1993. évi LVIII. törvény

a jövedéki szabályozásról és ellenőrzésről, valamint a bérfőzési szeszadóról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 
1993. évi LVIII. törvény
a jövedéki szabályozásról és ellenőrzésről, valamint a bérfőzési szeszadóról

Hivatkozó joganyagok

Oldal: 1/2   «Előző  Következő»

1997. évi CIII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól

1997. évi L. törvény a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény és az ahhoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról

1996. évi LXXXIV. törvény a jövedéki szabályozásról és ellenőrzésről, valamint a bérfőzési szeszadóról szóló 1993. évi LVIII. törvény módosításáról

1996. évi LXXX. törvény az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról

1996. évi XXXIII. törvény a jövedéki szabályozásról és ellenőrzésről, valamint a bérfőzési szeszadóról szóló 1993. évi LVIII. törvény módosításáról

1995. évi LXXXVIII. törvény a jövedéki szabályozásról és ellenőrzésről, valamint a bérfőzési szeszadóról szóló 1993. évi LVIII. törvény módosításáról és kiegészítéséről

1995. évi LXVIII. törvény a jövedéki szabályozásról és ellenőrzésről, valamint a bérfőzési szeszadóról szóló 1993. évi LVIII. törvény módosításáról és kiegészítéséről

1995. évi XXVII. törvény a jövedéki szabályozásról és ellenőrzésről, valamint a bérfőzési szeszadóról szóló 1993. évi LVIII. törvény, továbbá a fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről szóló 1991. évi LXXVIII. törvény módosításáról

1994. évi LXIX. törvény a jövedéki szabályozásról és ellenőrzésről, valamint a bérfőzési szeszadóról szóló 1993. évi LVIII. törvény módosításáról

1994. évi XXXIII. törvény a jövedéki szabályozásról és ellenőrzésről, valamint a bérfőzési szeszadóról szóló 1993. évi LVIII. törvény egyes rendelkezéseinek módosításáról

1992. évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról

1991. évi LXXVIII. törvény a fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről

19/1997. (V. 30.) PM rendelet a jövedéki termékek termelésénél, raktározásánál, mérésénél, szállításánál elszámolható veszteségről és többletről szóló 14/1995. (VII. 12.) PM rendelet módosításáról

25/1996. (XI. 19.) PM rendelet a jövedéki nyilvántartásokról és elszámolásról

24/1996. (XI. 19.) PM rendelet a jövedéki szabályozásról és ellenőrzésről, valamint a bérfőzési szeszadóról szóló 1993. évi LVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 18/1993. (VII. 1.) PM rendelet módosításáról

20/1996. (VIII. 30.) PM rendelet a jövedéki termékek termelésénél, raktározásánál, mérésénél, szállításánál elszámolható veszteségről és többletről szóló 14/1995. (VII. 12.) PM rendelet módosításáról

19/1996. (VIII. 30.) PM rendelet az egyes jövedéki termékekre elrendelt zárjegy alkalmazásáról szóló 31/1994. (XI. 18.) PM rendelet módosításáról

16/1996. (VII. 10.) PM rendelet az egyes jövedéki termékekre elrendelt zárjegy alkalmazásáról szóló 31/1994. (XI. 18.) PM rendelet módosításáról

29/1995. (XII. 28.) PM rendelet a jövedéki szabályozásról és ellenőrzésről, valamint a bérfőzési szeszadóról szóló 1993. évi LVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 18/1993. (VII. 1.) PM rendelet módosításáról

14/1995. (VII. 12.) PM rendelet a jövedéki termékek termelésénél, raktározásánál, mérésénél, szállításánál elszámolható veszteségről és többletről

13/1995. (VII. 12.) PM rendelet a jövedéki ellenőrzés alól elvont termék vámhivatal által történő lefoglalásának, elkobzásának és megsemmisítésének részletes szabályairól

31/1994. (XI. 18.) PM rendelet az egyes jövedéki termékekre elrendelt zárjegy alkalmazásáról

30/1994. (XI. 18.) PM rendelet a jövedéki szabályozásról és ellenőrzésről, valamint a bérfőzési szeszadóról szóló 1993. évi LVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 18/1993. (VII. 1.) PM rendelet módosításáról

3/1994. (I. 21.) PM rendelet a jövedéki szabályozásról és ellenőrzésről, valamint a bérfőzési szeszadóról szóló 1993. évi LVIII. törvény végrehajtásáról szóló egyes pénzügyminiszteri rendeletek módosításáról

