1996. évi LXXXIV. törvény

a jövedéki szabályozásról és ellenőrzésről, valamint a bérfőzési szeszadóról szóló 1993. évi LVIII. törvény módosításáról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 
1996. évi LXXXIV. törvény
a jövedéki szabályozásról és ellenőrzésről, valamint a bérfőzési szeszadóról szóló 1993. évi LVIII. törvény módosításáról

Hivatkozó joganyagok

1997. évi CIII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól

25/1996. (XI. 19.) PM rendelet a jövedéki nyilvántartásokról és elszámolásról

Bírósági jogesetek

BH 2000.6.278 Ha a folyamatban lévő ügyekre is kiható jogszabályváltozás miatt kell hatályon kívül helyezni a közigazgatási határozatot, a perköltség teljes egészében nem hárítható az alperesre [1993. évi LVIII. tv. 69. §, 1996. évi LXXXIV. tv. 18. §, 19. § (3) bek., Pp. 81. § (1) bek.].

AVI 1997.9.124 Törvénysértő a vámhatóság határozata, ha a jövedéki törvény módosított rendelkezéseit figyelmen kívül hagyja (1996. évi LXXXIV. törvénnyel módosított 1993. évi LVIII. törvény).

AVI 1998.1.10 A mulasztásnak megfelelő jövedéki szankciót kell kiszabni és figyelembe kell venni, ha a törvény módosítása folytán a jövedéki alanyra nézve kedvezőbb szabályozás lép hatályba [1993. évi LVIII. tv 69. § (10) bek.].

AVI 1998.1.11 Ha a fél a vámárut oly módon importálja, hogy a szükséges jövedéki engedélyt nem szerzi be, a termék jövedéki ellenőrzés alól elvont terméknek minősül, még akkor is, ha az nem kerül a fél birtokába. (1993. évi LVIII. tv. 67. §)

AVI 1998.3.35 A vámhatóság engedély nélküli kiskereskedelmi tevékenység esetén köteles jövedéki bírságot megállapítani [1993. évi LVIII. tv 66. § (1) bek.].

AVI 1998.8.84 A jövedéki bírság kiszabásának rendje (1996. évi LXXXIV. tv 18. §, 19. §).

AVI 1998.10.108 A jövedéki ügyben született jogerős ítélet ellen benyújtott felülvizsgálati kérelemben lehet a jogszabálysértésre hivatkozni, a későbbiekben már nem [Pp. 270. § (1) bek., 272. § (1) és (2) bek.].

AVI 1999.4.57 A felülvizsgálati eljárás során is megváltoztathatja a bíróság a jövedéki bírság összegét, ha törvény ezt lehetővé teszi (1996. évi LXXXIV. tv. 18. §)

AVI 2000.1.12 A vámhatóság jövedéki bírságot szabhat ki a jövedéki engedélyben szereplő adatok változásának és a jövedéki tevékenység módosulásának bejelentésére előírt jelentési kötelezettség elmulasztása esetén [1993. évi LVIII. tv. 66. (1) bek. d) pont]

AVI 2000.4.51 A perköltség megállapításánál figyelembe kell venni, hogy a felperesre kedvezőbb időközbeni jogszabályváltozás folytán kerül sor az alperesi határozat hatályon kívül helyezésére (Pp. 81. §)

AVI 2000.4.56 Az üzletben történő kereskedelmi forgalmazás önmagában üzletszerűséget jelent, függetlenül az értékesített termék mennyiségétől (1993. évi LVIII. tv. 6. §)

AVI 2000.5.65 A készlethiány és többlet a jövedéki termék külön rendeletben meghatározott elszámolható termelési, raktározási, mérési és szállítási veszteséget, illetve többletért meghaladó mennyisége (1993. évi LVIII. tv. 6. §)

AVI 2001.1.8 A jövedéki termék megszerzésének időpontja nem bír jogi relevanciával (1993. évi LVIII. tv. 67. §)

AVI 2001.12.153 A jövedéki bírság kiszabására csak valamennyi feltétel fennállása alapján kerülhet sor (1993. évi LVIII. tv. 69. §)

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.