2003. évi LXXXVI. törvény

a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról

Hivatalos rövidítése: Szht. III. (hatályon kívül)
Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A nemzetgazdaság és a munkaerőpiac követelményeihez, a társadalmi folyamatokhoz és az információs társadalom igényeihez igazodó rugalmas és differenciált, a gazdaság dinamikus fejlődését segítő szakképzési rendszer fejlesztési forrásainak biztosítása, továbbá az Európai Unió által nyújtott támogatások strukturált tervezése és finanszírozási kereteinek kialakítása céljából az Országgyűlés a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról a következő törvényt alkotja:
A sz...

2003. évi LXXXVI. törvény
a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról

Hivatkozó joganyagok

3/2004. (II. 17.) OM-FMM együttes rendelet a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett képzéssel teljesítő hozzájárulásra kötelezett költségei elszámolásának feltételeiről és az elszámolás szabályairól

8/2003. (VII. 4.) FMM rendelet a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprész iskolarendszeren kívüli felnőttképzési célú keretének felhasználásáról

32/2004. (XII. 2.) OM rendelet a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet módosításáról, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet kiegészítéséről

7/2005. (VI. 1.) FMM rendelet a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprész iskolarendszeren kívüli felnőttképzési célú keretének felhasználásáról szóló 8/2003. (VII. 4.) FMM rendelet módosításáról

40/2005. (X. 19.) AB határozat a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára, valamint mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítására irányuló indítványok tárgyában

292/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről

12/2008. (VII. 18.) SZMM rendelet a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett képzéssel teljesítő hozzájárulásra kötelezett költségei elszámolásának feltételeiről és az elszámolás szabályairól szóló 13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet módosításáról

14/2008. (VII. 30.) SZMM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet módosításáról

2009. évi CIX. törvény a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről

25/2008. Adózói kérdésre adott válasz (AEÉ 2008/3.) Fejlesztési támogatás nyújtásával teljesített szakképzési hozzájárulás a különadó-alapnál [Kjtv. 3. § (2) bekezdés b) pont]

28/2006. Adózói kérdésre adott válasz (AEÉ 2006/4.) Szakképzési hozzájárulásként befizetett összegekhez kapcsolódó visszatérítések áfa szempontjából való megítélése [Áfa tv. 38. § ]

2012. évi CLXXVIII. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról

9/2003. Számviteli kérdés 69/2010/Áhsz. 22. § (5) bek./ISZ

53/1992. Számviteli kérdés 121/2010/Áhsz. 38. § (5) bek./ISZ

83/1999. Számviteli kérdés 220/2010/Szt. 36. § (1) bek./ISZ

Bírósági jogesetek

BH+ 2013.12.522 Annak eldöntése, hogy az ún. támogatási szerződésből eredő jogvita polgári pernek minősül-e, attól függ, hogy a jogvitát közigazgatási határozat megelőzte-e, illetve hogy a Ket. Szabályai alapján közigazgatási határozat hozható-e [2004. évi CXL. tv. (Ket.) 12. § (3) és (4) bek.; 2003. évi LXXXVI. tv. (továbbiakban: 2003. évi Szht.) 4. § (12) bek; 31/2001. (IX. 14.) OM rend. 15. §; 13/2004. (IV. 27.) OM rend. 21. § (1) bek., 1/2012. (XII. 10.) KMK-PK vélemény].

AVI 2013.7.81 Az anyagi jogerő fennállását a bíróságnak hivatalból kell figyelembe vennie [Pp. 229. § (1) bek.]

BH+ 2012.12.519 Annak eldöntése, hogy az ún. támogatási szerződésből erdő jogvita polgári pernek minősül-e, attól függ, hogy a jogvitát közigazgatási határozat megelőzte-e, illetve hogy a Ket. szabályai alapján közigazgatási határozat hozható-e [Ptk. 1. §, 2003. évi LXXXVI. tv. (továbbiakban: 2003. évi Szht.) 4. § (12) bek., 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet 21. § (1) bek.].

EH 2009.2090 Az alszámla használata nem zárja ki azon törvényi feltétel teljesülését, hogy az iskola alapítója a fejlesztési támogatás felett nem rendelkezhet [2003. évi LXXXVI. tv. 5. §, 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet 15. §].

AVI 2010.1.4 Az adóhatóságnak az adót és járulékát mindig adónként és járulékokként az adó, illetve járulék alapjának meghatározására előírt időszakonként kell megállapítania (2003. évi XCII. tv. 25., 26., 30., 31. és 35. §)

BH 2012.5.134 A szakképzési hozzájárulás járulék adónak minősül, ennek megfizetése, illetve gyakorlati képzéssel történő teljesülése nem minősíthető gazdasági tevékenységnek. A gyakorlati képzés, oktatás tárgyi adómentes tevékenység, amelyhez beszerzett termékek, szolgáltatások általános forgalmi adótartalma nem vonható le [1992. évi LXXIV. tv. 30. §, 33. §, 2003. évi LXXXVI. tv. 4. §, 1. §, 19. §].

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.