1966. évi 2. törvényerejű rendelet

a vámjog szabályozásáról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 
1966. évi 2. törvényerejű rendelet
a vámjog szabályozásáról

Hivatkozó joganyagok

1992. évi XXXV. törvény a vámjog szabályozásáról szóló 1966. évi 2. törvényerejű rendelet és az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény módosításáról

69/1994. (V. 4.) Korm. rendelet a dömpingellenes és az értékkiegyenlítő vámokra vonatkozó szabályokról

9/1966. (II. 5.) Korm. rendelet a vám- és pénzügyőrségről, valamint a vámjog szabályozásáról szóló 1966. évi 2. törvényerejű rendelet végrehajtásáról

57/1980. (XII. 27.) MT rendelet a Genfben, 1979. április 12. napján kelt "Egyezmény az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény VII. cikkének végrehajtására" és a Genfben, 1979. november 1. napján kelt "Jegyzőkönyv az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény VII. cikkének végrehajtásáról szóló Egyezményhez" kihirdetéséről, továbbá a vám- és pénzügyőrségről, valamint a vámjog szabályozásáról szóló 1966. évi 2. törvényerejű rendelet végrehajtása tárgyában kiadott 9/1966. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról

37/1993. (XII. 30.) PM rendelet a magyar-jugoszláv közös államhatáron új határátkelőhelyek létesítéséről

15/1985. (V. 6.) PM rendelet a magyar-osztrák közös államhatáron Kópháza-Deutschkreutz átmenetben új határátkelőhely megnyitásáról és a Komárom-Komárno között létesített közúti határátkelőhely forgalmának módosításáról

56/1983. (XII. 29.) PM rendelet a magyar-csehszlovák közös államhatáron Vámosszabadi és Medvedov, valamint Komárom és Komarno között létesített közúti határátkelőhelyek forgalmának módosításáról és az Ipolytarnóc és Kalonda között létesített közúti határátkelőhely megszüntetéséről

45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény végrehajtásáról

1995. évi C. törvény a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról

Bírósági jogesetek

Oldal: 1/2   «Előző  Következő»

BH 1992.5.333 Külföldi állampolgárok által Magyarországon visszahagyott gépjárművekre vonatkozó - jogszabályon alapuló - zálogjogok érvényesítési szempontjai [Ptk. 251. § (3) bek., 254. § (1) bek., 470. §, 1966. évi 2. tvr. 2. § (1)-(4) bek., 9. §, 39/1976. (XI. 10.) PM-KKM r. 3. § (2) bek., 5. § (3) bek., 31. § (1) bek., 45. § (7) bek., 47. § (2) bek., 52. § (3) bek.].

BH 1994.11.629 Az államigazgatási határozat módosítására vonatkozó, az Áe. 61. §-ának (3) bekezdésében foglalt rendelkezést csak ügyazonosság esetén lehet alkalmazni; a vámellenőrzés során utóbb feltárt új tények esetén e szabály nem alkalmazható [1957. évi IV. tv. (Áe.) 61. § (3) bek., 55. §, 1966. évi 2. tvr. 11. § (4) bek. a) pont, 13. §, 39/1976. (XI. 10.) PM-KkM r. 55. § (2) bek., 70. § (2) bek.].

BH 1995.2.125 Ha a vámkezelést követően az ügyfél a kifizetett vámra figyelemmel készít árkalkulációt, és így rendelkezik az áruról, az utólagos vámfizetési kötelezettség megállapítása a jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogait sérti [1957. évi IV. tv. 71. § (1)-(2) bek., 1972. évi V. tv. 14. § (3) bek., 1966. évi 2. tvr. 2. § (4) bek., Ptk. 99. §, 112. § (1) bek.].

BH 1995.3.185 Vámmentes vámkezelés esetén is sor kerülhet fogyasztásiadó-fizetés megállapítására [1991. évi LXXVIII. tv. 1. § (1) bek. b) p., (2) bek., 4. § (2) bek., 1966. évi 2. tvr. 6. § a) pont, 39/1976. (XI. 10.) PM-KkM r. 69. § (2) bek., 79. § (1) bek., 84. § (6) bek. b) pont, (13) bek.].

BH 1996.5.283 Vámérték az anyagi értéket képviselő know-how díja; a vámáru felhasználása csak a teljes technológia birtokában valósul meg [39/1976. (XI. 10.) PM-KkM r. 70. § (1) bek. a) pont, 92/A. § (3) bek.].

