466 találat a(z) önellenőrzés cimkére

Önellenőrzés, elhatárolt veszteség, mint adóalap-csökkentő tétel Kérdés

A 2015. és 2016. évekre vonatkozó társasági adó önellenőrzése során – mely adófizetési kötelezettséget eredményez – fel lehet-e használni az önellenőrzés időszakában már a vállalkozás rendelkezésére álló elhatárolt veszteség törvényben meghatározott részét (az adóalap 50 százalékáig)?

Katából a számviteli törvény hatálya alá Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy bt.-nek a NAV megszünteti a kataalanyiságát. Kata adózó kilépett júl. 25-én, újat csak aug. 01-től jelentettek. Még nem emelkedett jogerőre (nem fellebbeznek). Nyitó mérleget majd könyvvizsgálóval hitelesíteni kell, de hogyan szerepel a bankban bent maradt 700 ezer forint, kötelezettségként és ezt még mint kataalanyiság alatt szerzett jövedelmet majd ki lehet venni? 24-én még kiállítottak egy átutalásos számlát, elvégzett szolgáltatás ellenértékeként, ennek összege is csak augusztusban érkezik a bankszámlára. Ezt a mérlegben követelésnek mutatom ki? Ez az összeg is még kivehető, mint kata alatt szerzett jövedelem? A bt. áfa szempontjából alanyi mentes, ez ugye egész évre vonatkozik, a 2017. július 26-ától a számviteli tv. alatt is marad alanyi mentes. Ma augusztus 28-a van, de még nem kapott a bt. végzést a "kivágásról", jól gondolom, hogy csak akkor tudom a 08-ast önellenőrizni, ha van végzés? A záró katabevallást is csak akkor tudom küldeni, ha megvan a végzés, de ugye már ma kifutottunk a 30 napos határidőből. Lehet ebből gond?

Lejárati idő nélküli, élethosszig tartó életbiztosítás visszavásárlása esetén bevallandó közterhek Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ügyfelem részére a munkáltatója sok évvel ezelőtt olyan életbiztosítást kötött, amelynek volt rendszeres(éves) díja, illetve lehetett rá eseti befizetéseket is teljesíteni. Az életbiztosításnak nem volt lejárati ideje (élethosszig tartó), de a visszavásárlásra lehetőséget adott a szerződés. Induláskor a szerződő a munkáltató volt. Ekkor a munkáltató részére a rendszeres díj adómentes volt, az eseti befizetések után pedig, mint egyes meghatározott juttatás után az adókat a munkáltató megfizette. Aztán pár év múlva szerződésmódosítás történt, ahol már a magánszemély ügyfelem lett a szerződő. Ekkor már befizetés nem történt. 2016-ban a magánszemély megszüntette a biztosítási szerződését, és a biztosító levonta a személyi jövedelemadót a visszavásárlási értékből, és kifizette az szja-val csökkentett összeget a magánszemélynek. A magánszemélynek kiadott igazoláson pedig a biztosító jelezte, hogy a kifizetést még 27 százalék eho terheli., amit a magánszemélynek kell rendezni. Időközben a NAV által elkészített bevallástervezet (mivel a magánszemély nem változtatott rajta) véglegessé vált. Ebben azonban az ehonem lett előírva. Kérdésem: ilyenkor önellenőrzéssel kell-e korrigálni a bevallásomat? A biztosítónak volt-e erről az eho-kötelezettségről adatszolgáltatási kötelezettsége? Ha igen, milyen nyomtatványon kellett (volna) a biztosítónak erről adatot szolgáltatni? Köszönettel: Baáné Balogh Éva

Közösségen belüli termékbeszerzés – késve érkezett számla Kérdés

Tisztelt Adózóna! Ez év június hónapban közösségen belüli termékbeszerzést bonyolított ügyfelünk. A számlát az olasz partner 2017. 06. 30-án állította ki, de csak július 22-én küldte meg e-mailben. A júniusi áfabevallást önellenőrizni kell? Jól gondolom-e? Várom válaszukat.

Osztalék-kifizetés időpontja és bevallási időszaka Kérdés

Tisztelt szakértő! Helyes-e az alábbi eljárás: az osztalék-kifizetés időpontja (banki átutalás dátuma) 08. 06., a járulék bevallásban azonban a 07. hónapról szóló bevallásban kerül bevallásra? Ugyanígy a 12. hónapban számfejtett és bevallott osztalék, január 6-án kerül kifizetésre. Szükséges-e a járulékbevallásokat önellenőrizni, vagy nem? Tehát a 08. havi, illetve a 01. havi járulékbevallásra kell-e "rátenni" az osztalék-kifizetést, önellenőrzéssel? Van-e valamilyen kifizetési szabály? Köszönöm szépen a választ!

