyes elszámolása? 1.) A bérleti díjba beépítheti-e a fejlesztés költségét a bérbeadó, azaz megemelheti-e a hátralévő bérleti díjakat a fejlesztés összes kiadásával? Okozhat-e később problémát az, hogy a szerződés lejárta után esetleg mégis jogi igénnyel léphet fel a bérbevevő, vagy szerződésben jogszerűen rögzíthető-e az, hogy a fejlesztés az ő kérésére történt, és annak teljes összegét megtéríti a bérbeadónak, függetlenül attól, hogy ő azt csak bizonyos ideig élvezi? Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok között állományba vett eszköz amortizációját hogyan lehet helyesen megállapítani? 2.) Van-e jogi lehetősége annak, hogy a fejlesztés továbbszámlázásra kerüljön? Ehhez a szolgáltató hozzájárulása szükséges? Ebben az esetben áruként kellene nyilvántartásba venni vagy közvetített szolgáltatásként? Válaszukat előre is köszönöm. Üdvözlettel.

Villamosenergia-számlában szereplő, áfa hatályán kívüli pénzeszközök továbbszámlázása Kérdés

Tisztelt Szakértő! A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 147. § (1) bekezdésében meghatározott pénzeszközöket a villamosenergia-szolgálató a számlájában a villamosenergia díjtól elkülönítetten, külön sorban és „áfa hatályán kívüli” tételként számlázza a bérbeadónak. A bérbeadó az ingatlan bérbeadása során ezeket az „áfa hatályán kívüli” tételeket a bérleti díjtól és a villamosenergia díjtól elkülönítetten, külön sorban, de 27 százalékos áfa felszámításával továbbszámlázza a a bérlőnek. 1. Helyesen számlázza-e az „áfa hatályán kívüli” tételeket a bérbeadó a bérlőnek, vagy ezeket a tételeket? 2. Amennyiben nem ingatlan, hanem valamilyen ingó dolog bérbeadásához kapcsolódik a fenti továbbszámlázás, az befolyásolja-e a továbbszámlázást? Köszönöm a választ.

Költségelszámolás ingatlan bérbeadásánál Kérdés

Tisztelt szakértő! Ingatlan-bérbeadásból származó jövedelmem megállapításakor a tételes költségelszámolást választottam. Az új bérlő beköltözése előtt parkettáztatnom kellett. Kérdésem: hogyan számoljam el a parkettázás költségét? Az ingatlanra értékcsökkentést nem számolok el. Kérdésem még, hogy az ingatlanközvetítőnek a bérbeadás lebonyolításáért fizetett összeget a költségeim között szerepeltethetem-e? Válaszát előre is köszönöm

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Sconto értelmezése

dr. Bartha László

adójogi szakjogász

Előleg – fordított adó

dr. Bartha László

adójogi szakjogász

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2021 március
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
hirdetÉs

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close