266 találat a(z) fejlesztési tartalék cimkére

Fejlesztési tartalék kiva alatt Kérdés

Tisztelt Szakértő! 2017. évtől kiva hatálya alá tartozó vállalkozás olyan tárgyi eszközt értékesít, amelyre a megelőző évben fejlesztési tartalékot vett igénybe. Úgy tudom, hogy a tao szerint adóalap-növelő lenne a nyilvántartási értéke, amikor kivezetem, viszont a kivás időszaka alatt hogyan kell kezelni a fejlesztési tartalékra jutó korábban igénybe vett adóalap-csökkentő tételt, ha értékesítésre kerül sor? Válaszát köszönöm!

Kiva és a fejlesztési tartalék Kérdés

Tisztelt Szakértő! 2017-ben tao alá tartozó, de 2018-tól kivás vállalkozás leköthet-e fejlesztési tartalékot a 2017. évre? Ha igen, akkor ennek hogyan fog történni az felhasználás utáni elszámolása? Tao-s cég esetében a beszerzett eszköz értékcsökkenésének mértékével fokozatosan növeljük vissza az adóalapot, de kiva-időszak alatt ilyen nincs. Hogyan történik ez idő alatt a korábban taoalap-csökkentésként igénybe vett adókedvezmény "visszatöltése"? Kérem ebben a kérdésben szakértő válaszukat. Köszönettel: Bálint Eszter

Fejlesztési tartalék Kérdés

Egyéni vállalkozó szeretné korábban képzett fejlesztési tartalékát felhasználni székhelyén garázsépítésre a tevékenységéhez használt erőgépek tárolására. A székhelye megegyezik az állandó lakcímével. A tartalékot felhasználhatja-e és milyen mértékben?

Beruházás, fejlesztési tartalék Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbiakban kérem szíves állásfoglalásukat. A kft. 2013-ban fejlesztési tartalékot képzett. A társaság tevékenysége: sportlétesítmény építése. 2016-ban a beruházással kapcsolatban az alábbi tevékenységek folytak: üzleti partnerekkel tárgyalások szervezése, hatóságokkal történő egyeztetés, építési engedély intézésében segédkezés, befektetőtárs keresése, tulajdonostársak tájékoztatása a projekt előrehaladásáról, a honlap kezelése, információk aktualizálása a projekttel kapcsolatban. A fenti tevékenységek, ha megfelelnek a beruházás fogalmának, és azok téves könyvelés miatt nem kerültek 161-es beruházás számlára, lehet-e ezeket önrevízió keretében átkönyvelni és a fejlesztési tartalék felhasználására elszámolni? Válaszukat köszönöm.

Ismét: Fel nem használt fejlesztési tartalék társaságadó-vonzata az eredménykimutatásban Kérdés

Tisztelt Szakértő! A feltett kérdésem kizárólag az, hogy a fejlesztési tartalék felhasználásának elmaradása miatti pótlólagos társaság adót hogyan kell az eredménykimutatásba beállítani? Az eredeti kérdésem ez volt, amelyre nem kaptam sajnos választ: Kérdésem az, hogy amennyiben a 2017. év utolsó napjáig fel nem használt fejlesztési tartalék után 300 ezer forint társasági adót kell fizetnünk, valamint 26 ezer forint késedelmi kamatot, akkor helyesen könyveljük-e le az alábbiak szerint ezen összegeket: Társasági adó fiz. köt – könyvelve 2017,12,31 T 891 Társ.adó – K 461 Társ.adó fiz. köt, valamint T 863 Késedelmi pótlék – K 482 Ktg-ek, ráf. passzív időbeli elhatárolása ugyancsak 2014.12.31-én. Fentiek után a társasági adó 300 ezer Ft-os össszegét hova kell beállítani az eredménykimutatásban? A 2017. évi beszámoló fizetendő adó sorába, vagy csökkenti a tárgyévi adózás előtti eredményt, és a társaságiadóalap-növelő tételként kell az adóalapot korrigálni – 1629-es bevallás 04-01 lap 11 sora volt. Ebben az esetben a 2017. évi fizetendő adó az eredménykimutatásban kizárólag a 2017.évi tevékenység utáni összegben jelenik meg. Köszönöm, ha fentiek eldöntésében szakszerű segítséget kapnék.

