109 találat a(z) levonás cimkére

Új építésű üdülő áfájának levonhatósága Kérdés

Cégünk első sorban befektetési céllal új építésű üdülőt vásárolna egy társasüdülőben. Nyaranta bérbe adná, ha talál bérlőt, aki egész szezonra bérelné, egyébként nem hasznosítaná. A cégnek jelenleg semmilyen ingatlanforgalmazási, -bérbeadási tevékenysége nincs, sem ezzel kapcsolatos áfaválasztása. A birtokbaadás jövő év első felében lenne, így a nem lakáscélú ingatlan-bérbeadási és -forgalmazási tevékenységeket felvenné a cég, és választaná áfa szempontjából az általános adó mértéket a mentesség helyett. Ebben az esetben levonható lenne a vásárláshoz kapcsolódó áfa? Köszönöm a válaszát! Üdvözlettel: B. Erzsébet

Telefon, járulékok Kérdés

Tisztelt Szakértő! Van egy kft., ahol a dolgozóknak telefont adnak. A telefon költségeit a munkáltató átvállalja. A számla internetet is fog tartalmazni. Ez esetben a munkáltatót milyen járulékok terhelik, illetve az áfát milyen arányban lehet levonni, vagy egyáltalán le lehet-e vonni? Válaszát előre is köszönöm! Tisztelettel: T.Mária

Ágybérleti szerződés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Igen, tudom, hogy a munkavállaló szempontjából ez adómentes, nem is arra gondoltam, hanem a bérbeadó oldaláról nekem, mint kifizetőnek van-e valami teendőm? Csak kifizetem a pénztárból az ágybérleti szerződésre kifizetett összeget és részemről ennyi, majd ő leadózza, a saját bejelentkezése szerint, vagy nekem ezt bérleti díjként kell kezelnem és mivel nincs adószáma, én az szja levonásával fizethettem volna ki részére ezt az összeget? (Ágybérleti szerződés címmel tettem fel kérdést, ahhoz kapcsolódóan szeretnék pontosítást kérni).

Tartozás levonása (munkaruha, leszerelő tartozás) Kérdés

Tisztelt Szakértő! Segítségét szeretnénk kérni abban, hogy mint munkáltató meddig élhetünk a munkavállalóval szemben a tartozás levonásával. Jelen esetben 2016-ban kilépett munkavállalók nem szereltek le a gyárban, és a kölcsönbevevő cég most jelezte, hogy követeljük vissza tőlük a munkaruha díját, és ennek megfizetésére szólítsuk fel őket. Mikor kiléptettük, ezt nem jelezték felénk. A leszerelőlap hiányában a kilépőpapírokat kiadtuk. A legtöbb ilyen munkavállaló 1-2 napos oktatáson vett részt csak és azután nem ment be többet dolgozni, tehát a bére terhére sem tudtuk akkor ezt beállítani de mivel nem is jelezték felénk, tartozás mentesen adtunk ki papírokat. Mennyi ennek az elévülési ideje, felszólíthatjuk-e még erre a munkavállalókat? Jogosan követelhetjük-e vissza ezt a pénzt úgy, hogy emiatt nagy valószínűséggel új kilépő papírokat kell adjunk? Segítségét köszönve, Bóné Bernadett munkaügyi előadó

Törthónap és levonás Kérdés

Tisztelt Szakértő! A munkavállaló hozzájárulása esetén (munkabérből való levonás) akármennyit le lehet vonni vagy ott is "csak" meghatározott részt? Illetve ha törthónap után történik kifizetés vagy például betegszabadság után, akkor az 1/3-ad rész (eltérő szabály esetén több) számítási alapja az 1 havi távolléti díj nettó összege, 1 havi alapbér nettó összege, vagy annak egy része, amit az adott hónapban ki fog fizetni a munkáltató? Esetleg ezektől eltérő? Segítségét köszönöm. Tisztelettel.

Személygépkocsi-vásárlás áfája közösségen belüli beszerzésnél Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft. Csehországból vásárolt személygépkocsit. Ilyen esetben az áfát közösségi termékbeszerzésként a vásárló kft. fizetendőként szerepelteti az áfabevallásában? És mivel az autót saját célra vásárolta, nem eladásra vagy bérbeadásra, így nem vonható le az áfa? Ha tartósan bérel a kft. személygépkocsikat szintén EU tagországból, akkor az áfa tekintetében hogyan kell eljárni a bérlettel kapcsolatban? Nem lízingről van szó, hanem tényleges bérlet, a futamidő végén visszaadják az autókat. Szerepeltetni kell a bevallásban az áfát? Levonhatóságnak milyen feltételei vannak? Előre is köszönöm a segítséget!