Elévült szja többlet Kérdés

Egy kft. magánszemélytől bérelte irodáját 2008-2009-ben. A havi adó- és járulékbevallásába a magánszemély bérleti díját és a kapcsolódó adókat beállította a magánszemély számlája alapján, annak ellenére, hogy a számlázott bérleti díjat a mai napig nem fizette ki. A bevallás önellenőrzésére nem került sor. A kft. könyveiben a kifizetetlen bérleti díjat kötelezettségként mutatja ki. Kérdésem az, hogy kifizethető-e ez a bérleti díj 2017-ben adómentesen?

NAV-határozat módosítása Kérdés

Tisztelt Szakértő! A kovetkező üggyel kapcsolatban szeretnék kérdezni. Előzmények: volt munkáltatómnak 2011-ben adóellenőrzése volt, melynek során a munkavállalóknak fizetett gépkocsi-térítéseket bérré minősítették. Emiatt a munkáltató 2012. és 2013. évekre önellenőrzést végzett a költségtérítésekkel kapcsolatban és a bér utáni közterheket (járulékok, szja) áthárította a munkavállalókra. A gépkocsi-költségtérítéseket bruttó bérként vette figyelembe. A NAV ez alapján meghozta a határozatokat. A volt munkavállalók egy része teljesítette a befizetéseket (a jelenlegi munkavállalók is), de náluk még levonással is rendezte a tartozás egy részét, törvény szerint. A volt munkavállalók egy része fellebbezett a határozat ellen. A NAV felülvizsgálta a határozatukat, és a bizonyítékok, beadványok alapján a NAV a kifizetett gépkocsi-költségtérítéseket nettó bérré nyilvánította, ami alapján a magánszemélynek fizetési kötelezettsége nincs, a munkáltatót pedig kötelezte a korábbi önellenőrzés AJK önellenőrzésére, valamint új M30-as igazolás kiállítására. Így az adót a munkáltatónak kell rendezni a bruttó és nettó összeg különbözetével. A kérdésem az, hogy mi lesz a többi munkavállalóval, volt munkavállalókkal, akik a határozatban lévő összeget már megfizették, és nem fellebbeztek? Ugyanis, ha 50 embernek hibás a cég által készített önellenőrzése (erről szólnak a határozatok), akkor a másik 100 embernek is az. A másik 100 ember mit csináljon most? Válaszukat előre is köszönöm szépen!

Sztornó és új számla áfabevallási időszaka Kérdés

Tisztelt Szakértő! A kérdésem az lenne, hogy abban az esetben, ha egy kiállított számlát hónapokkal később valamely hibás adat miatt sztornóznak (nem tud helyesbítő számlát a program) például rossz cím szerepel vagy rossz cégnév, és egy új számlát állítanak ki a korábbi teljesítési időponttal (és minden másban szintén megegyezően), akkor ebben az esetben a sztornó számlát (csökken az áfa) abban az időszakban kell szerepeltetni, amelyikben a vevő rendelkezésére áll a bizonylat. Mi a helyzet az új számlával? Amiatt önellenőrzés nem szükséges? Azt is lehet szerepeltetni abban az időszakban, amelyikben átadják a vevő számára? Furcsa lenne, hogy egy adatmódosítás miatt az új számlát vissza kellene tenni eredeti teljesítési időpontra (és duplán lenne ott), a sztornó pedig csak később kerülhetne be. Köszönöm.

Ezt teheti, ha nem ért egyet a NAV által készített adóbevallási tervezettel, de eddig nem jelezte Cikk

2017-ben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal mindazon magánszemélyek számára készített adóbevallási tervezetet, akik nem egyéni vállalkozók, nem őstermelők, nem áfa fizetésére kötelezett magánszemélyek és nem kértek munkáltatói adómegállapítást.

