267 találat a(z) fejlesztési tartalék cimkére

Fejlesztési tartalék Kérdés

Tisztelt Adószakértő! 2016-ban alakult vállalkozás, a 2016-ban keletkezett nyereségéből képezhet-e fejlesztési tartalékot? Figyelembe kell-e venni a fejlesztési tartalékra vonatkozó feltételeket? Lehet-e emiatt negatív az eredménytartalék összege a 2016-os beszámolóban?

Fejlesztési tartalék felhasználása Kérdés

Azt szeretném megkérdezni a T. Szakértőtől, hogy a 2015. évben képzett fejlesztési tartalékot fel lehetne-e használni a 2015 decemberében vásárolt személygépkocsira. A kocsi 15 millió Ft volt, a fejlesztési tartalék pedig 12 millió Ft. Még hozzá tartozik, hogy 2015-ben arra a pár napra számoltunk értékcsökkenést is, és volt látványcsapat sport támogatás is a 2017. 01. havi tao előlegre. A kft. már nem tervez nagy összegű beruházásokat, így most ez probléma. Ha van valami megoldás, legyen szíves megírni! Köszönöm a segítségét.

Egyéni ügyvéd - fejlesztési tartalék Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy egyéni ügyvéddel kapcsolatos kérdésben kérném szíves tájékoztatását: 1. több olyan alkalmazottja van a vállalkozásnak, aki nem a cég székhelyén lakik, ezért az merült fel, hogy egy lakást bérelne ezen személyeknek és mint "munkásszálláson" történő elhelyezést adómentes juttatásként a bérleti díjat számolná el. Ez járható út-e? Ezen ügyvéd 2015-ben fejlesztési tartalékot képezett beruházási célra. Lehetséges megoldás-e, ha ezt az ingatlant szerkezetkész állapotban veszi bérbe és mint idegen eszközön végzett beruházás befejezi a munkálatokat és ezzel a fejlesztési tartalékát feloldja? 2. Szintén ez az ügyvéd nyílt végű lízinggel személygépkocsit bérelne, az egyéni vállalkozónál a személygépkocsi - az ő esetében - nem kizárólagos tárgyi eszköz és feltételezem, hogy a bérleti díj átalányban számolható el, jól gondolom-e? Az áfa tekintetében - a cégekhez hasonlóan - a bérleti díj üzleti célú dokumentált futás arányában levonható? Előre is köszönöm szíves tájékoztatásukat.

Fejlesztési tartalék Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kereskedelmi tevékenységet folytató egyéni vállalkozó az előző években képzett fejlesztési tartalékát szeretné felhasználni új üzlet építtetése kapcsán. A beruházás 3 évet érinthet, 2016-2017-2018. A kérdésem az lenne, hogy az építkezés megvalósítása során a 2016-ban kifizetett számlák alapján, az adott évben beruházásra fordított összeggel a fejlesztési tartalékot feloldhatom-e, (még aktiválás előtt) és a fennmaradó fejlesztési tartalékot majd a következő években az adott üzleti évben építésre kifizetett 2017-es és 018-as építési számlák alapján oldhatom-e fel?

Vállalkozói osztalékalap Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyéni vállalkozó osztalékalapjának meghatározásában szeretnénk segítséget kérni. A vállalkozó 2016 decemberében 10 millió forintért megvásárolt egy új gépet, melyet 2017 januárjában tudott csak üzembe helyezni. A gép kizárólag vállalkozási célokat szolgál. A gép beruházásával a 2015-ös évben képzett 2 millió forint fejlesztési tartalékot felhasználja. (A gépre évi 20%-os értékcsökkenést számol el.) Kérdésünk, hogy e beruházásra tekintettel hogyan alakul a vállalkozói osztalékalap 2016-ban és 2017-ben? Köszönjük!