Első lízingrészlet áfatartalmának elszámolása Kérdés

Tisztelt Szakértő Úr! Társaságunk nyíltvégű lízing keretében személygépkocsit vásárol. Az első lízingdíj áfa levonásáról egymásnak ellentmondó információk, állásfoglalások találhatók. Véleményem szerint, mivel az első lízingdíj megfizetéséig a gépkocsit nem adják át (általában ez az egyik feltétele a lízingnek) így használatba sem lehet venni, ebből következően sem céges, sem magánhasználat nem történhet, ezért ennek a lízingdíjnak az áfatartalma nem vonható le, mert nincs semmilyen arányosítási lehetőség. Ugyanakkor sok helyen – elsősorban az autó kereskedésekben – állítják, hogy már az első lízingdíj (lízingrészlet) áfája is levonható egy előre rögzített, és a későbbiekben is alkalmazott céges és magánhasználati arány alapján. Álláspontom szerint ez az álláspont az előbbiek miatt nem helytálló, és a jövőbeni használat arányai sem rögzíthetők előre. Összefoglalva: álláspontom szerint személygépkocsi esetén az első lízingdíj (lízingrészlet) áfája nem vonható le, mivel sem céges, sem magánhasználat nem történt ennek megfizetéséig. Kérem szíves válaszát, illetve véleményét arról, hogy álláspontom helytálló vagy nem.

Katás egyéni vállalkozó kft. ügyvezetője is, áfakérdés, bérbeadás Kérdés

Kft.-tag, aki ügyvezető, de személyesen nem vesz részt a kft. tevékenységében, katás egyéni vállalkozóként fizetheti-e az 50 000 forintot, a kft.-ben pedig semmilyen járulékot? Ha katás egyéni vállalkozó áfakörbe bejelentkezik, tényleg levonásba helyezheti a beszerzési (szállító) számlájának áfatartalmát? Ha igen, az áfatörvény melyik paragrafusa vonatkozik rá? Katás egyéni vállalkozó, ha magánszemélyként önálló tevékenységként vallja be az ingatlan bérbeadást (ezt annak idején bejelentette a NAV-nak ) 2017-ben is katás vállalkozó maradhat?

Kata nettó nyugdíj összege Kérdés

Tisztelt Szakértő! Nagyon sokszor elhangzott, hogy a katás vállalkozó nyugdíjalapja 81 300 forint. Az a kérdés, hogy ebből az összegből hány százalék kerül levonásra, amikor a nyugdíj összegét meghatározzák? Arra gondolok, hogy például munkaviszony esetén a minimálbér 2016-ban 111 000 forint, de amikor a nyugdíj összegét meghatározzák, akkor ebből levonásra kerülnek az egyéni járulékok és az szja és a nettósított összegből határozzák meg a nyugdíj összegét a szolgálati éveknek megfelelően. A katás vállalkozásnál is van ilyen levonási hányad a nyugdíj összegének meghatározásánál?

Munkabérből való levonás hozzájárulásának esetei Kérdés

Tisztelt Szakértő! A következőkben kérem tanácsát: A munkavállaló hozzájárulhat-e a béréből történő levonáshoz előre is, és ha igen, milyen módon? Vagy a munkáltatótól jogszerű-e, ha ilyeneket köt ki, akár szerződésben, akár ha ilyet tüntet fel átvételi elismervényen, vagy hasonlón (lásd lejjebb)? Elsősorban konkrét esetre gondolok, például: - tanulmányi szerződésben kikötik, hogy szerződésszegés esetén munkavállaló hozzájárul a munkabérből történő levonáshoz, vagy - átvesz számítógépet, telefont, munkaruhát a munkáltatótól, és mikor ennek tényét aláírja, a papíron szerepel az, hogy hozzájárul ahhoz, hogy ha az eszköz tönkremegy vagy eltűnik, akkor a megállapított összeget levonja a munkáltató a munkabérből. Vagy szerződésben szerepel ugyanez. A munkáltató és a munkavállaló szemszögeiből: jogszerű-e ilyen kikötés, és a munkavállaló hivatkozhat-e a kikötés semmisségére, ha egyszer aláírt ilyet és a munkáltató érvényt szerezne a papíron írtaknak? Segítségét köszönöm. Tisztelettel.

