1992. évi LXXIV. törvény

az általános forgalmi adóról

Hivatalos rövidítése: Áfa tv. (hatályon kívül)
Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 
1992. évi LXXIV. törvény
az általános forgalmi adóról

Hivatkozó joganyagok

Oldal: 1/10   «Előző  Következő»

2000. évi XXXII. törvény a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény módosításáról

1999. évi XCIX. törvény az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról

1999. évi LVII. törvény a fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről szóló 1991. évi LXXVIII. törvény módosításáról

1998. évi LXIV. törvény az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról

1998. évi LXII. törvény az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény módosításáról

1998. évi XXXIII. törvény az adótörvények, a számviteli törvény és egyes más törvények módosításáról

1997. évi CX. törvény az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény módosításáról

1997. évi CVII. törvény az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról

1997. évi CIII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól

1997. évi XVII. törvény a mezőgazdasági termelők adózási feltételeit meghatározó egyes törvények módosításáról

1996. évi LXXX. törvény az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról

1995. évi CXV. törvény az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról

1994. évi LXXXIX. törvény az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról

1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

1993. évi LXX. törvény az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról

1993. évi LVIII. törvény a jövedéki szabályozásról és ellenőrzésről, valamint a bérfőzési szeszadóról

1992. évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról

1991. évi LXXVIII. törvény a fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről

1990. évi XCI. törvény az adózás rendjéről

45/2000. (IV. 7.) Korm. rendelet a könyvtári dokumentumok beszerzése esetén igénybe vehető általános forgalmi adó visszatérítési támogatásról

230/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet , a külföldi utas számára adható általános forgalmiadó-visszatérítéséről szóló 4/1993. (I. 13.) Korm. rendelet , és a diplomáciai és konzuli képviseletek és azok tagjai, valamint az ezekkel egy tekintet alá eső nemzetközi szervezetek és azok tagjai számára adható általános forgalmiadó- és jövedékiadó-visszatérítésről szóló 237/1997. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításá

145/1998. (IX. 9.) Korm. rendelet a diplomáciai és konzuli képviseletek és azok tagjai, valamint az ezekkel egy tekintet alá eső nemzetközi szervezetek és azok tagjai számára adható általános forgalmiadó- és jövedékiadó-visszatérítésről szóló 237/1997. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

76/1998. (IV. 24.) Korm. rendelet az egyes adótörvények alkalmazásában a készpénzzel történő fizetés összeghatáráról szóló 224/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

238/1997. (XII. 18.) Korm. rendelet a külföldi utas számára adható általános forgalmiadó-visszatérítésről szóló 4/1993. (I. 13.) Korm. rendelet módosításáról

237/1997. (XII. 18.) Korm. rendelet a diplomáciai és konzuli képviseletek és azok tagjai, valamint az ezekkel egy tekintet alá eső nemzetközi szervezetek és azok tagjai számára adható általános forgalmiadó- és jövedékiadó-visszatérítésről

Bírósági jogesetek

Oldal: 1/42   «Előző  Következő»

BH+ 2000.1.111 Az adóhatóság adott tényállás mellett az "áfás" számla hitelességének megállapítása érdekében köteles bizonyítást lefolytatni (1990. évi XCI. tv. 51. §)

BH+ 2000.2.164 A kizárólag adó-visszaigénylést célzó színlelt jogügyletek valós tartalmának vizsgálata jogszerű. Fiktív ügyletek után áfa visszaigénylésnek nincs helye [1959. évi IV. tv. 200. §, 1992. évi LXXIV. tv. 35. §, 1991. évi XVIII. tv. 84-85. §, 1990. évi XCI. tv. 1. §]

BH+ 2000.3.228 Csak a valós gazdasági események alapján kiállított alakilag és tartalmilag is hiteles számla alapján van helye ÁFA visszaigénylésnek (1992. évi LXXIV. tv. 32. §, 1991. évi XVIII. tv. 84. §)

BH+ 2001.1.44 I. Fiktív az a számla, amelyről a számlakibocsátó elismerte, hogy nincs mögötte gazdasági esemény. II. Bizonylatok, nyilvántartások ellenőrzése nem eredményez ellenőrzéssel lezárt időszakot (1992. évi LXXIV. tv. 4. §, 32. §, 35. §, 1990. évi XCI. tv. 51. §, 54. §)

