BH+ 2005.12.578

Nem tartozhat az Eva hatálya alá az adózó, ha a bejelentkezését követően bevétele meghaladja az értékhatárt [2002. évi XLIII. tv. 2. §, 3. §]

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A felperes 2002. december 16-án jelentkezett be az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Eva tv.) hatálya alá. Az elsőfokú adóhatóság határozatával a felperest 2003. január 1. napjáig visszamenőleges hatállyal törölte a felperest azzal az indokolással, hogy árbevétele meghaladta a 15 millió forintot. E határozatát újabb határozatával kijavította, és az indokolási részben az Eva tv. 2. § (4) bekezdését jelölte meg. Az alperes határozatával a kijavított...

BH+ 2005.12.578 Nem tartozhat az Eva hatálya alá az adózó, ha a bejelentkezését követően bevétele meghaladja az értékhatárt [2002. évi XLIII. tv. 2. §, 3. §]
A felperes 2002. december 16-án jelentkezett be az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Eva tv.) hatálya alá. Az elsőfokú adóhatóság határozatával a felperest 2003. január 1. napjáig visszamenőleges hatállyal törölte a felperest azzal az indokolással, hogy árbevétele meghaladta a 15 millió forintot. E határozatát újabb határozatával kijavította, és az indokolási részben az Eva tv. 2. § (4) bekezdését jelölte meg. Az alperes határozatával a kijavított elsőfokú határozatot helybenhagyta azzal, hogy a felperes az Eva hatálya alá történő bejelentésekor jogszerűen tette meg a bejelentést, azonban egy év végén kiállított számla összege folytán túlhaladta a jogszabályban megjelölt 15 millió forintos értékhatárt. Így a felperes adóalanyisága az Eva tv. 3. § (1) bekezdés c) pontja alapján visszamenőleges hatállyal megszűnt.
A felperes keresetében a közigazgatási határozatok hatályon kívül helyezését kérte azzal, hogy bejelentkezése jogszerű volt, a 2002. évre vonatkozó előzetes elvárásoknak megfelelő árbevételt a rendkívüli árbevétel változtatta meg, amely ésszerűen nem volt előrelátható. A felperes nem lépte túl az Eva tv. 3. § (1) bekezdés c) pontjában megjelölt értékhatárt.
Az elsőfokú bíróság a felperes keresetét elutasította. Az Eva tv. 2002. évben hatályos 2. §-a alapján megállapította, hogy a felperes a bejelentkezés időpontjában jogszerűen jelentkezett be az Eva tv. hatálya alá, mert akkor a törvényben meghatározott valamennyi feltételnek megfelelt. Ugyanakkor a 2002. december 23-án kiállított számla következtében az adott üzleti évben elérhető árbevétele a 15 millió forintot meghaladta. Erre figyelemmel az alperes helytállóan alkalmazta az Eva tv. 3. §-át, mely szerint az adóalanyiság megszűnik a 3. § (1) bekezdés c) pontja értelmében az adóalanyiság választására jogosító értékhatár meghaladásának napját megelőző nappal.
A felperes jogi álláspontjával szemben kifejtette, hogy az Eva tv. nem csupán azt a feltételt szabja, hogy a várható jövedelem ésszerűen ne haladja meg a 15 millió forintot, hanem ezen összegű árbevétel túlhaladása a 3. § (1) bekezdése értelmében az adóalanyiság megszűnését vonja maga után. Az ésszerű jelző használatát csupán az indokolta, hogy a bejelentkezés időpontjában az adóév lezárása még nem történik meg. Abban az esetben azonban, ha az adózó árbevétele túllépi a 15 millió forintot, ez a lehetőség megszűnik. Utalt még arra is, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 23. § (3) bekezdése alapján a felperesnek változás-bejelentési kötelezettsége lett volna, hogy meghaladta a törvényi értékhatárt.
