34/2007. Adózói kérdésre adott válasz (AEÉ 2007/2.)

Áfa adóalanyiság megszűnése után, az eva adóalanyiság alapján végzett önellenőrzés [Eva tv. 16. § (1) bekezdés, Art. 13. § (1) bekezdés, Áfa tv. 45. § (3) bekezdés]

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Eva törvény) 16. § (1) bekezdése szerint az általános forgalmi adó alanya e törvény szerinti bejelentés alapján úgy minősül, mintha általános forgalmi adóalanyisága a bejelentés napját tartalmazó adómegállapítási időszak utolsó napjával az általános forgalmi adóról szóló törvénynek a jogutódlással történő megszűnésre vonatkozó szabályai szerint megszűnt volna. Az eva adóalanyiság elnyerésével egyidejűleg megszű...

34/2007. Adózói kérdésre adott válasz (AEÉ 2007/2.)
Áfa adóalanyiság megszűnése után, az eva adóalanyiság alapján végzett önellenőrzés [Eva tv. 16. § (1) bekezdés, Art. 13. § (1) bekezdés, Áfa tv. 45. § (3) bekezdés]
Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Eva törvény) 16. § (1) bekezdése szerint az általános forgalmi adó alanya e törvény szerinti bejelentés alapján úgy minősül, mintha általános forgalmi adóalanyisága a bejelentés napját tartalmazó adómegállapítási időszak utolsó napjával az általános forgalmi adóról szóló törvénynek a jogutódlással történő megszűnésre vonatkozó szabályai szerint megszűnt volna. Az eva adóalanyiság elnyerésével egyidejűleg megszűnik az adózó áfa adóalanyisága. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) szerinti adózói státusza is megszűnne. Az Art. 6. § (1) bekezdése értelmében adózó az a személy, akinek adókötelezettségét, adófizetési kötelezettségét, adót, költségvetési támogatást megállapító törvény vagy e törvény írja elő. Az adózói státusz az áfa adóalanyiság megszűnése után is megmarad, az eva adóalanyiság alapján. Az Art. 13. § (1) bekezdése szerint az adózó önadózás esetén jogosult az önellenőrzésre, ha e törvény másként nem rendelkezik.
Abban az esetben, ha az adózó áfa adóalanyként kiadott számláját eva adóalanyként kénytelen módosítani, az előzőek értelmében az adózónak lehetősége van önellenőrzést végezni, valamint az Eva törvény 14. §-a alapján módosító számlát kiállítani annak érdekében, hogy a számlán az Áfa törvénynek megfelelő adatok szerepeljenek. Az eva adóalany a módosító számlán szereplő tételeket csak visszamenőlegesen, a módosítandó számla kiállításának időpontját tartalmazó adóbevallási időszakban veheti figyelembe, függetlenül attól, hogy a módosítás eredményeként az adóalap, illetve az áthárított adó összege csökken, vagy nő. Ha az önellenőrzéssel az adóalap, vagy az áthárított adó összege csökken, azért csak visszamenőlegesen veheti figyelembe az adózó a számlán szereplő tételt, mert a helyesbítő számla kiállításának adómegállapítási időszakában történő szerepeltetést, mint speciális áfa-elszámolási szabályt az Áfa törvény (1992. évi LXXIV. törvény) 45. § (3) bekezdése csak áfa adóalanyok esetén rendeli alkalmazni, az eva alany pedig nem alanya az általános forgalmi adónak.
(PM Forgalmi adók, vám és jövedéki főosztály 17848/4/ 2006 - APEH Adójogi főosztály 8990167105)
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.