BH+ 2001.4.179 I. Az általános forgalmi adó visszaigénylés nem személyhez kötött, ezért a felszámolási zárómérlegben (záró egyszerűsített mérlegben) a felszámolói díj áfa-tartalmának visszafizetése iránti követelés engedményezhető [1993. évi LXXXI. tv-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (mód. Cstv.) 52. § (5) bek., 57. § (1) bek. b) és e) pont, 59. § (1) bek., 60. § (1) bek.]. II. A felszámolási eljárásban csak az áfa visszaigénylés lehetősége engedményezhető. Annak elbírálásáról, hogy a visszaigénylés jogszerű-e és milyen

BH+ 2001.9.434 I. A csődtörvény 1997. évi módosítása előtt hatályos szabályok szerint a felszámolás kezdő időpontját megelőzően lejárt adótartozás és bírság az igénybesorolás tekintetében osztja a főkövetelés jogi sorsát [1993. évi LXXXI. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (mód. Cstv.) 35. § (1) bek., 57. § (1) bek e) és g) pont, 1979. évi 18. tvr. 106. § (2) bek., 1994. évi LIII. tv. (Vht.) 116. §]. II. A felszámolási zárómérleg meghozatalakor az adóhatóság hitelezőnek csak követelése áll fenn az adóssal szemben, a fe

BH+ 2001.9.448 A felperest, mint a vásárolt gázolaj forgalomba hozóját, a jövedéki törvénysértés alól kimentési lehetőség nem illeti meg, felelőssége objektív a jövedéki ellenőrzés alól elvont termékért [1993. évi LVIII. tv. 4. §, 6. §, 67. §, 1991. évi XVIII. tv. 84. §].

BH+ 2002.5.262 Az ellenérték fejében történő szolgáltatásnyújtást nem lehet árengedménynek tekinteni, ezért áfa köteles (1992. évi LXXIV. tv. 22. §, 1990. évi XCI. tv. 1. §)

BH+ 2002.9.483 Csak a tartalmilag és formailag szabályos számla alapján gyakorolható az adólevonás joga (1992. évi LXXIV. tv. 32., 35. §)

BH+ 2003.1.34 A felszámolási eljárás egyszerűsített módon történő befejezése esetén megállapítható felszámolási díj, annak áfa-tartalma és az áfa-visszaigénylés körében irányadó szempontok [1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az 1997. évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 36. §, 46. § (7) bek., 52. § (5) bek., 58. § (1) bek., 59. § (1), (2) és (3) bek., 60. § (4) és (5) bek., 1990. évi XCI. tv. (Art.) 3. § (3) bek., b) pont, 32. § (3) és (4) bek., 1992. évi LXXIV. tv. 22. § (1) bek., 28. § (1) b

BH+ 2003.2.78 Abban az esetben, ha a felperesnek megvan a törvényes lehetősége arra, hogy az ügyleti kamat összegét a könyvelési nyilvántartásaiban attól függetlenül feltüntesse, hogy az alperes kiállította-e a számlát, vagy sem, a számla hiányára alapítottan kártérítési igényt nem érvényesíthet [Ptk. 339. § (1) bek., 1991. évi XVIII. tv. (továbbiakban: Sztv.) 15. § (2) bek., 48. § (3) bek., 83. § (2) bek. a) pont, 84. § (1) és (2) bek., 85. §, 1992. évi LXXIV. tv. 43. § (1) és (4) bek.].

BH+ 2003.5.253 A közműfejlesztésre befizetett hozzájárulásnak csak azon része adómentes, amely fejlesztési célt szolgál (1992. évi LXXIV. tv. 8. §)

BH+ 2003.9.452 Import termék általános forgalmi adója csak a befizetést követően vonható le [1989. évi XL. tv. 32. §, 36. §].

