Kérdések és válaszok

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
Szakértőnktől csak előfizetőink és egy alkalommal 14 napos próba felhasználóink kérdezhetnek!

Megválaszolva

0 komment

Napelemrendszer-aktiválás

Általános

Tisztelt Szakértő! Cégünk nagykereskedelmi tevékenységét bérelt ingatlanban, raktárcsarnok és iroda végzi. A raktárcsarnokon a tetőre napelemes rendszert telepítettünk, a napelemes háztartási méretű kiserőmű áramfejlesztése kizárólag a cég villamosáram-fogyasztását tudja kiváltani. Az Adózónán a napelemrendszer aktiválása során fellelt kérdésekre adott válaszok minden esetben külön kitérnek arra a kérdésre, hogy a napelemek annak az épületnek vagy nem csak annak az épületnek a fűtését és melegvízellátását biztosítják-e, amely épületen elhelyezték. Az épület fűtését a cégnél továbbra is gázkazán biztosítja, a napelemrendszer sem fűtést, sem melegvízellátást nem biztosít, csak a bérelt raktárcsarnok és iroda világítását biztosítja. Jól gondolom-e, hogy a napelemes rendszert a bérelt ingatlanon végzett beruházásként kell aktiválni, és a Tao tv.szerint 6 százalék értékcsökkenési leírás alkalmazható? Ha nem, hogyan kell aktiválni és Tao tv. szerint milyen leírási kulcs alkalmazható?

Tovább teljes kérdéshez és a válaszhoz »

Megválaszolva

0 komment

Értékcsökkenési leírás helyesbítése

Számvitel

Tisztelt Adózóna Szakértő! Egy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság (kft.) 2017-ben kevesebb értékcsökkenési leírást könyvelt le, mint amennyi az analitika szerint kiszámításra került. A hibára 2020-ban derült fény. Kérdés: van-e bármilyen lehetőség arra, hogy önellenőrzés keretében a 2017-es év terhére számoljuk el a költséget (számunkra ez volna kedvező), módosítva a 2017. évi könyvelést és a 1729-es nyomtatványt? Ez esetben is készülhetne 2020-ban háromoszlopos mérleg, mivel az éves beszámoló módosítására nincs mód? Amennyiben a 2017-es év önellenőrzésére nincsen lehetőség, tekintettel arra, hogy a hiba meghaladja a mérlegfőösszeg 2 százalékát és jelentősnek minősül, helyes eljárás-e 2020-ban, ha az értékcsökkenés összege közvetlenül az eredménytartalékkal szemben kerül könyvelésre és nem az 57 főkönyvi számlán költségként (ily módon nem rontaná a 2020-as eredményt) s háromoszlopos mérleg kerülne 2020-ban elkészítésre? Szíves válaszukat köszönöm! Győri Erika

Tovább teljes kérdéshez és a válaszhoz »

Megválaszolva

0 komment

Alapítványi számlázás – gazdasági tevékenység?

Általános

Tisztelt Szakértő! Adott egy közhasznú alapítvány, melyet egy iskola szülői hoztak létre. Az alapítvány célja: oktatási tevékenység, oktatási tevékenységgel foglalkozó szervezetek anyagi támogatása, sporttevékenység, szabadidős és hobby tevékenység. Az alapítvány csak adományokból működik, nem végez gazdasági tevékenységet. Az alapítvány kitalálta, hogy kiad egy útikalauzt, melyet az iskola tanulói készítettek el szüleikkel, a könyvkiadás és egyes munkálatok pályázati és adományi pénzekből lettek kifizetve. A könyv nagyon jól sikerült, az a cél, hogy eladják a gyerekek, és pénzt szerezzenek az alapítványnak. Kérdésem az, hogy ez az értékesítés gazdasági tevékenységnek minősül-e? Kell-e adózni? Úgy értesültünk, hogy az alapítvány végezhet a tevékenységével összefüggően értékesítést. Mikor kell az alapítványnak számlát kiállítania? Lehet-e ezeket a könyveket adományért cserébe odaadni, úgy, hogy ne kelljen számlázni (abban az esetben, ha ennek lenne adózási vonzata)? Jelezték többen, hogy szeretnének vásárolni a könyvekből, de sokan kérnének számlát. Köszönöm a segítséget!

Tovább teljes kérdéshez és a válaszhoz »

Megválaszolva

0 komment

Alapítvány és nonprofit szervezetek elszámolása

Általános

Tisztelt Szakértő! Segítségét kérném, hogy alapítványok és nonprofit szervezetek esetében milyen bérszámfejtői feladatok vannak. Miben tér el a bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség, az elszámolás pl. egy kft.-vel szemben? Milyen adó- és járulékterhekkel kell számolni? Valamint ezek az információk mely jogszabályokban találhatóak meg? Válaszát előre is köszönöm!