Elhatárolt veszteség érvényesítése önrevízióval Kérdés

Tisztelt Szakértő! Szeretném megkérdezni, hogy amennyiben a 2016. évi társaságiadó-bevallás készítésekor az elhatárolt veszteség összege nem került bevallásra adóalap-csökkentő tételként, úgy van-e arra lehetőség, hogy ezt egy önrevízó keretén belül utólag érvényesítsem? Válaszát köszönve, üdvözlettel: Bederna Izabella

Túlzott teher a vállalkozásokon: jogorvoslat végén legyen szankció! Cikk

Túlzott terheket rónak a cégekre a vám- és adókötelezettségekhez kapcsolódó szankciók és jogorvoslati költségek – derül ki a vámszabályozásban érintett hazai gazdálkodók körében végzett felmérésből. A jogorvoslathoz kapcsolódó illetékek mellett a bírságot is meg kell fizetni a pótlólagosan kiszabott vámot és adót tartalmazó határozat jogerőre emelkedése előtt, amely akár a vitatott összeg 2-5-szörösét is kiteheti.

Szja-bevallás önellenőrzése Kérdés

Tisztelt Szakértő! 16SZJA bevallásból kimaradt a táppénz összege (más bérjövedelem) és annak levont adója. Kitöltési útmutató szerint, a 16-01-es lap 1. sor c. oszlopába kerülne a bevallás 61. sora kötelezettség különbözete, a d. oszlop viszont egyenlő 0-val, tehát nincs kötelezettség /+,-/ változás, mivel a táppénzből az adó levonásra került. Ebben az esetben adózói javítás/helyesbítés-t, vagy önellenőrzést kell benyújtani? Válaszát köszönöm.

Ellenőrzött tőkepiaci ügylet önellenőrzése Kérdés

Tisztelt Szakértő! A NAV által kiküldött adóbevallás-tervezetben szerepel tőkepiaci ügyletből származó jövedelem és annak adója. A magánszemély eddig egyetlen adóbevallásában sem szerepeltetett ilyen jövedelmet, veszteséget. Ha előző két évben vesztesége volt, de azt nem vallotta be, önellenőrizheti-e emiatt az adóbevallását, és érvényesítheti-e a 2016-os bevallásában az adókiegyenlítést?

Fordított áfa utólag Kérdés

Tisztelt Szakértő! Társaságunk vagyonvédelmi rendszert telepített egy szintén belföldi adóalany megbízásából 2014-ben. A megbízó 2017-ben jelentkezett, hogy az általunk 3 évvel ezelőtt végzett tevékenység építési engedélyköteles volt, ezért fordított áfával kellett volna számláznunk. Elismeri, hogy 2014-ben nem nyilatkozott felénk erről, ennek ellenére kéri a számla stornózását és új számla kiállítását fordított áfával. Kérdésem, hogy kötelesek vagyunk-e a számlát javítani, hiszen részünkről nem történt hiba; a másik oldalról azt is szeretnénk tudni, hogy van-e egyáltalán lehetőségünk csökkenteni a fizetendő áfát, hiszen a megbízónk nem nyilatkozott a teljesítés előtt az építési engedélyről. Ha javítanunk kell a számlát, akkor az általunk NAV-nak 2014-ben megfizetett áfát a javítás hónapjának bevallásában kell feltüntetni csökkentő tételként, vagy önellenőrizni kell az eredeti bevallást? Válaszukat előre is köszönöm.

Vállalkozói kivét önellenőrzése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérdésem arra vonatkozik, hogy egyéni vállalkozónak van-e lehetősége önellenőrízni az éves vállalkozói kivétjét visszamenőleg, elévülési időn belül? A NAV szerint ilyen nem lehetséges, mivel a vállalkozói kivét a vállalkozó üzleti évre szóló döntése, ezt utólag semmilyen módon nem változtathatja meg. Azonban mivel bizonyos okok miatt ezeket az éveket újra kellett könyvelni, így az új könyvelés is azt támasztja alá, hogy a vállalkozói kivét összegét módosítani szükséges, például elmaradt családi kedvezmény igénybevétele miatt. Ennek megfelelően a havi járulékbevallásai is önellenőrzésre kell, hogy kerüljenek, tehát összességében az új könyvelésnek megfelelően teljesen átalakul a vállalkozó eredménye. Amennyiben a vállalkozói kivétre vonatkozóan van önellenőrzési tiltás, jogszabályhely hivatkozást is szeretnék kérni. Köszönöm!

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Társasház tárgyieszköz-értékesítése

Nagy Norbert

adószakértő

Kiküldetés munkaszüneti napon

dr. Hajdu-Dudás Mária

ügyvéd

Munkaszüneti nap és pihenőnap

dr. Hajdu-Dudás Mária

ügyvéd

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 augusztus
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close