18/1993. (VII. 1.) PM rendelet a jövedéki szabályozásról és ellenőrzésről, valamint a bérfőzési szeszadóról szóló 1993. évi LVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Bírósági jogesetek

Oldal: 1/6   «Előző  Következő»

BH+ 2001.9.448 A felperest, mint a vásárolt gázolaj forgalomba hozóját, a jövedéki törvénysértés alól kimentési lehetőség nem illeti meg, felelőssége objektív a jövedéki ellenőrzés alól elvont termékért [1993. évi LVIII. tv. 4. §, 6. §, 67. §, 1991. évi XVIII. tv. 84. §].

BH+ 2002.4.180 A vámhatóság által lefoglalt termék tárolási módjával kapcsolatos kártérítési igény vonatkozásában a bizonyítási teher alakulása [Ptk. 349. § (1) bek., 339. § (1) bek., 1993. évi LVIII. tv. 66. §, Pp. 195. § (3) bek., 117/1984. (IK. 12.) IM-BM-PM-Legf. Ü. Utasítás].

BH 1994.10.567 A jövedéki törvény hatálya kiterjed a jövedéki termékek közúti szállítására is; ilyen esetben a jövedéki bírság kiszabása [1993. évi LVIII. tv. 3. § (2) bek. c) p., 4. § (2) bek., 66. § (1) bek. d) p. 67. §, 69. § (6) bek.].

BH 1995.3.141 I. Pálinka engedély nélküli vásárlásával elkövetett jövedékkel való visszaélés vétségének a megállapítása [Btk. 311. § (1) bek., 1993. évi LVIII. tv. 4. § (2) bek., 5. §, 13. §, 66. § (1)-(2) bek., 67. § b) pont]. II. Az államigazgatási eljárás általános szabályai szerint történt kihallgatásról felvett jegyzőkönyvben foglalt nyilatkozat tartalma a büntetőeljárásban bizonyítékként felhasználható [Be. 61. § (2) bek., 87. § (2) bek.].

BH 1997.4.209 A jövedéki bírság összegét illetően a törvény a bírság minimumát határozza meg, egyébként a bírság összege a bírságalap 150%-a [1993. évi LVIII. tv. 69. § (4) bek. c) p.].

BH 1997.9.431 A jövedékkel visszaélést bűncselekménynek minősítő törvényi rendelkezés (Btk. 311. §) 1996. augusztus 15. napján történt hatályon kívül helyezése folytán az e cselekmény miatt indult büntetőeljárás során a bíróságnak vizsgálnia kell, hogy a vád tárgyává tett magatartás más bűncselekmény - így pl. az adócsalás - törvényi tényállását nem meríti-e ki [Btk. 310. § (1) bek., 1996. évi LII. tv. 38. § (Btk. 311. §), 1993. évi LVIII. tv. 3. § (3) bek. i) pont, 16. § (1) bek., 45. § (1) bek., 67. § f) pont].

BH 1997.9.460 Aki üzemeltetési szerződés alapján folytat vendéglátó tevékenységet, maga köteles az üzlethelyiségre a jövedéki engedélyt beszerezni [1993. évi LVIII. tv. 3. § (1) bek., 4. § (1) bek.].

BH 1998.8.406 A közigazgatási eljárásban az igény keletkezésének időpontjában hatályos jogszabály az irányadó. Ha a jövedéki törvénysértés 1995. július 4-én történt, az akkor hatályos 1993. évi LVIII. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni [1993. évi LVIII. tv. 67. § (1) bek. e) pont, az 1995. évi LXVIII. tv-nyel módosított 67. § (1) bek. f) pont].

BH 1998.9.463 A közigazgatási eljárásban az igény keletkezésének időpontjában hatályos jogszabály az irányadó. Ha a jövedéki törvénysértés 1995. július 4-én történt, az akkor hatályos 1993. évi LVIII. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni [1993. évi LVIII. tv. 67. § (1)bek. e) pont, az 1995. évi LXVIII. tv-nyel módosított 67. § (1) bek. f) pont].

BH 1999.8.359 A vámszervek kártérítési felelőssége a jövedéki törvény alapján lefoglalt áruknak a foglalás alatt bekövetkezett értékesíthetetlensége miatt [1993. évi LVIII. törvény 42. §, 68. § (1) és (4) bek., 78. § (2) bek., 28/1993. (XI. 5.) PM r. (Zr.) 17. § (8) és (9) bek., Ptk. 196. § (1) bek., 339. § (1) bek., 349. § (1) bek.].

