13/2008. Adózói kérdésre adott válasz (AEÉ 2008/2.)

A kapcsolt vállalkozási viszony a szerződéskötéskor minősítendő [Tao. tv. 18. §; Eva tv. 5. § (2) bekezdésének a) pontja]

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A szerződő felek kapcsolt vállalkozási viszonyának megváltozása esetén a még folyamatban lévő ügyleteikkel összefüggésben attól függően kell alkalmazni a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 18. §-a szerinti rendelkezéseket - vizsgálni a szokásos piaci ártól eltérő áralkalmazást, felmerülése esetén módosítani az adózás előtti eredményt, illetve elkészíteni a 18/2003. (VII. 16.) PM rendelet szerinti transzferár nyilvántartást -, hogy a...

13/2008. Adózói kérdésre adott válasz (AEÉ 2008/2.)
A kapcsolt vállalkozási viszony a szerződéskötéskor minősítendő [Tao. tv. 18. §; Eva tv. 5. § (2) bekezdésének a) pontja]
A szerződő felek kapcsolt vállalkozási viszonyának megváltozása esetén a még folyamatban lévő ügyleteikkel összefüggésben attól függően kell alkalmazni a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 18. §-a szerinti rendelkezéseket - vizsgálni a szokásos piaci ártól eltérő áralkalmazást, felmerülése esetén módosítani az adózás előtti eredményt, illetve elkészíteni a 18/2003. (VII. 16.) PM rendelet szerinti transzferár nyilvántartást -, hogy az adott szerződést egymással kapcsolt vállalkozásokként kötötték-e vagy sem. A minősítés szempontjából tehát a szerződéskötés (a szerződési feltételek kialakításának, rögzítésének) időpontja a meghatározó, függetlenül a szerződés szerinti teljesítés, illetve az ellenérték kiegyenlítése időpontjától. E szerint adott szerződéses ügylet kapcsán, ha annak megkötésekor a felek egymás kapcsolt vállalkozásai voltak, a Tao. tv. hivatkozott rendelkezése akkor is irányadó, ha a későbbi teljesítés, illetve fizetés időpontjában a felek már nem állnak kapcsolt vállalkozási viszonyban.
Hasonló a helyzet az eva alany és a vele kapcsolt vállalkozás közötti ügyletek esetén, amikor is a kapcsolt viszony minősítésére szintén a Tao. tv.-ben foglaltak az irányadók (az eva alanynak transzferár nyilvántartás készítési kötelezettsége nincs). Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény 5. § (2) bekezdésének a) pontja alkalmazásában ugyanis az eva alapjának megállapításakor az összes bevételt növeli az adóévben megszerzett bevétel, ha annak fizetésére (teljesítésére) olyan személy köteles, amellyel az eva alany a Tao. tv.-ben meghatározott kapcsolt vállalkozási viszonyban áll. Ha tehát a teljesítés és a számlázás a kapcsolt felek között létrejött szerződés alapján - függetlenül attól, hogy a már nem kapcsolt vállalkozások között - történik, az ellenérték az eva alany evás bevétele.
Amennyiben tehát a kapcsolt viszony nem áll fenn az adóév egészében, azt kell vizsgálni, hogy abban az időszakban, amikor a felek kapcsoltak voltak, történt-e közöttük szerződés, megállapodás. Ebből az is következik, hogy a szerződéskötéskor kapcsolt vállalkozási viszonyban nem álló felekre akkor sem vonatkoznak a hivatkozott törvényhelyi rendelkezések, ha a szerződés teljesítésekor, az ellenérték kiegyenlítésekor már egymás kapcsolt vállalkozásainak minősülnek. Amennyiben azonban mint kapcsolt vállalkozások - a szerződésüket később módosítják, akkor alkalmazni kell a fent részletezett előírásokat.
(PM Jövedelemadók főosztálya 1635/2008. -APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási főosztály 1559798299/2008.)
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.