Fel nem használt fejlesztési tartalék társaságadó-vonzata a beszámolóban Kérdés

Tisztelt Szakértő! Amennyiben a társaság a megképzett fejlesztési tartalékot 4 év alatt nem használja fel, úgy a 4. év utáni első hónap utolsó napjáig a fel nem használt fejlesztési tartalék társaságiadó-vonzatát meg kell hogy fizesse a jogszabály szerinti irányadó időszakra jutó késedelmi kamattal együtt. Kérdésem az, hogy amennyiben a 2017. év utolsó napjáig fel nem használt fejlesztési tartalék után 300 ezer forint társasági adót kell fizetnünk, valamint 26 ezer forint késedelmi kamatot, akkor helyesen könyveljük-e le az alábbiak szerint ezen összegeket: Társasági adó fiz. köt - könyvelve 2017,12,31 T 891 Társ.adó - K 461 Társ.adó fiz. köt, valamint T 863 Késedelmi pótlék - K 482 Ktg-ek, ráf. passzív időbeli elhatárolása ugyancsak 2014.12.31-én. Fentiek után a társasági adó 300 ezer Ft-os össszegét hova kell beállítani az eredménykimutatásban? A 2017. évi beszámoló fizetendő adó sorába, vagy csökkenti a tárgyévi adózás előtti eredményt, és a társaságiadóalap-növelő tételként kell az adóalapot korrigálni - 1629-es bevallás 04-01 lap 11 sora volt. Ebben az esetben a 2017. évi fizetendő adó az eredménykimutatásban kizárólag a 2017.évi tevékenység utáni összegben jelenik meg. Köszönöm a segítségüket.

Fejlesztési tartalékból vett ingatlan elárverezése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ügyfelem 2013-ban fejlesztési tartalék terhére nagy értékű ingatlant vásárolt új építésű társasházban, melyet a kivitelezőnek még a megrendelő kérésének megfelelően be kellett volna fejeznie. Sajnos a kivitelező társaság ellen a bankja és a NAV végrehajtást kért és hosszú évekig tartó huzavona után tegnap az egész társasházat mint a kivitelező cég vagyonát elárverezték, többek közt az ügyfelem lakásával egyetemben, mivel az egy ügyvédi hibából eredendően már nem került fel fenntartással a széljegyre mint tulajdoni hányad. Most nekem a beruházások közül ki kell vezetnem. Kérdésem lenne, hogy ugyan a megvételtől számított 4 év eltelt, de ez esetben hogyan számolok el a fejlesztési tartalékkal, a vétellel felhasználtam és rajtam kívülálló ok miatt elbuktam vagy mintha nem is használtam volna fel? Válaszát előre is köszönöm ! Üdvözlettel, Sárköziné Annamária

Fejlesztési tartalék sorsa katára váltás esetén Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy ügyfél képzett fejlesztési tartalékot két éve. Közben a tevékenység változott, és jobban megérné a kata keretein belül adózni. Kérdésem: mi történik a képzett fejlesztési tartalékkal, ha felhasználja, illetve nem használja fel? Mi a pontos teendő? Mikor keletkezik az esetleges visszafizetési kötelezettség? Ha tao.-ból átmegy katába, akkor sújtják-e az adózót bírsággal a fejlesztési tartalék miatt? Válaszát előre is köszönöm! Bereczky Réka

Fejlesztési tartalék feloldása beolvadó társaságnál Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünkbe beolvadt 09. hóban egy másik társaság. Könyveinkben megjelentettük tárgyi eszközök között az átvett eszközöket. Kérdésem az lenne, hogy a társaságunknál 2016. évben képzett fejlesztési tartalék feloldásaként felhasználhatjuk-e a beolvadó társaságtól átvett tárgyi eszközöket? Ezekre a beolvadó társaságnál nem volt képezve fejlesztési tartalék. Köszönöm.