BH+ 2003.9.454 A nagy rakodóterűvé átalakított ITJ 41-32-5 termékszámú személygépkocsi vásárlása után az adólevonási jog nem gyakorolható [1992. évi LXXIV. tv. 33. §, 67. §]

BH+ 2003.11.547 I. A felszámoló a zárómérleget a Cstv. és a speciális felszámolási eljárásra előírt számviteli jogszabályok alapján köteles elkészíteni. A számviteli törvény csak speciális előírások hiányában alkalmazható [1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az 1997. évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 52. § (1) és (3) bek., 1991. évi XVIII. tv. 1. számú melléklet 11. pontja, 114/1997. (VII. 1.) Korm. r. 2. § (1) bek., 8. § (1) bek., 10. § (1) bek.]. II. A zárómérlegben a bí

BH 1992.9.608 A nyilvántartásra kötelezés is a bíróság útján felülvizsgálható érdemi határozat, ha abból az következik, hogy a kötelezett az általános forgalmi adó alanya [1990. évi XCI. tv. 86. § (1) bek.].

BH 1994.5.283 Beruházási megállapodáson alapuló - az önkormányzat és szövetkezet közötti - ingatlanátruházásból származó áfa-kötelezettség - eltérő megállapodás hiányában - az eladót terheli [1987. évi V. tv. 3. § (1) bek.*].

BH 1994.5.284 Termékimport és szolgáltatásimport elhatárolása az áfa-fizetési kötelezettségre figyelemmel [1989. évi XL. tv. 6. §, 24. §].

BH 1995.4.200 Rongálás esetén a kár összegét a kiskereskedelmi ár alapulvételével kell megállapítani, amelynek a része azonban az általános forgalmi adó [Btk. 324. § (1) bek., (2) bek. a) pont, 1968. évi I. tv. 105. § (1) bek. b) pont, Be. 167. § (1) bek. c) pont, 170. § (1) bek. a) pont, 1992. évi LXXIV. tv. 3. § a) pont].

BH 1997.3.150 Az adólevonási jog gyakorlására csak tartalmilag is helytálló számla alapján kerülhet sor [1992. évi LXXIV. tv. 32. § (1) bek. a) p., 35. § (1) bek. a) p., 43. § (4) bek., 1991. évi XVIII. tv. 84. § (2) bek., 1991. évi LXXVIII. tv. (Ftv.) 4. § (1) bek. b) p.].

BH 1999.5.226 Az adós által részben kifogásolt, vagyis részben elismert számla alapján a fizetési kötelezettsége az elismert összeg erejéig fennáll. Az elismert összegről a hitelező újabb számlát nem köteles kiállítani. Az elismert követelésrész tekintetében - a fizetés elmaradása esetén - az adós fizetésképtelensége miatt ellene a felszámolási eljárás megindítható [az 1993. évi LXXXI. tv-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (mód. Cstv.) 27. § (2) bek. a) pont és (4) bek., 1992. évi LXXIV. tv. 43. § (1) bek., 45. § (1) bek.

BH 1999.5.236 Az áfa jogtalan visszaigénylése önmagában megalapozza az adóbírság alkalmazását. A számla kiállítója a számla hiányosságaiért a közigazgatási jogviszonyban nem tehető felelőssé [1992. évi XXIV. tv. 13. § 16. pont, 32. § (1) bek., 35. § (1) bek., 1990. évi XCI. tv. 72. § (1) bek., 1991. évi XVIII. tv. 84. § (2) bek.].

BH 1999.9.418 Bérelt földterület utáni áfa-fizetési kötelezettség megállapításánál irányadó szempontok [1992. évi LXXIV. tv. 16. § (1) bek., 30. § (1) bek., 2. számú melléklet 1. pontja, 67. §, KSH Szolgáltatások jegyzéke].

BH 1999.10.485 A forgalmiadó-hiány megállapítását vitató felperest terheli annak bizonyítása, hogy az adóáthárítása megtörtént és az erről szóló számla hiteles [Pp. 164. § (1) bek.].

BH 1999.11.536 A gazdasági cselekmények adókövetkezményei megállapítása érdekében az adóhatóság a szerződések és más cselekmények minősítésére jogosult [1990. évi XCI. tv. 1. § (7) bek., 1992. évi LXXIV. tv. 32. § (1) bek. a) pont, 35. § (1) bek., 1991. évi XVIII. tv. 15. § (3) bek., 83. §, 84. § (2) bek.].

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.