Az indítványozó az Alkotmány 2. § (1) bekezdésének s..." />

1137/B/2004. AB végzés

az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzés Hivatal információs honlapján "Az eva alanya nem részesülhet kompenzációs felárban" címmel közzétett tájékoztatás alkotmányellenessége utólagos vizsgálatára és megsemmisítésére irányuló indítvány visszautasításáról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Az Alkotmánybíróság az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzés Hivatal által közzétett tájékoztatás alkotmányosságának utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta a következő
Az Alkotmánybíróság az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzés Hivatal információs honlapján "Az eva alanya nem részesülhet kompenzációs felárban" címmel közzétett tájékoztatás alkotmányellenessége utólagos vizsgálatára és megsemmisítésére irányuló indítványt visszautasítja.
Az indítványozó az Alkotmány 2. § (1) bekezdésének s...

1137/B/2004. AB végzés
az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzés Hivatal információs honlapján "Az eva alanya nem részesülhet kompenzációs felárban" címmel közzétett tájékoztatás alkotmányellenessége utólagos vizsgálatára és megsemmisítésére irányuló indítvány visszautasításáról
Az Alkotmánybíróság az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzés Hivatal által közzétett tájékoztatás alkotmányosságának utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta a következő
végzést:
Az Alkotmánybíróság az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzés Hivatal információs honlapján "Az eva alanya nem részesülhet kompenzációs felárban" címmel közzétett tájékoztatás alkotmányellenessége utólagos vizsgálatára és megsemmisítésére irányuló indítványt visszautasítja.
Indokolás
I.
Az indítványozó az Alkotmány 2. § (1) bekezdésének sérelmére hivatkozással kérte, hogy az Alkotmánybíróság állapítsa meg: "az APEH 2004. 06. 11 tájékoztatója (..) . alkotmányellenes" és azt semmisítse meg. Indokolásában előadta, hogy a kifogásolt tájékoztatásban az Adó- és Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) értelmezi a; általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény
(a továbbiakban: Áfa tv.) és az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvényt (a továbbiakban: Eva tv.), "anélkül, hogy erre jogosítványa lenne". Az indítványozó szerint az APEH megállapításai "az Áfa és Eva tv.-ben kifejezetten nincsenek benne" és az "nem is következik a hivatkozott törvények egyik rendelkezéséből sem". Az indítványozó az indítványaiban részletesen kifejtette saját - az adott rendelkezésekkel összefüggő - álláspontját.
II.
1. Az Alkotmány indítvánnyal érintett rendelkezése:
"2. § (1) A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam."
2. Az indítvánnyal érintett APEH tájékoztatás:
"Az eva alanya nem részesülhet kompenzációs felárban
[1992. évi LXXIV. törvény (Áfatörvény) 55.-59. §, 2004. évi IX. törvény70. § (3) bek., 73. §] 2004.06.11.
Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (Eva törvény) szabályainak 2004. január 1-jétől hatályos módosításával [2004. évi IX. törvény 70. § (3) bek. és 73. §] 2003-ban és 2004-ben azon adózók is alanyai lehetnek az evá-nak, akik (amelyek) a mezőgazdasági termékeiket felvásárlóknak értékesítették és kompenzációs felárban részesültek. Ez a módosítás azt jelenti, hogy az eva alanyiság választásánál nem kizáró ok az a körülmény, hogy az adózó korábban kompenzációs felárban részesült. Az eva alanyok azonban nem alanyai az áfa törvénynek, tehát amennyiben az eva alanyaként mezőgazdasági tevékenységet folytatnak, kompenzációs felárban nem részesülhetnek. Az áfa törvény 58. § (1) bekezdése alapján a felvásárló csak a mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállású adóalany részére köteles kompenzációs felárat fizetni. A felvásárló ezt a kompenzációs felárat az áfa törvény 58. § (3) bekezdése szerint a mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállású adóalanytól történő felvásárlás esetén előzetesen felszámított adóként érvényesítheti. Azokban az esetekben, amikor a felvásárló kompenzációs felárat fizet az eva alanyaként mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany részére, a felvásárlási ár ugyan a kompenzációs felárral emelt összeg, azonban a felvásárló a kompenzációs felárat előzetesen felszámított adóként nem veheti figyelembe."
III.
Az Alkotmánybíróság hatáskörébe az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 1. § b) pontja értelmében a jogszabály, valamint az állami irányítás egyéb jogi eszköze alkotmányellenességének utólagos vizsgálata tartozik. A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény (a továbbiakban: Jat.) szerint az állami irányítás egyéb jogi eszköze a határozat [46. § (1) bekezdés], az utasítás (49. §), a statisztikai közlemény (52. §) és a jogi iránymutatás. A jogi iránymutatás lehet irányelv (53. §), elvi állásfoglalás (54. §), irányelv és tájékoztató (55. §) . Tartalma szerint az irányelv a jogszabály végrehajtásának fő irányára és módszerére ad ajánlást [55. § (2) bekezdés], a tájékoztató pedig olyan tényt és adatot közöl, amelyet a jogszabály végrehajtásáért felelős szervnek a feladata teljesítéséhez ismernie kell [55. § (3) bekezdés].
A jelen ügyben az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a sérelmezett, az APEH honlapján közzétett - elnevezés és kibocsátó megjelölése nélküli - tájékoztatás nem minősül sem jogszabálynak, sem a Jat. szerinti az állami irányítás egyéb jogi eszközének, az kizárólag az APEH jogértelmezését tartalmazza. E tájékoztatáshoz joghatás nem fűződik, csupán az adott rendelkezések értelmezésével kapcsolatos APEH álláspontról nyújt információt. Az Alkotmánybíróság ezért az indítványt az Abtv. 1. § b) pontjára figyelemmel, az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjéről és annak közzétételéről szóló, módosított és egységes szerkezetbe foglalt 3/2001. (XII. 3.) Tű. határozata (ABH 2003, 2065.) 29. § b) pontja alapján, hatáskör hiányában visszautasította.
Budapest, 2008. május 6.
Dr. Bihari Mihály s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke
Dr. Balogh Elemér s. k.,
alkotmánybíró
Dr. Holló András s. k.,
alkotmánybíró
Dr. Kovács Péter s. k.,
előadó alkotmánybíró
Dr Lenkovics Barnabás s. k.,
alkotmánybíró
Dr. Paczolay Péter s. k.,
alkotmánybíró
Dr. Bragyova András s. k.,
alkotmánybíró
Dr. Kiss László s. k.,
alkotmánybíró
Dr. Kukorelli István s. k.,
alkotmánybíró
Dr. Lévay Miklós s. k.,
alkotmánybíró
Dr. Trócsányi László s. k.,
alkotmánybíró
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.