BH+ 2000.3.228

Csak a valós gazdasági események alapján kiállított alakilag és tartalmilag is hiteles számla alapján van helye ÁFA visszaigénylésnek (1992. évi LXXIV. tv. 32. §, 1991. évi XVIII. tv. 84. §)

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Felperes 1995. I., II. és III. negyedévére számlák csatolásával áfát igényelt vissza. A kibocsátott számlák egyik kiállítója az Sz. Bt. képviselője - utóbb állítását visszavonva - arról nyilatkozott, hogy a bt. által kiállított számlák fiktívek, azokat pénzért adta ki a felperes részére. Az adóvizsgálat megállapítása szerint H. M. egyéni vállalkozó alvállalkozóként a másik kiállító pedig számlázott munkák elvégzésére képes sem volna. Mindkét kiállító saját könyvei az adott számlák hitelét nem...

BH+ 2000.3.228 Csak a valós gazdasági események alapján kiállított alakilag és tartalmilag is hiteles számla alapján van helye ÁFA visszaigénylésnek (1992. évi LXXIV. tv. 32. §, 1991. évi XVIII. tv. 84. §)
Felperes 1995. I., II. és III. negyedévére számlák csatolásával áfát igényelt vissza. A kibocsátott számlák egyik kiállítója az Sz. Bt. képviselője - utóbb állítását visszavonva - arról nyilatkozott, hogy a bt. által kiállított számlák fiktívek, azokat pénzért adta ki a felperes részére. Az adóvizsgálat megállapítása szerint H. M. egyéni vállalkozó alvállalkozóként a másik kiállító pedig számlázott munkák elvégzésére képes sem volna. Mindkét kiállító saját könyvei az adott számlák hitelét nem támasztják alá, a számlákon szereplő gazdasági események a felperesi Bt. és a számlák kiállítói között nem valósultak meg.
Az ellenőrzés során a fenti tényállást megállapító alperes határozatával 7.935.000,- Ft adóhiánynak minősülő adókülönbözet és járulékai megfizetésére kötelezte a felperest.
A jogerős határozat felülvizsgálata iránt a felperes nyújtott be keresetet kérve a közigazgatási határozat hatályon kívül helyezését és az alperes új eljárás lefolytatására kötelezését. Keresetét arra alapította, hogy megtörtént a számlákon szereplő ellenérték fejében a tényleges teljesítés. Hivatkozott arra, hogy nincs módja a vele szerződő partnerek megfelelő ellenőrzésére. A kiállított számláért egyébként is a kiállító felel, a felperes tehát az áfa visszaigényléskor vétlen volt, mert azzal a gondossággal járt el, amely az adott helyzetben általában elvárható.
A városi bíróság keresetet elutasító ítéletét a jogerős ítéletet hozó megyei bíróság annak helyes indokaira tekintettel helybenhagyta.
Az ítélet ellen a felperes nyújtott be felülvizsgálati kérelmet, mely annak megváltoztatására és a közigazgatási határozat hatályon kívül helyezésére irányult. Megismételte azt az előadását, hogy a valóságban is megtörténtek a gazdasági események, a számlák kifizetésekor a számla kiállítójának ő az adót megfizette, ezért jogosult az áfa visszaigénylésére is.
Az alperes felülvizsgálati ellenkérelmében a jogerős ítélet hatályában fenntartását kérte.
A Legfelsőbb Bíróság a felülvizsgálati kérelmet a Pp. 274. § (1) bekezdése alapján tárgyaláson kívül bírálta el.
A felülvizsgálati kérelem alaptalan.
Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 32. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében az adóalanyt megilleti az a jog, hogy az általa fizetendő adóból levonja azt az összeget, melyet a részére teljesített termékértékesítés és szolgáltatás-nyújtás során egy másik adóalany rá áthárított. Az Áfa tv. 35. § (1) bekezdése azonban e jog gyakorlásához előírja feltételként, hogy az kizárólag az előzetesen felszámított adó összegét hitelesen igazoló dokumentum birtokában gyakorolható. Az adó összegét hitelesen akkor igazolja az áfa visszaigényléshez benyújtott dokumentum, ha megfelel a számvitelről szóló 1991. évi XVIII. törvény 84. § (2) bekezdésébe foglalt előírásnak, mely szerint a számviteli bizonylat adatainak alakilag és tartalmilag hitelesnek, megbízhatónak és helytállónak kell lenniük.
A felülvizsgálati kérelem elbírálása során abban a kérdésben kellett döntést hozni, hogy a felperes által az áfa visszaigényléshez benyújtott számlák megfeleltek-e a számviteli törvény idézett előírásainak.
Az alperes eljárása során helyesen értékelte az Sz. Bt. ügyvezetőjének tanúként elhangzott azon nyilatkozatát, mely szerint az áfa visszaigényléshez a felperes által felhasznált számlák kiállításáért, mint szívességért a bizonylatok áfa nélküli összegének 8%-át kapta a felperes ügyvezetőjétől. Helytálló volt az az alperesi megállapítás is, hogy a megyei G. telephelyen soha nem működő, lakóhelyéről ismeretlen helyre eltávozott egyéni vállalkozó számlája a tartalmi hitelesség követelményének ugyancsak nem felelt meg, így az áfa visszaigénylés feltételeinek nem tett eleget.
Mindezekre tekintettel a Legfelsőbb Bíróság a jogszabályoknak megfelelő jogerős ítéletet a Pp. 275/A. § alkalmazásával hatályában fenntartotta. (Legf.Bír. Kfv.II.27.200/1998. sz.)
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.