BH 1999.11.535 Nem minősül nagykereskedelmi tevékenységnek a jövedéki termék kis tételben és alkalomszerűen kiskereskedő részére történő értékesítése [1993. évi LVIII. tv. 6. § 3. pont].

BH 2000.6.278 Ha a folyamatban lévő ügyekre is kiható jogszabályváltozás miatt kell hatályon kívül helyezni a közigazgatási határozatot, a perköltség teljes egészében nem hárítható az alperesre [1993. évi LVIII. tv. 69. §, 1996. évi LXXXIV. tv. 18. §, 19. § (3) bek., Pp. 81. § (1) bek.].

BH 2000.10.459 A vámhatóság által lefoglalt jövedéki áru őrzésére és tárolására vonatkozó letéti szerződésből eredő kötelezettségét megszegő letéteményes kártérítési felelőssége [Ptk. 312. § (2) bek., 318. §, 339. § (1) bek., 355. § (1) bek., 360. § (1) bek., 463. § (1) bek., 466. § (1) és (4) bek., 1993. évi LVIII. tv 68. §, 1995. évi LXVIII. tv 29. §, 13/1979. (VIII. 10.) IM r. 12. § b) és d) pont.].

BH 2002.6.248 Jogutódlás esetén a közigazgatási szervnek meg kell győződnie arról, hogy a jövedéki engedély jogszabályi feltételei a jogutóddal szemben fennállnak-e [1993. évi LVIII. tv 12. §, 6/1990. (IV. 5.) KeM r. 2. § (3) és (6) bek.].

AVI 1996.4.57 Jövedéki ügyekben a forgalmazási veszteségnorma elszámolására a leltározáskor kerülhet sor (1993. évi LVIII. tv 12. sz. mell. 4/C pont).

AVI 1996.6.83 A jövedéki terméket származási igazolás nélkül birtokában tartó személy a jövedéki törvény hatálya alá tartozik [1993. évi LVIII. tv 4. § (2) bek.].

AVI 1996.7.93 A jövedéki tevékenységet végző jogalanyokon kívül eső személyi kör csak abban az esetben tartozik a jövedéki törvény hatálya alá, ha a törvényben írt feltételek fennállnak [1993. évi LVIII. tv 4. § (1) bek.].

AVI 1996.8.102 A jövedéki törvény hatálya alá tartozik az is, aki jövedéki tevékenységet engedély nélkül, vagy nem engedélyezett helyen folytat [1993. évi LVIII. tv 4. § (2) bek.].

AVI 1996.8.103 A jövedéki bírság megállapítása szempontjából elvont terméknek nem az elkobzott termék minősül (1993. évi LVII. tv 68. §).

AVI 1996.10.126 A jövedéki bírság megállapításának szabályai [1993. évi LVIII. tv 67. § f) p.].

AVI 1996.11.134 I. Ha az ügyfél az ellenkezőjét nem bizonyítja, a vámhatóság által jegyzőkönyvbe foglaltakat valódinak kell tekinteni [Pp. 195. § (4) bek.]. II. A bírság kiszabása szempontjából a kiskereskedelmi egységárra ajánlott ár a leggyakrabban érvényesülő szokásos árként elfogadható [1993. évi LVIII. tv. 66. § (1) bek.].

AVI 1996.11.137 A jövedéki törvénysértés abban az esetben is megállapítható, ha a kedvezményes árú HTO-t csak részben használják háztartási célra (1993. évi LVIII. tv 46. §, 67. §).

AVI 1996.11.138 Jövedéki törvénysértést követ el az is, aki a jövedéki termék forgalomba hozatalára nem szolgáló helyen vásárolt jövedéki terméket szállításra átvesz [1993. évi LVIII. tv 4. § (2) bek.].

AVI 1997.2.28 A jövedéki törvény alkalmazása során a forgalomba hozatal nem csak az első forgalmazást jelenti [1993. évi LVIII. tv 67. § a) pont].

AVI 1997.3.43 A jövedéki törvény hatálya alá tartozó termék későbbi értékesítés céljából történő beszerzése és tárolása forgalomba hozatalnak minősül [1993. évi LVIII. tv 3. § (3) bek., 4. § (2) bek., 13. §].

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.