1997. évi LVIII. törvény

a gazdasági reklámtevékenységről

Hivatalos rövidítése: Grtv. (hatályon kívül)
Kiválasztott időállapot: Mi ez?
1997. évi LVIII. törvény
a gazdasági reklámtevékenységről

Hivatkozó joganyagok

1995. évi XCVI. törvény a biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről

1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

2001. évi XCIII. törvény a devizakorlátozások megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról

2005. évi LXXVII. törvény a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény módosításáról

2006. évi CV. törvény a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény módosításáról

Bírósági jogesetek

EH 2001.608 Tilos az olyan reklám közzététele, amely a gyermek- és fiatalkorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődését károsító hatással járhat [1997. évi LVIII. tv. 5. §, 18. §].

BH+ 2004.5.240 A fogyasztóvédelmi eljárásban az ügyfél iratbetekintési jogának korlátozása - a szakhatósági vélemény megismerésének korlátozása - az érdemi döntésre kiható súlyos eljárási szabálysértés lehet [1957. évi IV. tv. 41. §]

BH 2004.12.524 Az üzlethomlokzaton elhelyezett márkanév gazdasági reklámnak minősül [1997. évi LVIII. tv. 13. §].

ÍH 2019.67 FELPERESI JOGUTÓDLÁS A CSTV. 33/A. § SZERINTI PEREKBEN A Cstv. 33/A. § (1) bekezdése alapján az adós bármely hitelezője indíthat a felszámolás ideje alatt az adós (volt) vezető tisztségviselőivel szemben felelősség megállapítása iránti pert. Ha a felszámolás ideje alatt a hitelezői pozícióban jogutódlás következik be, a jogutód a perbe törvényi felhatalmazás alapján és a hitelezői minősége okán léphet be a felperesként. Alkalmazott jogszabályok: 1991. évi XLI. törvény (Cstv.) 33/A. § (1) bek., Cstv. 3. § (1

BH+ 2006.10.474 Az árusítóhely külső homlokzatán elhelyezett márkanév gazdasági reklámnak minősül [1997. évi LVIII. tv. 13. §, 1999. évi XLII. tv. 5. §]

BH+ 2007.6.273 Hírnévrontásra, illetve tisztességtelen bojkott felhívásra alapított kereseti kérelem elbírálása körében vizsgálandó körülmények [1996. évi LVII. tv. (továbbiakban: Tpvt.) 3. §, 5. §, 1997. évi LVIII. tv. (továbbiakban: Grtv.) 7/A. § (2) bek. b) pontja, 16. § (4) bek.].

EH 2006.1581 A fogyasztók megtévesztésén alapuló versenyfelügyeleti eljárásban hozott határozattal szemben a kereshetőségi jog megilleti az eljárást bejelentéssel kezdeményező versenytársat is [1996. évi LVII. tv. 69. §; Pp. 327. §].

BH 2007.7.248 A fogyasztók megtévesztésén alapuló versenyfelügyeleti eljárásban hozott határozattal szemben a kereshetőségi jog megilleti az eljárást bejelentéssel kezdeményező versenytársat is [1996. évi LVII. tv. 69. §; Pp. 327. §].

EH 2007.1674 A dohányáruk tiltott reklámozása megvalósul akkor is, ha a gazdasági reklám egy könyv népszerűsítését célozza, és a megjelenítés művészi ábrázolással történik [1997. évi LVIII. tv. 2. §, 12. §, 13. §, 14. §].

BH 2008.9.258 Gyógyszerkészítmény fogyasztók megtévesztésére alkalmas módon való reklámozása [1996. évi LVII. tv. 8. §].

AVI 2002.2.14 A térítés nélkül átadott eszköz értékét a jogszabály olyan ráfordításnak minősíti a társasági adó szempontjából, amely nincs összefüggésben a vállalkozási, bevételszerző tevékenységgel (1991. évi LXXXVI. tv. 4. §)

AVI 2006.1.4 Az adóhatóság a szerződések minősítése során célszerűségi, gazdaságossági szempontokat nem mérlegelhet [1990. évi XCI. tv. 1. § (7) bek.]

