1999. évi XCIX. törvény

az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

E törvény 2000. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit - az e törvényben meghatározott kivételekkel - ettől az időponttól kell alkalmazni.Ahol jogszabály járulékigazgatóságról rendelkezik, azon állami adóhatóságot kell érteni.


Az 1999. december 31-ét követően kifizetett végkielégítéssel biztosítási időt szerezni nem lehet.

1999. évi XCIX. törvény
az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról

Hivatkozó joganyagok

219/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet módosításáról

2002. évi LXVI. törvény Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Bűnügyi Igazgatóságának megszűnéséről

2000. évi CXIII. törvény az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

31/2001. (VII. 11.) AB határozat az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal egyes feladatairól szóló 1998. évi XCIII. törvény, továbbá a bírói engedélyhez kötött különleges eszközök és módszerek engedélyezésével, igénybevételével kapcsolatos szabályokról szóló 11/1999. (V. 12.) PM rendelet alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában

2005. évi LXIX. törvény a cégben fennálló vagyoni hányadát rosszhiszeműen átruházó személy felelősségének megállapítása érdekében a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény, valamint a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról

APEH tájékoztató az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény változásairól

402/B/2002. AB határozat az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 1999. évi XCIX. törvény 207. § (5) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításáról

Bírósági jogesetek

BH+ 2002.3.146 A nyilvántartásba-vételi díj befizetése alóli mentesség az adóhatóságot függetlenül a felszámolási eljárás kezdő időpontjától, a közzététel, illetve az igény-bejelentési határidő lejártának időpontjából 2000. január 1. napjától minden olyan jogvitában megilleti, ahol az adóhatóság nyilvántartásba-vételi díj fizetési kötelezettsége vitatott és a jogvita 2000. január 1-ig jogerősen nem fejeződött be [1997. évi XXVII. tv.-nyel is módosított 1991. évi IL. tv. (többször módosított Cstv.) 28. § (2) bek f) pont, 4

BH+ 2003.5.241 Ha a bíróság a felszámoló kérelmére az eljárást egyszerűsített módon fejezi be - 1999. január 1. után benyújtott kérelem esetén - záró adóbevallás készítését a felszámolótól akkor is meg kell követelni, ha az eljárás technikailag lebonyolíthatatlan, mert az adós iratai nem állnak rendelkezésre [1993. évi LXXXI. tv.-nyel és 1997. évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 31. §, 46. § (6) és (7) bek., 52. § (1) bek., 63/A. §, 1990. évi XCI. tv. (Art.) 20. § (5) bek., 53. § (5) bek

BH 2004.9.377 I. Hitelezői igénybejelentésnek pontosan, összegszerűen meghatározott pénzkövetelés minősül, ezért a hitelező "jogfenntartó nyilatkozata" - határozott követelés megjelölése nélkül - nem ad alapot a hitelezőként történő nyilvántartásba vételre. II. Ha a hitelező nyilvántartásba-vételi díj fizetési kötelezettségével kapcsolatos jogvita 2003. június 19-e előtt nem zárul le, akkor az APEH számára a nyilvántartásba-vételi díj megfizetése alóli mentességet biztosító jogszabályi rendelkezés nem alkalmazható [1991.

MBH 2004.11.72 A TEÁOR '03 nomenklatúra értelmében változásként bejelentendő tevékenységi körök, az automatikus gépi átkódolásra tekintettel. Ha a kérelem nem tartalmaz cégjegyzéki adatot érintő változást, azt az iratok között kell elhelyezni, az eljárás lefolytatásának nincs jogszabályi alapja.A fellebbezést hivatalból elutasító végzés ellen benyújtott fellebbezés illetékmentes.(1997. évi CXLV. tv. 27. §, 29. § (1) bek.; 23/2002. (XII. 13.) IM rendelet 3. §.; 8/1998. (V. 23.) IM rendelet 5. § (1) bek.)

BH 2008.8.232 Az illetékkiszabáshoz való jog elévülésének vizsgálata és az alkalmazandó jogszabály meghatározása [1990. évi XCIII. tv. 26. §, 97. §, 95. §, 1990. évi XCI. tv. 95. §].

AVI 2006.8.90 Vagyonszerzési ügyekben a hatályos rendelkezéseket mindig az illetékkiszabásra bejelentés, vagy más módon az illetékhivatal tudomásra jutásának időpontja határozza meg (1990. évi XCIII. tv. 26. §)

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.