Kérdések és válaszok

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
Szakértőnktől csak előfizetőink és egy alkalommal 14 napos próba felhasználóink kérdezhetnek!

Mielőtt kérdez...

Felhívjuk figyelmét, hogy a szolgáltatás keretében általános jellegű – a jogszabályi előírásokhoz, követelményekhez kapcsolódó – kérdések megválaszolására van lehetőségünk.

  • egy beküldött kérdésben lehetőség szerint csak egy kérdést fogalmazzon meg;
  • a kérdése mindig legyen konkrét, jól körülhatárolható;
  • a kérdésében próbáljon meg minél több információt megadni;
  • a kérdését lehetőség szerint egy témakörről és szakterületről (pl. áfa, szja, tao, tb) tegye fel;
  • ha név nélkül szeretne kérdést feltenni, ne írja alá a kérdését, és pipálja be az "anonim kérdésfeltevés" szöveg előtti négyzetet.

Részletes információt a Kérdések és válaszok szolgáltatásról ITT talál.

Megválaszolva

0 komment

Táppénz alatt munkáltatói felmondás

Munkajog

Tisztelt Szakértő! Van egy munkavállaló, aki táppénzen van, de a munkáltatónak nem jelentette be, telefonon nem lehet elérni, nem válaszol az üzenetekre. Háziorvostól megtudva táppénzen van 2021. 12. 08. óta, de erről még dokumentumot nem adott le. Közölhető ilyenkor felmondásamunkáltató részéről? És ha igen, milyen feltétekkel? Előre is köszönöm válaszukat!

Tovább teljes kérdéshez és a válaszhoz »

Megválaszolva

0 komment

Egyszerűsített foglalkoztatás – bizonylatkiállítás

Munkajog

Az Mt. 203. § (4) bekezdése kimondja, hogy nem kell alkalmazni a 134. §-ban és a 155. § (2) bekezdésében foglaltakat, ha a felek a minta-munkaszerződés alkalmazásával kötöttek egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaszerződést. Az Mt. 155.§ (2) bekezdése szerint a kifizetett munkabér elszámolásáról a tárgyhónapot követő hónap tizedik napjáig írásbeli tájékoztatást kell adni. A NAV által az egyszerűsített foglalkoztatásra kiadott információs füzet 6. pontja szerint a munkáltatónak olyan bizonylatot kell kiállítania és a kifizetéskor átadnia az egyszerűsített foglalkoztatott magánszemélynek, amiből kitűnik a munkavállaló bevételének teljes összege és jogcíme. Álláspontunk szerint a Mt. és a NAV információs füzet előírása között ellentmondás áll fenn. Véleményünk szerint az Mt. 155. § (2) bek. szerinti tájékoztató ugyanazon adatokat tartalmazza, mint a NAV által hivatkozott bizonylat. Nem világos emiatt számunkra, hogy ha a minta-munkaszerződés alkalmazása esetén nincs szükség az Mt. szerinti tájékoztató kiadására, akkor mégis a NAV információs füzet szerinti bizonylatot miért kell kiadni? Kérdésünk, hogy a NAV információs füzet által hivatkozott bizonylatot abban az esetben is ki kell adni, ha az egyszerűsített foglalkoztatásra minta-munkaszerződés alkalmazásával kerül sor? Vagy az csak azokra az esetekre vonatkozik, amikor a felek szóban kötik meg a munkaszerződést? Köszönettel: Harsányi Szilvia

Tovább teljes kérdéshez és a válaszhoz »

Megválaszolva

0 komment

Alapítványi támogatás

Általános

Egy közhasznú alapítvány támogatást kapott két másik alapítványtól. Kell ez esetben támogatói szerződést kötni? Kell igazolást kiadni a támogatásról? Az alapítvány honlapján meg kell jelentetni, hogy mire használta a támogatást? Válaszát köszönöm!

Tovább teljes kérdéshez és a válaszhoz »

