644 találat a(z) értékcsökkenés cimkére

Magánszemélytől bérelt ingatlan felújítása, majd visszaadása Kérdés

Kft. bérel egy ingatlant (nem lakóingatlan, hanem szálláshely) magánszemélytől, melyen elvégzett nettó 10 millió forint összegű beruházást. A kft. a beruházás áfáját visszaigényelte, és a beruházásra a könyveiben 6 százalékos értékcsökkenést számolt el. Bérleti díjat rendesen fizetett. Most, 4 év után az ingatlant visszaadja a kft. Kérdés, hogy mi a legkedvezőbb megoldás, ha erről előzetesen nem kötöttek megállapodást? Hogyan kell kiszámlázni vagy visszaadni, és melyik esetben milyen adóvonzata van a kft.-nél és a magánszemélynél?

Telek értékcsökkenése beépítés esetén Kérdés

Amennyiben egy üres telket vásárolt a cég, majd rá néhány évre felépül rajta egy ingatlan, a telek értéke növeli a beruházási értéket, és így bekerül az értékcsökkenési alapjába? Vagy továbbra is elkülönülten, értékcsökkenés nélkül kell, hogy szerepeljen a tárgyieszköz-nyilvántartásban?

Tesztautó, bemutató darab megítélése szabadvállalkozásizóna-kedvezmény esetén Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy mezőgazdasági őstermelő traktort szeretne vásárolni a tárgyévben. Az így beszerzésre kerülő műszaki gépe bekerülési értékét a szabadvállalkozásizóna-kedvezmény igénybevételével egy összegben szeretné elszámolni értékcsökkenésként. A probléma az, hogy a szóban forgó traktor a kereskedő cégnél bemutató darab, azonban az első forgalomba helyezése még nem történt meg. Szeretném az álláspontjukat kérni abban, hogy a bemutató darab és ilyen formán akár egy tesztautó is, megfelel-e az Szja tv. 11. sz. melléklet II. 2. p) pontjában említett azon feltétlenek, amely szerint az eszköz "...korábban még használatba nem vett.."?

Épületbontás Kérdés

Tisztelt Szakértő! 2018. évben egy pályázat keretében egy kft. megvásárolt (egymás mellett lévő) ingatlanokat. Példaként a 2,3,4,5,6,7 hrsz-okat.Ezeket mind nyilvántartásba vettem, és 2%-os értékcsökkenési leírást állítottam be rájuk. Az adásvételi szerződésekben nem került külön meghatározásra az épületek és a telkek külön-külön értéke. Most lebontásra kerültek a 4,5. hrsz-on álló épületek. Helyükre egyelőre nem is fognak építeni semmit. Ez lesz az udvar. A 2,3,6,7,8 a hrsz-okon megmaradnak az épületek, azonban ezek között a felújítás eredményeképpen átjárhatóság lesz. Tulajdonképpen egy egybefüggő épület lesz. Elképzelhető, hogy a későbbiekben a helyrajzi számok összevonására kerül sor. Kérdésem, hogy a bontást hogyan könyveljem? Mit csináljak ezekkel a tárgyi eszközökkel? Ha a későbbiekben mégis összevonásra kerül sor, mit kell tennem? Attól, hogy egybefüggő lesz az épület, kell valamit tenni az egyedi nyilvántartással? Az értékcsökkenés stb. miatt nem problémás, hogy a telkek értékét külön-külön nem ismerjük? Köszönöm!

Tárgyi eszköz értékcsökkenési leírásának módosítása Kérdés

Fuvarozó cég minden kamionra a lízingszerződés futamideje (3-4 év) alapján számolja (számvitel szerint) az értékcsökkenést. Van-e lehetőség menet közben áttérni (mondjuk 2017-ben beszerzett kamion értékcsökkenését 2019-ben megváltoztatni) a kamion valós használatának (akár 7 év is lehet) megfelelő időre esetleg az adótörvény által előírt kulcsnál is kevesebb értékcsökkenés elszámolására? Milyen bizonylatolási kötelezettséggel jár?

