BH+ 2005.10.485

Egyszerűsített vállalkozó adóhoz való bejelentkezés jogszerűségének vizsgálata, a vizsgálat szempontjai [2002. évi XLIII. tv. 2. §]

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A felperes 2002. december 20-án bejelentkezett az egyszerűsített vállalkozói adótörvény (EVA) hatálya alá. Az adóhatóság nyilvántartásba vette, utóbb a 2002. évi adóbevallás benyújtását követően megállapította, hogy a felperes a törvényi feltételeknek nem felelt meg, ezért elsőfokú határozattal a felperest 2003. január 1-jére visszamenőleges hatállyal törölte az EVA adóalanyok köréből.
A felperes fellebbezése folytán eljáró alperes másodfokú határozatával az elsőfokú határozatot helybenhagyt...

BH+ 2005.10.485 Egyszerűsített vállalkozó adóhoz való bejelentkezés jogszerűségének vizsgálata, a vizsgálat szempontjai [2002. évi XLIII. tv. 2. §]
A felperes 2002. december 20-án bejelentkezett az egyszerűsített vállalkozói adótörvény (EVA) hatálya alá. Az adóhatóság nyilvántartásba vette, utóbb a 2002. évi adóbevallás benyújtását követően megállapította, hogy a felperes a törvényi feltételeknek nem felelt meg, ezért elsőfokú határozattal a felperest 2003. január 1-jére visszamenőleges hatállyal törölte az EVA adóalanyok köréből.
A felperes fellebbezése folytán eljáró alperes másodfokú határozatával az elsőfokú határozatot helybenhagyta.
A határozat indoka az volt, hogy a felperes a bejelentkezést megelőző naptári évben általa végzett termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás alapján vállalkozói bevételt nem számolt el, ezért az egyszerűsített vállalkozói adóhoz bejelentkezés egyik feltételét nem teljesítette.
A felperes keresetében e határozatok hatályon kívül helyezését kérte.
Az alperes a kereset elutasítását kérte és fenntartotta a határozatában foglaltakat.
A megyei bíróság ítéletével a felperes keresetét elutasította.
Az elsőfokú bíróság ítéletében az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (továbbiakban: EVA tv.) 2. § (1) bekezdésére, 2. § (3) bekezdésére a) és e) pontjára hivatkozott, majd ennek alapján megállapította, hogy mivel a felperes 2002. évi személyi jövedelemadó bevallásában egyéni vállalkozásból származó bevételt nem vallott be, így a törvényben előírt feltételek mindegyike nem teljesült. Az adóhatóság jogszerűen rendelkezett a felperes nyilvántartásból való törléséről. Az utólagos 2002. adóévre vonatkozó önellenőrzés a határozat jogszerűségét nem érintette.
A jogerős ítélet ellen a felperes nyújtott be felülvizsgálati kérelmet. Kérte az ítélet hatályon kívül helyezését és a keresetének megfelelő döntés meghozatalát.
A felperes megismételte és hangsúlyozta, hogy mivel 2002. év végéig kellett megtennie az EVA törvény hatálya alá való bejelentését, így valamennyi feltétel az év végéig nem teljesülhetett. Ugyanakkor nem zárta ki a jogszabály, hogy utólag az adóév bevallását önrevízióval módosítsa, és ez esetben a feltételt utóbb megvalósíthatta.
Az alperes felülvizsgálati ellenkérelmében a jogerős ítélet hatályban tartását kérte.
A felülvizsgálati kérelem nem alapos.
Az EVA tv. 2. § (3) bekezdésének a) és e) pontjában írt feltételek megléte esetén lehet adott adóévben meghatározott személy az EVA adóalanya.
A perben eldöntendő kérdés az volt, hogy a felperes ezeknek a feltételeknek 2002. évben megfelelt-e. A felperes lényegében nem vitatta, hogy amikor az egyszerűsített vállalkozói adó alanyának 2003. évben bejelentkezett, az azt megelőző 2002. évre egyéni vállalkozásból bevételt nem vallott be. Az EVA tv. 2. § (3) bekezdés a) és e) pontja szerint az adóalanyiság feltétele, hogy a magánszemély az általa végzett termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás alapján vállalkozói bevételt számolt el az adóévet megelőző naptári évben, és az azt megelőző adóévben.
A jogszabály egyértelmű rendelkezése alapján tévesen hivatkozott a felperes arra, hogy a feltétel kizárólag a vállalkozói tevékenység folytatása, nem pedig a bevétel elérése.
2002. évben a felperesnek ingatlan bérbeadásból származó bevétele volt, ez azonban nem minősül egyéni vállalkozói tevékenységből származó bevételnek. A jövedelem adókövetkezményét ugyanis nem a személyi jövedelemadó törvény egyéni vállalkozókra vonatkozó szabályai szerint állapította meg.
A felperes a jogerős adóhatározat kézhezvételét követően 2004. április 20-án nyújtott be önellenőrzést az adóhatósághoz, melyben a bérbeadásból származó jövedelemadót 2802 Ft-tal növelte meg. Ezen önellenőrzésből nem derült ki, hogy a felperes milyen külön adózó jövedelmet vallott be, ezen túl azonban helytállóan hivatkozott az adóhatóság és az elsőfokú bíróság arra, hogy az adóhatósági vizsgálat lezárta, illetőleg a jogerős határozat kézhezvételét követő önellenőrzés nem vehető figyelembe a határozat jogszerűségének elbírálásakor.
Mindezekre figyelemmel a Legfelsőbb Bíróság a jogerős ítéletet a Pp. 275. § (3) bekezdése alapján hatályában fenntartotta. (Legf.Bír. Kfv.I.35.218/2004.)
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.