1995. évi XLVIII. törvény

a gazdasági stabilizációt szolgáló egyes törvénymódosításokról

Hivatalos rövidítése: Gst. (hatályon kívül)
Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 
1995. évi XLVIII. törvény
a gazdasági stabilizációt szolgáló egyes törvénymódosításokról

Hivatkozó joganyagok

Oldal: 1/2   «Előző  Következő»

1997. évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról

1997. évi CI. törvény a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról

1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról

39/1999. (XII. 21.) AB határozat a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint a nyugellátások és a baleseti járadék emeléséről szóló 222/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítványok tárgyában

35/1997. (VI. 11.) AB határozat a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, valamint a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítványok tárgyában

34/1997. (VI. 11.) AB határozat a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítványok tárgyában

46/1996. (X. 22.) AB határozat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Önkormányzatának Közgyűlése által, a köztisztviselők munkavégzéséről, a munka- és pihenőidőről, az illetményekről és az egyéb juttatások szabályairól alkotott 12/1992. (IX. 7.) MKGY.sz. rendelet törvényességének vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában

38/1996. (IX. 25.) AB határozat a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény, valamint a gyógyszertárak létesítéséről és működésük egyes szabályairól szóló 1994. évi LIV. törvény, továbbá a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítványok tárgyában

19/1996. (V. 10.) AB határozat Szarvas Város Önkormányzatának a Polgármesteri Hivatal dolgozói díjazásának és egyéb juttatásainak szabályozásáról szóló 36/1992. (I. 18.) rendelete törvényellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában

44/1995. (VI. 30.) AB határozat a társadalombiztosításról alkotott 1975. évi II. törvény módosításáról rendelkező, a gazdasági stabilizációt szolgáló egyes törvénymódosításokról szóló 1995. évi XLVIII. törvény, valamint a Munka Törvénykönyvéről alkotott 1992. évi XXII. törvény módosításáról szóló 1995. évi LV. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítványok tárgyában

51/1995. (VII. 21.) AB határozat a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 89/1990. (V. 1.) MT rendelet módosítása tárgyában kiadott 69/1995. (VI. 17.) Korm. rendelet egyes rendelkezései alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában

56/1995. (IX. 15.) AB határozat a társadalombiztosításról alkotott 1975. évi II. törvény módosításáról rendelkező, a gazdasági stabilizációt szolgáló egyes törvénymódosításokról szóló 1995. évi XLVIII. törvény, a Munka Törvénykönyvéről alkotott 1992. évi XXII. törvény módosításáról szóló 1995. évi LV. törvény, továbbá a térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról és térítésük módjáról szóló 107/1992. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról rendelkező 71/1995. (VI. 17.) Korm. rendelet, valamint az 1975. évi II. törv

57/1995. (IX. 15.) AB határozat a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló 1991. évi XC. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában

73/1995. (XII. 15.) AB határozat a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény, az e törvény módosításáról rendelkező 1995. évi XII. törvény, valamint a gazdasági stabilizációt szolgáló egyes törvénymódosításokról szóló 1995. évi XLVIII. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítványok tárgyában

1066/B/1995. AB végzés a gazdasági stabilizációt szolgáló egyes törvénymódosításokról szóló, továbbá a társadalombiztosításról szóló indítványok tárgyában

849/B/1992. AB határozat jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítványok és alkotmányjogi panasz tárgyában

1399/B/1995. AB határozat jogszabály alkotmányellenességének megállapítása és megsemmisítése iránt benyújtott indítvány tárgyában

68/2006. (XII. 6.) AB határozat a közszférában foglalkoztatottak jogviszonyáról szóló törvények módosításáról szóló 2006. évi LXXII. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában

431/B/2002. AB határozat jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatáról, valamint mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapításáról

853/H/1993. AB végzés Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete által a köztisztviselők díjazásáról alkotott 15/1992. (XII. 17.) sz. önkormányzati rendelet 5. §-a törvényességének vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában

