2003. évi LX. törvény

a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről

Hivatalos rövidítése: Bit. II. (hatályon kívül)
Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Az Országgyűlés a biztosítottak érdekeinek védelme, az öngondoskodás ösztönzése, a biztosítás és a biztosítók iránti bizalom növelése, a biztosítás és a biztosítók nemzetgazdaságban betöltött szerepének erősítése, a biztosítási piac működőképességének, megbízhatóságának, a biztosítási tevékenység garanciáinak erősítése, a biztosítási tevékenység egységes, a vállalkozás szabadságát, a piaci szereplők versenyképességét és versenyegyenlőségét garantáló szabályozása, a biztosítási rendszer megbíz...

2003. évi LX. törvény
a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről

Hivatkozó joganyagok

Oldal: 1/2   «Előző  Következő»

1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

235/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosításáról

263/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak által finanszírozható szolgáltatásokról

2/2004. (I. 22.) PM rendelet az egyes szakmai és vizsgáztatási követelményekről szóló PM rendeletek módosításáról

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról

8/2004. (III. 10.) PM rendelet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

25/2004. (IV. 28.) PM rendelet az összevont alapú felügyelet alá tartozó biztosítók belső adatszolgáltatásának rendjéről és tartalmáról

46/2004. (XII. 29.) PM rendelet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet módosításáról

2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról

2005. évi LXII. törvény a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról

2005. évi CXIII. törvény a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 1999. évi CXXIV. törvény módosításáról

2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról

2006. évi LXI. törvény egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

330/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak által finanszírozható szolgáltatásokról szóló 263/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

2007. évi L. törvény a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény módosításáról

2007. évi LI. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény, valamint egyes szakosított hitelintézetekről szóló törvények módosításáról

2007. évi CXXVI. törvény egyes adótörvények módosításáról

2007. évi CXVII. törvény a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről

397/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások, valamint a biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletek módosításáról

2008. évi I. törvény az egészségbiztosítási pénztárakról

2007. évi LXXV. törvény a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről

2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

2012. évi CLXXVIII. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról

2009. évi CIX. törvény a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról

2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról

Bírósági jogesetek

EH 2006.1483 A biztosító vezetőjének szakmai alkalmasságának megítéléséhez nem csak a törvényben felsorolt alkalmatlansági okokat kell figyelembe venni [2003. évi LX. tv. 3. §, 83. §, 91. §]

BH 2007.5.170 A biztosító vezető tisztségviselőjévé való kinevezés engedélyezése iránti kérelem elutasítása, a szakmai alkalmasság, üzleti megbízhatósága hiánya miatt [2003. évi LX. tv. 83. §, 91. §].

ÍH 2010.180 BIZTOSÍTÁSI ÜGYNÖKI, BRÓKERI TEVÉKENYSÉG - FÜGGŐ ÉS FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTŐI TEVÉKENYSÉG FELTÉTELEI - CÉGBÍRÓSÁG VIZSGÁLATI KÖRE BEJEGYZÉSI ELJÁRÁSBAN - EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS I. Az egyszerűsített cégeljárásban a bíróság csak a Ctv. által taxatíve meghatározott körülményeket vizsgálhatja. Ha a cég által megjelölt tevékenység fogalmi körébe olyan résztevékenység is tartozik, mely csak speciális feltételek teljesülése esetén végezhető, de a kérelemben (és azzal összhangban a létesítő okiratban) e részte

AVI 2011.3.27 Adóköteles iparűzési tevékenységről van szó, ha a fél nyereség, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenységet folytat (1990. évi C. tv. 35. §)

BH 2012.10.244 A biztosítási egyesületekre a csődtörvény rendelkezését a 2009. évi CL. törvény hatályba lépését követően indult vagyonelszámolási eljárásban kell alkalmazni [2003. évi LX. tv. 217. §, 2009. évi CL. tv. 104. §].

BH 2012.6.157 Jóerkölcsbe ütköző - a társadalmilag elvárt erkölcsi normákat célzatosan megsértő - munkaszerződés semmis, ezért az abból eredő jogokat és kötelezettségeket nem lehet úgy elbírálni, mintha a szerződés érvényes lett volna [Mt. 10. § (1) bekezdés].

BH 2013.6.151 Amennyiben az ügyfél a részére előzetesen átadott tájékoztató anyagtól, vagy szabályzattól eltérő tartalommal tesz ajánlatot a vagyonbiztosítási szerződés megkötésére, annak kötvénykiállítással és a tájékoztató anyagra, vagy szabályzatra történő utalással való elfogadása az ajánlattól eltérő elfogadásnak minősül, amellyel kapcsolatban, a lényeges kérdések tekintetében beáll a biztosító írásos figyelem-felhívási kötelezettsége [Ptk. 207. § (1) bek., 537. § (2) bek., 538. § (1) bek., 2003. évi LX. tv. 166. §]

AVI 2013.7.77 Közvetített szolgáltatás esetén az adóalany vevője és nyújtója is a szolgáltatásnak (1990. évi C. tv. 52. §)

BH+ 2013.12.506 Fogyasztói szerződésnek minősülő biztosítási jogviszonyokban vizsgálni kell a biztosító által egyoldalúan kikötött szerződési feltételeket, hogy azok nem minősülnek-e meglepő szokatlan szerződési feltételnek, mert ha igen, csak akkor válnak a szerződés részévé, ha azt a fogyasztó figyelemfelhívás után elfogadta. Fogyasztói szerződés (Ptk. 685. § e) pont 93/13 EGK számú irányelv [1952. évi III. tv. 206. § (1) bek., 1959. évi IV. tv. 205. § (1) bek., 1959. évi IV. tv. 205. § (2) bek., 1959. évi IV. tv. 205. §

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!

Előfizetési csomagajánlataink

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.