10/1996. (III. 25.) PM rendelet

a vámtörvény végrehajtásának részletes szabályairól

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 
10/1996. (III. 25.) PM rendelet
a vámtörvény végrehajtásának részletes szabályairól

Hivatkozó joganyagok

Oldal: 1/2   «Előző  Következő»

181/1998. (XI. 11.) Korm. rendelet a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet módosításáról

27/2002. (IX. 20.) PM rendelet a vámtörvény végrehajtásának részletes szabályairól szóló 10/1996. (III. 25.) PM rendelet módosításáról

37/1999. (XII. 28.) PM rendelet a vámtörvény végrehajtásának részletes szabályairól szóló 10/1996. (III. 25.) PM rendelet módosításáról

25/1999. (XI. 24.) PM rendelet a vámtörvény végrehajtásának részletes szabályairól szóló 10/1996. (III. 25.) PM rendelet módosításáról

15/1999. (VII. 13.) PM rendelet a vámtörvény végrehajtásának részletes szabályairól szóló 10/1996. (III. 25.) PM rendelet módosításáról

43/1998. (XII. 31.) PM rendelet a vámtörvény végrehajtásának részletes szabályairól szóló 10/1996. (III. 25.) PM rendelet módosításáról

47/1997. (XII. 31.) PM rendelet a vámtörvény végrehajtásának részletes szabályairól szóló 10/1996. (III. 25.) PM rendelet módosításáról

28/1997. (VIII. 26.) PM rendelet a vámtörvény végrehajtásának részletes szabályairól szóló 10/1996. (III. 25.) PM rendelet módosításáról

27/1997. (VIII. 1.) PM rendelet a vámtörvény végrehajtásának részletes szabályairól szóló 10/1996. (III. 25.) PM rendelet módosításáról

22/1997. (VI. 30.) PM rendelet a vámtörvény végrehajtásának részletes szabályairól szóló 10/1996. (III. 25.) PM rendelet módosításáról

8/1997. (II. 21.) PM rendelet a vámtörvény végrehajtásának részletes szabályairól szóló 10/1996. (III. 25.) PM rendelet módosításáról

30/1996. (XII. 21.) PM rendelet a vámtörvény végrehajtásának részletes szabályairól szóló 10/1996. (III. 25.) PM rendelet módosításáról

15/1996. (VII. 10.) PM rendelet a vámtörvény végrehajtásának részletes szabályairól szóló 10/1996. (III. 25.) PM rendelet módosításáról

13/1996. (VI. 28.) PM rendelet a vámtörvény végrehajtásának részletes szabályairól szóló 10/1996. (III. 25.) PM rendelet módosításáról

44/2003. (XII. 29.) PM rendelet a vámtörvény végrehajtásának részletes szabályairól szóló 10/1996. (III. 25.) PM rendelet módosításáról

22/2002. (VII. 1.) PM rendelet a vámtörvény végrehajtásának részletes szabályairól szóló 10/1996. (III. 25.) PM rendelet módosításáról

23/2002. (VII. 1.) PM-HM együttes rendelet a katonai csapat- és árumozgásokra vonatkozó vámeljárás különös szabályairól

47/2002. (XII. 28.) PM rendelet a vámtörvény végrehajtásának részletes szabályairól szóló 10/1996. (III. 25.) PM rendelet módosításáról

37/2000. (X. 30.) PM rendelet a vámtörvény végrehajtásának részletes szabályairól szóló 10/1996. (III. 25.) PM rendelet módosításáról

47/2000. (XII. 18.) PM rendelet a vámtörvény végrehajtásának részletes szabályairól szóló 10/1996. (III. 25.) PM rendelet módosításáról

1009/2001. (II. 12.) Korm. határozat a Győr-Gönyűi Országos Közforgalmú Kikötő vámúttá nyilvánításáról

22/2003. (IX. 26.) PM rendelet a vámtörvény végrehajtásának részletes szabályairól szóló 10/1996. (III. 25.) PM rendelet módosításáról

1082/2003. (VIII. 15.) Korm. határozat a Bajai Országos Közforgalmú Kikötő Ro-Ro termináljának vámúttá nyilvánításáról és határátkelőhely létesítéséről

24/2001. (VI. 20.) PM rendelet a vámtörvény végrehajtásának részletes szabályairól szóló 10/1996. (III. 25.) PM rendelet módosításáról

89/2000. (VI. 20.) Korm. rendelet a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény végrehajtására kiadott 45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet módosításáról

Bírósági jogesetek

BH+ 2003.6.304 A szakosított vámkezelőhely előtti - a belföldi forgalom számára történő - vámkezelés a vámhivatal illetékességi területén kérhető [1995. évi C. tv. 47-48. §, 45/1996. (III. 25.) Korm. r. 69. §, 10/1996. (III. 25.) PM r. 4. §]

AVI 2000.10.128 A vámérték megállapításakor a GATT Értékegyezmény és a vámtörvény rendelkezéseiben előírt kötelező sorrendet nem lehet megkerülni [1995. évi C. tv. 2. § (3) bek.]

