881 találat a(z) áfalevonás cimkére

Nyílt végű pénzügyi lízing Kérdés

Tisztelt Szakértő! Nyílt végű pénzügyi lízing keretében személygépkocsi vásárlása során a törvényi előírások alapján az áfa 50 százaléka levonásba került a lízing 5 éves futamideje alatt, illetve a kezdő részlet megfizetésekor, viszont a futamidő végén a személygépkocsi maradványértéken megvásárlásra kerül. Ebben az esetben az áfát a lízing teljes futamidejére önellenőrizni kell vagy csak a maradványértéken történő vásárlás összegéből nem lehet az áfát levonásba helyezni? Válaszát köszönöm.

Nyílt végű lízing Kérdés

Nyílt végű lízing (kft. vásárol személygépkocsit céges és magánhasználatra). * A cégnek milyen bekerülési értéken és mi alapján kell a tárgyi eszközök közé felvenni az eszközt? Lízingszerződés alapján, az abban szereplő nettó értéken (áfa nélküli)? * A le nem vonható áfa (első részleté) a bekerülési értéket növeli 50 százalékos levonási tilalom, illetve az attól való eltérés esetén is, vagy egyéb ráfordítás? * Ha az 50 százalékos levonási tilalmat választja a cég kell-e útnyilvántartás, vagy ajánlott egy-két alkalommal menetlevelet írni? * Ha viszont azt választja, hogy eltér az 50 százalékos levonási tilalomtól (például 80 százalék céges használat, 20 százalék magáncél), akkor kötelező az útnyilvántartás? A kezdő lízingdíj és a későbbiekben a havidíjak számlája alapján is ebben az arányban számolhatja el az áfát? * Az esetleges javítási, alkatrészszámlák, gázolajfogyasztás számlái alapján levonható az áfa? Az 50 százalékos tilalom, illetve az attól való eltérés esetén is milyen arányban? Ha ezek a számlák más (a cég tulajdonában lévő), például teherautók költségét is tartalmazzák, célszerű külön számlát kérni a bizonyítás miatt? * Maradványérték esetén (a cég döntése, hogy megvásárolja a személygépkocsit), ha arról a futamidő végén számla készül, annak az áfája nem levonható, lévén, hogy értékesítés történik? Ha viszont a cég egyből tovább is értékesíti, akkor levonható? Ezt a maradványértéket rá kell aktiválni az eszközre a futamidő végén? * Cégutóadót a lízingbe vevő fizeti? Köszönöm.

Konténerház (bemutatódarab) elszámolása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy normál áfaalany kft. konténerházak tervezésével és értékesítésével szeretne foglalkozni. Egy bérelt telken szeretne egy bemutatódarabot fölállítani. A konténerházhoz alapozás nem szükséges, speciális csavarral lenne rögzítve, víz és villany bevezetésre kerülne. Nem építési bejelentésköteles és nem is minősül ingatlannak. Kérdéseim: - számviteli elszámolása hogyan történik? - tao elszámolása, értékcsökkenés? - áfa levonásba helyezhető? ...figyelési időszaka? - iparűzési adó szempontjából telephelynek minősül? Köszönettel:

Cégtelefon magáncélú használata Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ügyfelünk egy alvállalkozónak számlázza ki a cégtelefon részletes számlából kimutatott, rá eső részét. A kérdés az, hogy ennek az áfáját levonásba helyezheti-e. Köszönjük!

Törölték az adószámát, majd újat kapott: mi lesz a le nem vont áfával? Cikk

Gyakran merül fel kérdésként az áfaalany adózók részéről, hogy az adószámuk törlése, és az azt esetlegesen követő új adószám megállapítása hogyan érinti az adólevonási jogukat. Ez szorosan összefügg azzal, hogy számos olyan esetben is törölhető már az adószám, amire az adózók jellemzően nem gondolnak (például az összesítő jelentés benyújtásának elmulasztása miatt), így viszonylag könnyen kerülhetnek abba a helyzetbe, hogy ezt a kérdést komolyan mérlegelniük kell, hiszen annak helyes megítélése akár jelentős áfaösszeget is érinthet.