Tovább teljes kérdéshez és a válaszhoz »

Megválaszolva

0 komment

Állami forrásból finanszírozott tankönyv könyvelése

Számvitel

Tisztelt Szakértő! Egy alapítványi iskola kapott egy számlát egy tankkönyv árusító kft.-től tankkönyvekről. Az van a számlára írva: "állami forrásból finanszírozott, pénzügyi teljesítést nem igényel. A számla értéke tartalmazza az állami forrásból finanszírozott pedagógus példányok értékét is." Az iskolába hátrányos helyzetű gyerekek járnak általános és középiskolai képzésre, tandíjat nem fizetnek. Szeretném megkérdezni, hogy ezt a számlát hogyan kellene lekönyvelni? Válaszát előre is köszönöm!

Tovább teljes kérdéshez és a válaszhoz »

Megválaszolva

0 komment

Kft. ingatlanértékesítése

Számvitel

Tisztelt Szakértő! Ügyfelem értékesíteni szeretné a kft.-ben lévő ingatlanát. Az ingatlan könyv szerinti értéke 20 millió forint, azonban az értékbecslő 50 millió forintra becsülte. Mennyiért értékesítheti ilyen esetben az ingatlant? Járható-e, hogy a könyv szerinti érték felett egy kicsivel adja el? Válaszát előre is köszönöm!

Tovább teljes kérdéshez és a válaszhoz »

Megválaszolva

0 komment

Ajándékutalvány adózása

Általános

Tisztelt Szakértő! Egy áfakörös betéti társaság megbízást kapott egy reklámtevékenység megszervezésére. Ezzel kapcsolatosan azoknak, akik részt vesznek (cégek, magánszemélyek) a megbízó cég honlapján történő konzultációs kérdőív kitöltésében, melyben több kérdésre is válaszolni kell, 1000 Ft-os ajándékutalványt szeretne eljuttatni a megbízott cég. Kérdés: az ajándékutalvány ezen formában történő kiadása után milyen járulék- és adófizetési köztelezettség keletkezik a megbízott cégnél? Köszönettel: Félpengő Kft.

Tovább teljes kérdéshez és a válaszhoz »

Megválaszolva

0 komment

Vagyoni értékű jog használatának átengedése III.

Társasági adó / Innovációs járulék

Tisztelt Szakértő! Köszönöm szépen eddigi válaszait, azonban még mindig van egy kérdésem. Az általam vázolt vagyoni értékű jog használatának átengedése, amennyiben rendelkezett volna könyv szerinti értékkel, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 1/a pontja szerinti adománynak minősült volna? Köszönöm válaszát. Tisztelettel: Hallainé Bauer Marianna Válasz link: https://adozona.hu/kerdesek/2020_10_28_Vagyoni_erteku_jog_hasznalatanak__yvh#utm_source=dailypost&utm_medium=email&utm_campaign=notice

Tovább teljes kérdéshez és a válaszhoz »

Megválaszolva

0 komment

Kapcsolt vállalkozás

Társasági adó / Innovációs járulék

Tisztelt Szakértő! Ha egy egyesület főtitkárának van egy katás bt.-je, és a bt. számlát állít ki az egyesületnek, akkor az kapcsolt vállalkozásnak számít? Köszönöm szépen!

Tovább teljes kérdéshez és a válaszhoz »

Megválaszolva

0 komment

Kivezetett értékvesztés utáni kártérítés

Társasági adó / Innovációs járulék

Tisztelt Szakértő! 2011. évben teljesített szolgáltatásunkról a számlát kiállítottuk, a számlát a teljesítési igazolással együtt átadtuk a partnercég egyik ügyvezetőjének. A partnercég az általunk kiállított számlaérték kifizetését nem teljesítette, így több évi behajtásra tett eredménytelen próbálkozás után a behajthatatlan követelésünket az értékvesztéssel szemben évenként számoltuk el, és mint adóalap-növelő tételt figyelembe vettük. A bírósági eljárás megállapította, hogy a számla a partner könyveiben nem volt fellelhető, továbbá az elvégzett munka teljesítését is tagadta, ezért a bíróság az eljárást elutasító végzéssel lezárta. A bíróság elutasító határozata alapján az értékvesztést a vevőköveteléssel szemben kivezettük. A bírósági ítéletet követően kártérítési igénnyel léptünk fel a partnercég volt ügyvezetőjével szemben, miután a részére átadott számlát és az általa elismert teljesítést mint felelős vezető nem továbbította a társasága felé. A kártérítési igényünket 2020-ban jogerős ítéletben jóváhagyta a bíróság, és jelenleg a volt ügyvezetővel szemben végrehajtási eljárás keretében a munkabérére vonatkozóan letiltás van érvényben. Fentiek alapján kérem segítségét arra vonatkozóan, hogy a kártérítés címén befolyt összeg a társasági adóban mint adóalap-csökkentő tétel figyelembe vehető-e, vagy jelen esetben a már kivezetett értékvesztés miatt a befolyt összeg már társaságiadó-kötelezettséget eredményez?

