24/2009. Számviteli kérdés

107/2010/Szt. 20. § (3) bek./ISZ

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 20. §-ának (4) bekezdése rendelkezik a devizában történő beszámolókészítés lehetőségéről. A hivatkozott rendelkezés 2009. január 1-jétől hatályos előírása szerint a létesítő okiratban rögzített konvertibilis devizában készítheti el éves beszámolóját az a vállalkozó, amelynél a tevékenység elsődleges gazdasági környezetének pénzneme (a funkcionális pénznem) a forinttól eltérő konvertibilis deviza, feltéve, hogy bevé...

24/2009. Számviteli kérdés
A számviteli törvényben 2009. január 1-jével módosult a devizában történő könyvvezetés és beszámolókészítés feltétele. Ettől az időponttól kezdve elegendő, ha a devizában felmerült tételek a bevételek, költségek és ráfordítások, illetve a pénzügyi eszközök és pénzügyi kötelezettségek több mint 50%-át teszik ki, 2010-től pedig elegendő, ha a devizás tételek a 25%-ot érik el. A 2009. április 1-jén induló üzleti évvel rendelkező társaságnak az 50%-os vagy a 25%-os feltételt kell teljesítenie ahhoz, hogy már a 2009. évben induló üzleti éve során devizában vezethesse könyveit és devizában állíthassa össze beszámolóját?
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 20. §-ának (4) bekezdése rendelkezik a devizában történő beszámolókészítés lehetőségéről. A hivatkozott rendelkezés 2009. január 1-jétől hatályos előírása szerint a létesítő okiratban rögzített konvertibilis devizában készítheti el éves beszámolóját az a vállalkozó, amelynél a tevékenység elsődleges gazdasági környezetének pénzneme (a funkcionális pénznem) a forinttól eltérő konvertibilis deviza, feltéve, hogy bevételei, költségei és ráfordításai, valamint pénzügyi eszközei és pénzügyi kötelezettségei az előző és a tárgyévi üzleti évben külön-külön legalább 50%-ban az adott konvertibilis devizában merülnek fel.
A hivatkozott rendelkezésben 2009. január 1-jéig szereplő "legalább 75%"-os feltételt az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról szóló 2008. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: módosító törvény) 233. §-ának (1) bekezdése "több mint 50%"-ra módosította. A módosító rendelkezést a módosító törvény 271. §-ának (1) bekezdése szerint a 2009. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, korábbi alkalmazást a törvény nem tesz lehetővé.
A számviteli törvény 20. §-ának (4) bekezdésében foglalt feltétel 2010. január 1-jével ismételten változott, a módosító törvény 233. §-ának (3) bekezdése szerint "több mint 25%"-ra. A 25%-os feltételt a módosító törvény 271. §-ának (3) bekezdése szerint a 2010. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, korábbi alkalmazást a törvény szintén nem tesz lehetővé.
A 2009. április 1-jén induló üzleti évről készített beszámoló devizában történő összeállításához - a fentiek szerint - a "több mint 50%"-os feltételt kell (lehet) alkalmazni, úgy, hogy annak teljesülését a 2009-es tárgyévi és 2008-as előző évi üzleti év adatai alapján kell figyelemmel kísérni. A "több mint 25%"-os feltételt a 2010. évben induló üzleti évről készített beszámoló összeállítása során lehet először alkalmazni (a feltétel teljesülését ekkor értelemszerűen a 2010-es tárgyévi és 2009-es előző évi üzleti év tekintetében kell vizsgálni).
Megjegyezzük, hogy amennyiben a feltételeknek megfelelő deviza pénzneme nem azonos az euróval, a vállalkozó 2009. január 1-jétől választhatja az adott deviza helyett az euróban történő könyvvezetést és beszámolókészítést is. A 2010. január 1-jétől hatályos előírás szerint pedig bármely vállalkozó euróban készítheti el éves beszámolóját, ha az erre vonatkozó döntését a számviteli politikájában az üzleti év első napját megelőzően rögzítette és a létesítő okirata szerinti devizaként az eurót jelölte meg. Ez esetben a létesítő okiratban is az eurót kell rögzíteni.
[2000. évi C. törvény 20. § (3)-(5) bek.]
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!

Előfizetési csomagajánlataink

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.