Fejlesztési tartalék képzése felújításra Kérdés

Sokféle értelmezést találtam. A lekötött tartalék csak az adótörvényben meghatározott beruházásra oldható fel. Mivel a beruházás számviteli fogalma magában foglalja a felújítást is, felújításra is képezhető fejlesztési tartalék, illetve a „beruházásra történő felhasználás” kitétel alatt a 161. Befejezetlen beruházás könyvviteli számlán való elszámolást értjük. Szeretném tudni, hogy a 162. felújítás számlára könyvelt tételeket a feljlesztési tartalék felhasználásakor figyelembe vehetem-e. Konkrétan egy önkiszolgáló étterem pultrendszere lett úgy felújítva, hogy az most kétszer akkora lett, mint volt, több elemmel bővült, és sokkal több mindent szolgáltat.

Fejlesztési tartalék feloldása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az egyéni vállalkozó 2016. évben egy épületberuházásba kezdett, de ebben az évben még csak a hatósági engedélyekhez szükséges terveket, illetékeket, áramcsatlakozási díjat fizette ki. Ezeket beruházási értékként nyilvántartjuk, nem kerültek költségként elszámolásra, és aktiválás sem történt. 2017. 02.01-től a vállalkozó a kata szerinti adózási módot választotta az addigi vállalkozói bevétel-költség elszámolás helyett. Az alábbi kérdések merültek fel: 1. Feloldható-e a képzett fejlesztési tartalék a 2016-ban megkezdett, fent felsorolt kiadások beruházásként nyilvántartott összegében? 2. 2017-ben további előkészületek várhatók, de elképzelhető, hogy az épület felépítése még nem fog megtörténni. Ennek keretében kerítést épít a vállalkozó. A tevékenysége olyan jellegű, hogy szigorú hatósági engedélyek birtokában végezheti csak. Vegyszerek, méreganyagok tárolására lesz szükség, amelyre kerítés nélkül engedélyt sem kapna. Feloldható-e a kerítésépítésre a fejlesztési tartalék? 3. Az, hogy időközben a katás adózási módra tér át, befolyásolja-e a folytatott beruházás értékében a fejlesztési tartalék feloldásának lehetőségét? 4. Amennyiben az épület felépítése mégsem egyéni vállalkozásban valósulna meg, mert például hitelt csak a tulajdonában lévő egyszemélyes kft.-je kapna, akkor a fejlesztési tartalék feloldással érintett, még üzembe nem helyezett beruházási értéket átszámlázhatja-e a kft.-nek anélkül, hogy ehhez valamilyen szankció tartozna? Válaszukat köszönöm. Némethné

Fejlesztési tartalék Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyéni vállalkozó, aki 2016. december 31-éig vállalkozói személyi jövedelemadó hatálya alá tartozott, a 2017. évtől a katás adózási módot választotta. A 2015. évben fejlesztési tartalékot különített el. A kérdésem: ilyenkor mi a teendő az elkülönített fejlesztési tartalék összegével? Köszönöm válaszát. Bognárné

Fejlesztési tartalék Kérdés

Tisztelt Szakértő! 2017. 01. 01-jétől kivára áttérő kft. a 2016-os társasági adóelszámolásban adóalap-csökkentő tételként számolhat-e fejlesztési tartalék képzéssel?

Katába lépett egyéni vállalkozó felhasználatlan fejlesztési tartaléka Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyéni vállalkozó ügyfelünk, 2017 január 1-jétől katába lépett. A korábbi évekről, 2016. dec. 31-éig kötelezően felhasználandó fejlesztési tartalékát elköltötte, azonban 2014-ről és2015-ről is van fejlesztésii tartaléka, amit elvileg 2017/18-ig felhasználhatna. Ezzel mi a teendőnk? Köszönettel: Zsuzsanna