Megválaszolva

0 komment

Árukészlet értékvesztésének elszámolása

Számvitel

Tisztelt Szakértő! 2021. évben átvettem egy nagy értékű műszaki cikkel kereskedő cég könyvelését. A 2021. év zárásakor kértem a leltárérték pontos megadását. A tulajdonosok közölték a leltár értékét beszerzési áron, de hozzátették, hogy ezen készletek értéke nem a valóságot tükrözi, mert sok az elfekvő, több éve eladhatatlan, elavult áru. 2021. évben kiárusítást is tartottak, ahol az elfekvő készlet egy részétől 80-90%-os veszteséggel szabadultak meg, ennek mértéke az elfekvő készlet közel 8%-a volt. Az előző évek könyvelésében soha nem szerepelt készlet értékvesztésének elszámolása. Kérdésem arra vonatkozik, hogy ha szeretném a valóságot tükröző árukészletértéket a szabályoknak megfelelően szerepeltetni a 2021. évi mérlegben, hogyan járok el helyesen? Van-e az árukészlet értékvesztésének, szabályos selejtezésének társaságiadóalap-korrekciója? A tárgyévben 10-15%-os beszerzési áron nyilvántartott és eladott áru értékére is számoljuk ki a tárgyévi értékvesztést, és könyveljük le december 31-én? 2021. december 31-én még raktáron lévő elavult eszközökre is számoljuk ki és könyveljük le az értékvesztést? Ha ezt nem teszem meg, és csak a leltár értékének csökkenését könyvelem le az árubeszerzéssel szemben, teljesen aránytalanul alakul az eladás-árubeszerzés-árbevétel összhangja.

Tovább teljes kérdéshez és a válaszhoz »

Megválaszolva

0 komment

Tőkeleszállítás

Számvitel

„A” Kft. üzletrészt vásárol „B” Kft.-ben 5 millió forintért, az erre jutó törzsbetét 25 millió forint. „B” Kft. a törzstőke leszállításáról és kivonásáról dönt. „A” Kft. törzsbetétje a tőkelszállítást követően 14 millió forint lesz, a különbözet 11 millió forint, a jegyzett tőkén felüli vagyonból 2 millió forint megérkezik „A” Kft. bankszámlájára. Hogyan kell kontírozni a fenti eseményeket? Van-e adózási kötelezettsége „A” Kft.-nek a fentiekkel kapcsolatban?

Tovább teljes kérdéshez és a válaszhoz »

Megválaszolva

0 komment

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

Számvitel

Tisztelt Szakértő! Egy szoftverfejlesztéssel foglalkozó kft. a fejlesztési költségeket havonta ráaktiválja a kísérleti fejlesztés aktivált értékére és folyamatosa 20%-os értékcsökkenést számol el. Mindezt anélkül, hogy konkrét szellemi termék aktiválásra kerülne. Álláspontom szerint a kísérleti fejlesztés aktivált értékének értékcsökkenésének 5 év alatti elszámolása a fejlesztés sikeres befejezésekor kezdhető meg. A kísérleti fejlesztés aktivált értéke befejezetlen állományt csökkentve a létrejött szellemi termék aktivált értékével. A fejlesztésekhez folyamatosan pályázati pénzeket nyer el a társaság. Ezek jó részét egyéb bevételként elszámolja. Álláspontom szerint szoftver aktiválása – erre vonatkozó értékcsökkenés elszámolása – nélkül ez is szabálytalan. Kérem szépen a fentiekkel kapcsolatos szakmai véleményét. Köszönettel.

Tovább teljes kérdéshez és a válaszhoz »

Megválaszolva

0 komment

Bt. ügyvezetése

Tb / Járulékok / Nyugdíj

A kivás bt. ügyvezetését a kültag eddig munkaviszonyban látta el, a beltag tagi jogviszonyos személyes közreműködése mellett. A kültag most főállású munkaviszonyt létesítene egy másik cégben, hogyan láthatja el az ügyvezetést a továbbiakban, hogy a legkevesebb járulékfizetés merüljön fel? Elláthatja-e a bt. ügyvezetését havi egy órában egy forintért, mivel nem lesz a bt.-nek tevékenysége, de nem akarják a megszüntetési folyamatot végigjárni, csak "alvó" lenne a cég? Milyen fizetési kötelezettségei lennének a tevékenységet nem folytató, számlát nem kibocsájtó, kivás "alvó" bt. cégnek ebben az esetben, ha nincs személyi jellegű kifizetése?

Tovább teljes kérdéshez és a válaszhoz »

Megválaszolva

0 komment

Bejelentési kötelezettség

Általános

Tisztelt Szakértő! Milyen bejelentéseket kell megtennie a duális képzést folytató nonprofit kft.-nek induláskor? (Bejegyzés után.) Illetve, ha eltérő üzleti évet választ, lehet-e az első üzleti év 12 hónapnál hosszabb? Köszönettel!

Tovább teljes kérdéshez és a válaszhoz »

Megválaszolva

0 komment

Vámolás az EU más országában

Jövedéki adó / Vám, deviza / Termékdíj

Tisztelt Szakértő! Ügyfelem Kínából importált különböző termékeket. Az árut Németországban levámkezelte az eladó és az áru Németországból jött Magyarországra. Hogyan kell ezt kezelni? Közösségen belüli ügyletként, vagy importként? Ezzel kapcsolatban van nekünk bármilyen teendőnk, be kell szereznünk a német vámolással kapcsolatos dokumentumokat?