EH 2013.01.K4 Az uniós jogszabályok hatályba lépése előtti időben elkövetett jogsértésre a később hatályba lépett uniós normák nem alkalmazhatók. A megtévesztő reklám a közzétételkor fennálló fogyasztói ismeretek tükrében ítélhető meg [1996. évi LVII. tv. 8. §, 29/2005. EK. 19. Cikk., 1008/2008. EK 28. Cikk].

BH 2009.1.34 Dohányáru reklámozása csak a törvény által megengedett körben lehetséges [1997. évi LVIII. tv. 13. §; 1999. évi XLII. tv. 5. §].

BH 2009.4.130 A gazdasági reklám fogalom-meghatározásának értelmezésekor nem lehet kizárólag a nyelvtani értelmezésre hagyatkozni [1997. évi LVIII. tv. 2. §, 3. §, 14. §, 18. §].

BH 2009.10.307 Az egyedi hatásleírások nem tekinthetők olyan tudományos ismeretnek, amelyek a gyógyhatást - gyógyszerkészítményekre jellemző indikációk hirdetése mellett - bizonyítani képesek. A gyógyhatást prospektív, kontrollált kísérletek igazolhatják [1995. évi XC. tv. 19. §, 20. §, 1997. évi LVIII. tv. 2. §, 8. §, 7/1994. NM r. 10. §].

BH 2009.11.342 Ha a reklám megtévesztő jellege miatt indul reklámfelügyeleti eljárás arra a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel [1997. évi LVIII. tv. 3. §, 7. §, 15. §, 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM r. 6. §].

BH 2010.1.26 A fogyasztók megtévesztésére alkalmas, ha a reklámszöveg hiányos, megtévesztő, félreérthető, és így nem valós információt tartalmaz [1996. évi LVII. tv. 8. §, 9. §, 75. §].

ÍH 2009.11 FOGYASZTÓI DÖNTÉS - REKLÁM ELÉGSÉGES INFORMÁCIÓI - MINIMÁLIS INFORMÁCIÓ A REKLÁMBAN - REKLÁM ÉS TÁJÉKOZTATÁS ELHATÁROLÁSA Amennyiben a reklámozó bármiféle tényközlésbe bocsátkozik, akkor a reklámnak a fogyasztói döntést megalapozó lényeges információkat valósághű módon kell tartalmaznia. Felelőssége, hogy a reklám terjedelmi korlátai között meghatározza az átlagfogyasztó számára a tájékozott fogyasztói döntés meghozatalához elengedhetetlenül szükséges minimális információk körét. A reklám akkor is lehet jog

ÍH 2009.159 MEGTÉVESZTŐ REKLÁM - SZÜKSÉGES ÉS LÉNYEGES INFORMÁCIÓ - ÜZLETI DÖNTÉSHEZ SZÜKSÉGES TÁJÉKOZTATÁS A hirdetésben megjelölt állításnak igaznak, valósnak és a fogyasztói döntéshez szükséges releváns információkat tartalmazónak kell lennie. Az olyan kereskedelmi gyakorlat megtévesztő, amely elmulasztja a fogyasztó számára szükséges és lényeges olyan információ közlését, amely szükséges a tájékozott üzleti döntéshez (1996. évi LVII. tv. 8. §).

BH 2010.2.50 Nem ellentétes a Tpvt. 78. § (3) bekezdésével, ha a versenytanács a bírság megállapítása során a korábbi jogsértések számát, mint szorzót alkalmazza, bíróság azonban ezt a szorzást felülmérlegelheti, ha a bírság összege ezáltal eltúlzott [1996. évi LVII. tv. 78. §, 1952. évi III. tv. 221. §, 339/B. §].

BH 2010.3.83 Nem ütközik a dohánytermék reklámozásának tilalmába a dohányárut forgalmazó kereskedőknek szóló, zárt terjesztésű lapban megjelentetett szakmai célú reklám [1997. évi LVIII. tv. 13. §, 1952. évi III. tv. 206. §].

BH 2010.12.348 A dohányreklám tilalmába ütközik az a promóciós tevékenység, amely az árubemutatáson túlmutat. Reklámfelügyeleti eljárásban ügyfél a fogyasztók érdekvédelmét ellátó társadalmi szervezet, e minőségére a külön törvény rendelkezései vonatkoznak [1997. évi LVIII. tv. 13. §, 16. §, 18. §, 1952. évi III. tv. 206. §, 332. §].

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.