45 találat a(z) tagi hitel cimkére

Tagi hitelből törzstőkeemelést követő részesedés eladása Kérdés

Bt.-örökösödés és végelszámolás Kérdés

Végelszámolás tagi hitellel, pótbefizetéssel Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy betéti társaság végelszámolást szeretne kezdeni, de van 7 millió forint tagi hitele. Az eredménytartaléka 7 millió forint. Van-e törvényi akadálya annak, hogy a tagok 7 millió forint pótbefizetést teljesítsenek a veszteségek fedezetére (erre a társasági szerződésük lehetőséget ad), majd ebből visszafizetésre kerüljön a 7 millió forint tagi hitel. Amennyiben ezt nem tudják készpénzben, vagy banki átutalással rendezni, megfelelő-e, ha pénzmozgás nélküli, (kompenzációs) megállapodást írnak. Így a tagi hitel már nem volna akadálya a végelszámolásnak. Válaszukat előre is köszönöm! Várnainé Mizsei Gabriella

Céges ingatlan: végelszámolás vagy értékesítés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott egy egyszemélyes kft., ahol a tulajdonos német állampolgár. Magyarországon nincs lakóhelye, jövedelme, Németországban biztosított. A cég rendelkezik egy lakóingatlannal, ami ki van adva, és a cég bevétele csak a bérleti díjakból származik. Áfamentesen végzi a bérbeadást. A tulajdonos gondolkozik a végelszámoláson vagy az ingatlan magánszemélyként történő megvásárlásán. A cégben van egy 8 milliós tagi hitele. A jegyzett tőke összege 3 millió Ft és az ingatlannak kb. 80 millió Ft a piaci értéke. Nettó értéke 8 millió Ft a könyvekben. 1. A tagi hitel visszafizetése előtt, ha jól gondolom, nem indulhat a végelszámolás, mert kötelezettséget tartalmaz a főkönyv. Hogyan lenne célszerű ennek kifuttatása? 2. Ha a végelszámolás végén megszerzi a vagyonfelosztási javaslat szerint az ingatlant, akkor az árfolyamnyereségből származó jövedelme (3 millió-80 millió) után Magyarországon adózik az ingatlan miatt, vagy az illetősége (Németország) szerinti államban? 3. Ha Magyarországon adózik, akkor mentesül-e a szochó fizetése alól a külföldi illetősége miatt és csak a 15% szja lesz a fizetendő adó? 4. Ha Németországban adózik, akkor van-e a cégnek valamilyen jelentési kötelezettsége ezzel kapcsolatban? 5. Ha az ingatlan megvásárlása mellett dönt, akkor a cégben keletkező eredmény (80 m,illió-8 millió) után megfizetett 9% társaságiadó-fizetésen kívül, ha osztalékágon felveszi az eredményt 15% szja mellett keletkezik-e magánszemélyes szochója külföldiként? Köszönettel

Üzletrészeladás Kérdés

Egy magánszemély 100 százalékban tulajdonosa egy kft.-nek. Az alapításkor 500 ezer forint törzstőkével jegyezték be. A Ptk. rendelkezései szerint 3 millió forintra felemelte a törzstőkéjét. A fennmaradó részt 2019. december 31-éig vállalta befizetni. El szeretné adni a kft.-t. Még nem fizetett be plusz törzstőkét. Ha 500 ezer forintért adná el a részét, akkor keletkezik fizetési kötelezettsége az eladónak és vevőnek? A kft könyveiben 500 000 forint tagi hitel van nyilvántartva. A tagi hitelt összegével mi a teendő? Válaszukat előre is köszönjük.

Végelszámolás során ingatlanok kiadása a tagok részére Kérdés

Tisztelt Adózóna! Egy végelszámolás alatt álló kft.-vel kapcsolatosan szeretnék érdeklődni. A kft. tárgyi eszközeinek nettó értéke 40 361 ezer Ft, ezen tárgyi eszközök kizárólag ingatlanok. A tagi hitel összege 47 843 ezer Ft, a jegyzett tőke összege 12 470 ezer Ft. Kérdésünk, hogy a végelszámolás során a 40 361 ezer Ft nettó értékű ingatlanok kiadása a tagok részére a tagi hitel és a jegyzett tőke terhére történhet-e? Továbbá az ingatlanokat végelszámolás során lehet-e könyv szerinti értéken kiadni a tagok részére, vagy pedig fel kell értékeltetni és forgalmi értéken kell kiadni a tagoknak? Az adott társaságnál évek óta próbálták értékesíteni az ingatlanokat, de nem tudták, ezért került sor végelszámolásra. Az ingatlanok eladhatósági értéke nagyjából megegyezik a könyv szerinti értékkel. További kérdésünk, hogy ez esetben az ingatlanok tagi hitel terhére történő kiadásakor keletkezik-e a tagok részéről illetékfizetési kötelezettség? Tájékoztatásukat megköszönve: Németh Mária Zsuzsanna

