388 találat a(z) áfamentes cimkére

Lakáscélú ingatlan értékesítése, áfa Kérdés

Ügyfelem (kft.) egy 4 lakásos társasházat vásárolt. Az év egy részében 2–3 lakást bérbeadott áfa felszámításával, mindeközben az éppen üresen maradt lakásokat folyamatosan javíttatta, felújította. A javítás-karbantarási munkálatok esetében az áfa levonásra került. Ezév végén az egész házat (4 lakással) a kft. értekesíti, itt áfamentességet választott. Az értékesítést követően kell-e figyelni a már levont áfát, szükség van-e arányosításra? Köszönöm ha válaszolnak! CsK

Háromszögügyletek könyvelése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy magyar vállalkozás úgynevezett háromszögügylet keretében közbenső vevőként (B szereplőként) árut értékesít A országból C országba áfamentesen (minden szereplő EU-tagállamban közösségi adószámmal rendelkezik). Az A szereplő számlát állít ki B szereplő felé, B szereplő pedig némi haszonnal növelt összegű számlát bocsát ki C szereplőnek. Kérdésem az lenne, hogy az áru beszerzésének és az áru értékesítésének könyvelése hogyan működik? Ugyanúgy, mint a belföldi árubeszerzés (T81) és értékesítés (K91), vagy van erre valamilyen különös könyvelési szabály? Válaszát előre is köszönöm!

Fogorvos katás egyéni vállalkozó – uniós szolgáltatás áfája Kérdés

Tisztelt Szakértő! Katás egyéni vállalkozó, aki fogorvos, a tevékenység közérdekű jellegére tekintettel áfamentes tevékenységet végez Németországban is. Kérdésem az lenne, hogy áfabevallást, illetve 19A60-as bevallást kell-e benyújtania? Azt tudom, hogy az alanyi adómentesek körébe tartozónak kell áfabevallást benyújtaniuk (az áfatörvény 193. § (1) bekezdésének d) pontja értelmében az adóalany az alanyi adómentesség időszakában nem járhat el alanyi adómentes minőségében, a külföldön teljesített szolgáltatásnyújtása esetében. Tehát ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá az áfa szempontjából, mint az általános szabályok szerint adózókra.) De mi a helyzet azokkal, akik az adó alóli mentességre a tevékenység közérdekű jellegéből adódóan jogosultak? Előre is köszönöm szépen a válaszát.

Közösségen belüli beszerzés Kérdés

Tisztelt Válaszadó! Közösségi adószámmal rendelkező, az áfatörvény hatálya alá tartozó társaság közösségen belüli országból használt ingóságokat (nem személygépkocsit) vásárol. Az eladó nem adóalany. Adómentesen kerül be az országba, adásvételi szerződéssel. Magyarországon áfa szempontjából minek minősül így a beszerzés? Válaszukat előre is köszönöm: Takácsné

Képzésnél alvállalkozó áfája Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az áfatörvény 85. § (2) bekezdés szerinti képzés keretében egy vállalkozás alvállalkozóként bedolgozik a képzést megvalósító képző intézménynek (tehát jelen kérdés nem a képző intézményre, hanem annak alvállalkozójára vonatkozik). Feladata a képzés keretében a hallgatók által elvégzett feladatok kiértékelése (a hallgatóknak le kell adni egy hosszabb fogalmazványt/tervet mintegy vizsgakövetelményként, amelynek kiértékelését az alvállalkozó végzi el). Értelmezésem szerint (bár tévesen is értelmezhetem) ez nem oktatói/tanári tevékenység (tehát a 85. § (1) bekezdés j) pont nem vonatkozik rá), így nem egyértelmű számomra a tevékenység áfamentessége (bár a 85. § (1) bekezdés i) pontba beleférhet). Ez a tevékenység áfamentes?