Fejlesztési tartalék meg nem nyert pályázatra Kérdés

Tisztelt Szakértő! Képezhető-e fejlesztési tartalék olyan beruházásra, amely nem biztos, hogy teljes egészében meg fog valósulni? Példa: egy cég 300 M Ft fejlesztési tartalékot képez egy, részben pályázati pénzből megvalósítandó beruházásra. A következő adóévben a pályázatát beadja, mellyel kapcsolatban felmerülnek beruházási költségei (pl. geodéziai felmérés, raktárépület-átalakítási engedélyezési terv elkészítése stb.) 20 M Ft értékben. A pályázaton nem nyer. Ebben az esetben a 20 M Ft elszámolható-e fejlesztési tartalék felhasználásaként, vagy – feltételezve, hogy a felhasználás az előírt határidőn belül más projektre nem lesz elszámolva – a teljes 300 M Ft után kell a szankciókkal számolni? Válaszát előre is köszönöm. Tisztelettel: Szekeres Zsolt

Fejlesztési tartalék-eho visszamenőleg Kérdés

Tisztelt Szakértő! Többször volt már téma a korábbi kérdéseknél, de számomra nem derül ki egyértelműen a következő: Hogyan kell eljárni a fel nem használt fejlesztési tartalék eho-vonzatával egyéni vállalkozónál? A fel nem használt tartalékból a teljes osztalékalapra 14% ehot kell fizetni a 450 000 Ft-os határig, vagy figyelembe lehet venni a képzés évének bevallásában már szereplő ehot? A kérdés tehát arra irányulna: azt kell megvizsgálni, hogy a képzés évében a fejlesztési tartalék nélkül mennyi adó (szja és eho) képződött volna (ez a kedvezőbb variáció az adott évi egészségbiztosítási járulék és megfizetett eho miatt), vagy szimplán a teljes tartalék összegére (osztalékalap) meg kell fizetni az ehot? Köszönöm.

Kiva – fejlesztési tartalék Kérdés

A kft. 2017. 01. 01-jétől a kivát választja. Kérdésem: a Tao. tv. szerint a megszűnésre irányadó rendelkezéseket kell alkalmazni, ezért az utolsó évben, tehát 2016-ban képezhető-e fejlesztési tartalék. A Tao. tv. 16. § (1) c) pontja ezt tiltja. A kiva tv. 28. §-ában nem találunk e paragrafus alól mentesítést. Ha valóban úgy van, hogy az áttérés utolsó évében nem képezhető, akkor megoldás lenne, hogy 2017. 02. 01-jével lép át a kiva hatálya alá a kft. és ekkor képezhet a 2016. évben fejlesztési tartalékot? Ebben az esetben, ha már bejelentkezett, megteheti-e hogy visszavonja a bejelentkezését, és február 01-jétől ismét a kivát választja? Köszönettel: Hné

Fejlesztési tartalék Kérdés

Tisztelt Adózóna! Kérem a segítségüket a következő ügylet részleteinek tisztázásában: 3 millió forint fejlesztési tartalékot képzett a kettős könyvvitelt vezető vállalkozás, aminek a felhasználási határideje 2016. december 31. volt. A vállalkozás adásvételi szerződéssel vásárolt egy személygépkocsit december végén, de az ellenértéket 2017-ben egyenlítette ki átutalással, az átírási kötelezettségét 2017-ben teljesítette. Vagyis rendeltetésszerűen nem vette/vehette használatba a gépjárművet, csak 2017-ben. Kérdésem, hogy vajon ebben az esetben felhasználhatja-e a fejlesztési tartalékot erre a gépjárműre? A másik kérdés, hogy van-e valamilyen időkorlát, amíg a vállalkozás könyveiben szerepelnie kell a gépjárműnek? Válaszukat előre is köszönöm.

Fontos tudnivalók a kiváról Cikk

A 2017-es évben sok vállalkozás választott új adónemet. A kivára való áttéréssel kapcsolatos olvasói kérdésekre Pölöskei Pálné adószakértő válaszol.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Katás bt. osztalékot kap kft.-től

Szipszer Tamás

adószakértő

Kata új szabályok

Szipszer Tamás

adószakértő

Katás feleség

Szipszer Tamás

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 augusztus
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close