Tovább teljes kérdéshez és a válaszhoz »

Megválaszolva

0 komment

EU-s ország termék behozatal papírjai

Jövedéki adó / Vám, deviza / Termékdíj

Mikor kell kérnem a CMR-t, packlistát és az idevonatkozó papírokat a Magyarország területére történő belépés igazolására, és mikor nem kell kérnem. Csak számlát kaptam és semmi egyéb papírt a cégtől. A szállítási mód meghatározza fentieket. A számlára ráírták, hogy az áru a raktárba érkezett + dátum. A cég árut hozott be magyarországi székhelyre. Segítséget kérek az adóvonzatok meghatározására és elég sos lenne,

Tovább teljes kérdéshez és a válaszhoz »

Megválaszolva

0 komment

Kata, kifizetőt terhelő 40%

Kata, kiva

Tisztelt Adózóna! Egyéni vállalkozó belföldi adóalany felé 2021-ben 3 milliót meghaladó összegben adott ki számlát. Honnan lehet lekérdezni, hogy a számlabefogadó a 40%-ot ténylegesen megfizette-e? A másik kérdés, hogy szükséges-e bármilyen igazolás a számlabefogadótól ahhoz, hogy a 3 millió feletti részt terhelő 40%-os adóalapot a kataalany a kata-bevallásban levonja (mivel 12 millió feletti az összes bevétele). 21KATA-01 lap 02. sora. Válaszukat előre is köszönöm.

Tovább teljes kérdéshez és a válaszhoz »

Megválaszolva

0 komment

Köztestület – ingatlanértékesítés – helyi iparűzési adó

Helyi adó

Tisztelt Adózóna! Az alábbi kérdésünkre szeretnénk egyértelmű választ kapni. Egy köztestület 2019-ben vásárolt egy ingatlant (telek), melyen saját részére irodaházat kívánt építeni. A telek elhelyezkedése és az építéshatósági előírások nem tették lehetővé az elképzelt irodaház megépítését, így a telek 2021-ben értékesítésre került. Úgy ítéljük meg, hogy az ügylet miatt a köztestületnek a 2021. év vonatkozásában társaságiadó-fizetési kötelezettsége keletkezik majd (a bekerülési értéknél magasabb lett eladási ár), nem vagyunk azonban biztosak abban, hogy helyiiparűzésiadó-fizetési kötelezettség fennáll-e ezen ingatlanhasznosítás miatt. A köztestület vállalkozási tevékenységet nem végez, nem végzett (alapszabálya szerint nem is végezhet). Válaszukat előre is megköszönve, üdvözlettel: RBA

Tovább teljes kérdéshez és a válaszhoz »

Megválaszolva

0 komment

2020. évi helyi iparűzési adó

Koronavírus-járvány

Tisztelt Szakértő! A kérdésem egyszerű. A 2020. évre az egyéni vállalkozóknak, gazdálkodóknak nem volt semmilyen formában sem adócsökkentés a COVID miatt a a helyi adóban? A médiában gyakran megjelentek azok a megjegyzések, hogy a kormány elvonja ezt a bevételi forrást az önkormányzatoktól. A jogszabályban azonban csak a 2021. évi adókönnyítést látok a kkv-k esetében. Köszönöm szíves válaszukat.

Tovább teljes kérdéshez és a válaszhoz »

Megválaszolva

0 komment

Nyugdíjas adószámos magánszemély tervezésidíj-bevételének adózása

Szja / Ekho / Különadó

Tisztelt Szakértő! Egy saját jogú nyugdíjas, 7-es adószámmal rendelkező magánszemély tervezési díjat számláz. Jól gondolom-e az adózását: A bevétel önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül, és (választva) 10%-os költséghányad elszámolással adóztatható. Tekintve, hogy nyugdíjas, így járulékfizetési kötelezettség semmilyen körülmények között nem merül fel nála, még ha a minimálbér 30%-át is meghaladja a tervezési díj bevétele. A jövedelem után szochofizetési kötelezettsége keletkezik, a minimálbér 24-szeresének összegéig. Kérem az előzőekben leírtakat megerősíteni, illetve amennyiben nem ért egyet, úgy a tényleges adózásról, járulékfizetésről tájékoztatni szíveskedjen!