Beruházás támogatással Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy őstermelő sertésnevelő épületet és hozzá kapcsolódó technológiát (etető, itató berendezés, monitorok, melyek csavarral vannak csak az épülethez rögzítve) létesít, melyhez vissza nem térítendő állami támogatást is kap. Az épület várható költsége 300 millió forint, melyhez már megkapott 75 millió forint támogatást, további 75 milliót 2020-ban fog megkapni. Valószínűleg idén decemberben jogerős használatbavételi engedélyt kap, így a beruházás üzembe helyezhető lesz. Ha így alakul, akkor a 300-75 millió forint fogja képezni az értékcsökkenés alapját, és jövőre, ha megkapja a másik 75 millió forintot, akkor jól gondolom-e, hogy azt se egy összegben kell leadózni, hanem csökkenthető vele az értékcsökkenés alapja? Ha esetleg nem sikerül aktiválni idén az épületet, akkor a már megkapott támogatás adóalapot képező bevétel lesz? Másik kérdés a technológiára vonatkozik, ez már kész van, szeretnénk idén aktiválni, és mivel őstermelőről van szó, élnénk az egyösszegű leírással. Jövőre viszont ehhez kapcsolódóan is támogatást fog kapni. Le tudjuk-e írni most a teljes technológia összegét egyben, és jövőre pedig bevételként leadózni a kapott támogatást, vagy esetleg van arra mód most, hogy a várható támogatással csökkentett értéket írjuk le egyösszegű értékcsökkenésként, és így jövőre nem képződne bevétel ezzel kapcsolatban? Válaszát előre is köszönöm! Tisztelettel: Erdélyi Andrea

Ingatlan bérbeadása 3. Kérdés

https://adozona.hu/kerdesek/2019_5_7_Ingatlanberbeadas_2_ywg Tisztelt Lepsényi Márta! A fenti URL kódon már többször segített nekem. Még egy kérdésem lenne: ha az említett hidegburkolás a 200 ezer forintot meghaladja, akkor is elszámolható egy összegben, vagy akkor már csak értékcsökkenésként? Köszönettel: Vágner Emília

Egyéni vállalkozó Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbiakban kérem segítségét. 1. Egyéni vállalkozó kizárólag üzemi célt szolgâló eszközét eladhatja-e magának mint magánszemélynek vagy magának mint adószámos magánszemélynek? Ha igen, akkor milyen értéken? Szíveskedjen jogszabalyhellyel indokolni válaszát, köszönöm. 2. Elhunyt egyéni vállalkozó vállalkozását házastársa folytatja. A vállalkozásában voltak ingatlanok, amiket nemcsak a házastárs örökölt meg, ezekre az elhunyt korábban értékcsökkenést érvényesített, de még van belőle. Az özvegyet terheli-e szja-kötelezettség az ingatlanokra vonatkozóan es folytathatja-e az értékcsökkenést? Köszönöm válaszait.

Bányató betöltése Kérdés

Egy bt. a tulajdonában lévő bányatavat megfelelő engedély birtokában feltölti. Ezáltal a tó, teljes feltöltése révén, mezőgazdasági művelés alá vonható terület alakul ki, melyet a bt. feltöltött állapotban kíván értékesíteni. A feltöltőanyag befogadásakor a társaságnak bevétele keletkezik. Mivel a tó jelenlegi értéke magasabb, mint a jövőben kialakuló betöltött terület értéke, meghatározhat-e a társaság éves lineáris vagy a betöltéssel arányos értékcsökkenést? Előre is köszönöm a választ. Sándor Józsefné

Szja lakás bérbeadásánál Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérdésem a következő, lakásingatlan bérbeadása esetén, ha 1/2-1/2 arányban két magánszemély tulajdonos van, van arra lehetőség, hogy közösen adják bérbe az ingatlant, vagy csak az egyik tulajdonos lehet bérbeadó? Az elszámolható értékcsökkenés miatt tettem fel a kérdést, hogy a teljes vételárra jutó értékcsökkenés milyen módon számolható el? Köszönöm a választ.

Vállalkozásban lévő ingatlan értékesítése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott egy egyéni vállalkozó, aki 20 évvel ezelőtt, vállalkozóként épített egy aszaló épületet. Az építőanyagok áfáját és a hozzá kapcsolódó szolgáltatók teljesítései után az áfát visszaigényelte. Ez 20 éve történt. Azóta az épület értékcsökkenésének elszámolása megtörtént. Most értékesíteni szeretné az épületet. Abban biztos vagyok, hogy az épület teljes vételára a vállalkozás egyéb bevétele lesz. Jelenleg is az áfa hatálya alá tartozik az egyéni vállalkozó. Nem választotta az ingatlanértékesítés adókötelessé tételét. A kérdésem az, jól gondolom-e, hogy ebben az esetben az áfát nem kell felszámítani, illetve nem esik a fordított áfa hatálya alá? Válaszát előre is köszönöm.