BH 1998.1.44 I. A vámraktárban a vámhivatal jogerős határozata alapján elhelyezett árukészlet felett a tulajdonosnak nincs rendelkezési joga, az tehát a tulajdonos ellen indult felszámolási eljárás során nem tekinthető a felszámolás körébe tartozó vagyonnak [1991. évi IL. tv. (Cstv.) 4. § (1)-(2) bek., 38. § (1) bek., 1966. évi 2. tvr.* 2. § (1)-(3) bek., 39/1976. (XI. 10.) PM-KkM együttes r. (R.)** 38/A. § (1) bek., 41. § (1) bek. c) pont, 45. § (1) bek. a) pont]. II. Ha a vámhatóság a vámraktárban elhelyezett árukat t

BH 1998.12.621 A vámhatóság határozata módosításának (visszavonásának) feltételei az 1966. évi 13. tvr. és az 1957. évi IV. törvény szerint elbírált ügyekben; jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogok védelme a vámhatóság eljárása során [1966. évi 2. tvr. 13. §, 1957. évi IV. tv. 61. §, 1972. évi V. tv. 14. § (3) bek.].

BH 2003.1.40 A vámkezesség nem korlátozható a készfizető kezes nyilatkozatával - A vámbeszedési jog az elévülési határidőn belül gyakorolható (1995. évi C. tv 131., 139. §).

AVI 1996.3.44 Ügyazonosság hiányában a vámhatóság az 5 éves elévülési időn belül vámfizetési kötelezettséget megállapíthatja [Áe. 61. § (3) bek., 1966. évi 2. tvr. 13. § (1) bek.]

AVI 1996.3.46 Az egyes know-how részdokumentációk nem minősülnek önálló vámárunak [39/1976. (XI. 10.) PM-KkM együttes rend. 92. §]

AVI 1996.6.84 A termék importálója köteles a fogyasztási adót megfizetni [1991. évi LXXVIII. tv 4. § (2) bek.].

AVI 1996.6.85 Vámszabálysértés tárgyában hozott határozat a bíróság előtt nem támadható meg [Áe. 3. § (7) bek.].

AVI 1996.8.101 A vámhatóság bírságot jogszerűen akkor szabhat ki, ha a jogellenes belföldi forgalombahozatal bizonyítást nyert [39/1976. (XI. 10.) PM-KkM egy. r. 103. § (10) bek.].

AVI 1997.2.29 A vámhatóság határozatára is irányadó az Áe. 43. §-ának (1) bekezdésében írt rendelkezés [1957. évi IV. tv 43. § (1) bek.]

AVI 1997.5.67 A vámhatározat módosításának szabályai [1966. évi 2. tvr. 13. § (1) bek., 1957. évi IV. tv 61. § (3) bek.].

AVI 1997.5.68 A belföldi forgalom számára történő vámkezelés az importált terméknek csupán a vámáru jellegét szünteti meg [1966. évi 2. tvr. 11. § (4) bek.].

AVI 1997.12.157 Az ügyazonosság vizsgálata a vámhatóság eljárása esetén [1966. évi 2. tvr. 13. §, Áe. 61. § (1) és (3) bek.].

AVI 1998.1.11 Ha a fél a vámárut oly módon importálja, hogy a szükséges jövedéki engedélyt nem szerzi be, a termék jövedéki ellenőrzés alól elvont terméknek minősül, még akkor is, ha az nem kerül a fél birtokába. (1993. évi LVIII. tv. 67. §)

AVI 1998.2.23 A vámhatóság az ügyfél nyilatkozatát az egyéb bizonyítékokkal egybevetve értékeli [1957. évi IV. tv. 26. § (4) bek.].

AVI 1998.3.36 A jövedéki engedély nélkül importált termék jövedéki ellenőrzés alól elvont terméknek minősül [1993. évi LVIII. tv 67. § a) pont].

AVI 1998.8.83 A vámhatóság határozata akkor helyezhető hatályon kívül, ha olyan eljárási jogszabálysértés történt, amely az ügy érdemére kihatott (KK. 31. sz. állásfoglalás).

AVI 1999.2.17 A konszignációs raktár létesítésére vonatkozó engedély névre szóló jogosítvány. A raktárengedélyes csak abban az esetben léphet ki a jogviszonyból, ha a hatóság a létesítmény kezelésére utóbb másnak engedélyt ad [1966. évi 2. tvr. 2. § (1) bek.]

AVI 1999.8.100 A belföldi forgalom számára történő vámkezelés önmagában nem szünteti meg az áru vámáru jellegét (1966. évi 2. tvr. 55. §).

AVI 1999.9.118 A bíróság vizsgálja, hogy a vámhatósági határozat az ügyfél jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogait nem sértette-e [1957. évi IV. tv. 61. § (3) bek.]

AVI 2000.8.107 Jogellenes belföldi forgalombahozatal esetén a vámhatóságnak a vámfizetési kötelezettség megállapításához vizsgálnia kell, hogy a vámáru a kötelezett felróható magatartásának következtében került-e belföldi forgalomba (1966. évi 2. tvr. 6. §).

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.