1997. évi CI. törvény

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 
1997. évi CI. törvény
a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról

Hivatkozó joganyagok

1999. évi LVI. törvény a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati viszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény, az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati v

Bírósági jogesetek

BH+ 2001.9.441 A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló törvény szerint a polgármester foglalkoztatási jogviszonyára is alkalmazni kell a Munka Törvénykönyvének a Köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben felsorolt szakaszait. Ehhez képest azt a rendelkezést is, amely szerint a munkaviszonyból származó igényre az igény keletkezésekor hatályos jog az irányadó [1994. évi LXIV. tv. 13. §, 1992. évi XXIII. tv. 71. § (2) bek., Mt. 205. § (1) bek., 170/1992

BH 1999.7.336 I. A testület által kinevezett köztisztviselő fegyelmi és kártérítési ügyében - a korábbi szabályozástól eltérően - a kinevező testület jár el és hoz határozatot. Ettől csak az összeférhetetlenség miatt bekövetkezett határozatképtelenség esetén lehet eltérni. Ebben az esetben a testület tagjaiból háromtagú fegyelmi tanácsot kell kialakítani. A testület a fegyelmi tanács határozatát utóbb nem változtathatja meg [1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 51. § (7) és (8) bek.*]. II. A köztisztviselőt nem illeti meg szabads

BH 2001.1.39 A köztisztviselők jogállásáról szóló törvénynek az igényérvényesítésre adott 15 napos határideje nem vonatkozik az alanyi jogon járó anyagi jogosultságok követelhetőségére, amely jogosultságok az elévülési időn belül érvényesíthetőek [1992. évi XXIII. tv (Ktv.) 59. § (1) bek., 71. § (2) bek.].

BH+ 2014.4.181 A veszélyességi pótlék jogosultsági feltétele, az egészségkárosító kockázat között történő munkavégzés tényének megállapítása foglalkozás-egészségügyi szakkérdés. A pótlék iránti igény elbírálásánál ezért a szakértői bizonyítás nem mellőzhető [1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 47. § (5) bek.].

EH 1999.151 1995. szeptember 1. napjától kezdődően a köztisztviselőnek a felmentési idejére távolléti díjként illetménye jár [Ktv. 71. § (3) bekezdése, Ktv. - 1997. évi CI. törvénnyel megállapított - Ktv. 18. § (3) bekezdése].

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!

Előfizetési csomagajánlataink

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.