1998. évi XXXIII. törvény

az adótörvények, a számviteli törvény és egyes más törvények módosításáról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

E törvénynek az Szja tv. rendelkezéseit módosító szabályait - figyelemmel a (2)-(3) bekezdésben foglaltakra is - az 1998. január 1-jétől megszerzett jövedelemre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni.

Az Szja tv.-nek az e törvény 7. §-ával megállapított 72. § (1)-(3) bekezdése rendelkezéseit e törvény hatálybalépését követő 45. naptól kell alkalmazni azzal, hogy nem kell az említett rendelkezéseket alkalmazni az ezen időpontot megelőzően nyújtott hitelre akkor, ha a kifizető a k...

1998. évi XXXIII. törvény
az adótörvények, a számviteli törvény és egyes más törvények módosításáról

Hivatkozó joganyagok

2000. évi LXXXIII. törvény a gazdasági kamarák feladatainak átadásával összefüggő törvénymódosításokról

1999. évi XCIX. törvény az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról

18/1998. (V. 13.) AB határozat a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, valamint a számvitelről szóló 1991. évi XVIII. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítványok tárgyában

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

APEH közlemény az 1998. január 1-je és március 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

2001. évi L. törvény pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

2001. évi LXXIV. törvény a pénzügyeket szabályozó egyes jogszabályok módosításáról

236/E/1997. AB végzés a személyi jövedelemadóról szóló indítvány tárgyában

717/B/2004. AB határozat folyamatban lévő ügyben alkalmazandó jogszabály alkotmányellenessége és mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítására irányuló bírói kezdeményezésről

Bírósági jogesetek

AVI 2001.7.84 A tag, illetve a vezető tisztségviselő az adótartozásért akkor felel korlátlanul és egyetemlegesen, ha az adótörvényen kívül rá vonatkozó jogszabály a korlátlan és egyetemleges felelősséget kimondja (1990. évi XCI. tv. 25. §)

EH 2000.379 A tag, illetve a vezető tisztségviselő az adótartozásért akkor felel korlátlanul és egyetemlegesen, ha az adótörvényen kívüli, rá vonatkozó jogszabály korlátlan és egyetemleges felelősségét kimondja [1990. évi XCI. tv. 25. § (2) bek.].

AVI 2002.5.59 Az adózó bevallási kötelezettsége akkor is fennáll, ha az adóévben adófizetési kötelezettsége nem volt, de az adatmódosító lapon nem jelentette be adóköteles tevékenységének megszűnését (1990. évi XCI. tv. 9. §, 20. §)

AVI 2002.7.92 A főtevékenység szerinti ingatlanforgalmazásra való jogosultságot a vállalkozó köteles igazolni (1990. évi XCIII. tv. 23/A. §)

AVI 2004.12.147 Az illetéktörvény alkalmazása szempontjából nincs jelentősége annak, hogy a fél első cégbejegyzésre irányuló bejelentést tesz, vagy a jegyzett tőke felemeléséről tesz bejelentést (1990. évi XCIII. tv. 45. §)

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.