1234/H/1993. AB végzés Kisújszállás Önkormányzatának Képviselő-testülete által a Kisújszállás város polgármesteri hivatalában dolgozók közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről alkotott 24/1992. (XII. 4.) sz. önkormányzati rendelet 4. §-a törvényességének vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában

1245/H/1993. AB végzés Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a köztisztviselők jogállásáról szóló indítvány tárgyában

16/H/1994. AB végzés Érd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a köztisztviselők jogállásáról szóló indítvány tárgyában

427/H/1994. AB végzés Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a polgármesteri hivatal dolgozói díjazásának és egyéb juttatásainak szabályozására alkotott 13/1992. (XI. 12.) Ör. sz. rendelet tárgyában

446/H/1994. AB végzés Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Közgyűlése által a megyei önkormányzat hivatala dolgozói díjazásának és egyéb juttatásainak szabályozásáról alkotott 7/1992. (X. 1.) MÖR. rendelet tárgyában

Bírósági jogesetek

BH+ 2012.3.134 A továbbértékesítés két éves időtartama alatt megszüntetett lízingszerződés nem igazolja az ingatlanforgalmazási cél megvalósultságát az ingatlan továbbértékesítését (1990. évi XCIII. tv. 3., 18., 23. §, 1997. évi CXLI. tv. 5. §)

BH+ 2012.5.224 Ingatlanforgalmazási célú vagyonszerzés hiányában nincs illetékfizetési kötelezettség [1990. évi XCIII. tv. 1. §, 23/A. §, 84. §]

BH+ 2000.1.112 Az illetéktörvény módosítása során a jogalkotó a hatálybaléptető rendelkezésekben differenciál a vagyonszerzési és az eljárási illetékek között (1990. évi XCIII. tv. 23/A. §, 1995. évi XLVIII. tv. 39. §, 53. §)

BH 1997.10.470 Nem a tiltott szerencsejáték szervezésének vétségét, hanem a játék- és pénznyerő automaták üzemeltetésére vonatkozó szabályok megszegésének szabálysértését követi el az ilyen automaták üzemeltetésére alakult kft. ügyvezető igazgatója, aki különböző vendéglátó-ipari egységek tulajdonosainak pénznyerő automatákat ad át üzemeltetésre abban a téves tudatban, hogy azok játékautomaták, de kellő gondossággal felismerhette volna, hogy azok valójában pénznyerő automaták [Btk. 267. §, 22. § d) p., 27. §, 1968. évi I.

BH 1998.10.496 A kárveszélyviselés tekintetében eltérő jogszabály alkalmazása az ún. pénzügyi lízingszerződés, illetőleg a bérleti szerződés lehetetlenülése esetén [1991. évi XXXIV. tv. 26. § (1)-(3) bek., 29/A. § (3) bek., 1991. évi LXIX. tv. 3. § (1) bek. c) pont, 1995. évi XLVIII. tv. 27. § (3) bek., Ptk. 312. § (1) bek., 319. § (2) bek., 321. § (1) bek., 376. § (4) bek., 430. §].

BH 2000.9.423 Köztisztviselő esetében a végkielégítés mértékének meghatározásakor csak a közigazgatási szervnél közszolgálati jogviszonyban eltöltött időt lehet figyelembe venni [1992. évi XXIII. tv (Ktv.) 29. § (3) bek.].

BH 2001.3.145 A jubileumi jutalomra való jogosultságot a jogszabály a közszolgálati jogviszony meghatározott tartamától teszi függővé. Az arra jogosító idő számítására nem a köztisztviselők jogállásáról szóló, hanem különös rendelkezés, a gazdasági stabilizációt szolgáló egyes törvénymódosításokról szóló törvény vonatkozik [1995. évi XLVIII. tv. (a továbbiakban: Gst.) 112. § (5) bek., 170/1992. (XII. 22.) Korm. r. 4. §, 71/1955. (XII. 31.) MT r. 39. § (2) bek. a) pont, 91. § (1) bek., 92. § (1) bek., 6/1955. (XII. 31.) S

BH 2003.11.482 I. A hatályban lévő jogszabályban előírt jövedelempótlékot az újonnan szabályozott gyermekgondozási segély mellett is folyósítani kellett. II. Családtámogatási ellátás utólagos megállapításának jogkövetkezményei [1998. évi LXXXIV. tv. 26., 38., 50. §, 26/1979. (VII. 21.) MT r. 20. §].

