881 találat a(z) áfalevonás cimkére

Lakásbérlet külföldi munkavállaló részére Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk külföldi munkavállalója részére bérel lakást, a cég és a bérbeadó között létrejött szerződés alapján. Áfás számlát kapunk a bérleti díjról, és az áfát levonásba helyezzük. A nettó bérleti díj levonásra kerül a munkavállaló béréből. Jogosan helyezzük-e levonásba az áfát? Előre is köszönöm válaszát!

Áfalevonás Kérdés

Gazdasági társaság 8704 vámtarifaszámmal beszerzett egy új Opel Vivaro gépkocsit, zárt végű pénzügyi lizinggel. A számlán a vámtarifaszám 8704. A forgalmi engedélyben a szállítható személyek száma 6 fő, a megengedett legnagyobb össztömege 2950 kg. Ebben az esetben levonható az áfa? Köszönöm a segítségüket.

Áfa arányosítása Kérdés

Tisztelt Adózóna! Általános szabályok szerint adózó társaság, amelynek semmilyen árbevétele nincs, csak a vagyonának működtetéséből származó pénzügyi műveletek bevétele (kamatok), levonhatja-e teljes egészében a működésével kapcsolatosan rá áthárított adót, vagy az áfatörvény 120. §-a alapján csak abban a mértékben, amilyen mértékben az a termékértékesítését, szolgáltatásnyújtását szolgálja? A társaságnak nincs sem termékértékesítésből, sem szolgáltatásnyújtásból jelenleg bevétele, de minden lehetősége megvan, hogy adóköteles termékértékesítést vagy szolgáltatást nyújtson.

Szolgáltatás továbbszámlázása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Társaságunk terméket értékesít EU-tagállamba, jelen az esetben Spanyolországba. A fuvarozást egy belföldi cég végzi, amiről társaságunknak eurós, áfás számlát állít ki. A levonható áfát levonjuk. A spanyol partnerünknek kiszámlázzuk a fuvarozási díj nettó részét, adómentesen. Kérdésem az lenne, hogy helyesen járunk el? Válaszát előre is köszönöm szépen! Tisztelettel: Krisztina

Közösségi szolgáltatás igénybevételének bevallása – előleg Kérdés

Kedves Adózona! Egy kezelésünkben lévő kft., amely áfafizetési kötelezettségeit az általános szabályok alapján állapítja meg („2”-es az adószáma) a Google írországi kirendeltségétől igénybe vesz szolgáltatást. A társaság a bankon elutalt előlegről nem kap számlát a Google-től. A Google az előleg felhasználásáról havonta számlát állít ki, ezt az ügyfelünk részére megküldi. A végszámla áfát nem tartalmaz. Mindkét félnek van közösségi adószáma. A havi szolgáltatásra felhasznált előleg jellemzően nem azonos az előlegként elutalt összeggel. A kft. a törvényi előírásoknak megfelelően az elutalt előleg hónapjában az áfát bevallja és megfizeti, de ebben a hónapban az áfát levonásba nem helyezi. Majd a következő hónapban a szolgáltatás igénybevételéről szóló számla alapján az áfát visszaigényli, mivel az a tevékenységével összefügg, és ezzel egy időben nem állít be a kft. fizetendő áfát a bevallásába, mert azt már az előző hónapban az elutalt előleg után bevallotta és megfizette. Így a 65-ös bevallásban feltüntetett adatok nem egyeznek meg az A60-as bevallásban elvárt azonos mértékű áfa bemutatására (a befizetendő azonos a levonásba helyezhető áfa összegével). Kérdésem az lenne, hogy ilyen esetben hogyan kell helyesen eljárni?

Autóbérlés áfája Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyik cégünk Németországból szeretne személygépkocsit bérelni. Kérdésem az lenne, hogy ebben az esetben az áfalevonás 50%-ban számolható el, illetve vallható be, míg a fizetendő része 100%-ban? Válaszát köszönöm!

