Kérdések és válaszok

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
Szakértőnktől csak előfizetőink és egy alkalommal 14 napos próba felhasználóink kérdezhetnek!

Megválaszolva

0 komment

Hallgatói munkaszerződés – jubileumi jutalom

Munkajog

Tisztelt Szakértő! Szeretném megkérdezni, hogy ha valaki az Nftv. 44. §-a alapján a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál díjazás ellenében szakmai gyakorlatot teljesített, akkor a Kttv. 150. § (3) bekezdés a) pontja alapján ez az időtartama figyelembe vehető-e a jubileumi jutalomra jogosító idő számításánál?

Tovább teljes kérdéshez és a válaszhoz »

Megválaszolva

0 komment

Adásvételi előszerződés felbontása

Áfa

Tisztelt Szakértő! Cégünk 16 lakásos társasházat épít. A beruházás majdnem készen van, használatbavételi engedély még nincs. A vevőkkel előszerződést kötöttünk. Jelenleg néhány szerződést fel kell bontanunk. A vevővel úgy állapodtunk meg, hogy visszakapja a foglalót, plusz további, a foglalóval megegyező összeget, illetve a vevő már a saját költségén fizetett villanyszerelési munkálatokra, illetve padlófűtésre, amit szintén meg kell térítenünk. Az a kérdésem, hogy mely tételek után kell áfát számolni, illetve a költségtérítés és a foglalón túl visszafizetett összegek könyvelési tételei hogyan alakulnak? Válaszát előre is köszönöm.

Tovább teljes kérdéshez és a válaszhoz »

Megválaszolva

0 komment

Fogorvos katás egyéni vállalkozó – uniós szolgáltatás áfája

Áfa

Tisztelt Szakértő! Katás egyéni vállalkozó, aki fogorvos, a tevékenység közérdekű jellegére tekintettel áfamentes tevékenységet végez Németországban is. Kérdésem az lenne, hogy áfabevallást, illetve 19A60-as bevallást kell-e benyújtania? Azt tudom, hogy az alanyi adómentesek körébe tartozónak kell áfabevallást benyújtaniuk (az áfatörvény 193. § (1) bekezdésének d) pontja értelmében az adóalany az alanyi adómentesség időszakában nem járhat el alanyi adómentes minőségében, a külföldön teljesített szolgáltatásnyújtása esetében. Tehát ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá az áfa szempontjából, mint az általános szabályok szerint adózókra.) De mi a helyzet azokkal, akik az adó alóli mentességre a tevékenység közérdekű jellegéből adódóan jogosultak? Előre is köszönöm szépen a válaszát.

Tovább teljes kérdéshez és a válaszhoz »

Megválaszolva

0 komment

Személygépkocsi mint céges autó

Áfa

Tisztelt Szakértő! Egy kft. személygépkocsit vásárolt. Az áfát nem helyezte levonásba, a cégautóadót megfizeti. Üzemanyagszámlákat nem számol el. Kell-e útnyilvántartást vezetnie? A gépkocsihoz beszerzett például téli gumi áfája levonásba helyezhető-e? Ha ez Szlovákiából történt, akkor be kell vallani fizetendő áfaként? Az autóhoz kapcsolódó szolgáltatások áfájának 50%-a levonásba helyezhető? Köszönettel: Nagyné

Tovább teljes kérdéshez és a válaszhoz »

Megválaszolva

0 komment

Zárt végű pénzügyi lízing

Áfa

Tisztelt Szakértő! Egy kft. az EU-ból gépeket vásárolt a vállalkozásához. Az EU-s számlát megkapta, melyet magyarországi bank fizetett ki zárt végű pénzügyi lízing keretében. Az eszközt a bank kiszámlázza áfával a kft. felé, majd a kft. visszafelé szintén kiszámlázta, 27%-os áfás számlát állított ki a bank felé ugyanazzal az értékkel. Kérdezem, hogy jó ez igy, hogy mind a kettő számláz áfásan? Válaszukat köszönöm

Tovább teljes kérdéshez és a válaszhoz »