Kivás fejlesztési tartaléka és a társasági adó Kérdés

Egy cég előző években veszteségesen gazdálkodott. Magas a bérköltsége, és szeretnénk áttérni a kivára. A kiva csökkentésénél mindig veszteségről beszélnek. Számomra nem egyértelmű, milyen veszteség vehető figyelembe a kivaalap csökkentésekor. Van az évek óta felhalmozott veszteség az eredménytartalékban, és van a társasági adó szerinti veszteség. A kettő nem ugyanaz, hisz van, ami már a taóban elévült. Az évek folyamán veszteségesen működő vállalkozásoknak az eredménytartaléka negatív. Ha kivaidőszak alatt nyereséget produkálna a cég, csökkenthető-e az eredménytartalékban lévő veszteség? Ez azért merül fel kérdésként, mert azt olvastam, hogy a kiva alatt keletkezett eredménytartalékot lekötött tartalékba kell helyezni, és a társasági adó alá történő visszatéréskor le kell adózni. Ha ez igaz, akkor ugyan helyreáll a cég saját tőkéje, de így még adófizetési kötelezettségre is számítania kell, ami, ha a társasági adó hatálya alatt marad, nincs neki.

Kiva és a fejlesztési tartalék Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy cég szeretne áttérni a kivára. Számos fejlesztési tartalékból vásárolt tárgyi eszköze van, amelyek értéke még nem csökkent nulla értékre. Ezen kívül több milliós fejlesztési tartaléka is van, amelyet még nem használt fel. Véleményem szerint a fejlesztési tartalék képzésekor nem elengedett adó, hanem halasztott adó keletkezik. Mi lesz ezek sorsa, ha a cég kilép a társasági adó hatálya alól, mielőtt ezt megfizette volna? Egyáltalán lehetséges így átlépni a kivába? És ha igen, akkor mi lesz a sorsa ezeknek a tételeknek ? Köszönettel

Áttérés katára Kérdés

Tisztelt Szakértő, egyéni vállalkozó január 1-jétől át kíván térni kata szerinti adózásra. A kérdésem az lenne, hogy befolyásolja-e az áttérés azt, hogy az egyéni vállalkozó a korábbi években és a 2017-es év eredményéből fejlesztési tartalékot különített el? A korábbi évek fejlesztési tartalékát fel is használta, a 2017-ben elkülönítendő összeg felhasználása kérdéses egyedül. Beruházási adókedvezményt is igénybe vett a cég. Ezen eszközöket kata adózás mellett sem adhatja el, ha jól gondolom 4 évig. Így van? Ha ezen kívül bármilyen korlátja lehet az áttérésnek, kérem írja meg! Válaszát köszönöm!

Fejlesztési tartalék feloldása Kérdés

Tisztelt Szerkesztö! 2013-ban képeztünk lekötött tartalékot, és most úgy szeretnénk feloldani, hogy ügyfelem garázst venne cég kocsijának tárolására december hóban, de a teljes összeget nem fizetné ki, megállapodna az eladóval, hogy 1 millió forintot ad, a többit pedig részletekben törleszti. A birtokba adás megtörténne 2017. december 31-éig. Az adásvételi szerződést is beadnák még ebben az évben. Valószínű, hogy a földhivatal 2018-ban jegyzi be az új tulajdonost. Ily módon lehet-e feloldani a lekötött tartalékot 2017-ben? Mert az adásvételi szerződés alapján rátenném a beruházási számlára 2017-ben. A részletfizetés akadálya-e a feloldásnak? Válaszukat köszönöm.

Fejlesztési tartalék felhasználása Kérdés

Tisztelt Szerkesztő! Ügyfelem 2013-ban 10 millió forint fejlesztési tartalékot képzett tárgyi eszköz vásárlására. Úgy döntött, személygépkocsit lízingel, a lízing nyílt végű. Elindította az ügyletet még októberben, és most úgy néz ki, csak 2018. január hóban jegyzik be a forgalmiba, mint üzembe tartót. Kérdésem az, hogy ez probléma lesz-e, mert 2017. december 31-ével lejár a határidő, és ha a lízingszerződés 2017. december 31-én lesz aláírva, akkor mint beruházást lekönyvelhetem-e? Az önrész természetesen ügyfelem részéről ki lesz fizetve. Válaszukat köszönöm.

Fejlesztési tartalék és beruházási kedvezmény Kérdés

Tisztelt Szakértő! Amennyiben egy újonnan megvásárolt eszközre fejlesztésitartalék-keretet veszek igénybe, emellett elszámolható-e ugyanezen eszköz kisvállalkozói beruházási kedvezményként is? Köszönettel.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Noprofit bt. beszámolófajta

Pölöskei Pálné

adószakértő

Mikrogazdálkodói beszámoló nonprofit bt.

Pölöskei Pálné

adószakértő

Osztalék

Surányi Imréné

okleveles közgazda

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 augusztus
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close