AVI 2001.2.26 Az árunyilatkozat módosítása iránti kérelem tartalmától függően érinthet olyan kérdést, amelyről érdemi határozattal kell dönteni és így helye van bírói felülvizsgálatnak (1995. évi C. tv. 145. §)

EH 2001.503 Vámteher visszatérítése esetén a vámáru külföldre történő visszaszállítása csak az Egységes Vámárunyilatkozat 3. sorszámú példányával igazolható [45/1996. (III. 25.) Korm. r. 227. §, 10/1996. (III. 25.) PM r.].

EH 2002.808 Az ideiglenes behozatalban vámkezelt gépjármű jóváírásának feltételei [1995. évi C. tv. 131. §]

BH 2008.4.95 Nem minősül közokiratnak a vámhatóság saját követeléseinek nyilvántartására szolgáló vámbevételi folyószámlája, ezért a követelés létrejöttét nem bizonyítja, annak bizonyító erejét a bizonyítás anyagának mérlegelése során a bíróság értékeli [10/1996. (III. 25.) PM rendelet 35. §, Pp. 195. §, 199. §, 206. §].

AVI 2005.2.26 A kiléptetés igazolására csak egy másolat adható ki, és a kiadást követően más dokumentumigazolásként nem fogadható el [10/1996. (III. 25.) PM r. 5. §]

AVI 2005.8.94 A bíróság méltányosságot vámperben nem gyakorolhat (1995. évi C. tv. 125. §)

AVI 2005.9.103 A vámhatóság nem köteles tájékoztatni az ügyfelet valamennyi vámeljárási módról [1995. évi C. tv. 145. §]

AVI 2005.11.122 A "külföldre visszaszállította" eseményt csak a jogszabályi követelményeknek megfelelő okmányokkal lehet igazolni [45/1996. (III. 25.) Korm. r. 131. §]

AVI 2005.12.131 Törlésre csak akkor kerülhet sor, ha a vámáru elszámolásával kapcsolatban kizárólag az elszámolásra jogszabály értelmében nyitva álló határidő betartására nem került sor (45/1996. (III. 25.) Korm. r. 227. §)

AVI 2002.1.9 A vámvizsgálat árubemutatási kötelezettség mellett a vámáru megvizsgálásával, csak vizsgálat alapján végezhető el (1995. évi C. tv. 46. §)

AVI 2003.9.96 A kiléptetés igazolására csak egy másolat adható ki (1995. évi C.t v. 52. §)

AVI 2004.6.68 Bérelt járművek esetén a vámhatóság jogosult megkövetelni a jármű visszavitelét, amint a bérlő elhagyta azt az országot, amelybe az ideiglenes bevitel történt (1995. évi C. tv. 73., 78. §)

AVI 2004.7.90 A vámjóváírás elvégzéséhez meghatározott okmányokat kell benyújtani (1995. évi C. tv. 127., 131. §)

AVI 2004.8.101 A vámhatóságnak a törvényben rögzített kiviteli ellenőrzés szabályainak megfelelően kell ellenőriznie a visszaszállítás megtörténtét (1995. évi C. tv. 76., 84. §).

AVI 2006.3.35 A jogszabály rögzíti a kivitel során szükséges okmányokat, illetve azt, hogy a kiléptetés tényének megállapítását záradékkal kell ellátni. Ez kötött okirati bizonyításnak minősül (1995. évi C. tv. 75., 77. §).

AVI 2012.6.69 Az egyenleg nem minősül fizetési felhívásnak és tartozás elismerésnek sem [1995. évi C. tv. 135. § (9) bek.]

AVI 2006.3.38 A Vtv. 125. § (2) bekezdésének d) pontjában írt rendelkezés az ideiglenes behozatalban vámkezelt vámáru vonatkozásában nem alkalmazható [1995. évi C. tv. 125. § (2) bek. d) pont].

AVI 2006.5.62 Az ideiglenes behozatali vámeljárás egységes vámeljárás, még ha egyes mozzanatai időben el is húzódnak [1995. évi C. tv. 75. §]

AVI 2013.6.67 A kedvezményezett országból származó árukat közvetlenül kell a kedvezményt nyújtó országba szállítani [1995. évi C. tv. 16. § (1) bek.]

AVI 2010.9.103 A vám-visszatérítésre csak a fél kérelme alapján van lehetőség [1995. évi C. tv. 137. § (1) bek. c) pont]

AVI 2013.8.92 A vámhatóság vizsgálja, hogy a kedvezményes elbánás feltételei maradéktalanul teljesültek-e (1995. évi CI. tv. 10. §)

AVI 2011.3.34 A vámbírság jogszerűségéről csak akkor lehet állást foglalni, ha tisztázott, hogy a fél helyesen vagy helytelenül jelölte meg a behozott vámáru tarifális besorolását (1995. évi C. tv. 52., 154. §)

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.