Megválaszolva

0 komment

Közösségi termékbeszerzés magánszemélytől

Áfa

Tisztelt Szakértő! A kérdésem a következő. Felmerül-e áfafizetési kötelezettség a beszerzett termék után abban az esetben, ha egy magyar, áfa hatálya alá tartozó, EU-s adószámmal rendelkező vállalkozás Romániából, egy román termelőtől (akinek nincs román adószáma és EU-s adószáma se, magánszemély) terméket szerez be? Válaszát előre is köszönöm! Tisztelettel: G-né

Tovább teljes kérdéshez és a válaszhoz »

Megválaszolva

0 komment

Társaság vezető tisztségviselője munkaviszonyban

Tb / Járulékok / Nyugdíj

Tisztelt Szakértő! Betéti társaság vagy kft. nyugdíjas vezető tisztségviselője munkaviszonyban látja el az ügyvezetői teendőket, és a személyes közreműködést is így fizetjük ki. Kérdésem, hogy van-e alsó korlátja a munkabérnek ahhoz, hogy az egészségügyi szolgáltatási járulékot ne kelljen megfizetni? Például napi egy óra minimálbérrel is elég lehet ehhez? Köszönöm a választ!

Tovább teljes kérdéshez és a válaszhoz »

Megválaszolva

0 komment

Növényútlevél

Általános

Tisztelt Szakértő! Az alábbi kérdésben kérem szíves állásfoglalásukat: Növényútlevél szükséges-e Uniós országból vagy Unión kívüli országból történő behozatalkor? Illetve mely termékekre szükséges az útlevelet megigényelni? Válaszát előre is köszönöm. Tóth Mária

Tovább teljes kérdéshez és a válaszhoz »

Megválaszolva

0 komment

Nyílt végű lízing – technikai számla

Számvitel

Tisztelt Szakértő! Kft. nyílt végű lízing keretében személygépkocsit lízingel. A futamidő lejártakor harmadik személyt jelölt ki az eszköz tulajdonosának. A lízingbeadó cég technikai számlát állított ki, amelyen helyesbíti az eredeti beszerzési árat, a számla értéke negatív előjelű. Kérdésem az, hogyan kell a fenti ügyletet könyvelni a számvitel rendszerében. Számvitel szerint gyorsított értékcsökkenést számoltak el, maradványértékkel, de marad különbözet a technikai számlán szereplő értékhez képest. Adótörvény szerint normál 20% értékcsökkenést számoltak el. Az így megmaradt érték a társasági adó rendszerében elismert költség? Áfaügyileg úgy értelmezem, hogy nincs semmilyen teendő. A lízingbeadó az eszközt a 3. személynek számlázta ki. Köszönöm válaszukat!

Tovább teljes kérdéshez és a válaszhoz »

Megválaszolva

0 komment

Panelszigetelés – terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Számvitel

2008-ban egy 1600 lakásos lakásszövetkezet panelszigetelési programban vett részt. A 480 millió forint finanszírozás 1/3 rész állami támogatásból, 1/3 rész önkormányzati támogatásból, és 1/3 rész tulajdonosi befizetésekből valósult meg. A panelszigetelés értéke tárgyi eszközként az épületek között került kimutatásra, évi 2% értékcsökkenés-leírással. (Azok az épületek, amelyekre a panelszigetelés került, a lakásszövetkezet könyveiben nem szerepelnek). A bevételként kapott összegek a passzív időbeli elhatárolások közé kerültek és az értékcsökkenés mértékének megfelelően történt az átvezetésük az egyéb bevételek közé. Közel 10 év elteltével, 2017-ben még mindig csaknem 400 millió Ft-ot képviselt a panelszigetelés a befektetett eszközök között. Ez az érték jelentősen torzította a lakásszövetkezet mérlegét, mivel önálló forgalmi értéket nem képviselt, és értéknövelő hatása csak a tagok/ tulajdonosok lakásaira vonatkozott. A 10 év alatt a szigetelések műszaki előírásai változtak, a mai normáknak a 2008-as szigetelés már nem felelt meg, a tárgyi eszközként való kimutatásával sérül a valódiság elve, ezért rendkívüli értékcsökkenésként számolták el és kivezették a könyvekből. Mivel a passzív időbeli elhatárolásként nyilvántartott támogatás is elszámolásra került egyéb bevételként, a panelszigetelés kivezetése nem gyakorolt hatást a lakásszövetkezet éves eredményére. Kérem állásfoglalásukat, hogy helyes volt-e az eljárás. Köszönöm!