Képzés áfamentessége Kérdés

Egy hatósági engedéllyel rendelkező vállalkozás különböző tanfolyamok szervezésével és vizsgáztatással foglalkozik. Az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározott szakképesítést adó oktatást, képzést, továbbképzést, vizsgára való felkészítést és vizsgáztatást, valamint a felnőttképzésről szóló törvény alapján engedélyezett és szervezett illetőleg egyéb jogszabály alapján szervezett oktatást, képzést, továbbképzést, vizsgára való felkészítést végez. Így például targoncavezetői, pénzügyi-számviteli ügyintéző, mérlegképes könyvelő képesítéshez kapcsolódó képzéseket, vizsgáztatást, angol nyelvtanfolyamot indítanak. Ezeket a tanfolyamokat a munkáltató rendeli meg több dolgozó részére és felé kerül számlázásra. Az OKJ-s tanfolyamok mellett áfás tanfolyamokat is indítanak, melyek szintén nem az oktatásban részt vevőnek, hanem az őt foglalkoztató vállalkozásnak kerülnek kiszámlázásra. Az OKJ-s tanfolyamok és a felnőttképzés alá eső tanfolyamok véleményem szerint akkor is áfamentesek az áfatörvény 85. § (2) bekezdése alapján, ha a munkáltatóval történik szerződéskötés, de kérem ebben megerősítésüket. Válaszukat köszönöm.

Harmadik országba nyújtott szolgáltatás Kérdés

Tisztelt Adózóna! Harmadik országban lévő adóalanynak nyújtunk egy speciális szolgáltatást. A vevő által tőlünk megrendelt termék előállításához szerzünk be gyártószerszámokat, amelyeket a harmadik országban letelepedett vevőnknek áfásan számlázunk ki. A szerszámot itt Magyarországon, a telephelyünkön használjuk, de a vevő megtéríti az árát. A szerszámon az életciklusa alatt módosítást kellett végrehajtani a vevő kérésére. A módosítást szolgáltatásként szeretnék a vevőnek kiszámlázni. Mivel olyan eszközhöz kapcsolódik, ami itt van nálunk, és korábban áfásan számláztunk ki, a módosítást, mint szolgáltatást is áfásan kellene számlázni vagy áfamentesen? A válaszukat előre is köszönöm!

Hitel- és egyéb banki termék közvetítés alkuszként Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott egy cég, aki MNB-engedély birtokában (Hpt.) 3. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott pénzügyi szolgáltatás közvetítése tevékenység alkuszként végzi a tevékenységét. Cégekkel köt megbízási szerződést finanszírozás témakörben. Ezek között olyan is szerepel, hogy az adott cég számára összeszedi a legkedvezőbb finanszírozási, hitel lehetőségeket, majd a banktól erre ajánlatot kér a cég számára. A cég kiválasztja a számára megfelelőt és szerződik a bankkal. Nem vállal kötelezettséget az ügyfél nevében, hanem csak a finanszírozási (hitel/pénzügyi termékek) ajánlatokat közvetíti az ügyfél felé. Sikerdíjban állapodnak meg, amit a cég fizet számára számla ellenében, ami a hitel bizonyos százaléka. Kérdésem az lenne, hogy 1. Ez a tevékenység belefér-e az áfatörvény 86. §-a adó alól mentes tevékenységbe? 2. Ha igen, akkor tekinthető-e ez főszolgáltatásnak, és a esetleges közvetlenül a hitel igényléshez kapcsolódóan elvégzett szolgáltatások például. cash flow terv készítés, osztja-e a főszolgáltatás áfamértékét, azaz adómentes-e? 3. Milyen általános ismérveknek kell megfelelnie a pénzügyi szolgáltatói alkuszi tevékenységnek, hogy áfamentes legyen? Köszönettel

Karitatív szervezet termékeinek forgalmazása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyházi intézmény kereskedelmi egységében (üzlet) kegytárgy és ajándéktárgy értékesítésével foglalkozunk, pénztárgéppel rendelkezünk, tevékenységünk áfaköteles. Egy karitatív szervezet azzal a kéréssel keresett meg bennünket, hogy számukra egy polcot térítésmentesen biztosítsunk üzletünkben, ahová kihelyezheti a saját előállítású termékeit értékesítési vagy adományszerzési céllal. A karitatív szervezet céljait úgy tudnánk leginkább támogatni, hogy a termékük értékesítését haszon szerzése nélkül vállaljuk és nem terheljük meg az áfával sem. Így nagyobb forgalomra tehetnének szert. A kérdésünk arra irányul, hogy a boltunkban milyen módon tudnánk egy szervezet áfamentes termékeit áfamentesen forgalmazni legálisan. Lehetséges-e, hogy a karitatív szervezet számla- vagy nyugtatömbjét használjuk (esetleg adománygyűjtő dobozt helyezzünk ki), a pénzt elkülönítve kezeljük, a bevételt pedig részükre átadjuk? Válaszukat kérjük jogszabályi hivatkozásokkal kiegészíteni. Köszönettel várjuk válaszukat!

