55/2008. Adózói kérdésre adott válasz (AEÉ 2008/7.)

50 százalékot meghaladó szavazati jogot biztosító részesedés mint az eva-alanyiságot kizáró feltétel [Eva tv. 2. § (3) bekezdés a) pont, 3. § (1) bekezdés h) pont]

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Eva tv.) 2. § (3) bekezdés a) pontja értelmében a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság adózó az adóévben - többek között - akkor lehet eva-alany, ha benne az adóévet megelőző naptári évben és az azt megelőző adóévben (az öröklést kivéve) új tag nem szerzett (új tagok nem szereztek összesen) 50 százalékot meghaladó szavazati jogot biztosító részesedést. Az Eva tv. 3. § (1) bekezdés h) po...

55/2008. Adózói kérdésre adott válasz (AEÉ 2008/7.)
50 százalékot meghaladó szavazati jogot biztosító részesedés mint az eva-alanyiságot kizáró feltétel [Eva tv. 2. § (3) bekezdés a) pont, 3. § (1) bekezdés h) pont]
Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Eva tv.) 2. § (3) bekezdés a) pontja értelmében a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság adózó az adóévben - többek között - akkor lehet eva-alany, ha benne az adóévet megelőző naptári évben és az azt megelőző adóévben (az öröklést kivéve) új tag nem szerzett (új tagok nem szereztek összesen) 50 százalékot meghaladó szavazati jogot biztosító részesedést. Az Eva tv. 3. § (1) bekezdés h) pontja értelmében pedig megszűnik az eva-alanyiság, ha a jogi személyben, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságban 50 százalékot meghaladó szavazati jogot biztosító részesedést szerez olyan magánszemély (összesen 50 százalékot meghaladó szavazati jogot biztosító részesedést szereznek olyan magánszemélyek), akivel (akikkel) a naptári évben korábban nem állt tagi jogviszonyban (ide nem értve az öröklés esetét) . Az eva-alanyiságnak tehát kizáró feltétele, ha a jogi személyben, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságban - a leírt szabályokban foglaltak szerint - új tag (új tagok együttesen) 50 százalékot meghaladó szavazati jogot szerez(nek).
A hivatkozott rendelkezések alkalmazásában az 50 százalékot meghaladó szavazati jog biztosítása a döntő abban az esetben, ha a részesedés és a szavazati jog mértéke elválik egymástól. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.)- közkereseti társaságokra vonatkozó, de a betéti társaságokra is megfelelően alkalmazandó szabályai között található - 93. § (3) bekezdése értelmében a határozathozatal során főszabályként valamennyi tagnak azonos mértékű szavazata van, azonban a szavazati jog mértékét a társasági szerződésben a tagok ettől eltérően is megállapíthatják. Ennek egyetlen törvényi korlátja van: legalább egy szavazat minden tagot megillet. Vagyis közkereseti társaságok és betéti társaságok esetén a szavazati jog mértéke független a vagyoni hozzájárulás mértékétől, az - a hivatkozott korlátozás figyelembevételével - a társasági szerződésben akár ehhez is köthető, vagy ettől teljesen eltérően is meghatározható.
Például, amennyiben egy betéti társaságba úgy lép be - negyedikként - új tag, hogy vagyoni hozzájárulása alapján a részesedése 80 százalék, de szavazati jogának mértékét a társasági szerződésben 20 százalékban határozzák meg, akkor az Eva tv. hivatkozott rendelkezései szerinti kizáró feltétel nem áll fenn; vagyis ez nem akadálya a betéti társaság eva-alannyá válásának, illetve a már evásként működő betéti társaság e címen nem veszti el eva-alanyiságát [ha a társasági szerződésben nem rendelkeznének külön a szavazati jog mértékéről, akkor az a Gt. fent hivatkozott rendelkezései értelmében - 4 tagú betéti társaságról lévén szó - 25% lenne, tehát ebben az esetben sem keletkezne 50 százalékot meghaladó szavazati jogot biztosító részesedés].
Korlátolt felelősségű társaságok esetén a Gt. 121. § (1) bekezdése értelmében a szavazati jog főszabályként az üzletrész (a társaság vagyonából a tagot megillető hányad) mértékéhez igazodik; a társasági szerződés azonban egyes üzletrészeket a többiekétől eltérő tagsági jogokkal ruházhat fel. Az egyes tagok törzsbetéteinek mértékét, és - az ahhoz akár igazodó, vagy attól eltérő - szavazati jog mértékét a Gt. 113. § (1) bekezdése értelmében a társasági szerződésben meg kell határozni. Az említett példát korlátolt felelősségű társaság esetére alkalmazva, negyedikként belépő, 80 százalékos törzsbetétet teljesítő új tag esetén szintén megtehetik a tagok, hogy a társasági szerződésben 20 százalékos mértékű szavazati jogot biztosítanak az új tagnak; mely esetben az Eva tv. hivatkozott kizáró feltétele nem áll fenn, vagyis a korlátolt felelősségű társaság eva-alanyiságának akadálya nincs. Amennyiben azonban a társasági szerződésben a tagok a Gt. főszabályától nem térnének el, akkor a szavazati jog mértéke 80 százalék lenne, amely a leírtak szerinti módon az eva-alannyá válás akadályát vagy az eva-alanyiság elvesztését eredményezné.
(PM Jövedelemadók főosztálya 7654/2008. - APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási főosztály 4006996688/2008.)
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.