Tovább teljes kérdéshez és a válaszhoz »

Megválaszolva

0 komment

Fejlesztési tartalék – kiva

Kata, kiva

A társaság 2019. 01. 01-jétől kivaalany. 2019-ben felhasználja a 4 évvel ezelőtt társasági adóalanyként képzett fejlesztési tartalékát egy műszaki berendezésre. A tárgyi eszközt viszont még 2019-ben értékesíti is. Milyen adózás vár az adózóra ezzel kapcsolatosan? A tao szerint tudom, hogy már a nullára írt eszköz nem vehető figyelembe, így az értékesített összeg után adózok. A kiva esetén mi történik, és miként vallom be? Válaszukat előre is köszönöm. Szakács Zsuzsanna [email protected]

Tovább teljes kérdéshez és a válaszhoz »

Megválaszolva

0 komment

Jóváhagyott osztalék egyszerűsített végelszámolás esetén

Általános

Tisztelt Szakértő! Egy kft. tagjai egyszerűsített végelszámolással szeretnék a céget megszüntetni. Jóváhagyott osztalékként lényegesen nagyobb összeg szerepel a könyvekben, mint amennyi pénze a kft.-nek még van. Eszközei már nincsenek és semmi más, ami még pénzé tehető. Kérdésem arra vonatkozik, hogy mi a sorsa ennek a kötelezettségnek egy végelszámolás során, hiszen ez egy tartozás. Ha a tulajdonosok még az idén lemondanak az osztalékról, van-e ennek adó- vagy illetékkövetkezménye? A végelszámolás tervezett kezdő napja 2020. 01. 01. A jóváhagyott osztalékon kívül nincs a társaságnak semmi más kötelezettsége, sem követelése. Válaszát előre is köszönöm!

Tovább teljes kérdéshez és a válaszhoz »

Megválaszolva

0 komment

Négygyermekes anyák szja-kedvezménye

Szja / Ekho / Különadó

Tisztelt Szakértő! Három felnőtt gyermekem van, kettő sajnos a születést követő 1-3. napban elhunyt. Ha jól értelmezem a törvényt, jogosult leszek 2019. január 1-jétől az szja-kedvezményre. A gyermekeket saját háztartásban neveltük, családi pótlékot kaptunk utánuk. Elég-e a jogosultság igazolásához az elhunyt gyermekek születési és halotti anyakönyvi kivonata? Nem tudom bebizonyítani, hogy 1972. és 1976. években családi pótlék igénybevételére sor került-e. Ha emlékezetem nem csal, az élve született gyermekek után minden esetben fizették. Köszönettel: Mlinár Jánosné

Tovább teljes kérdéshez és a válaszhoz »

Megválaszolva

0 komment

Egészségügyi szolgáltatás juttatása magánszemélynek

Szja / Ekho / Különadó

Munkáltató orvosi szolgáltatás nyújtására szerződést kötött egy magánkórház kft.-vel, munkavállalói egészségügyi vizsgálatok végzésére, (nem üzemorvosi vizsgálat, hanem menedzserszűrés). A szolgáltatás nem tartozik az Öpt. tv. hatálya alá, emiatt a juttatott összeg a munkavállaló egyéb jövedelmének minősül. A munkáltató nem minden munkavállalójára kötötte meg. A szerződésben személyekre szólóan megneveznék a kedvezményezetteket. A kedvezményezettek között szerepel egy, a munkáltatóval semmilyen jogviszonyban nem álló magánszemély is. Lehetséges-e, hogy a munkáltató a nettóban juttatott összeget bruttósítja, és így számfejti a munkavállalónál az egyéni járulékokat, és az szja-t, így "vállalja át" az egyéni járulék és az szja levonását? Van-e törvényes lehetőség a terhek munkáltatói átvállalására? Válaszukat előre is köszönjük.