Tovább teljes kérdéshez és a válaszhoz »

Megválaszolva

0 komment

Több éve vásárolt kriptovaluta értékesítése 2022-ben

Szja / Ekho / Különadó

Egy magánbszemély kriptovalutát vásárolt 2018-ban 25 000 USD értékben. A kriptovaluta értékesítésre került 2022-ben 48 000 USD értékben. Az ügylet fenntartási költségei a 2018-2022. években évente 100 USD-t tettek ki. Hogyan kell kiszámítani az ügylet adóalapját és adóját?

Tovább teljes kérdéshez és a válaszhoz »

Megválaszolva

0 komment

Kiva és az értékvesztés

Kata, kiva

Kft. kölcsönt nyújtott független fél kft.-nek 2017-ben. A kölcsön visszafizetése kérdésessé vált. 2021-ben értékvesztést számolna el a kft. Kivanövelő tétel-e az elszámolt értékvesztés?

Tovább teljes kérdéshez és a válaszhoz »

Megválaszolva

0 komment

Háziorvosok bértámogatása

Általános

Egyéni vállalkozó háziorvosnak a NEAK-tól kapott bértámogatást kötelezően vállalkozási kivétként kell elszámolnia, vagy nyereségként is kezelheti? Az alkalmazott asszisztens bére 2020. decemberben 210 ezer forint volt, erre kapta meg a bértámogatást 2021. évben. 2022-ben az orvosnak meg kell emelnie a dolgozója bérét 260 ezer forintra, vagy elegendő ha a NEAK-tól kapott támogatást adja meg emelésként a dolgozónak? Kivás társaság – szintén orvosi tevékenységet folytató – a kapott támogatásból levonja a kivát, és az lesz a dolgozó bruttó bére, vagy az iparűzési adó is levonható? Köszönöm szépen.

Tovább teljes kérdéshez és a válaszhoz »

Megválaszolva

0 komment

Kivaalap növelése

Kata, kiva

Arra kérem Önöket, hogy szíveskedjenek megválaszolni, jól gondoljuk-e, hogy egy kivaalany kft. által a bizonytalan befolyású vevőkre képzett értékvesztés nem növel kivaalapot? Valamint abban az esetben, ha olyan vevő könyvekből történő kivezetése szükséges, amelyre korábbi évben 100% értékvesztés elszámolása történt – mivel időközben elévült –, akkor a könyvekből kivezetés évében az ezzel kapcsolatos ráfordítás értéke nulla. A kérdés, hogy ilyenkor sem kell kivaalapot növelni? Hiszen nincs ráfordításérték, ami a tárgyévben eredményt csökkentett volna.

Tovább teljes kérdéshez és a válaszhoz »

Megválaszolva

0 komment

Kiva

Kata, kiva

Az általam könyvelt egyik társaság a kiva hatálya alá tartozik Az ügyvezető részére történt prémiumkiírás, melynek értékelése a beszámoló elfogadásakor történik. A prémiumkiírás feltételeiből úgy látszik, hogy az elfogadásának nem lesz akadálya, a prémium kifizethető lesz az előző évi mutatók alapján. Számvitelben a prémium elhatárolása megtörtént. Az utána fizetendő kiva is elhatárolható az előző évre, és a fizetendő adó sorra beállítható? Válaszukat megköszönve.

Tovább teljes kérdéshez és a válaszhoz »

Megválaszolva

0 komment

Kata 40%-os adója egészségügyi ellátás esetén kiegészítés

Kata, kiva

Császár Zoltán Szakértő Úr részére „Kata 40 %-os adója egészségügyi ellátás esetén” címen feltett kérdésemre – https://adozona.hu/kerdesek/2022_1_6_Kata_40os_adoja_egeszsegugyi_ella_fqf – köszönöm a válaszát, de örömmel venném, ha az 1. pontban írt válaszát – amennyiben egyetért véleményemmel – kiegészítené azzal, hogy az általam leírt gyakorlat (a számlán szereplő összeget 40%-kal csökkentett mértékben egyenlítik ki) szabálytalan és a számviteli előírásokkal ellentétes. Köszönöm kiegészítő véleményét. Kné

Tovább teljes kérdéshez és a válaszhoz »
Figyelem! Bezárás

Kedves Előfizetőnk! A Kérdések és válaszok menüpont alatt egyszerre 100 db kérdés megfigyelésére van lehetőség. Ön elérte ezt a határt, így újabb kérdés követését úgy tudja beállítani, ha a korábbiakból töröl. A törléssel csak a saját megfigyelését törli, a kérdéseket természetesen továbbra is megtalálja az oldalon.

Kérjük, várjon! Kérjük, várjon!

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
2022 január
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
hirdetÉs