A jogerős ítélet ellen a felperes nyújtott be felülvizsgálati kérelmet, kérve annak hatályon kívül helyezését. Jogi álláspontja szerint az Eva tv. nem rendelkezik arról az esetről, amikor a bejelentkezéskor az ésszerűen várható összes bevétel a 15 millió forintot nem haladja meg, de a bejelentkezés után egy nem várt gazdasági esemény miatt azt mégis túllépi. Hivatkozott arra, hogy ez a rendkívüli árbevétel ésszerűen nem volt várható. Az Eva tv. 3. § (1) bekezdés c) pontja arra az adóévre vonatkozik, amelyre az adózó bejelentkezik az Eva hatálya alá, és nem arra az adóévre, amikor bejelentkezik. Az Art. 23. §-a alapján jelentési kötelezettsége nem keletkezhetett.
Az alperes ellenkérelmében a jogerős ítélet hatályában való fenntartását indítványozta azzal, hogy az Eva tv. 33. § (1) bekezdés c) pontja a bejelentkezés évére is vonatkozik. Az Eva alanyiság választásához a 3. § (1) bekezdése és a 2. § (4) bekezdés a) és b) pontjaiban szabályozott feltételek együttes teljesülése szükséges. Speciális helyzetből következően a felperes alanyisága a létrejöttével azonos időpontban meg is szűnik.
A felülvizsgálati kérelem nem alapos.
Az elsőfokú bíróság a tényállást teljes körűen feltárta, a per eldöntéséhez szükséges jogszabályokat megjelölte és az azok helyes értelmezésével jogszerű ítéletet hozott, amellyel a Legfelsőbb Bíróság mindenben egyetértett.
A felperes felülvizsgálati kérelmével kapcsolatban a Legfelsőbb Bíróság az alábbiakra kíván rámutatni.
Az Eva tv. 2. § (4) bekezdése bevételi értékhatárt határoz meg mind a bejelentkezés éve, mind arra az érve vonatkozóan, amelyre az adóalany be kíván jelentkezni az Eva hatálya alá. Mivel a 10. § (1) bekezdés alapján az adóévet megelőző év december hónap 20. napjáig lehet bejelentkezni, az adóalany még nem lehet tudatában a tényleges bevételének. Ezért fogalmaz a jogszabály olyan módon, hogy az "ésszerűen várható" összes bevétele a 15 millió forintot nem haladja meg.
Ez azt jelenti, hogy az Eva tv. hatálya alá bejelentkezni kívánó adóalany abban az esetben, ha december 20-ig bevétele a 15 millió forintot már meghaladta, nem is jelentkezhet be, de ha nem haladta meg és ésszerűen várhatóan nem is fogja meghaladni, akkor a bejelentkezését december 20-ig jogszerűen megteheti. Ez nem jelenti azt azonban, hogy automatikusan január 1-jétől az Eva hatálya alá is fog tartozni. Abban az esetben ugyanis, ha a bejelentkezésétől december 31-ig terjedő időben az ésszerű várhatóság ellenére bevétele mégis meghaladja a 15 millió forintot, nem tartozhat az Eva tv. hatálya alá. Ez az összeghatár ugyanis olyan kogens rendelkezés, amely vízválasztó az Eva tv. hatálya alá tartozás vonatkozásában.
Az elsőfokú bíróság ennek alapján helytállóan állapította meg, hogy a felperes bejelentkezése, a bejelentkezés idejében ugyan jogszerű volt, de mivel december 20-a után bevétele mégis meghaladta a 15 millió forintot, az adóhatóság helytállóan jutott arra a következtetésre, hogy az Eva tv. 3. § (1) bekezdés c) pontja alapján adóalanyisága megszűnt.
A fentiekre figyelemmel a Legfelsőbb Bíróság a jogerős ítéletet a Pp. 275. § (3) bekezdése alapján hatályában fenntartotta. (Legf.Bír. Kfv.I.35.243/2004.)
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.