Tovább teljes kérdéshez és a válaszhoz »

Megválaszolva

0 komment

Repülőjegy térítése

Szja / Ekho / Különadó

Tisztelt Szakértő! Kft. ügyvezetője – aki egyúttal a vállalkozás tagja is – külföldre (Hollandia) költözött. Amikor Magyarországra utazik ügyvezetői feladatait ellátni, akkor a repülőjegyet és a taxiköltséget fizetheti a kft.? Amennyiben igen, annak van valamilyen adóvonzata? Válaszukat előre is köszönöm!

Tovább teljes kérdéshez és a válaszhoz »

Megválaszolva

0 komment

Nyugdíjjárulék

Tb / Járulékok / Nyugdíj

Tisztelt Adószakértő! Szeretnék segítséget kérni az ügyben, hogy kiadott műhely bérleti díjából kell-e nyugdíjjárulékot vonni? Segítségét előre is köszönöm!

Tovább teljes kérdéshez és a válaszhoz »

Megválaszolva

0 komment

Kamatjövedelem

Tb / Járulékok / Nyugdíj

Tisztelt Szakértő! Egy kft. tulajdonosai (akik nem vezető tisztségviselők, nem személyesen közreműködő tagok, nem állnak munkaviszonyban a társasággal) a társaságnak kölcsönt nyújtanak, melyre negyedévente kamatfizetés történik, szerződés szerint. Szeretném megkérdezni, hogy ebben az esetben milyen járuléklevonási kötelezettség terheli a társaságot? Köszönöm!

Tovább teljes kérdéshez és a válaszhoz »

Megválaszolva

0 komment

Ekho választásának feltételei

Szja / Ekho / Különadó

Tisztelt Szakértő! Segítséget szeretnénk kérni egy ekho választásával kapcsolatos ügyben, mert a kollégák között nincs egyetértés, és az ügyfélnek a válaszunkat alá kell támasztanunk. A kérdés az, hogy sportszervezet főállású munkavállalója is választhatja-e az ekhózást, legyen akár egy adminisztrátor, (természetesen az ekho választási feltételeinek megfelelve) itt a lényeg, hogy főállású legyen, és sportszervezetnél álljon munkaviszonyban? Állítólag régen feltétel volt, és így teljesülnie kellett a sportszakember feltételnek is, de ezt pár éve pontosították. Köszönettel: Benkő Eszter

Tovább teljes kérdéshez és a válaszhoz »

Megválaszolva

0 komment

Ingatlanértékesítés áfája

Áfa

Társaságunk ingatlanforgalmazással foglalkozó gazdasági társaság, lakóingatlan és nem lakóingatlan értékesítésére is adókötelezettséget választott. Amennyiben 2018. november 1. előtt jogerős építési engedéllyel rendelkező, 5 százalékos áfakulcsú lakóingatlant vásárolunk, és azt 2023. december 31-e előtt továbbértékesítjük, hány százalékos áfa terheli az értékesítést?

Tovább teljes kérdéshez és a válaszhoz »

Megválaszolva

0 komment

Kivás vállalkozó osztalékkivétele

Szja / Ekho / Különadó

Tisztelt Szakértő! A kérdésem az lenne, hogy a 2019-es évben kiva adózásra átváltó kft. az előző éves osztalékot milyen adózással fizetheti ki, vagyis mivel szociális hozzájárulási adót nem fizet, csak szja-levonásra kötelezett? A ki nem fizetett osztalékot visszavezetheti az eredménytartalékba? Előre is köszönöm a választ.

Tovább teljes kérdéshez és a válaszhoz »
Figyelem! Bezárás

Kedves Előfizetőnk! A Kérdések és válaszok menüpont alatt egyszerre 100 db kérdés megfigyelésére van lehetőség. Ön elérte ezt a határt, így újabb kérdés követését úgy tudja beállítani, ha a korábbiakból töröl. A törléssel csak a saját megfigyelését törli, a kérdéseket természetesen továbbra is megtalálja az oldalon.

Kérjük, várjon! Kérjük, várjon!

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

TÖBB MINT TÖRVÉNYTÁR!
Ezért érdemes előfizetni!
2019 október
H K Sze Cs P Sz V
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
hirdetés

Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

X