18/2024. (II. 8.) Korm. rendelet

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény veszélyhelyzet idején történő eltérő alkalmazásáról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése ér...

18/2024. (II. 8.) Korm. rendelet
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény veszélyhelyzet idején történő eltérő alkalmazásáról
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt
a) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 94/B. §-a és 177. § (106) bekezdése, valamint
b) az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 227/A. § (2) bekezdése
szerinti rendelkezéseket a 2. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
2. § (1) Az Sztv. 94/B. §-ától eltérően a vállalkozó az éves beszámoló kiegészítő mellékletében bemutatja az általa az üzleti évben ellentételezés nélkül az Sztv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti gazdálkodónak (a továbbiakban: gazdálkodó) nyújtott, 1 000 000 forint összeget meghaladó valamennyi pénzbeli és - könyv szerinti értéken figyelembe vett - természetbeni juttatást gazdálkodónkénti bontásban (név, székhely, adószám). Amennyiben a vállalkozó az üzleti évben ugyanannak a gazdálkodónak többször nyújt juttatást, az 1 000 000 forint összeghatár tekintetében azokat egybe kell számítani.
(2) Az Art. 227/A. § (2) bekezdésétől eltérően a beszámoló szempontjából az (1) bekezdés szerinti minden információ lényegesnek minősül.
(3) Az (1) bekezdést először a 2023. évben induló üzleti évre kell alkalmazni.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.