Export adómentességének igazolása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Termékek online kereskedelmével foglalkozó magyar áfaalany kft. harmadik országba értékesít termékeket magánszemélyek részére. Az egyes értékesítések összértéke nem éri el az 1000 euró értékhatárt, így vámkezelés nem szükséges. Fenti esetben vámhatósági kiléptetés hiányában van-e lehetőség termékexport jogcímen áfamentesen leszámlázni a termékeket. Amennyiben igen, milyen igazolás szükséges az áfamentesség alátámasztásához? A termékek kiszállítását a Magyar Posta végzi. Megtisztelő válaszukat előre is köszönöm.

Személygépkocsi beszerzésének áfája Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft. közösségi tagállamból vásárolt személygépkocsit. A számlán nem volt feltüntetve a különbözeti áfa, ezért az áfabevallásban a fizetendő sorba beállítottuk, de levonásba nem helyeztük az áfáját. Ez helyes volt-e? A gépkocsit forgalomba helyezték, tehát tárgyi eszköz lett. Az adózó sérelmezte, hogy áfát kellett fizetnie, ezért arra gondoltam, hogy ha bérbe adná itthon a személygépkocsit, akkor az áfát levonásba lehetett volna helyezni. Jól gondolom-e? Ha most értékesíti a személygépkocsit, akkor az áfamentesen történne meg? A bérbeadás módosítja-e az értékesítéskor személygépkocsira vonatkozó áfamentességet? Ha a bérbeadás mellett dönt, módosítjuk az áfabevallást és levonásba helyezzük a beszerzéskori áfát, akkor értékesítés esetén életbe lép-e az áfatörvény tárgyieszköz-értékesítésre vonatkozó 135. §-a? Tehát fizetendővé válik-e a 60 hónapon belül számított levont áfája?

Katás társaság EU-s tagállamban teljesített szolgáltatásának számlázása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy katás szoftverfejlesztő gazdasági társaság (áfa alanyi mentes) EU-s tagállamban végez informatikai szolgáltatást. Kérdésem, hogy a számlán milyen jogcímet tüntessen fel a mentesség okaként? [KBA, THK, vagy az e-számlákra vonatkozó "O" (áfa területi hatályán kívüli ügyletek] jelölést? Válaszát köszönöm.

Áfamentesség? Kérdés

Európai Unió egy szervezete (Olaszországból) cégünknél rendelt szállást, majd kértek hozzá vacsorát. Vacsoránál nettóban kérik az árat, mert az unió áfamentesített. A szolgáltatást Magyarország területén nyújtjuk. Van ilyen törvényi paragrafus?

Egyesületi tagdíj kiszámlázása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyesület a befizetett tagdíjról számlát állít ki. A befizetett tagdíj az áfatörvény alapján közérdekű jellegére tekintettel mentes az adó alól. Mi a helyes eljárás a kiállított számlán, mert a számlázó program az alábbi lehetőségeket engedi: tárgyi adómentes, alanyi adómentes, mentes az adó alól, 0%? Köszönöm a válaszát.

Áfakörön kívüli Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyik cégem számlái között szerepel "áfa körön kívüli "megjegyzéssel magyar nevű cég, német címmel. Ellenőriztük a DE.... EU-s adószámot, mely valóban létezik, de nem tudjuk ellenőrizni a nevet, címet, amihez kapcsolódik. Az interneten rendelkezésünkre álló ellenőrzéssel más német telephely van a céginfón, mint ami a számlán van. Autójavítást végeztünk a német rendszámú autón, de itt Magyarországon. Helyes-e az "áfakörön kívüli" meghatározás, és áfamentesen kell kiszámlázni, vagy tekintettel arra, hogy a javítás itt történt, áfásan kell kiszámlázni? Többen, többféle megoldást ajánlottak, mi a helyes? Tisztelettel: Géczi Sándorné

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Katás vállalkozó tárgyieszköz-vásárlás

Szipszer Tamás

adószakértő

Kilépés kata alól

Szipszer Tamás

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2021 december
H K Sze Cs P Sz V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
hirdetÉs