35/1997. (XI. 26.) PM rendelet

a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 
35/1997. (XI. 26.) PM rendelet
a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Hivatkozó joganyagok

22/2000. (V. 18.) PM rendelet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 35/1997. (XI. 26.) PM rendelet módosításáról

31/1999. (XII. 20.) PM rendelet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 35/1997. (XI. 26.) PM rendelet módosításáról

36/1998. (XII. 21.) PM rendelet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 35/1997. (XI. 26.) PM rendelet módosításáról

15/1998. (IV. 30.) PM rendelet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 35/1997. (XI. 26.) PM rendelet módosításáról

44/2002. (XII. 20.) PM rendelet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 35/1997. (XI. 26.) PM rendelet módosításáról

48/2000. (XII. 18.) PM rendelet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 35/1997. (XI. 26.) PM rendelet módosításáról

31/2003. (XII. 4.) PM rendelet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 35/1997. (XI. 26.) PM rendelet módosításáról

89/2000. (VI. 20.) Korm. rendelet a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény végrehajtására kiadott 45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet módosításáról

30/2001. (VIII. 2.) PM rendelet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 35/1997. (XI. 26.) PM rendelet módosításáról

2004. évi CI. törvény az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról

46/2004. (XII. 29.) PM rendelet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet módosításáról

21/2005. (VI. 2.) AB határozat a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 35/1997. (XI. 26.) PM rendelet egyes rendelkezései alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában

45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény végrehajtásáról

Bírósági jogesetek

BH+ 2004.5.243 Jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas a számla, ha a bontott üvegben talált szeszesital szeszfoka több mint egy egésszel eltér az üveg címkéjén feltüntetetnél [1997. évi CIII. tv. 76. §]

AVI 2005.1.6 A vámhatóságnak kétséget kizáróan azonosítania kell a jövedéki terméket (1990. évi XCI. tv. 51. §)

AVI 2007.8.82 Ha a vámhatósági határozat hatályon kívül helyezése jogszabályváltozás folytán kerül sor, a hatóság a perköltség viselésére nem kötelezhető (1952. évi III. tv. 81. §)

EH 2008.1817 Csak a szankciót megállapító jogerős alperesi határozatot követően indított külön fizetéskönnyítési eljárásban van lehetőség a késedelmi pótlék méltányossági mérséklésére vagy elengedésére. Eltérő időpontban az alapeljárás során csak a pótlékfizetés kezdőnapját lehet megállapítani [2003. évi XCII. tv. 134. § (3) bek., 165. § (3) bek.].

AVI 2011.11.128 A hamisított bor készletezése jövedéki törvénysértésnek minősül [1997. évi CIII. tv. 57., 60. §].

AVI 2010.5.56 Az Art. 165. § (3) bekezdése alapján kivételes méltánylást érdemlő körülmény esetén sem lehet mérsékelni vagy elengedni a pótlékot [2003. évi XCII. tv. 165. § (3) bek.]

AVI 2010.10.108 A fél nem hivatkozhat az Art. 1. § (1) bekezdésében, illetve a 2. § (1) bekezdésében foglalt szabályokra, ha a hatóság a döntést nem méltányossági jogkörében eljárva hozta meg [2003. évi XCII. tv. 1. § (6) bek., 2. § (1) bek.]

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!

Előfizetési csomagajánlataink

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.