AVI 1997.6.85 Az adásvételi szerződés alapján az illetékkiszabásra történő bemutatás időpontjában hatályos rendelkezések figyelembevételével kell az illetékfizetési kötelezettséget meghatározni [1990. évi XCIII. tv 97. § (1) bek.].

AVI 1997.7.97 Az illetékkiszabás szempontjából a szerződés illetékkiszabásra történő bemutatásának és szerződéskötésnek az időpontja az irányadó [1990. évi XCIII. tv 3. § (3) bek.].

AVI 1997.8.109 Az illetékhivatal köteles vizsgálni, hogy az Itv. módosított rendelkezéseit az adott ügyben alkalmazni kell-e [1990. évi XCIII. tv 12. § (1) bek. b) p.].

AVI 1997.8.110 Az illetékkötelezettségtől elkülönül az illetékösszeg megfizetésére vonatkozó kötelezettség, így az adásvételi szerződésnek az illetékkiszabás céljából a földhivatalhoz történő benyújtásának az időpontja a releváns, nem pedig a szerződés megkötésének a napja [1990. évi XCIII. tv 97. § (1) bek.].

AVI 2000.5.68 Az illetéktörvény módosítása esetén az illetékhivatal vizsgálja a hatályba léptető rendelkezés tartalmát (1990. évi XCIII. tv. 23/A. §)

AVI 2001.1.9 Az illetéktörvény által előirt bizonyítás rendjéhez a bíróság kötve van [1990. évi XCIII. tv. 23/A. § (2) bek.]

AVI 2001.3.37 Illetékügyben a kamara az igazolás kiadásakor a rendelkezésre álló adatok alapján dönt, és a nyilvántartásban szereplő adatokról állíthat ki igazolást (1990. évi XCIII. tv. 23/A. §)

EH 2001.593 Illetékkedvezmény kétszeresen nem vehető igénybe [1990. évi XCIII. tv. 23. §, 26. §].

EH 2003.909 I. A jövedelempótlékot megállapító jogszabályi rendelkezést a hatályon kívül helyezéséig, 2002. március 7. napjáig kellett alkalmazni. II. A jogszabálysértő módon nem folyósított jövedelempótléknak a jogszabálysértés megállapításától visszafelé számított három éven belül járó összege illeti meg a gyermekgondozási segélyre jogosultat, mely után kamat vagy késedelmi pótlék nem jár [26/1979. (VII. 21.) MT r. 20. §, 1998. évi LXXXIV. tv. 19., 26., 38. §, 1952. évi III. tv. 339. §].

BH+ 2008.5.235 A munkakörhöz nem kapcsolódó üres álláshely felajánlható munkakörnek minősül [Ktv. 17. § (2) bekezdés c) pont].

AVI 2001.10.128 Ha egy eljárásban több ingatlan tulajdonjogának bejegyzése történik, az ingatlan-nyilvántartási eljárási illetéket ingatlanonként kell megfizetni. (1990. évi XCIII. tv. Melléklet XVI/1., 9., 11. pont)

AVI 2001.11.141 Az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat megtétele az Itv. 3. § (5) bekezdésének alkalmazása során nem minősül harmadik személy jóváhagyásának (1990. évi XCIII. tv. 3. §).

AVI 2002.3.36 Az Itv. 23/A. § (1) bekezdése eltérést nem engedő módon rögzíti az illeték alapját és mértékét is (1990. évi XCIII. tv. 23/A. §)

AVI 2002.4.52 Az illetékkiszabásra bejelentés, vagy más módon az illetékhivatal tudomására jutás időpontjában hatályos Itv. rendelkezéseket kell alkalmazni az illeték kiszabásánál (1990. évi XCIII. tv. 97. §)

AVI 2004.3.37 Az ingatlanforgalmazó ingatlanszerzéssel kapcsolatos illetékfizetési kötelezettségét kizárólag az Itv. 23/A. §-a alapján lehet megállapítani (1990. évi XCIII. tv. 23/A. §)

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.