AVI 1996.6.85

Vámszabálysértés tárgyában hozott határozat a bíróság előtt nem támadható meg [Áe. 3. § (7) bek.].

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A felperes keresetében a vámhivatal határozatának bírósági felülvizsgálatát kérte.
Az elsőfokú bíróság a pert megszüntette. Az indokolás rámutat, hogy a többször módosított 1981. évi I. tv 3. §-ának (7) bekezdése értelmében a törvénynek a hatálya szabálysértési ügyekre nem terjed ki. Az 1966. évi 2. tvr. 13. §-ának (1) bekezdése értelmében a vámügyekben az eljárásra az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1981. évi L tv rendelkezéseit kell alkalmazni. Az államigazgatási tv 15...

AVI 1996.6.85 Vámszabálysértés tárgyában hozott határozat a bíróság előtt nem támadható meg [Áe. 3. § (7) bek.].
A felperes keresetében a vámhivatal határozatának bírósági felülvizsgálatát kérte.
Az elsőfokú bíróság a pert megszüntette. Az indokolás rámutat, hogy a többször módosított 1981. évi I. tv 3. §-ának (7) bekezdése értelmében a törvénynek a hatálya szabálysértési ügyekre nem terjed ki. Az 1966. évi 2. tvr. 13. §-ának (1) bekezdése értelmében a vámügyekben az eljárásra az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1981. évi L tv rendelkezéseit kell alkalmazni. Az államigazgatási tv 15. §-a szerint vámszabálysértésekre külön jogszabály vonatkozik, amely visszautal az 1968. évi I. tv-re a szabálysértési törvényre.
A lefolytatott bizonyításhoz az elsőfokú bíróság megállapította, hogy a felperes által támadott határozatot a hatóság szabálysértési eljárás keretében hozta meg. A határozatot egységes egésznek kell tekinteni, függetlenül attól, hogy a szabálysértési eljárást elévülés miatt a hatóság a felperessel szemben megszüntette.
A végzés ellen a felperes fellebbezett, a végzés megváltoztatása és a per elsőfokú érdemi elbírálása érdekében. Fellebbezésében fenntartotta az előkészítő iratában a bírósági út igénybevehetőségére vonatkozó jogelvi indokait, mely szerint a vámhivatal azon határozata, amellyel a deviza-szabálysértés elkövetése miatti eljárást megszüntette és egyben 26 millió forintot meghaladó elkobzás alá eső érték megfizetésére kötelezte, milyen okból tekinthető bíróság által felülvizsgálható közigazgatási határozatnak. Elismerve azt, hogy a szabálysértési ügyekben hozott határozatok felülvizsgálatára az 1957. évi IV. törvény (a továbbiakban: Áe.) 3. §-ának (7) bekezdése értelmében a bíróságnak nincs hatásköre, állította, hogy a jogszabálysértés miatti eljárás megszüntetése folytán a szabálysértési ügy jogerősen befejeződött, az elkobzás alá eső érték megfizetése körében azonban a határozat az ügyféllel szemben fizetési kötelezettséget állapít meg, mely az Áe. 3. §-ának (3) bekezdésében foglaltaknak megfelel, és alperes és a felperes közti államigazgatási jellegű jogvitát létesít. Ez okból a határozat bírósági felülvizsgálata megengedhető.
A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyta.
Egyetértett a megyei bíróság a felperes azon érvelésével, mely szerint az alkotmány 50. §-ának (2) bekezdésére alapítva a közigazgatási szervek határozatai alapelvként a bíróság által felülvizsgálhatók. Helytálló az az érvelés is, hogy közigazgatási határozatnak tekintendő a Pp. XX. fejezete alkalmazása szempontjából, közigazgatási szervnek vagy közigazgatási ügyintézésre feljogosított más szervek hatósági államigazgatási ügyben hozott határozata. Nem vitatható annak az érvelésnek sem a helytállósága, hogy az Áe. 3. §-ának (3) bekezdése szerint államigazgatási ügy olyan ügy, amelyben az államigazgatási szerv az ügyfelet érintő jogot vagy kötelezettséget állapít meg, és az Áe. 72. §-ának (1) bekezdése valóban kimondja, hogy a közigazgatási határozat megtámadhatóságának az a feltétele, hogy a határozat jogszabálysértő legyen. Ugyanígy helyeselhető az az álláspont is, hogy a közigazgatási szerv mérlegelési szempontjai is alapul szolgálhatnak a jogszabálysértés megállapíthatóságának. Mindezen álláspont elvi elfogadása mellett egyetértett a megyei bíróság az elsőfokú bíróság permegszüntető végzésében foglaltakkal a következők miatt: Nem vitatott, hogy az adott konkrét ügyben a t.-i vámhivatal és az országos parancsnokság szabálysértési ügyben, szabálysértési hatósági jogkörben járt el. Eljárásának és anyagi jogalkalmazásának alapja pedig az 1968. évi L törvény, továbbá az 1974. évi 1. törvényerejű rendelet volt. A szabálysértési eljárás megszüntetése mellett egyidejűleg alkalmazott intézkedést tartalmazó határozat nem válik bíróság által megtámadható közigazgatási határozattá attól, hogy az elkövetővel szemben a határozat fizetési kötelezettséget állapít meg. (Ugyanígy nem bíróság előtt támadható közigazgatási határozat a szabálysértés esetén kiszabott pénzbírság.) Mivel az Áe. 3. §-ának (7) bekezdése értelmében a szabálysértési ügyben hozott határozatok felülvizsgálatára a Pp. 324. §-a (2) bekezdésének a) pontja nem nyújt lehetőséget, a megyei bíróság a fellebbezésre tett kiegészítésekkel az elsőfokú bíróság végzését a Pp. 258. §-a alapján alkalmazandó Pp. 253. §-ának (2) bekezdése alapján hagyta helyben.
(Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 2.Kf.20.013/1996. sz.)
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.