28 találat a(z) áfaellenőrzés cimkére

Számlamellékletek Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyik üzleti partnerünk az általa kiállított számláján felsorolja a mellékleteket, ami alapján a számla végösszege ellenőrizhető. Viszont a mellékletek egy részét nem küldi el részünkre. A számla levonható áfát tartalmaz. Kérdésem, hogy a számlán feltüntetett mellékleteket hiánytalanul be kell mutatnunk áfaellenőrzéskor? Tisztelettel: Viki

Hibás számlázás miatti áfarevízió Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft. ingatlanbérleti díj tekintetében választotta az áfa általános szabályok szerinti megállapítását, ennek ellenére adómentesen számlázott. Milyen módon javíthatja az így kiállított számlákat? Mi lesz a javított számlán a teljesítés időpontja? Kell-e áfarevíziót végezni?

Gépi szállítólevél Kérdés

Tisztelt Szakértő! A kérdésem a következő: lehet-e problémám egy áfaellenőrzés során abból adódóan, ha a gépi szállítólevélen szerepel egy dátum (pl. 2017. 02. 25.), de a kiszállítás csak 03. 02-án történik meg, és ezt egy kiadva bélyegzővel jelzem a szállítólevélen? Ilyenkor a teljesítési dátum március 02. lesz, kérhetik tőlem az áfát februárra, mivel a gépi szállítón az a dátum szerepel? Köszönettel: Zsuzsanna

Áfaellenőrzés megállapítása Kérdés

Tisztelt Szakértő! 2011. évi áfabevallás ellenőrzésének adóhatósági megállapításairól 2016-ban vettük át a végleges, jogerős jegyzőkönyvet. Ebben 1 393 000 Ft adókülönbözetet állapítottak meg, melyből 1 305 000 Ft jogosulatlan visszaigénlésnek minősül. Az 1 393 ezer Ft összeget és az adóbírságot 2016-ban át is utaltuk az adófolyószámlára. A 2011. év mérlegfőösszege 16 443 ezer Ft volt. Kérem szíves tájékoztatásukat az alábbiakban: 1. Jelentős összegű hibának minősül-e? 2. Kell revízióznom a 2011. IV. negyedévi áfabevallást? 3. Kell revízióznom a 2011. évi társaságiadó-bevallást? 4. Hogyan könyvelem 2016-ban az adóhiány összegét Köszönettel: Szabóné Sós Ildikó

Áfaellenőrzés – fiktívnek minősített számla Kérdés

Tisztelt Szakértő! Áfaellenőrzésen reklámozási tevékenység beérkező számláit fiktívnek minősítette a revízió. A szolgáltatás nyújtójánál ugyanazon időszakra vonatkozóan szintén ellenőrzés folyik, jegyzőkönyvet még nem kaptak. A revízióval együttműködők voltunk, minden anyagot rendelkezésre bocsátottunk. Arról van szó, hogy versenyautókon elhelyezésre került a társaság logója, ami hitelt érdemlően bizonyítható, szemrevételezhető. A szerződéseket is rendelkezésre bocsátottuk természetesen. A jegyzőkönyvre észrevételt teszünk, de mielőtt elküldjük, szeretném a tanácsát kérni. Ön szerint a szolgáltatónál folyó ellenőrzés lehet-e alapja egy jegyzőkönyvre tett észrevételnek? Illetve ami szemmel látható, tehát a reklámhordozó versenyautókon elhelyezett céglogó, miért nem elfogadható a hatóság részéről? Tudom, hogy kevés az információ, de nyilvános kérdésben nem adnék meg pontosabb adatokat. Várom válaszát.

Áfa önrevízió Kérdés

Jóváíró közműszámla érkezett tárgyhóban, a teljesítés dátuma kettő hónappal korábbi. Kell-e önellenőrizni a korábbi hónapot, vagy a tárgyhóban szerepelhet?

Képviselő ellenőrzés alatt Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyik cégünket áfaellenőrzés során elmarasztaltak, amit bíróság előtt megtámadunk. Most jöttünk rá, hogy az ellenőrzésben eljáró személy (aki a megbízókat átvette vagy meghatalmazott minket) a társasági szerződés alapján csak munkáltatói jogkör gyakorlására van meghatalmazva, nem ügyvezető. Ebben az esetben mit tehetünk? Kérhetjük-e eljárási hibára hivatkozva az ellenőrzés semmisé tételét? Köszönöm válaszukat: Szabó Anita

Kiutalás előtti áfaellenőrzések – gubancok a számla körül Cikk

Aki volt már részese a visszaigényelt áfa miatt úgynevezett kiutalás előtti ellenőrzésnek, tudja, a jelentősebb összegű számlákat szinte mikroszkóppal vizsgálják a revizorok. Hasznos, ha a vállalkozások tisztában vannak azzal, mire számíthatnak ilyenkor.

