2005. évi XXVI. törvény

az adókról, járulékokról szóló törvények módosításáról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Ez a törvény - az 54-81. §-ban foglaltak figyelembevételével - a kihirdetés napján lép hatályba.
E törvénynek az Szja tv.-t módosító rendelkezéseit - a (2)-(10)-bekezdésben foglaltak figyelembevételével - a hatálybalépés napjától megszerzett jövedelemre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni.

E törvénynek az Szja tv. 22. §-ának (2) és (5) bekezdését módosító rendelkezéseit, továbbá az Szja tv. 49/B. §-át módosító rendelkezéseit 2005. január 1-jétől kell alkalmazni.
E törvényne...

2005. évi XXVI. törvény
az adókról, járulékokról szóló törvények módosításáról

Hivatkozó joganyagok

21/2005. (VI. 23.) PM rendelet a Vám- és Pénzügyőrségről szóló törvény végrehajtásáról szóló 24/2004. (IV. 23.) PM rendelet módosításáról

2005. évi LXXXII. törvény egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

25/2005. (VII. 26.) PM rendelet a fejlesztési adókedvezmény engedélyezése iránti eljárás kezdeményezéséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 50/2002. (XII. 29.) PM rendelet módosításáról és az általános tételű eljárási illeték mértékéről szóló 50/2004. (XII. 29.) PM rendelet hatályon kívül helyezéséről

APEH-VPOP közös tájékoztató (AEÉ. 6/2005.) a termékimportot terhelő általános forgalmi adó kivetéssel történő megállapításának visszaállításáról és a továbbra is önadózásra jogosult adóalanyok részére történő engedély kiadásának feltételeiről

2005. évi CXII. törvény a számvitelről és a könyvvizsgálói tevékenységről szóló törvények módosításáról

APEH tájékoztató (AEÉ. 10/2005.) a vállalkozói járulékfizetési kötelezettség szabályainak változásairól

2005. évi CXIX. törvény az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról

PM-APEH tájékoztató (AEÉ 1./2006.) az áfa alapot nem képező államháztartási támogatások miatti arányosítási kötelezettség megszüntetéséről

67/2006. Adózói kérdésre adott válasz (AEÉ 2006/7.) Víziközmű társulatok áfa-beli megítélése [2003. évi XCI. törvény 211. § (23) bekezdése]

1/2006. (ÜK. 3.) főov. körlevél az adóellenőrzés során a vállalkozási tevékenységgel összefüggésbe hozható helyszín, helyiség és gépjármű átvizsgálásáról, valamint a helyszínen talált gépjármű rakományának ellenőrzéséről rendelkező adóhatósági végzés ügyészi jóváhagyásáról

70/2005. Adózói kérdésre adott válasz (AEÉ 2005/10.) A veszteség elhatárolásának adóhatósági engedélyezése [Tao. tv. 17. § (8) bekezdés]

867/B/2005. AB határozat az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 46. § (4) bekezdés c) pontja alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításáról

Bírósági jogesetek

BH 2012.9.229 Az illetékmentesség törvényi feltétele, hogy a vagyonszerző az általa megvásárolt telken felépített építmény vonatkozásában a használatbavételi engedély jogosultja legyen [1990. évi XCIII. tv. 26. §, 2005. évi XXVI. tv. 28. §, 61. §].

BH+ 2012.12.531 Az ingatlan lakóháznak történő beépítését használatbavételi engedéllyel kell igazolni [1990. évi XCIII. tv. 26. § (1)-(2) bek., 2005. évi XXVI. tv. 28. § (5) bek., 61. § (4) bek.

AVI 2014.1.5 Ellenértéknek minősül a vízgazdálkodási társulat tagja által fizetett érdekeltségi hozzájárulás [1992. évi LXXIV. tv. 13. § (1) bek. 1. pont]

EH 2007.1658 Az Itv. 26. § (1) bekezdés p) pontján alapuló illetékmentesség csak azt illeti meg, aki a termőföldet maga hasznosítja [1990. évi XCIII. tv. 26. §].

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.