1995. évi LVI. törvény

a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Az egyes elkülönített állami pénzalapokról szóló 1992. évi LXXXIII. törvény a 29. § (1) bekezdés b) pontja a következő bb)-be) pontokkal egészül ki:

1995. évi LVI. törvény
a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Hivatkozó joganyagok

Oldal: 1/2   «Előző  Következő»

2000. évi XXXII. törvény a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény módosításáról

1998. évi LXIX. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról

1997. évi CIII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól

1996. évi LXXXII. törvény a fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről szóló 1991. évi LXXVIII. törvény módosításáról

1991. évi LXXVIII. törvény a fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről

113/1995. (IX. 27.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásához szükséges egyes intézkedésekről

6/1999. (VII. 21.) KöM rendelet a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet módosításáról

50/1997. (XII. 29.) KTM rendelet a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet módosításáról

43/1998. (XII. 31.) PM rendelet a vámtörvény végrehajtásának részletes szabályairól szóló 10/1996. (III. 25.) PM rendelet módosításáról

35/1997. (XI. 26.) PM rendelet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

44/2002. (XII. 20.) PM rendelet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 35/1997. (XI. 26.) PM rendelet módosításáról

25/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásához szükséges egyes intézkedésekről szóló 113/1995. (IX. 27.) Korm. rendelet módosításáról

APEH közlemény (AEÉ. 6/2003.) a csomagolás környezetvédelmi termékdíjának 2003. évi megállapításáról

12/2004. (VII. 13.) KvVM rendelet a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet módosításáról

27/2000. (VI. 23.) PM rendelet a vámtörvény végrehajtásának részletes szabályairól szóló 10/1996. (III. 25.) PM rendelet módosításáról

10/1996. (III. 25.) PM rendelet a vámtörvény végrehajtásának részletes szabályairól

2004. évi CIII. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról

26/2004. (XII. 22.) KvVM rendelet a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet módosításáról

APEH közlemény (AEÉ. 7/2004.) a környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettségről

APEH közlemény (AEÉ. 3/2005.) a 2004. május 1-jét megelőző exportra vonatkozó környezetvédelmi termékdíj visszaigénylésének bevallásáról

2005. évi CXIX. törvény az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról

25/2006. (IV. 28.) KvVM rendelet a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet módosításáról

45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény végrehajtásáról

1995. évi C. törvény a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról

Bírósági jogesetek

EH 2003.989 Gépjármű behozatala esetén a használt gépjárművön lévő új, de a behozatalkor már rendeltetésszerűen használatba vett gumiabroncsot is az új gumiabroncsra vonatkozó környezetvédelmi termékdíjtétellel kell vámkezelni [1995. évi LVI. tv. 9. § (1) bek., 1. sz. mell., 10. §, 45/1996. (III. 25.) Korm. r. 208. § (1) bek.].

BH+ 2005.4.194 Használt gépjármű behozatala esetén az azon lévő új gumiabroncs vámkezelésére vonatkozó rendelkezések értelmezése [1995. évi LXVI. tv. 2. §, 4. §, 9. §, 20. §]

BH 2005.7.269 Környezetvédelmi termékdíj megállapítása gumiabroncs behozatala esetében [1995. évi LVI. tv. 4. §, 9. §].

BH 2005.11.397 I. Ha a felek abban állapodnak meg, hogy a szerződésük, - amely választottbírósági kikötést is tartalmazott - meghatározott időre szól, majd a szerződést továbbra is teljesítik, ráutaló magatartásuk nem eredményezi a választottbírósági kikötés fenntartását [1994. évi LXXI. tv. 5. § (3) bek.]. II. Ha a gazdasági társaság bejegyzési kérelmét a cégbíróság elutasítja, sem a később újra alapított és bejegyzett társaság, sem pedig a volt többségi tulajdonos nem jogutódja a korábbi cégnek, ezért annak követeléseit

BH 2006.1.37 A magyar szabványnak nem megfelelő fűtőolaj 2003. január 1. napjától nem tartozott a termékdíjköteles termékek körébe [1995. évi LVI. tv.; 2002. évi LXII. tv. 88. §].

AVI 2005.7.79 A környezetvédelmi díj része a vámtehernek, azt a vámigazgatási eljárás során kell kivetni (1995. évi C. tv. 1. § 21. pont)

AVI 2002.5.66 Az elsőfokú vámhatóság a határozatát addig jogosult módosítani, amíg a felettes szerv határozatát el nem bírálja. A másodfokú hatóság az elévülési határidőn belül jogosult határozatát módosítani (1995. évi C. tv. 145. §, 147. §)

AVI 2002.9.120 A vámhatóság megkövetelheti az árunyilatkozatban feltüntetett adatok valódiságának igazolását (1995. évi C. tv. 54. §)

AVI 2002.11.148 Egy év elteltével is követelhető a vámteher-különbözet (1995. évi C. tv. 139.)

AVI 2006.2.25 A Vtv. a használt gumiabroncs fogalmát nem határozza meg (1995. évi C. tv.)

AVI 2006.4.49 A környezetvédelmi díj része a vámtehernek, azt a vámigazgatási eljárás során kell kivetni (1995. évi C. tv. 1. § 21. pont)

BH 2010.6.167 Fennáll az importvám-fizetési kötelezettség, ha a vámhatóság a korábban vámmentesen szabad forgalomba bocsátott, - nem közösségi áruk kapcsán folyt - vámeljárást követően, hatósági ellenőrzés során feltárja, hogy az árut a vámmentességet élvező szervezet a 918/83/EGK rendelet 65. cikkében előírtaktól eltérő célra használta fel. Ha a vámtartozás megfizetéséért több személy felel, úgy felelősségük az ilyen tartozásért egyetemleges [918/1983. EGK r. 65. §, 68. §, 2913/1992. EGK r. 203. §, 213. §].

EH 2010.2203 Fennáll az importvám-fizetési kötelezettség, ha a vámhatóság a korábban vámmentesen, szabad forgalomba bocsátott, nem közösségi áruk kapcsán folyt vámeljárást követően, hatósági ellenőrzés során feltárja, hogy az árut a vámmentességet élvező szervezet a 918/83/EGK rendelet 65. cikkében előírtaktól eltérő célra használta fel [918/1983. EGK 65. cikk]

AVI 2011.7.79 A vámáru jellemzői közé tartozik annak új vagy használt állapota [1995. évi C. tv. 78/C. § (2) bek.]

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.