Hibás áfabevallás miatti áfahiány megállapítása Kérdés

2014. évi áfaellenőrzés kapcsán megállapításra került, hogy a társaság III. negyedévi áfabevallása teljesen rossz adatokat tartalmazott. Sem a fizetendő, sem a visszaigényhető adó nem volt számlánként beazonosítható. Csak az elszámolandó (fizetendő) adó egyezett. Ez egy könyvelői, illetve – valószínűleg – programhiba volt, amit a könyvelő nem vett észre, hiszen az elszámolandó adó egyezett. Az M-es részletező bevallás is ezt egyértelműen alátámasztja, hiszen a részletező lapokon nagyobb összeg szerepelt bevétel és kiadás oldalon is, mint a bevallás fő soraiban. Az Art. 34. paragrafusa szerint az adóbevallás helyességét a 26. §-ban foglalt esetben az adóhatóság megvizsgálja, a számítási hibát és más hasonló elírást kijavítja, és ha a kijavítás az adófizetési kötelezettség vagy az adó-visszatérítés összegét érinti, az adózót a kijavítástól számított 30 napon belül értesíti. Köteles lett volna-e a bevallás helyességét vizsgálni a NAV? Ehelyett az adóhatóság a fizetendő adót megállapította, és a visszaigényelhető áfát (13 millió forint) jogosulatlannak vette, holott a számlák rendelkezésre álltak. Így 13 millió forint áfahiányt, 50 százalékos adóbírságot és 600 ezer forint késedelmi pótlékot állapított meg egy hibás bevallás miatt. A könyvelésben (466, 467) beszámolóban minden szabályosan szerepel, a számlák rendelkezésre álltak, áfaanalitikában szerepeltek, csak a bevallásban rossz adatok mentek át. Mindez az ellenőrzéskor derült ki. 2014. évi ellenőrzés volt, minden hibátlan, ezt leszámítva .Várom válaszukat, milyen lehetőség van, vagy ellehetetlenítették a vállalkozásomat egy könyvelési hiba miatt. A könyvelő nyilatkozott a hibáról, mindent elismer, de minden hiába! Tisztelettel: Péter Zsuzsanna

Áfalevonás: téves a NAV-gyakorlat Kérdés

Tisztelt Szerkesztőség! A tárgyban megjelent cikkhez kapcsolódóan várom segítő közreműködésüket. Az adóhatóság az egyik vállalkozásnál épp a cikk által tárgyalt módon, az áfatörvény 153/A § előírására hivatkozással nem vette figyelembe az ellenőrzés során megállapított fizetendő áfához kapcsolódó levonható áfa összegét. A jegyzőkönyvi észrevételünk lényegében a cikkben leírt tartalommal került megfogalmazásra. Az I. fokú adóhatósági határozat az indokolásban hivatkozott a Kúria Kfv.V.35.476/2013./4 számú ítéletére. A hivatkozott ítéletet sajnos az ügyvédi és más adatbázisokban sem találtuk. Fontos lenne a Kúria hivatkozott számú ítéletének részletes ismerete annak megítéléséhez, hogy jogosan hivatkozott-e a NAV az ítélet szövegéből kiemelt egy mondatra, mely szerint "...az adóhatóság az adózó javára szolgáló tények tisztázásának az Art. 97. § (6) bekezdésében rögzített kötelezettségét nem sértette meg azzal, hogy – törvényes eljárással – az adózót megillető adólevonási jogot meghagyta az adózónak." Tisztelettel várom segítségüket az ítélet teljes terjedelmének megismeréséhez, továbbá az ítélet és a tárgyban megjelent cikkük együttes elemzéséhez. Tisztelettel. Fehér Andrásné FEHÉRNÉ Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft ügyvezető

