51 találat a(z) T1041-es nyomtatvány cimkére

Mezőgazdasági őstermelő szochofizetési kötelezettsége Kérdés

Tisztelt Szakértő! Mezőgazdasági őstermelő 2019.03.19-ével kezdte meg tevékenységét. Így kezdő őstermelőként a szochot a minimálbér után megállapította, bevallotta és befizette. Az első és második negyedévben ez fel is került az adófolyószámlájára. A harmadik negyedévben is megállapította, bevallotta és megfizette. A harmadik negyedévben viszont már nem írták neki elő, tehát ez ott van neki többletként. 11.01-ével elhelyezkedett, így a T1041-es nyomtatványon ezt bejelentette, és a minimálbér után már csak a 10 hóra fizetett járulékot a szochot már nem is vallotta be csak megállapította és megfizette. Nem volt az év minden napján biztosított mezőgazdasági őstermelő. A bevétele a 600 000 forintot nem haladta meg, tehát nem kell neki bevallást adni az őstermelésből származó bevételéről. Vissza lehet-e kérni ebben az esetben az első két negyedévi bevallott szochot, vagy csak a túlfizetést lehet visszakérni és a 19,5 százalék és a 17,5 százalék közötti különbözetet? Tisztelettel:

1041-es nyomtatvány átvétele Kérdés

Tisztelt Szakértő! Két kérdést szeretnék feltenni: 1. A T1041-es bejelentő lap egyik példányát át kell-e vetetni a dolgozóval? Ha van erre szabály, kérhetném a törvényi hivatkozást? 2.) Ha alkalmi munkavállaló szombaton végez munkát, kell-e részére pótlékot fizetni? Válaszát előre is köszönöm.

Munkavállaló számfejtése a nyugdíjhatározat kiadása előtt Kérdés

Tisztelt Szakértő! 2019.01.01-től a saját jogú nyugdíjas munkavállaló nem biztosított, a munkabéréből csak szja-t von a munkáltató. Több esetben szembesültünk azzal a problémával, hogy a munkavállaló beadta a nyugdíjmegállapításra vonatkozó igényét, melynek tényéről kapott is igazolást a nyugdíjbiztosítótól. Azonban ez az igazolás még nem nyugdíjhatározat. Valószínűsíthetően a kérelemben foglalt naptól megállapítják majd részére a nyugdíjat, de a határozat kiadásáig biztosan hosszabb idő eltelik, és a számfejtésig nem érkezik meg a határozat. Miként jár el a jogszabálynak megfelelően a munkáltató? A nyugdíjmegállapítási igény leadása és a nyugdíjhatározat megérkezése között lévő időszakban miként kell számfejteni a munkavállalót, illetve mikor kell kijelenteni a T1041-es nyomtatványon? A nyugdíjigény átvételét igazoló dokumentum alapján az abban megjelölt nyugdíjigénylési naptól saját jogú nyugdíjasként kell a munkavállalót kezelni és ez alapján ki kell jelenteni a T1041-es nyomtatványon, s a továbbiakban saját jogú nyugdíjasként számfejteni? Vagy továbbra is kell vonni tőle a vonatkozó járulékokat, meg kell fizetni utána a munkáltatói terheket, és majd a nyugdíjhatározat megérkezését követően kell a nyugdíjmegállapítás napjára visszamenőleg jelenteni a biztosítási jogviszonya megszűnését, és a nyugdíjmegállapítás napjáig visszamenőleg újraszámfejteni a dolgozót saját nyugdíjasként, és önellenőrizni az így érintett hónapo(k) 08-as bevallását? Köszönettel, P. Judit

Tanulószerződéses tanulók jogviszonya, biztosítása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft. jelenleg 60 diák szakképzését végzi tanulószerződés alapján, tanműhelyi kereteken belül (nappali és esti tagozatos, lakatos és esztergályos szakmát tanulnak). A tanulókat minden esetben be- és kijelentik a T1041-es adatlapon. Egy NAV-os vizsgálat alapján azt a felhívást kaptuk az adóhivatal részéről, hogy ez hibás gyakorlat, és mivel az iskolában biztosítotti jogviszonnyal rendelkeznek a tanulók, ezért törölni kell a T1041-es nyomtatványokat. Véleményem szerint ez nem biztos, hogy helyes álláspont az ellenőr részéről, hiszen járulékok kerülnek levonásra, ebben kérném a segítségét! Be kell-e jelenteni a tanulószerződéses tanulót a gazdálkodó szervezetnek? Illetve előfordul olyan eset, hogy egy-egy tanuló nem jár iskolába és képzésre sem ezért adott hónapban nem kap ösztöndíjat. Így 08-as bevallás helyett szüneteltetésre kerül a jogviszonya véleményem szerint. Egy előző ellenőrzés ezt rendben találta így. Ebben is kérném a segítségét, hogy ilyen esetben Ön szerint mi a helyes eljárás? Válaszát és segítségét előre is köszönöm! Üdvözlettel, Gyenes Ferenc