Levonás számlából Kérdés

Tisztelt Szakértő! Futárszolgálat alvállalkozója az elvégzett munka díjazásaként kilométerelszámolás alapján állítja ki a számláját minden hónap elején a fővállalkozó felé. Az alvállalkozó a mindennapi utánvétösszegekkel másnap számol el a fővállalkozó felé, banki befizetéssel. Előfordul, hogy az elszámolás hiányt mutat. Az lenne a kérdésem, hogy a vállalkozó számlájából (kvázi munkadíj) jogosan levonható-e az utánvéthiány összege olyan formában, hogy a fővállalkozó kevesebbet utal el az alvállalkozó által kiállított számla végösszegéből minden előzetes értesítés nélkül? Köszönöm!

Munkabérlevonás Kérdés

http://adozona.hu/altalanos/Mennyit_tilthatnak_le_fizetesunkbol_Mutatju_4G18MR#utm_source=adozona.hu&utm_medium=email&utm_campaign=ado_weekly Az előbbi témához kapcsolódva. Ha több levonás van, tehát 50 százalék levonás érvényesíthető, akkor az 50 százalékot az első levonásból kell teljesíteni, vagy megosztva 33 százalék és 17 százalék. Ha közben jön egy NAV levonás annak elsőbbsége van-e, és 50 százalék vagy 17 százalék? Másik eset, ha a dolgozónak levonása van és felmond, akkor a végrehajtót tájékoztatom, hogy nem tudom tovább érvényesíteni a végrehajtást. Egy pár hónap múlva ugyanezt a dolgozót egyszerűsített munkavállalóként foglalkoztatom. Kell-e azzal foglalkoznom, hogy régebben volt letiltása?

Szja-levonás bérleti díjból Kérdés

Tisztelt Szakértő! Nagyon kérem szíveskedjen harmadszorra is elolvasni a kérdésemet, amit egyszer valóban feltettem pontatlanul, majd - mivel nem jól értette - vélhetőleg világosan megfogalmaztam a következő kérdésemben melyre most Ön válaszolt, és melybe már szintén behivatkoztam az előző levelezésünket: http://adozona.hu/kerdesek/2016_6_21_Koveteles_berleti_dijbol_eor Kérem vegye figyelembe, hogy NEM A BÉRLŐ NEM FIZETÉSE OKÁN történik a letiltás, hanem a BÉRBEADÓ TARTOZIK!!! Ezt Önnek nem kell "vélhetőleg" megállapítani, hiszen a válasz pontosítására éppen emiatt volt szükség. Igen régóta várok a válaszra, legyen kedves újból áttanulmányozni a kérdést! Tehát a tényállás újból: a bérlő fizet a bérbeadónak. A bérlő NEM tartozik a bérbeadónak!!! A bérbeadó tartozik akárkinek, amit úgy próbál a végrehajtó az akárki megbízásából beszedni, hogy a bérlőt illető bérleti díjat oly módon tiltja le, hogy a bérlő (AKI RENDESEN FIZET!!) ezentúl ne a bérbeadó kezeihez fizesse a bérleti díjat, hanem egyenest a végrehajtónak. Ilyenformán ez nem is letiltás, hanem követelésfoglalás. Kell-e szja-t vonni a bérleti díjból, vagy az egész bérleti díj megy a végrehajtónak? A bérlő (mivel kifizető) köteles levonni a szja-t a bérleti díjból vagy nem jól vélem? Azt gondolnám mindegy kinek fizeti ki a díjat, a szja törvény ezt mondja ki... Vagy joga van a végrehajtónak kérni szja levonás nélkül teljes díjat? Köszönöm.

Mikor és mennyivel lehet kurtítani a munkabért? Cikk

Jó tudni, mikor köteles a munkáltató levonni a munkabérből, mik az egyéb kötelezettségei, mi a kielégítési sorrend, mit jelent a 33%-os, illetve 50%-os plafon, mikor kell a munkavállaló hozzájárulása és mikor nem. Alapszabály: munkabérből csupán jogszabály vagy végrehajtható határozat alapján lehet levonni.

Mikor, mennyi vonható le a munkabérből? A munkáltató felelőssége Cikk

A munkavállaló munkabéréből levonni kizárólag a törvényben meghatározott esetekben van lehetőség még akkor is, ha a munkáltatónak egyéb jogcímen követelése áll fenn a munkavállalóval szemben. A levonásmentes munkabérrész célja a munkavállaló megélhetésének biztosítása, ezért ez a munkabérhányad még a munkavállaló hozzájárulása esetén sem érinthető.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Helyi iparűzési adó

Szipszer Tamás

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 április
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Együttműködő partnereink