55/2012. Adózói kérdésre adott válasz (AVÉ 2012/8.)

Tájékoztató a 2010. előtt megkezdett iskolai rendszerű képzések átvállalt költségének adókötelezettségéről

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Az iskolai rendszerű képzések átvállalt, megtérített költségére vonatkozó átmeneti szabályok jelenleg is hatályban vannak. Ezek az átmeneti rendelkezések a következők:
- a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvény 206. §-a, mely szerint
"(2) A 2009. január 31-ét követően, de 2010. január 1. előtt megkezdett iskolai rendszerű képzések esetében az Szja tv. 7. §-a (1) bekezdésének 2009. december 31-én hatályos p) pontját kell alkalmaz...

55/2012. Adózói kérdésre adott válasz (AVÉ 2012/8.)
Tájékoztató a 2010. előtt megkezdett iskolai rendszerű képzések átvállalt költségének adókötelezettségéről
Az iskolai rendszerű képzések átvállalt, megtérített költségére vonatkozó átmeneti szabályok jelenleg is hatályban vannak. Ezek az átmeneti rendelkezések a következők:
- a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvény 206. §-a, mely szerint
"(2) A 2009. január 31-ét követően, de 2010. január 1. előtt megkezdett iskolai rendszerű képzések esetében az Szja tv. 7. §-a (1) bekezdésének 2009. december 31-én hatályos p) pontját kell alkalmazni.
(3) A 2009. február 1-jét megelőzően megkezdett iskolai rendszerű képzések esetében az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról szóló 2008. évi LXXXI. törvény 257. §-ának (14) bekezdésében foglalt rendelkezést kell alkalmazni"
- az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról szóló 2008. évi LXXXI. törvény 257. §-a, mely szerint
"(14) Az Szja tv. 7. §-a (1) bekezdésének e törvénnyel módosított p) pontban foglaltakat a pa)-pb) alpontban említett esetben
a 2006. január 1-je előtt megkezdett iskolai rendszerű képzések átvállalt költségét adóalapba nem számító tételként kell figyelembe venni;
a 2005. december 31. után, de 2009. február 1-je előtt megkezdett iskolai rendszerű képzések esetében a rendelkezéstől eltérően az adóévben átvállalt költségeknek a 400 ezer forintot meg nem haladó részét kell adóalapba nem számító tételként figyelembe venni."
Előzőek alapján a 2010. január 1-jét megelőzően megkezdett iskolai rendszerű képzések esetében nem a béren kívüli juttatásra vonatkozó, az Szja tv. 71. § (1) bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezést, hanem az átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni. Ez a gyakorlatban a következőket jelenti.
Ha a munkáltató (társas vállalkozás) 2012. évben olyan iskolai rendszerű képzés költségét vállalja át (téríti meg), amely képzést 2010. január 1-jét megelőzően kezdett meg a munkavállaló (társas vállalkozás személyesen közreműködő tagja), akkor az előzőekben idézett átmeneti szabályok közül a képzés kezdési időpontjának megfelelő rendelkezés figyelembe vételével kell az adókötelezettséget megállapítani.
Az átmeneti szabályok nem rendelkeznek az értékhatárt meghaladó összegben átvállalt képzési költség adókötelezettségéről. Így az értékhatárt meghaladó rész tekintetében a jelenleg hatályos rendelkezések az irányadóak.
Figyelemmel arra, hogy az átmeneti szabályok a béren kívüli juttatásra vonatkozó szabályok helyett alkalmazhatók, az átmeneti rendelkezés hatálya alá tartozó képzéseknél az értékhatárt meghaladóan megtérített képzési költséget a 70. § (4) bekezdés hatálya alá tartozó juttatásnak kell tekinteni.
Előzőekből következik az is, hogy a 2010. január 1-je előtt megkezdett iskolarendszerű képzések átvállalt költségének az átmeneti rendelkezésekkel érintett részét nem kell beszámítani a béren kívüli juttatásokra meghatározott 500 ezer forintos keretbe.
Mindezek alapján az iskolai rendszerű képzés költségének 2012. évben történő átvállalása esetén a munkáltató (társas vállalkozás) adókötelezettségét a következők szerint kell meghatározni:
Ha a képzés 2009. február 1. és 2009. december 31. között kezdődött, a 93.000 x 2,5 = 232 500 Ft összeghatárig átvállalt költséget nem kell figyelembe venni a jövedelem kiszámításánál, a meghaladó rész 1,19-szerese után a személyi jövedelemadó 16 százalék, az egészségügyi hozzájárulás 27 százalék.
Ha a képzés 2006. január 1. és 2009. január 31. között kezdődött, a 400 000 Ft összeghatárig átvállalt költséget nem kell az adóalapba beszámítani, a meghaladó rész 1,19-szerese után a személyi jövedelemadó 16 százalék, az egészségügyi hozzájárulás 27 százalék.
Ha a képzés 2006. január 1-je előtt kezdődött, az átvállalt költség teljes egészében adóalapba nem számító bevételnek minősül.
[NGM 7517/1/2012.; NAV3708508733/2012.]
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!

Előfizetési csomagajánlataink

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.