2008. évi LXXXI. törvény

egyes adó- és járuléktörvények módosításáról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Ez a törvény - a 198. §-278. §-okban foglaltak figyelembevételével - 2009. január 1-jén lép hatályba.
E törvénynek az Szja tv.-t módosító rendelkezései - a (2)-(3) bekezdésekben foglalt kivételekkel - 2009. január 1-jén lépnek hatályba.
E törvény 257. §-ának (19) bekezdése a kihirdetés napján lép hatályba.
Az Szja tv.
7. § (1) bekezdésének e törvénnyel módosított p) pontja,
56. §-ának e törvénnyel módosított (1) bekezdése,
73. §-át megelőző alcímet megállapító rendelkezés és 73. §-ának ...

2008. évi LXXXI. törvény
egyes adó- és járuléktörvények módosításáról

Hivatkozó joganyagok

2009. évi LXXVII. törvény a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról

8003/2010. (AEÉ 3-4.) APEH tájékoztatója a 2009. évi személyi jövedelemadó, különadó, valamint a mezőgazdasági kistermelő egészségügyi hozzájárulásának munkáltatói adómegállapításával és elszámolásával kapcsolatos munkáltatói (kifizetői) feladatokról

12/2009. Adózói kérdésre adott válasz (AEÉ 2009/3.) Az egyéni vállalkozók átalányadó valósítása a 2009. évre

37/2009. Adózói kérdésre adott válasz (AEÉ 2009/7.) Létesítő okirat módosításával létrejött nonprofit gazdasági társaság adókötelezettsége [Tao. tv. 5. § (7) bekezdés, 13/A. §]

43/2011. Adózói kérdésre adott válasz (AVÉ 2011/9.) tájékoztató a 2010. előtt megkezdett iskolarendszerű képzések költségének adókötelezettségéről

16/2009. Számviteli kérdés 88/2010/Szt. 14. § (9) bek./ISZ

24/2009. Számviteli kérdés 107/2010/Szt. 20. § (3) bek./ISZ

2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról

55/2012. Adózói kérdésre adott válasz (AVÉ 2012/8.) Tájékoztató a 2010. előtt megkezdett iskolai rendszerű képzések átvállalt költségének adókötelezettségéről

9/2013. (III. 6.) AB határozat az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény egyes rendelkezéseire vonatkozó alkotmányos követelmény megállapításáról és bírói kezdeményezés elutasításáról

Bírósági jogesetek

BH 2011.1.27 Az Szja. tv. 67. § (9) bekezdés a) pontjának ak) alpontjában az illeték kiszabása alapjául szolgáló érték az Itv.-ben meghatározott forgalmi érték [1995. évi CXVII. tv. 65. §, 67. §].

BH+ 2011.4.184 Az Szja. tv.-t módosító, az elengedett tagi kölcsönre és vagyongyarapodásra vonatkozó szabályozást tartalmazó 2008. évi LXXXI. tv. alkalmazásának kérdései, ha az a közigazgatási per folyamán lépett hatályba [2008. évi LXXXI. tv. 257. §, 267. §, 2003. évi XCII. tv. 143. §]

BH 2012.2.49 Ha az örökhagyó gyermekét, törvényes örökösét, aki öröklési szerződés útján is lakóingatlant örököl, megilleti az illetékmentesség [1990. évi XCIII. tv. 1. §, 16. §, 12. §, 18. §].

EH 2011.2444 Az örökhagyó gyermekét, törvényes örökösét, aki egyben öröklési szerződés alapján örökli a lakóingatlant, illetékmentesség illeti meg (1990. évi XCIII. tv. 1. §, 2. §, 7-8. §, 16. §, 12. §, 18. §).

AVI 2013.12.133 A határozat hatályon kívül helyezésével és új eljárás elrendelésével a közigazgatási eljárás jogerősen el nem döntött üggyé válik [Pp. 339. § (1) bek.]

AVI 2014.5.50 Az illetékkötelezettség keletkezése nem azonos az illetékkiszabásra történő bejelentéssel [1990. évi XCIII. tv. 3. § (3) bek., 91. § (1) bek.]

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.