MOSS rendszerbe regisztrált partnertől befogadott számla áfatartalma Kérdés

Tisztelt Adószakértő! Áfalevonási jog gyarkolásával kapcsolatban szeretném kérni segítségüket:. Egy lengyel adóalany MOSS rendszerbe regisztrált, akitől egy magyar adóalany szolgáltatást vásárolt 2019. júliusban. A lengyel adóalany a lengyel adószámának feltüntetésével, magyar 27%-os áfamértékkel és -összeggel számlát bocsátott ki elektronikus szolgáltatásnyújtásáról a magyarországi áfaalany vevőjének. Tudvalevő, hogy ezen értékesítéséről közösségi szolgáltatásnyújtás (fordított adózás) szerinti számlát kellett volna kiállítani, azonban erre a számla kibocsátója annak ellenére sem hajlandó, hogy a magyar partner erre többször felszólította. A magyar partner az áfával növelt, számla szerint teljes ellenértéket térítette meg az eladó számára. A magyar partner rendelkezik a nevére szóló, az ügylet teljesítését tanúsító számlával, amelyen azonban (többek között) a lengyel eladó lengyel adószáma szerepel, és 27% áfát tartalmaz. Kérem szíves tájékoztatásukat arról, hogy a magyar adóalany az e beszerzése kapcsán rá áthárított általános forgalmi adó összegét levonásba helyezheti-e, van-e korlátozása az adólevonási jogának gyakorlásának? Különös tekintettel arra, hogy az eladó helytelenül járt el az értékesítést terhelő áfa megállapítása és a számlázási eljárása során. Segítségüket előre is köszönöm.

Általános szabályoktól eltérő ingatlanértékesítés áfa-visszaigénylése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott egy vállalkozás építőipari tevékenységgel, mely az ingatlanértékesítésre és a bérbeadásra is az általános adózási szabályokat alkalmazta. 5 évvel ezelőtt vásárolt 2 lakást, az áfát az általános szabályra való bejelentkezés miatt nem vonta le. Az egyik lakást tárgyi eszközként aktiválta és bérbe adta, a másikat átépítette. 2018-tól a könyvelő átjelentette a céget az általános adózási szabályoktól eltérő adózási módra, vagyis áfakörössé tette az ingatlanértékesítést és a bérbeadást is. 2019. évben a fenti átjelentkezés miatt a vállalkozás áfásan értékesíti mindkét lakást. A kérdésünk az lenne, hogy a vásárláskor le nem vont áfa ebben az esetben elveszik, vagyis kizárólag költségként korrigálja a vállalkozás eredményét, vagy a 135-136. szabály miatt ott meghatározott arányban visszaigényelhető? Válaszát előre is köszönöm!

Lakáscélú ingatlan értékesítése, áfa Kérdés

Ügyfelem (kft.) egy 4 lakásos társasházat vásárolt. Az év egy részében 2–3 lakást bérbeadott áfa felszámításával, mindeközben az éppen üresen maradt lakásokat folyamatosan javíttatta, felújította. A javítás-karbantarási munkálatok esetében az áfa levonásra került. Ezév végén az egész házat (4 lakással) a kft. értekesíti, itt áfamentességet választott. Az értékesítést követően kell-e figyelni a már levont áfát, szükség van-e arányosításra? Köszönöm ha válaszolnak! CsK

Kezdő egyéni vállalkozó – áfa Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyéni vállalkozó 2019.10.09-én alakult. Az első készpénzes költségszámlája 2019.10.08. Költségként elszámolható a vonatkozó jogszabály alapján, viszont az áfája levonásba helyezhető-e?

Nyílt végű pénzügyi lízing személygépkocsi további bérbeadása Kérdés

Tisztelt Cím! Cégünk nyílt végű pénzügyi lízing szerződéssel "bérel" egy személygépjárművet, amelyet szeretne tovább bérbe adni egy magánszemélynek. A társaság rendelkezik eszközbérbeadási tevékenységgel. Az áfalevonás szempontjából befolyásoló tényező-e, hogy mekkora összegért adja bérbe a személygépkocsit? Ha netán olcsóbban, mint a lízingdíj, akkor a lízingdíjból levonható-e 100 százalékban az előzetesen felszámított áfa? Illetve a cégautóadó fizetése alól mentesül-e cégünk? Várom szíves válaszukat. Köszönettel: Komáromi Judit

Szolgáltatás ingyenes nyújtása Kérdés

Adva van egy cég, mely új szolgáltatási tevékenységet indít be, mely kapcsolódik a főtevékenységéhez. A cég ezt a szolgáltatást ellentételezés nélkül indítja meg, azaz a szolgáltatást ellentételező konkrét árbevétellel nem rendelkezik, nem realizál árbevételt. Kérdés, hogy a szolgáltatás "bekerülési, közvetlen önköltsége" tekintendő-e fizetendő áfaalapnak és az erre a kalkulált összegre számítja rá a hatályos (27%) áfát? Ez esetben a bekerülési költségnek kizárólag a beszerzett bejövő és levonható áfás termékek, szolgáltatások képezhetik alapját, vagy nem szükséges ezen "ingyenes" szolgáltatás után áfát megfizetni, tekintettel arra, hogy nem a vállalkozástól "idegen cél" elérése érdekében merülnek fel a szolgáltatás érdekében beszerzett termékek/ szolgáltatások. A cég adóköteles tevékenysége keretében jogosult az áfa levonására. Köszönettel várom válaszukat.