Személygépkocsi áfájának levonása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy cég személygépkocsit vásárolna. Természetesen a gépkocsi után megfizeti a cégautóadót. A személygépkocsit nem nyílt végű lízinggel vásárolja meg, továbbá bérbe szeretné adni, de nem tudja előre, hogy milyen gyakorisággal sikerül a bérbeadás, tehát a bérbeadás nem tartós jelleggel valósulna meg. Ebben az esetben levonható az áfa összege, vagy csak 50 százalékban, vagy egyáltalán nem vonható le? Köszönettel.

Áfa levonhatósága egyéni vállalkozónál Kérdés

Tisztelt Szakértők! Egy áfakörös egyéni vállalkozó a tevékenységét bizonyíthatóan a saját lakóingatlanában végzi, és ehhez a közművek használatára is szüksege van. Ha nem lehet pontosan meghatározni a négyzetmétert, nincs külön almérő, akkor milyen arányban vonható le a közművek használatáról saját nevére szóló számlák áfa tartalma? Válaszát előre is köszönöm!

Bérleti díj áfájának levonhatósága Kérdés

Tisztelt Szakértő! Iroda bérleti díjának áfatartalmát mikor helyezhetem levonásba? A bérbeadó előre számláz, az áprilisi bérleti díjat március 18-ai keltezési számlával küldi meg, a teljesítés időpontja és a fizetési határidő április 4. Köszönettel és üdvözlettel

Személygépkocsi önrészének áfája Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbiakban kérném a véleményét. Személygépkocsi nyílt végű pénzügyi lízinggel történő beszerzése esetén, ha az önrész áfájátnem 100%-ban vonja le a társaság, akkor az önrész le nem vont áfatartalma Ön szerint a bekerülési (aktiválási) értek része vagy sem? Én eddig azon az állásponton voltam, hogy nem része a bekerülési értéknek az önrész részben le nem vont áfája (86-osba könyvelve), hiszen az önrész áfáját a személygépkocsi majdani céges használatának arányában lehet levonni. Ezt az áfalevonást pedig korrigálni kell bizonyos időszakonként, ha az önrész áfalevonási aránya magasabb volt a későbbi céges használat arányánál. Nemrég azt hallottam, hogy a nyílt végű pénzügyi lízing keretében megvásárolt személygépkocsi aktiválási értékének része az az áfatartalom, amelyet nem vonunk le az önrésznél. A számviteli törvény 47. § (2) b) bekezdése alapján a bekerülési érték része az előzetesen felszámított, de le nem vonható áfa. Ugyanezen paragrafus (3) bekezdése alapján nem része a bekerülési értéknek az áfatörvény szerint ellenérték arányában megosztott előzetesen felszámított áfa le nem vonható hányada. Véleményem szerint ez utóbbi az arányosított áfára vonatkozik. Jól gondolom? Ez alapján úgy tűnik, hogy a le nem vonható áfa a bekerülési (aktiválási) érték része. De ha ez így van, és a társaság útnyilvántartással támasztja alá a céges használatot, és így folyamatosan változik az személygépkocsi céges használatának aránya, akkor folyamatosan korrigálni kell a személygépkocsi bruttó értéket is? Köszönöm.

