2001. évi XVI. törvény

a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint az ezzel összefüggő törvények jogharmonizációs célú módosításáról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

E törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2001. július 1-jén lép hatályba.


Az Mt. e törvény 6. §-ával megállapított 72. §-a (7) bekezdésének, valamint 72/A. §-ának rendelkezéseit az e törvény hatálybalépését követően létesített jogviszonyokra kell alkalmazni.
Ha a munkáltató az e törvény hatálybalépésekor fennálló munkaviszony, tekintetében nem az e törvény 7. §-ával megállapított Mt. 76. §-ának (6)-(8) bekezdésében, illetve 76/A. §-ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően jár...

2001. évi XVI. törvény
a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint az ezzel összefüggő törvények jogharmonizációs célú módosításáról

Hivatkozó joganyagok

2003. évi XX. törvény a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint az ezzel összefüggő törvények jogharmonizációs célú módosításáról

2001. évi LXXVIII. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény, a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVL. törvény, a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi IL. törvény, valamint a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról

1221/B/2007. AB határozat jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítványról

74/D/2001. AB határozat A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 1992. július 1.- 2001. június 30-ig hatályban volt 147.§ (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatáról

825/B/2001. AB határozat jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában

Bírósági jogesetek

BH+ 2005.10.481 A foglalkoztató fogalma nem szűkíthető le a munkaerőt "kölcsönvevő" meghatározásra, akkor sem, ha a jogalkotó a 2001. és 2004. év közötti időszakban félreérthető szabályozást adott [1997. évi LXXXIII. tv. 67. §]

EH 2005.1264 A foglalkoztató fogalma nem szűkíthető le a munkaerőt "kölcsönvevő" meghatározásra [1997. évi LXXXIII. tv. 67. §].

EH 2006.1538 A keresőképtelenség a munkaköri feladatok ellátására való alkalmatlanságot nem alapozza meg. A munkaköri feladatokra való alkalmatlanság azt jelenti, hogy a munkavállaló a számára kijelölt munkafeladatokat valamely személyében rejlő ok (képesség, adottság, készség) hiánya miatt - nem tudja ellátni. Ennek megállapítása nem történhet meg olyan időszakban, amely alatt a munkavállalót a törvény a munkavégzési kötelezettsége alól mentesíti [Mt. 107. § (1) bekezdés c) pont, 193/J. § (3) bekezdés b) pont, 193/P. §

EH 2008.1799 A csoportos létszámcsökkentés szempontjából irányadó időszakban nemcsak az átszervezéssel, hanem a nyugdíjjogosultsággal érintett munkavállalókat (közalkalmazottakat) is figyelembe kell venni [Mt. 94/C. §; Kjt. 38/A. §; 98/59. EK irányelv].

EH 2008.1905 A csoportos létszámcsökkentés szempontjából nemcsak azokat a felmentéseket kell figyelembe venni, amelyek indoka a létszámcsökkentés, hanem minden, a munkáltató működésével összefüggő, munkáltatói elhatározáson alapuló közalkalmazotti jogviszony megszüntetést [Kjt. 30. § (1) bekezdés b) és d) pont, 38/A. § (1) bekezdés; Mt. 94/C. § (3)-(4) bekezdés].

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!

Előfizetési csomagajánlataink

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.