Személygépkocsi nyílt végű pénzügyi lízing Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kivaalany kft. új személygépkocsit lízingel nyílt végű pénzügyi lízingszerződéssel. A kft. a személygépkocsira megfizeti a cégautóadót, a személygépkocsit nem kizárólag üzleti célra fogja használni, útnyilvántartást nem kíván vezetni. A lízingbeadó bank a kezdő részletről kiállította az áfás számlát (amely a teljes ár összegének a 30%-a), illetve a havonta fizetendő lízingdíjakról készülő bizonylatban is szerepel áfatartalom. Az lízingszerződésben a szerződés céljaként az alábbi szerepel: a nyílt végű pénzügyi lízing futamidejének lejártával a szerződésben meghatározott maradványértéken lehetősége lesz lízingtárgy tulajdonjogának megszerzésére, vagy a tulajdonjog megszerzésére 3. személy megjelölésére, illetve a tulajdonjog megszerzése nélküli visszaszolgáltatásra, amely maradványérték a teljes bruttó ár 20%-a. A maradványértékről is majd áfás bizonylat készül, a futamidő végén. Kérdésem: 1.) Kivás adóalany kft. a kezdő lízingdíjat, illetve a havi lízingdíjakat, valamint a megmaradt maradványértéket (ha megszerzi a tulajdonjogot) hogyan számolja el a könyvelésében, hogyan történik a gazdasági esemény kontírozása? 2.) A kft. jogosult lesz-e az áfát tartalmazó bizonylatok alapján az előzetesen felszámított áfa levonására a kezdő részlet, a havi díjak, illetve a maradványérték vonatkozásában, illetve az esetleges javítási, alkatrészszámlák áfatartalmára? Köszönöm megtisztelő válaszukat.

Kell-e reprezentációs adót fizetni? Kérdés

Tisztelt Szakértők! Egy önkormányzati tulajdonban levő gazdasági társaság (közhasznú nonprofit kft.) EU-s pályázati forrásból háromnapos konferenciát szervez. A konferenciára érkezőknek az étkezését és szállását is a pályázatból finanszíroznánk. A résztvevők magánszemélyek. Ebben az esetben kell-e cégünknek reprezentációs díjat fizetni az étkezés és a szállás után, vagy az szja-törvény 1. mellékletének 4.27. pontja alapján e költségek után nem kell megfizetni a költség 1,18-szorosa után a 15 százalék szja-t, valamint a 17,5 százalékos mértékű szociális hozzájárulási adót? Illetve, amennyiben nem kell reprezentációs díjat fizetni, abban az esetben az étkezési és szállásköltségre vonatkozó számla esetén élhetünk-e áfalevonási jogunkkal (étkezési költség várhatóan: 5000 Ft/fő/nap, szállás kb. 10 000Ft/fő/éj)? Köszönöm.

Reprezentációs költség elszámolása üzem átadáskor Kérdés

A társaságunk új üzemet létesített. A közel milliárdos beruházás ünnepélyes átadóján jelen voltak cégünk munkatársain kívül üzleti partnereink, az illetékes minisztérium képviselője, a térség országgyűlési képviselője, valamint helyi önkormányzati tisztségviselők. A rendezvény lebonyolításához az alábbi számlák kapcsolódnak: – előadói tevékenység (konferálás) – ételfogyasztás (a rendezvény kapcsolódó étel és ital) – egyéb vendéglátói szolgáltatás (kizárólag eszközök bérleti díját tartalmazza) – péksütemény a vendégfogadáshoz – fotós szolgáltatás – rendezvény hangosítása – meghívó készítése és tervezése. Szakmai rendezvénynek minősül-e az ilyen jellegű rendezvény? Az ételhez, italhoz kapcsolódó áfa nem levonható, de a bérleti díj és a többi szolgáltatás áfája levonásba helyezhető? Az étel és ital egyes meghatározott juttatásnak minősül, a többi kapcsolódó költségnél is felmerül-e szja- és kapcsolódó szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség?

Külföldről behozott személyautó, cég nevére Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk ügyvezetője külföldről szeretne vásárolni használt személygépkocsit, a cég nevére. A gépjármű-értékesítő azt az információt adta, hogy ezen beszerzés után áfát nem kell megfizetni. Ez valóban igaz? Illetve megerősítést, véleményt szeretnék kérni arra vonatkozóan, hogy a cég nevén lévő tehergépkocsinak minősülő kétszemélyes gépkocsit, ha azt egy munkavállaló csak munkába járásra használja, akkor véleményem szerint a vásárláskor, illetve a tankolás után felszámított áfa nem helyezhető levonásba. Sőt, a költségek elszámolása is igencsak megkérdőjelezhető. Köszönöm válaszát!

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Alanyi adómentes őstermelő közösségi beszerzés

dr. Bartha László

adójogi szakjogász

Telek áfájának visszaigénylése

dr. Bartha László

adójogi szakjogász

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2021 március
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
hirdetÉs

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close