Rezsiszámla továbbszámlázása Kérdés

Tisztelt Szakértő! A kérdésem önkormányzati idősek bentlakásos otthonára vonatkozik. Az intézmény áfafizetésre kötelezett adóalany, bár a bentlakásos intézményi ellátás törvényi szabályozás által mentes tevékenységnek minősül. Van egy konyhája az intézetnek, melyet külső vállalkozó üzemeltet. Almérőkkel felszerelve. A vállalkozó bérleti díjat fizet, valamint az elhasznált víz, gáz, áram továbbszámlázásra kerül a vállalkozó felé. Eddigi gyakorlat az volt, hogy a bérleti díj áfamentes, mivel az intézet nem jelentkezett be bérbeadás kapcsán az áfakörbe, a rezsidíjakat pedig áfásan számláztuk, közvetített szolgáltatásként. Most ezt a számlát a vállalkozó visszadobta, miszerint neki a rezsiköltség is áfamentesen kell. Jogszerű ez így? A kérdésem még az is, hogy ha valóban így kell számlázni, abban az esetben az intézet által kifizetett bruttó összeg az áfás, vagy csak a nettó összeget számlázhatom tovább? Holott ezeket az összegeket az intézet bruttóban fizeti ki és nem illeti meg utánuk az áfalevonási jog. Eddigi gyakorlat szerint, mivel elkülönítetten nyilván volt tartva a rezsiköltség, a kiszámlázott áfát befizettük és ugyanazt az összeget vissza is igényeltük. Válaszát előre is köszönöm.

Személyautó-bérbeadás, kapcsolt vállalkozás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Áfaalany egyéni vállalkozó személyautót vásárolna, kizárólag bérbeadás céljából. Ebben az esetben az áfa levonhatóvá válik. A bérbevevővel kapcsolt vállalkozási jogviszonyban van. Kérdésem az, hogy milyen nyilvántartással kell alátámasztania az egyéni vállalkozónak, hogy a bérbeadás ténye megvalósul, és jogosan vonja le az áfát? A kapcsolt vállalkozás miatt van-e valamilyen speciális szabály a számlázással kapcsolatosan, vagy egyéb tekintetben? Cégautóadó-fizetési kötelezettsége kinek keltkezik? Válaszukat előre is köszönöm.

3,5 tonna össztömeg alatti kistehergépjármű fuvarozás esetén az útdíj áfa-ja. Kérdés

A cég 4941'08 közúti árufuvarozó tevékenységet lát el belföldön és nemzetközi viszonylatban. 3,5 to össztömeg alatti úgynevezett kisteher Mercedesekkel. Az e-matricákat a Nemzeti Útdíjfizető Zrt.-től vásárolja. Az áfatörvény 124. § (2) f) pontja szerint nem vonható le az úthasználati szolgáltatás áfája. A 125. § (2) h) pontja szerint a 124. § (2) e) és f) pontjában említett esetekben igazoltan az általa üzembentartott, 3,5 tonnát meghaladó legnagyobb össztömegű járművek esetén vonható le az áfa. Korábbi azonos témájú kérdésemre kapott válasz szerint – ha jól értettem –, a 3,5 to össztömeg alatti úgynevezett kisteher Mercedesekkel végzett bel- és nemzetközi fuvarozás esetén az e-matrica áfája levonható. Kérem erősítsenek meg, hogy jól értettem az előző választ. Köszönettel: NLN Könyvelő Kft

Adómentesen apportként adott ingatlan áfakérdései Kérdés

Tisztelt Szakértő! "A" önkormányzat 100 százalékos tulajdonosa "B" vállalatnak. Adómentesen apportként ad egy ingatlant B vállalat részére. Hogyan kell kezelni a felmerülő költségek áfarészét üzembe helyezés/használatba vétel előtt és után? Főbb kérdéskörök: arányosítás, levonható áfa. Használatba vétel előtt levonhatók a felújításhoz tartozó áfarészek? Válaszát előre is köszönöm!

Személygépkocsi vásárlása Kérdés

Egy kft. Dácia Dokker 5 személyes személygépkocsit szeretne vásárolni. Jól értelemezük az áfatörvényt, hogy az áfát nem tudja levonni? Az autókereskedésben azt az információt kapta, ha nyílt végű pénzügyi lizinget választja, akkor levonható az áfa. Válaszukat előre is köszönjük.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Nyugdíjba vonulással kapcsolatos kérdések

Winkler Róbert

nyugdíjszakértő

EU-s alkalmazott nyugdíjazása

Winkler Róbert

nyugdíjszakértő

Hobbiállat-tenyésztés

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2021 március
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
hirdetÉs

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close