Tovább teljes kérdéshez és a válaszhoz »

Megválaszolva

0 komment

Téves áfakulcs

Áfa

Tisztelt Szakértő! Orvos, aki tárgyi adó mentes szolgáltatást nyújt, tévesen állította be a számlázóját, és a számlákon AAM szerepel. Mit lehet, illetve kell tenni az ügyben? Az nem megoldható, hogy számlát érvénytelenítsen, és újat állítson ki, a számlák száma miatt! Köszönettel!

Tovább teljes kérdéshez és a válaszhoz »

Megválaszolva

0 komment

Alapítványi iskola térítési díjak bankszámlára

Áfa

Tisztelt Szakértő! Alapítvány által fenntartott alapfokú művészeti iskola térítési díjat szed tanulóitól (magánszemélyek és 18 év alattiak), pontosabban a tanulók szülei fizetik be a díjat. Van, aki csekken, van, aki pénztárba és van, aki bankszámlára utalja át. Az iskola adómentes adóalany, és vállalkozási tevékenységet nem végez. A befizetésekről számlát nem állított ki eddig, csak átvételi bizonylatot készített. Kérdésként felmerült, hogy aki bankszámlára utalja a díjat, annak kötelező-e számlát kiállítani az iskolának? Amennyiben igen, kinek a nevére? A gyermek vagy az átutaló szülő részére? Véleményünk szerint, aki készpénzben fizet, annak továbbra sem kell számla. Ezt jól gondoljuk-e? A kérdés különösen fontos most számunkra az adatszolgáltatási határidő közeledtével. Válaszát köszönöm!

Tovább teljes kérdéshez és a válaszhoz »

Megválaszolva

0 komment

Szlovák egyéni vállalkozótól szolgáltatásszámla

Áfa

Tisztelt Szakértő! Egy magyar cég szlovák egyéni vállalkozótól fogadott be számlát Magyarországon elvégzett szolgáltatásról (gépjárművön végzett elektronikai javításról). Az egyéni vállalkozónak nincs EU-s adószáma, a kiállított számlán nincs "áfa" feltüntetve, csak a számla végösszege. Áfaszempontból hogyan kell eljárni? Kinek, hogyan kell szerepeltetnie az áfabevallásában? Válaszát várva segítségét köszönöm.

Tovább teljes kérdéshez és a válaszhoz »

Megválaszolva

0 komment

Ingatlanon végzett idegen beruházás értékesítése

Áfa

Társaságunk használt ingatlant vásárolt, amit bérbe adott. A társaság alanyi adómentességet választott, így természetesen nem jelentkezhetett be adókötelezettségre a bérbeadás tekintetében. A bérlő az ingatlanon különböző felújítási és beruházási tevékenységet végzett, melynek áfáját az üzleti célú használat alapján visszaigényelte. Az ingatlan 3 év múlva értékesítésre került, melynek során a bérbevevő eladta a működtetéshez vásárolt eszközöket, valamint az idegen ingatlanon végzett beruházás vevő által elismert értékét, melyet áfásan le is számlázott. Ezzel egyidőben az ingatlan is értékesítésre került, ugyanannak a vevőnek. Kérdésünk: az ingatlantulajdonos (társaságunk) az ingatlan értékesítésekor ezek alapján jogosan számlázott áfamentesen? (Az ingatlan eladási ára meghaladta a 12 millió forintot.)

