2009. évi LXXVII. törvény

a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Az Áfa tv.-nek az Adómód. tv. 3. §-ának (2) bekezdésével és 2. mellékletével megállapított 3/A. számú melléklete az e törvény 6. melléklete szerint módosul.Ez a törvény - a (2)-(8) bekezdésekben és a 167-168. §-ban foglalt eltérésekkel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
2009. augusztus 1-jén lép hatályba e törvény 79. §-a.
E törvény XXVI. Fejezete, 169. §-ának 17. pontja és 204. §-a e törvény kihirdetését követő 45. napon lép hatályba...

2009. évi LXXVII. törvény
a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról

Hivatkozó joganyagok

2009. évi CIX. törvény a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról

12/2010. Adózói kérdésre adott válasz (AEÉ 2010/2.) Naptári évtől eltérő üzleti éves adózók 2010. évi különadó kötelezettsége [2009. évi LXXVII. törvény; Kjtv.]

26/2010. Adózói kérdésre adott válasz (AEÉ 2010/6.) Versenyeken nyert érmék, trófeák adókötelezettsége [Szja. tv. 7. § (1) bekezdés w) pont, 1. számú melléklet 3.3 és 8.18 pontjai]

8006/2010. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztató Az állami adóhatóság részére történő 2010. évről teljesítendő adatszolgáltatásról

43/2011. Adózói kérdésre adott válasz (AVÉ 2011/9.) tájékoztató a 2010. előtt megkezdett iskolarendszerű képzések költségének adókötelezettségéről

2010. évi CLIII. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról

55/2012. Adózói kérdésre adott válasz (AVÉ 2012/8.) Tájékoztató a 2010. előtt megkezdett iskolai rendszerű képzések átvállalt költségének adókötelezettségéről

Bírósági jogesetek

BH 2011.1.27 Az Szja. tv. 67. § (9) bekezdés a) pontjának ak) alpontjában az illeték kiszabása alapjául szolgáló érték az Itv.-ben meghatározott forgalmi érték [1995. évi CXVII. tv. 65. §, 67. §].

BH+ 2013.8.352 A haszonbérlő által megművelt ingatlan nem minősül a vagyonszerző által megművelt ingatlannak [1990. évi XCIII. tv. 26. § (1) bek.]

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!

Előfizetési csomagajánlataink

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.