Eurós tagi hitel Kérdés

Tisztelt Szakértő! Vállalkozás mikrobeszámolót készít, s valutapénztárat vezet átlagáras elszámolással. A tulajdonos tagi hitelt szeretne befizetni euróban; ebben az esetben milyen árfolyamon kerül a könyvelésbe, és milyen árfolyamon kell azt visszafizetni? Válaszát előre is köszönöm.

Jegyzett, de be nem fizetett tőke teljesítése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Arra szeretnék választ kapni, hogy a jegyzett, de be nem fizetett tőke teljesíthető-e tagi hitelből. S ha igen, van-e ennek bármilyen adó- vagy járulékvonzata most, illetve a későbbiekben? Köszönettel.

Tagi hitel vagy kölcsön Kérdés

Tisztelt Szakértő! Frissen alakult kft.-ben 50%-ban egy másik kft., a másik 50%-ban egy harmadik kft. a tulajdonos. Mindkét tulajdonos kft. kölcsönt ad a frissen alakult kft.-nek. Ez képez-e kapcsoltságot? A kölcsön lehet-e tagi kölcsön kamatmentesen, vagy ha kapcsoltság keletkezik a kölcsön miatt, akkor kapcsolt vállalkozások közötti kölcsönszerződést kell írni, és kamatot kell fizetni a kölcsönt kapónak?

Kiva alapját miként befolyásolja a tagi hitel befizetés és visszafizetése? Kérdés

Egy kft. kiva adózást választott. Szeretném megkérdezni, hogy a kiva alapját kell-e növelni a visszafizetett tagi hitel összegével vagy csökkenteni a befizetett tagi hitel összegével? 1. A befizetés még a kivás időszak előtt történt, ezt fizeti vissza a kivás időszak alatt. 2. A befizetés és visszafizetés is kivás időszak alatt történik.

Tagi hitel rendezése Kérdés

Tisztelt Szerkesztőség! A következő probléma megoldásához kérném a véleményüket: A történet szereplői két belföldi kft A1, A2 és egy ciprusi offshore cég. Az offshore cég üzletrésszel rendelkezik A1 Kft.-ben, A1 Kft.-nek üzletrésze van A2 Kft.-ben. A három cég tulajdonosi háttere azonos, minden üzletrész egy család, illetve közeli hozzátartozók kezében van. Az elmúlt években az offshore cég 1000 tagi kölcsönt adott A1 kft-nek, A1 kft pedig 700 tagi kölcsönt nyújtott A2 Kft-nek. Kapcsolt vállalkozás lévén a piaci kamat elszámolásra került. 2017. júniusában az offshore cég legalizálta A1-ben lévő üzletrészét, és azt és az egyik magánszemély tag (F) részére térítés nélkül átadta. Most a tagok rendezni szeretnék a tagi kölcsönök sorsát, melyre két megoldást vázoltak fel : Az egyik: 1. Az offshore cég engedményezi A1 Kft.-ben lévő 1000 tagi kölcsönét F magánszemélyre. Ezzel az offshore cég kikerül a képből. 2. A1 engedményezi A2-ben lévő 700 tagi kölcsönét ugyancsak F magánszemély részére. A kölcsön az A1-ben kivezetésre kerül, és ez A1-nél nem a vállalkozás érdekében felmerült ráfordításnak minősül. Ezzel A1 és A2 ugyan nem tartozik egymásnak, de F magánszemély 1000+700=1700 hitelállományhoz jut, szemben az offshore cég által eredetileg nyújtott 1000 hitellel szemben. Ebben az esetben F magánszemélynek szja- és ehofizetési kötelezettsége csak akkor keletkezik, ha a tagi kölcsön visszafizetésre kerül. Ezzel F magánszemély 1000+700=1700 hitelállományhoz jut az eredeti 1000-rel szemben. A másik megoldás: 1. Az offshore Kft. engedményezi az A1-gyel szembeni követelését A2-re. Ezzel A1-nél az offshore cég helyére A2 lép, mint hitelező. 2. A2-nél megjelenik egy új befektetés, amelyhez engedményezés útján jutott hozzá, térítés nélkül, ezért 1000 egyéb bevétele keletkezett, amely 9 % társasági adóval adóköteles. 3. A1 és A2 megegyeznek, hogy A1 1000-rel tartozik A2-nek, A2 tartozik A1-nek 700-zal, vagyis a követelések és kötelezettségek összevezetésre kerülnek és összességben A1 tartozik A2-nek 300-zal. Ezzel a megoldással a hitelállomány számottevően csökkenthető, viszont elég jelentős adóteher jelenik meg. Szeretném kikérni véleményüket a vázolt megoldásokról, illetve azok adó és/vagy illetékkötelezettségéről.