Tovább teljes kérdéshez és a válaszhoz »

Megválaszolva

0 komment

Telek értékesítésénél foglaló tartalma

Áfa

Tisztelt Cím! Társaságunk telket értékesített. Adás-vételi szerződés alapján a vételár 35 millió Ft + áfa. Szerződéskötéskor a vevő átutal a teljes vételárból 30 millió Ft + áfát, mely összegből 5 millió Ft + áfát foglaló címén fizet meg az eladónak. A szerződő felek az adás-vételi szerződésben megállapodnak abban, hogy a fennmaradó vételár hátralékot 5 millió Ft + áfát a vevő legkésőbb 2021.01.31. napjáig fizeti meg a vevő bankszámlájára. Mi a helyes eljárás számlázás tekintetében a teljes vételár, illetve a foglalóra vonatkozóan? Szükséges-e a foglalóról külön számlát kiállítani? Várom válaszát! Köszönettel: P. Krisztina

Tovább teljes kérdéshez és a válaszhoz »

Megválaszolva

0 komment

Ingatlan bérbeadása EU-n belül

Áfa

Tisztelt Cím! Magyarországon egy lakást béreltünk 2018. évben a vállalatcsoport másik külföldi leányvállalatának (csak közvetítettünk). A magyar fél felénk állított ki áfamentes számlát, melyet EU-n belüli számlázás szabályai szerint áfa nélkül továbbszámláztunk. Helyesen jártunk-e el, vagy áfát is fel kellett volna tüntetni a számlán? Milyen szankció terheli a céget egy ellenőrzés folyamán? Az ingatlan és bérbeadás adózási szabályai szerint áfakörbe tartozunk. Tisztelettel

Tovább teljes kérdéshez és a válaszhoz »

Megválaszolva

0 komment

Lakóingatlan értékesítése cégből

Áfa

Tisztelt Szakértő! Az alábbiakban szeretném a segítségét kérni. Cégünk magánszemélytől (áfamentesen) vásárolt több ingatlant bérbeadás céljára. Az ingatlanokat erősen fel kellett újítani, a beruházások számlái nagyrészt áfásak voltak. Mivel a bérbeadásra az áfakört választottuk, így a feljújítással kapcsolatos áfás számlák levonható áfáját levonásba helyeztük. Sajnos a mostani helyzetben az ingatlanok nehezen kiadhatóvá váltak, így gondolkodunk az ingatlanok értékesítésén. A kérdés az, hogy ezeket az ingatlanokat 27 százalékos áfával kell értékesítenünk? A felújítási költség közel a vételár fele volt, tehát jelentősen növelték az ingatlan értékét. És hát a felújítás áfáját vissza is igényeltük. Most egy kicsit bajba vagyunk hogyan is számlázzuk ki az esetleges értékesítést. Köszönjük szépen a segítséget!

Tovább teljes kérdéshez és a válaszhoz »

Megválaszolva

0 komment

Ingatlanértékesítés adózása

Áfa

Tisztelt Szakértő! Egy kft. értékesíti a tulajdonában álló több 10 éves állattartó telepet a hozzá tartozó földterülettel együtt. Az értékesítő cég áfamentes számlát állít ki az értékesítésről?

Tovább teljes kérdéshez és a válaszhoz »

Megválaszolva

0 komment

Katás bt. megszűnése

Általános

Tisztelt Szakértő! Bt. nyugdíjas kisadózó beltagja súlyosan megbetegedett, dolgozni nem tud tovább. A cég ügyvezetője egyetemista lánya semmilyen juttatásban nem részesül, és nem is tevékenykedik az ügyvezetésen kívül. A cégre nincs szükség, csak további terhet jelent a családnak. Több mint 10 éve könyvelek nekik, és emberileg is úgy gondolom segítek, amiben tudok. A megszüntetéshez kérnék tanácsot, milyen nyomtatványok és határidők állnak a rendelkezésemre, melyik a legköltséghatékonyabb eljárás? Köszönettel: KgyK

Tovább teljes kérdéshez és a válaszhoz »

Megválaszolva

0 komment

Nyelvoktatás számlázása

Általános

Cégünk belső képzés keretében végez nyelvoktatást a dolgozók részére egy kft.-nél. Az elvégzett óraszámok alapján – a szerződés szerint – havonta történik a számlázás. A szerződésben nincs konkrétan meghatározva a tanfolyam ideje, az több hónapon, esetleg éven keresztül is tarthat. Cégünk alanyi adómentes katás vállalkozás (vagyis nincs áfa szempontot érintő hatás). A kft. szerint a jelenlegi számlázási mód helyett folyamatos teljesítésű számlát kellene kiállítanunk. Milyen speciális feladatunk van ilyen esetben a számlázásnál?

Tovább teljes kérdéshez és a válaszhoz »
Figyelem! Bezárás

Kedves Előfizetőnk! A Kérdések és válaszok menüpont alatt egyszerre 100 db kérdés megfigyelésére van lehetőség. Ön elérte ezt a határt, így újabb kérdés követését úgy tudja beállítani, ha a korábbiakból töröl. A törléssel csak a saját megfigyelését törli, a kérdéseket természetesen továbbra is megtalálja az oldalon.

Kérjük, várjon! Kérjük, várjon!

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

hirdetés
NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
2020 október
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close