Jogviszony jelentése és hozzá kapcsolódó bevallások Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyéni vállalkozó (36 órás munkaviszony mellett) vidékről Pestre költözött, ezért könyvelőt váltott, kértem az előzményeket, a T1041-est és az 58-as bevallást, a 08-ast vagy helyette az Ny bevallást, de azt a választ kaptam, hogy mivel főállás mellett folytatta a vállalkozási tevékenységet, nem volt alkalmazottja, ezért a felsorolt bevallásokat sem nyújtotta be 4 éven keresztül, közben 2018-ban szüneteltetett, most újra indult. Így viszont nem tudom beadni a T1041-et, mert nincs előzmény? Ön szerint sem kell beadni? Pesten a NAV felszólít ezek hiánypótlására, ezért úgy gondolom, nekem van igazam. Várom válaszát előre is megköszönve.

Nyugdíjas munkavállaló Kérdés

Tisztelt Szakértő! 2019. januártól életbe lépett új törvény alapján nem kell járulékot vonni és fizetni a nyugdíjasok után. Viszont nem tudtam pontosan értelmezni a törvényt. Mint munkaadónak, nekem ki kell jelentenem 19T1041 adatlapon a nyugdíjas munkavállalómat, vagy mit kell tennem, mehet folyamatosan a munkaviszony minden jelentés nélkül? Köszönöm szépen

Saját jogú nyugdíjas Kérdés

A hatályos jogszabályok alapján a munkaviszonyban álló nyugdíjas munkavállalókat ki kell jelenteni a T1041 nyomtatványon. Valójában nem szűnik meg a munkaviszonyuk, de ez hogyan érinti a 1808M 08-as lapon történő adatszolgáltatást, a biztosítás végét itt is be kell írni, mivel nem lesznek biztosítottak? Munkaviszonyuk viszont továbbra is fennáll, hogyan kell a jövedelmüket számfejteni? Várom szíves válaszukat! Köszönettel

18T1041 nyomtatvány Kérdés

Tisztelt Adózóna! Most alapított kft.-nél minden tag ellenérték nélküli személyes közreműködést vállalt a társasági szerződésben (majd csak osztalékot vesznek fel). Egy tag nyugdíjas, aki egy másik kft.-ben személyesen közreműködik, és megfizetik utána a havi 7320 forint egészségügyi szolgáltatási járulékot, a többi tag pedig (beleértve a tag ügyvezetőt is) másik cégnél heti 40 órás munkaviszonnyal rendelkezik. Ezekről minden tag nyilatkozott. Kérdésem, hogy be kell-e küldeni a T181041-es nyomtatványt (és ha igen, a nyugdíjast milyen jogviszonnyal kell jelölni), illetve kell-e havonta nullás bejelentést tenni (a 1808 helyett)? Köszönettel: KI

Egyszemélyes kft. tagjának jogviszonya Kérdés

Tisztelt Szakértő! A napokban alakult egyszemélyes kft. tagjának jogviszonyával kapcsolatban szeretném a segítségét kérni. A cég nemzetközi szállítmányozással foglalkozik, és a társaság egyedüli tagja személyesen közreműködik a társaságban, hiszen ő maga a kamionsofőr és az ügyvezető is egy személyben. Az alapító okirat szerint "a vezető tisztségvezető a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el". Véleményem szerint ebben az esetben nem különül el a munkáltató és a munkavállaló személye, egyszemélyes kft. lévén. Abban szeretném az állásfoglalását kérni, hogy az adóhatóság felé benyújtandó 18T1041-es nyomtatványt milyen jogviszonykóddal állítsuk ki? Az alapító okiratban foglaltak ellenére társas vállalkozás tagjaként vagy munkaviszonyt jelöljünk? Hogyan alakul a járulékfizetési kötelezettség adott esetben? Válaszukat előre is köszönöm!