Tagi hitel kamata Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi gazdasági eseményt kérném véleményezni adófizetési kötelezettség keletkezésének szempontjából: Egy kft. negatív saját tőkéjének rendezését, az évek alatt felhalmozódott tagi hitelállományból rendezte. Mivel a tagi hitelszerződésekben volt kamat kikötve (5 százalék), de ezt a kamatot soha nem fizették ki a tagok részére, ezzel a kamattal is megnövelték a tagi hitelt és ezzel az emelt összeggel rendezték a negatív saját tőke helyzetét. A kérdés az, hogy keletkezik-e a tagok részéről bármiféle adófizetési kötelezettség abban a pillanatban, mikor a kamatot felszámították és a tagi hitelállományhoz csatolva a saját tőke rendezésére fordították? Jó megoldás lehet-e az, ha egy mögöttes analitikát vezetve az eredeti tagi hitelről és kamatáról, akkor történik majd az adófizetési kötelezettség a kamat tekintetében, ha a kft. pozitív gazdasági mutatói miatt a majdani visszafizetés vagy részkifizetés megtörténik, és először a kamatból történik? Használhatom-e az Szja tv. 9. § (2) a) bekezdését, ugyanezen paragrafus (2) g) bekezdése helyett, mivel a kamat elsősorban pénz (hiszen abban fizetik vissza) és nem vagyoni érték?

Tagi hiteles bt. megszüntetése 2017-ben Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ebben a témában " 2016.04.14., 14:17 " cikket találtam. Kérdésem az lenne, hogy ez még 2017-ben is alkalmazható-e? http://adozona.hu/kerdesek/2016_4_14_Tagi_hiteles_bt_megszuntetese_emh

Tőkeemelés tagi hitelből Kérdés

Kérem szíves véleményüket a következő kérdésben: 1. Arról több cikk szól, hogy lehetőség van a tag által a társaságnak nyújtott hitellel mint követeléssel való tőkeemelésre. Az a kérdésem, hogy amennyiben a tagi hitellel mint követeléssel történik a tőkeemelés, az történhet-e úgy a számviteli törvény 36. § (1) b) pontja szerint, hogy a követelés egy elenyésző része lesz csak jegyzett tőke, a nagyobbik része pedig tőketartalékba kerül? 2. Ha a tag a fentiek szerint ázsiósan emel tőkét, csak nem tagi hitelből, hanem pénz biztosításával, de a tényleges rendelkezésre bocsátást bizonyos időn belül vállalja a határozatban, akkor a tőketartalékba kerülő összeget is lehet később, a jegyzett tőke összegével egyszerre biztosítani, vagy azt a tőkeemelés elhatározásakor kell? Ha a tőketartalékba fizetendő részt is biztosíthatja később a tag, akkor annak a könyvelése mikor történik? A határozat meghozatalakor vagy a tényleges biztosításkor? Válaszukat előre is köszönöm.

Pénzeszköz kifizetése tulajdonosoknak Kérdés

Tisztelt Szakértő! Eladás/végelszámolás előtt álló cégnél pénzeszköz tulajdonosoknak való kifizetésekor milyen szempontokat kell figyelembe venni, hogy adózás tekintetében legkedvezőbb legyen? Tagi hitel visszafizetése, tőkeleszállítás, osztalék, osztalékelőleg lehetőségek közt kellene mérlegelni.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Tehergépkocsi értékesítése

Kelemen László

adószakértő, jogász

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2021 április
H K Sze Cs P Sz V
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
hirdetÉs

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close