1998. évi LXII. törvény

az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény módosításáról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
1998. évi LXII. törvény
az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény módosításáról

Hivatkozó joganyagok

2000. évi LXXXIII. törvény a gazdasági kamarák feladatainak átadásával összefüggő törvénymódosításokról

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

1999. évi XCIX. törvény az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról

Bírósági jogesetek

BH+ 2003.5.241 Ha a bíróság a felszámoló kérelmére az eljárást egyszerűsített módon fejezi be - 1999. január 1. után benyújtott kérelem esetén - záró adóbevallás készítését a felszámolótól akkor is meg kell követelni, ha az eljárás technikailag lebonyolíthatatlan, mert az adós iratai nem állnak rendelkezésre [1993. évi LXXXI. tv.-nyel és 1997. évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 31. §, 46. § (6) és (7) bek., 52. § (1) bek., 63/A. §, 1990. évi XCI. tv. (Art.) 20. § (5) bek., 53. § (5) bek

BH 2000.4.183 Az 1998. december 3-án folyamatban lévő, társadalombiztosítási járulékügyben hozott határozatok felülvizsgálata iránti perek a Pp. 341. §-ának d) pontja alapján illetékes helyi bíróság hatáskörébe tartoznak [1990. évi XCI. tv. 3. § (1) bek. a) pont, 86. § (1) bek., 97. § z) pont, Pp. 23. § (1) bek. f) pont, 341. §, 11/1999. (II. 1.) Korm. r. 3-5. §].

EH 2000.260 1999. január 1. előtt társadalombiztosítási szerv által járulékügyben hozott határozat bírósági felülvizsgálata iránt indult per elbírálása a társadalombiztosítási szerv székhelye szerint illetékes városi bíróság hatáskörébe tartozik [1952. évi III. tv. 45. §, 328. §, 341. §, 1998. évi LXII. tv. 28. §]

BH+ 2004.4.174 Az APEH és a Magyar Követeléskezelő Rt. között létrejött engedményezési szerződés nem változtatja meg a követelés jogcímét. Ebből következően a köztartozás felett a Magyar Követeléskezelő Rt. rendelkezési joga az APEH rendelkezési jogához igazodóan 2003. január 1. napját megelőzően korlátozott volt. Ezért a Magyar Követeléskezelő Rt. által kötött további engedményezési szerződés semmis [Ptk. 1. § (1) bek., 200. § (2) bek., 237. §, 1990. évi XCI. tv. (Art.) 3. § a) pontja, 6. § (2) bek., 49. § (1) bek., 1991

BH 2004.9.378 Az APEH - a Cstv. 80. §-ában írt - követelései 2002. december 31-éig csak a Magyar Követeléskezelő Rt.-re voltak engedményezhetők - E követetések további engedményezésére törvényi lehetőség nincs [1991. évi IL. tv. (Cstv.); 1992. évi XXXVIII. tv. 108. § (2) bek.; 55/1991. (IV. 11.) Korm. rend.* 5. §].

BH+ 2004.12.573 Az adóhatóság mint kötelezett az áfa-tartozás vonatkozásában csak az adóssal szemben fennálló saját követelését számíthatja be. Az általa behajtandó, de a költségvetés más alrendszerét megillető adósi tartozásba való beszámításra nem kerülhet sor [Ptk. 196. §, 297. §, 1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az 1997. évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 36. §, 1990. évi XCI. tv. (Art.) 3. § (1) bek. a) pont, (3) bek. b) pont, 32. § (3) és (4) bek., 46/B. § (2) bek., 53. § (1) bek., 97.

EH 2004.1044 Az APEH által a Cstv. 80. §-ában írt követelések 2002. december 31-éig csak a Magyar Követeléskezelő Rt.-re voltak engedményezhetők. E követelések további engedményezésére törvényi lehetőség nincsen [1991. évi IL. tv. (Cstv.); 1992. évi XXXVIII. tv. 108. § (2) bek.; 55/1991. (IV. 11.) Korm. rend. 5. §*].

BH 2005.8.296 I. A részvénytársaságot terhelő 1996. január 1. napja előtt teljesítendő, illetve esedékessé vált társadalombiztosítási járulék megfizetésére is csak közigazgatási határozattal kötelezhető az adóst közvetlenül irányító részvénytársaság mint mögöttes felelős [1997. évi CX. tv. 26. § (5) bek.; 1998. évi LXII. tv. 28. § (4) bek.; 1990. évi XCI. tv. (Art.) 25. § (2) bek.; 1988. évi VI. tv. (Gt.) 328. § (2) bek.]. II. Ilyen határozat hiányában a felszámolási eljárásban érvényesített társadalombiztosítási járulék

AVI 2004.1.6 A törvényen alapuló költségvetési forrásból finanszírozott támogatások pénzügyi ellenőrzését és a következmények levonását nem lehet leszűkíteni a külön törvényekben meghatározott feltételeken alapuló költségvetési támogatásokra (1990. évi XCI. tv. 3. §)

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.