2002. évi XLIII. törvény

az egyszerűsített vállalkozói adóról

Hivatalos rövidítése: Eva tv.
Kiválasztott időállapot: Mi ez?

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Az Országgyűlés az egyszerűsített adómegállapítási és beszedési szabályok alkalmazása érdekében azon kisvállalkozások számára, amelyeknél az általános szabályok szerint történő adóztatás tevékenységük jellege miatt nehézségekbe ütközne, valamint az Európai Unióhoz való csatlakozásból eredő szempontok érvényesítése céljából a következő törvényt alkotja:
Magyarországon egyes személyek vállalkozási (gazdasági) tevékenységből származó bevételét az e törvényben meghatározott egyszerűsített vállal...

2002. évi XLIII. törvény
az egyszerűsített vállalkozói adóról

Hivatkozó joganyagok

Oldal: 1/2   «Előző  Következő»

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

APEH tájékoztató (AEÉ. 14/2004.) az Eva törvénynek a kártérítéssel kapcsolatos 2004. évre visszamenőleges hatályú rendelkezéséről

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról

PM-APEH tájékoztató (AEÉ 1./2006.) az eva alany közösségi ügyleteire vonatkozó 2006-tól érvényes szabályokról

2005. évi CXIX. törvény az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról

2005. évi CLXIII. törvény az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes adótörvények módosításáról

2005. évi XXVI. törvény az adókról, járulékokról szóló törvények módosításáról

APEH közlemény (AEÉ. 6/2006.) az eva előleg 2006. évi teljesítéséről

969/E/2006. AB határozat mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítására irányuló indítvány elutasításáról

2006. évi LXI. törvény egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

823/B/2006. AB határozat a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 18. § (1) bekezdés c) pontja, 19. § (4) bekezdése, 36. és 37. §-a alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványok elutasításáról

2007. évi CXXVI. törvény egyes adótörvények módosításáról

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

1137/B/2004. AB végzés az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzés Hivatal információs honlapján "Az eva alanya nem részesülhet kompenzációs felárban" címmel közzétett tájékoztatás alkotmányellenessége utólagos vizsgálatára és megsemmisítésére irányuló indítvány visszautasításáról

4/2007. Adózói kérdésre adott válasz (AEÉ 2007/1.) A szakértői díj számlázása [az Áfa tv. 43. §-ához]

34/2007. Adózói kérdésre adott válasz (AEÉ 2007/2.) Áfa adóalanyiság megszűnése után, az eva adóalanyiság alapján végzett önellenőrzés [Eva tv. 16. § (1) bekezdés, Art. 13. § (1) bekezdés, Áfa tv. 45. § (3) bekezdés]

3/2010. Adózói kérdésre adott válasz (AEÉ 2010/1.) Bevételi értékhatár az eva hatálya alatt

64/2009. Adózói kérdésre adott válasz (AEÉ 2009/10.) Evás időszakot követő osztalékfizetés [Eva tv. 18. § (4) bek., (10)-(11) bekezdés]

13/2008. Adózói kérdésre adott válasz (AEÉ 2008/2.) A kapcsolt vállalkozási viszony a szerződéskötéskor minősítendő [Tao. tv. 18. §; Eva tv. 5. § (2) bekezdésének a) pontja]

55/2008. Adózói kérdésre adott válasz (AEÉ 2008/7.) 50 százalékot meghaladó szavazati jogot biztosító részesedés mint az eva-alanyiságot kizáró feltétel [Eva tv. 2. § (3) bekezdés a) pont, 3. § (1) bekezdés h) pont]

2008. évi LXXXI. törvény egyes adó- és járuléktörvények módosításáról

85/2008. Adózói kérdésre adott válasz (AEÉ 2008/11.) MNB árfolyam választása az egyszerűsített vállalkozói adó alanya esetében [Áfa tv. 80. § (2) bekezdéséhez]

97/2008. Adózói kérdésre adott válasz (AEÉ 2008/12.) Eva-alanyiság új tag részesedés-szerzése esetén [Eva tv. 2. § (3) bekezdés a) pont, 3. § (1) bekezdés h) pont]

Bírósági jogesetek

BH+ 2005.10.485 Egyszerűsített vállalkozó adóhoz való bejelentkezés jogszerűségének vizsgálata, a vizsgálat szempontjai [2002. évi XLIII. tv. 2. §]

BH+ 2005.12.578 Nem tartozhat az Eva hatálya alá az adózó, ha a bejelentkezését követően bevétele meghaladja az értékhatárt [2002. évi XLIII. tv. 2. §, 3. §]

EH 2005.1259 Az egyszerűsített vállalkozói adótörvény 2. § (3) bekezdésének a)-e) pontjában írt feltételek együttes fennállása esetén lehet az adózó az eva alanya [2002. évi XLIII. tv. 2. § (1) bek.]

BH 2008.1.30 A késedelmi pótléktartozásról az adózót értesíteni kell; ennek hiányában az adózó nem valósíthatja meg a jogszerűtlen bejelentés elmulasztását [2002. évi XLIII. tv. 10. §].

AVI 2006.9.97 Az egyszerűsített vállalkozói adó esetén az adóalanyiság feltétele, hogy a magánszemély az általa végzett termékértékesítés, vagy szolgáltatásnyújtás alapján vállalkozói bevételt számolt el a jogszabályban írt időszakban (2002. évi XLIII. tv. 2. §).

AVI 2009.9.98 A késedelmi pótlék nyilvántartása, megállapítása eltér az önadózás rendszerén alapuló adóbevallás és adóbefizetési kötelezettség teljesítésétől (2003. évi XCII. tv. 4., 25., 26., 43. §)

BH+ 2013.9.389 Osztalékelőleg kifizetésének és visszakövetelésének feltételei [1997. évi CXLIV. tv. (továbbiakban: 1997. évi Gt.) 141. § (1) és (5) bek.].

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.