Áfa-kiutalási határidő pénzforgalmi áfánál Kérdés

Tisztelt Szakértő! Több ügyfelem pénzforgalmi áfa hatálya alá tartozik. Mivel sok a FAD-os munkájuk, sokszor kerülnek visszaigénylő pozicióba. Általában 1 millió forint feletti a kiutalásra váró összeg, de még soha nem kaptuk meg 45 napon belül. Nem értem, miért. A pénzforgalmi elszámolás számomra azt jelenti hogy a számlák ki vannak egyenlítve, ezzel szemben ellenőrzésekre járunk. A 2. negyedévi tételnél az egyik kiutalására várunk ma is, a másik ügyféllel már 09. 01-ével bevonultunk ellenőrzésre, tehát itt is várunk. Helyes ez? Tisztelettel: V. Mária

Göngyölt áfa Kérdés

Tisztelt Szakértő! Sürgős segítségét kérem áfaellenőrzéssel kapcsolatban. A negyedéves áfabevallásban tévedésből rossz göngyölt áfa került feltüntetésre. Nagyon ritkán fordul elő ez a tévedés, de most több millió forint tévesen került az adóbevallásba. Ezért nem javító levelet kaptunk, mint jó pár évvel ezelőtt, hanem áfaellenőrzést rendeltek el. A tévedésből akár 50 százalékos bírság is lehet, ami akár az 1 millió forintot is elérheti, de ha 10 százalékos esetleg a bírság összege, az is több százezer forint lehet. Jogtalannak tartom ezt az eljárást. Ön szerint mi várható, és mivel lehetne a bírságot nullázni, mert nem szándékosan hibáztam, csak ember vagyok, és tévedtem. Előre is köszönöm a válaszát!

Áfarevízió Kérdés

Ha 2013. évre a revizió becslés alapján áfakörbe sorolta a vállalkozást alanyi mentesség helyett, a 2014-2015. éveket újra kell könyvelni áfásan? Még nincs határozat, de most lenne egy kis idő előre dolgozni.

Társasházban lévő iroda bérbeadása áfa szempontjából Kérdés

Egy társaság saját tulajdonú irodáját rendszeresen bérbeadja, bejelentkezett az áfatörvény hatálya alá, most egy áfaellenőrzésnél a NAV ellenőre kivette e visszaigényelhező számlák közül ezt a bérbeadási számlát, mivel az épület, amiben az iroda van, egyébként társasház. De a számlát nem, mint társasház bocsátotta ki. A NAV-ellenőr szerint csak 0 áfával lehetett volna kiállítani a számlát. Kérem, válaszoljanak, hogy Önök szerint az ellenőrnek igaza van-e? Nekem sántít a dolog, eddig soha nem kifogásolták az áfás bérbeadási számlákat. Üdvözlettel: Reiter Tiborné

Utólagos adómegállapítás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Vállalkozásunk január-február hónapokra nem igazolható problémái miatt „nullás” havi áfabevallásokat nyújtott. Március végével a fenti hónapok tekintetében bevallások utólagos ellenőrzését rendelték el áfa adónemben. A revízió jegyzőkönyvben rögzítette a bevallott vagy bevallani elmulasztott és az ellenőrzés eredményeként különbözetként feltárt adó, illetve költségvetési támogatás alapját, az előbbiek adóját. Viszont adókülönbözetként – és befizetési kötelezettségként – nem a bevallani elmulasztott adó és költségvetési támogatás különbözetét állapította meg, hanem a bevallani elmulasztott és az ellenőrzés eredményeként különbözetként feltárt adót, arra hivatkozva, hogy az adózó jogszerű döntése volt a beszerzéseket terhelő adó nem szerepeltetése az adóbevallásában, azaz le nem vonása a vizsgált időszakokban. A revízió indoklásában rögzíti, hogy az adózó később is, az elévülési időn belül élhet az vizsgált időszakban őt megillető költségvetési támogatás levonásba helyezésével, visszaigénylésével. A revízió helyesen jár-e el az adózóval szemben, amikor nem a vizsgált időszakban felmerült adó és költségvetési támogatás különbözetét állapítja meg adókülönbözetként, befizetési kötelezettségként és a mulasztási bírság alapjaként, hanem csak a bevételei után megállapítani és bevallani elmulasztott adó összege után, figyelmen kívül hagyva az Art. 178. paragrafus 3. pontját? Köszönöm!

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Engedményezett követelés

Nagy Norbert

adószakértő

Bt.-ből kft.-vé átalakulás

Pölöskei Pálné

adószakértő

Macskatenyésztés: milyen formában? Őstermelő?

Lepsényi Mária

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2022 december
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
hirdetÉs