53/1992. Számviteli kérdés

121/2010/Áhsz. 38. § (5) bek./ISZ

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A szakképzési hozzájárulási kötelezettségről és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Szht.) előírásai képezik a támogatási rendszer elszámolásának jogszabályi alapját. A kapott szakképzési támogatás a szakképző helyek: a térségi integrált szakképző központ (a továbbiakban: TISZK), illetve a hozzákapcsolódó szakközépiskola, szakmunkásképző iskola, illetve szakiskola, valamint a központi képzőhely költségvetésének része, ezen szakképző helyeken ...

53/1992. Számviteli kérdés
Milyen könyvelési tételek kapcsolódnak a szakképzési támogatás elszámolási rendszeréhez?
A szakképzési hozzájárulási kötelezettségről és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Szht.) előírásai képezik a támogatási rendszer elszámolásának jogszabályi alapját. A kapott szakképzési támogatás a szakképző helyek: a térségi integrált szakképző központ (a továbbiakban: TISZK), illetve a hozzákapcsolódó szakközépiskola, szakmunkásképző iskola, illetve szakiskola, valamint a központi képzőhely költségvetésének része, ezen szakképző helyeken folytatott gyakorlati oktatás pénzügyi fedezetét általában három forrás képezheti:
a működési kiadások fedezetére szolgáló költségvetési támogatás; az oktatás fejlesztéséhez a Szakképzési Alapból - pályázat útján elnyert - működési, vagy felhalmozási célú támogatás; a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek által adott fejlesztési támogatás.
A szakképzési támogatás elszámolásának részletes előírásait az Szht. végrehajtásáról szóló 13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet 17. §-a szabályozza, mely kimondja, hogy a kapott fejlesztési támogatást az intézményfenntartó önkormányzat, az önkormányzati társulás (mint intézményfenntartó), a szakképző hely és a felsőoktatási intézmény elkülönítetten köteles nyilvántartani.
Amennyiben a vállalkozással megkötött fejlesztési megállapodás alapján az intézményfenntartó önkormányzathoz, illetve önkormányzati társuláshoz kerül először közvetlenül átutalásra a fejlesztési támogatás összege, akkor azt az önkormányzatnál, önkormányzati társulásnál csak államháztartáson kívülről továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevételként szabad kimutatni, amíg az önkormányzati rendelet, illetve a fejlesztési megállapodás szerint továbbutalásra nem kerül a feladatot megvalósító szakképző helyre, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 81. §-ának (3)-(4) bekezdése alapján.
Számlaösszefüggések:

A Szakképzési Alapból elnyert támogatás beérkezése a pénzforgalmi számlára

T 321,

   3311

-

K 46424,

   46524

Fejlesztési célú támogatás beérkezése a pénzforgalmi számlára a hozzájárulásra kötelezett vállalkozástól

T 321,

   3311

-

K 47121,

   47221

A középfokú szakoktatási intézmény a gyakorlati oktatásra fordított működési és fejlesztési kiadásokat az általános könyvviteli előírások szerint számolja el, azonban gondoskodnia kell arról, hogy a kiadások könyvvitelében ezek elkülönítetten is kimutathatók legyenek.
A szakképző helyeken a tárgyévben befolyt, de adott célra fel nem használt szakképzési hozzájárulás, akár pályázat útján a Szakképzési Alapból, akár a szakképzési hozzájárulásra kötelezettektől fejlesztési célból érkezett az előirányzat-maradvány, pénzmaradvány része lesz, tehát meg kell, hogy jelenjen az Előirányzat-maradvány, illetve a Pénzmaradvány-kimutatás űrlapokon. Ezt a maradvány azonban csak meghatározott célra lehet felhasználni, így ezt az irányító szerv nem vonhatja el az Ámr. 210. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján.
A fejlesztési támogatás kedvezményezettje, a szakképző hely köteles a megállapodásban rögzítettek szerint az átvétel évét követő év december 31. napjáig azt felhasználni. Ha a támogatásban részesített a fejlesztési támogatást az előbbiekben meghatározott határidőig nem használja fel, akkor a támogatás fel nem használt részét köteles a határidő lejártát követő évben 30 napon belül a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (a továbbiakban: NSZFI) SZMM rendeletben meghatározott számlájára befizetni (támogatásértékű kiadásként). A fejlesztési támogatások szabályszerű felhasználásáról a kedvezményezett szakképző hely köteles évente adatszolgáltatást teljesíteni az NSZFI felé.
[249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 38. § (5) bek., 9. számú melléklet 4. h) alpont, 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 81. § (3)-(4) bek., 210. §, 2003. évi LXXXVI. törvény, 13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet 17. §, 34. §].
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!

Előfizetési csomagajánlataink

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.