Ügyvezető bejelentésének dátuma Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyszemélyes kft. május 30-án elkészítette alapító okiratát, május 31-én megképezték az adószámát, de nem megfelelő névválasztás miatt a cégbejegyzés nem történt meg, ezért június 2-án új névvel, új okirat készült, és benyújtották a kérelmet, a bejegyzés 5-én megtörtént. A tulajdonos munkaviszonyban látja el az ügyvezetést. Kérdésem az lenne, hogy mely naptól kell bejelenteni az ügyvezetőt a T1041-es nyomtatványon, és mely nappal történjen meg a jegyzett tőke befizetésének könyvelése? Tevékenységét a bejegyzésig nem kezdte meg! A választ előre is köszönöm: Renáta

Külföldön biztosított társas vállalkozás tagja Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kft. ügyvezetője Angliába megy dolgozni, és ott lesz biztosítása is. Kérdésem az lenne, hogy ezt milyen jogviszony alatt kell bejelentem a T1041-es nyomtatványon, hogy itthon ne kelljen járulékot fizetnie?

Itt a válasz, miért kell külön bejelenteni a biztosítottakat Cikk

Miért kell külön bejelenteni a biztosítottakat, amikor a 08-as havi bevallás minden adatot tartalmaz, ami a biztosításra vonatkozik? – merül fel rendre a kérdés. Cikkünkből megtudhatja a választ, és azt is, mi a teendő, ha a biztosított ugyanannál a foglalkoztatónál többes jogviszonyban áll, illetve többféle munkakört tölt be.

Bejelentés dátuma Kérdés

Tisztelt Szakértő! Segítséget szeretnék kérném 17T1041 kitöltésével kapcsolatosan. Induló kft. alapításának időpontja a társasági szerződés szerint 2017.06.27., a cégbejegyzés dátuma 2017.06.28. A két tag, akik ügyvezetők, társasági szerződés alapján, megbízási jogviszonyban látják el a feladatokat, a jogviszonyuk kezdete 2016.06.27. A 17T1041-esen a jogviszony kezdete melyik dátum lesz 06.27 vagy 06.28.? Illetve a 1708-on, valamint az összes többin... pl 1701, 1765, 1729. Köszönöm a segítséget.

Megbízási díj bevallása biztosítási jogviszonyként Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérdésem témája a megbízási díj 17T1041-es nyomtatványon való bejelentése és a 08M-es nyomtatvány 08-as lapján való bevallása, kiemelten, ha biztosítási jogviszony is keletkezik. Telefonos ügyeletről van szó, napi 24 órában, az ügyelők havonta előre feljelentkezhetnek az ügyeletre szabad idejük függvényében, 4-5 órás beosztásban. A megbízási szerződést teljes évre kötjük pl. 2017. január 1. – 2017. december 31. Kérdések: 1708M-es nyomtatvány 08-as lapjának kitöltése A) Hogyan kell bevallani a megbízási díjat – ha eléri a minimálbér 30%-át egy hónapban, és megfizetünk minden adót és járulékot – a 08M-es nyomtatvány 08-as lapján, hogy biztosítási jogviszonynak minősüljön, és beleszámítsák a nyugdíjnál a szolgálati időbe? (520. sor vagy 523. sor részmunkaidő, 542. sor arányos szolgálati idő: Igen/Nem?) Kell-e foglalkozni azzal, hogy a megbízási díj úgy éri el az adott hónapban a minimálbér 30%-át pl. bruttó 55 000 Ft, hogy a megbízott 11 napon végzett tevékenységet, napi 5 órában, 1000 Ft-os bruttó órabérért?Ha nem éri el a megbízási díj 90%-a a minimálbér 30%-át, akkor nem biztosított, tehát nem jelentem a 08-as M nyomtatvány 08-as lapján? Hogyan kezelem a fentiekkel összhangban a 17T1041-es bejelentő lapot? A) Bejelentem 2017. jan. 1-jétől 2017. dec. 31-éig, függetlenül attól, hogy havonta vagy van 08-as lapja vagy nincs? B) Minden hónap végén külön-külön jelentem, függetlenül attól, hogy a megbízási szerződés egész évre szól, de attól függően, hogy a megbízási díj elérte-e a minimálbér 30 %-át? C) Egyéb megoldás?

Személyes közreműködés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft.-ben egy tag (nem ő az ügyvezető) munkaviszonyban lát el egy munkakört, napi 2 órában. Személyes közreműködést is vállal díjazás nélkül más munkakör tekintetében. Ez így helytelen? 1041-en társas vállalkozóként is be kell jelenteni? Köszönöm válaszát.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Pontgyűjtési kérdés

Nagy Norbert

adószakértő

Csed – átalányadózó vállalkozás alkalmazottal

dr. Radics Zsuzsanna

tb-szakértő, jogász

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2023 szeptember
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1