GINOP-támogatással kapcsolatos költségelszámolás Kérdés

Tisztelt Szakértó! Cégünk a GINOP keretén belül K+F támogatást nyert. Ez három részből álló,:de minimis támogatás, ingatlanépítéshez és gépbeszerzéshez kapcsolódó regionális beruházási támogatás, valamint K+F projekthez nyújtott támogatás, melyhez támogatási előleg folyósítása is kapcsolódik. 2017-18. években megtörtént az eszközök beszerzése, 2019. 07. hóban indult el a kutatás. Értékcsökkenés és bérköltség 2019-ben merül fel először. A 2019-es üzleti év zárásáig biztosan nem lesz záró elszámolás a támogatóval. Az lenne a kérdésem, hogy ezen projekt keretében felmerült költségek ellentételezésére van-e lehetőség, hogy a cég eredménye ne legyen negatív? Természetesen a 2017-ben befolyt előleget a kötelezettségek között mutatjuk ki, és ha jól értelmezem, a 2018. évi XLI. törvény 216. §-a nem alkalmazható a mi pályázatunk számviteli elszámolására. Előre is köszönöm a segítséget. B. Éva

Üdülési jog értékcsökkenése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy bt. meg akar vásárolni egy üdülési jogot, amelyet a jelenlegi tulajdonos 99 évre vásárolt, és ebből eddig 10 év telt el. A kérdésem: ebben az esetben a vagyoni értékű jogot a hátralévő időszakra elosztva kell elszámolni az Szt. 52. § (1) bekezdés szerint, vagyis 89 évre elosztva? Ha nem, akkor milyen leírási kulcsot kell alkalmazni? Másik kérdésem: ha az üdülési jog megvásárlását követően a társaság kata adózást választ, célszerű-e az értékcsökkentési nyilvántartást tovább vezetni, hogy a kata esetleges megszűnése esetén egyértelmű legyen a vagyoni helyzet?

Fogyasztási-mérőhely kialakítása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az egyik civi szervezet két év használati jogot kapott egy telken, ahol most fogyasztási-mérőhelyet alakítanak ki.Az Elmű a fogyasztásmérőt ingyen adta, a mérőhely kialakításért fizetni kell egy vállalkozónak. Ez a mérőhely kialakítás ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jognak minősül, vagy igénybevett szolgáltatásnak? Ha vagyoni értékű jog, akkor az értékcsökkenést hogyan kell meghatározni, ha csak két évig használhatja a területet a szervezet? Válaszukat előre is köszönöm.

fejlesztési támogatás elhatárolása/feloldása Kérdés

Tisztelt Adózóna! Az alábbi probléma megoldásában kérem a segítségüket. A helyzet: a cég elmúlt éveinek újrakönyvelése zajlik. A cég számára fejlesztési célú támogatást ítéltek meg. A beruházást 2014-ben megvalósította, majd 2015-ben megkapta a pályázott összeget. Már 2014-ben aktiválta a beruházás keretében beszerzett eszközöket, amelyekre elkezdett értékcsökkenést elszámolni. A beruházásban több olyan eszköz is volt, amely 100 százalékos adókulccsal elszámolható. A pályázat keretében 2015-ben megkapott összeget elhatárolta, és elkezdené az értékcsökkenés arányos feloldását. Kérdés: van-e lehetőség arra, hogy a 2015-ben elhatárolt támogatás értékcsökkenés-arányos feloldása során figyelembe vegyük a 2014-ben elszámolt értékcsökkenést? Hogyan tudjuk figyelembe venni a már 100 százalékban amortizált eszközök értékcsökkenését a feloldás során? Válaszukat előre is köszönöm!

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Közhasznúsági jelentés

Pölöskei Pálné

adószakértő

Innovációs járulék, partnervállalkozás

Pölöskei Pálné

adószakértő

Egészségügyi szakdolgozók kiegészítő díjazása

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 augusztus
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close